31 augustus, 2009

West-Brabant opnieuw logistieke hotspot nr. 1!


Voor het zesde achtereenvolgende jaar publiceert het Vakblad Logistiek vandaag de Logistieke kaart van Nederland. Op deze kaart staan de belangrijkste logistieke regio's, de zogenaamde “hotspots” van Nederland met daarbij de relevante criteria waarop de hotspots scoren.

Net als vorig jaar is de regio West-Brabant opnieuw op de eerste plaats geëindigd en is daarmee derhalve wederom uitgeroepen tot Logistieke Hotspot Nummer 1 van Nederland! Hiermee zijn de regio’s Venlo-Venray en Tilburg (respectievelijk 2e en 3e) opnieuw op ruime afstand gehouden.

Beste score
Voor het samenstellen van de Logistieke kaart is een panel van 25 logistieke experts, zowel nationaal als internationaal, gevraagd hun stem uit te brengen en de verschillende regio’s punten toe te kennen voor alle factoren die van belang zijn bij het vestigen van een logistieke operatie in Nederland. Deze criteria lopen uiteen van de beschikbaarheid van vestigingslocaties, de aanwezigheid en kwaliteit van de infrastructuur en de bereikbaarheid van de logistieke knooppunten in het gebied enerzijds, tot de beschikbaarheid, motivatie en kwaliteit van personeel en opleidingen en de rol van de lokale overheden en stuwende kracht van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen anderzijds.

Keuzemogelijkheden
Typisch voor de logistieke sector in West-Brabant is dat de regio zich, zowel centraal vanuit de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant als ook via de verschillende regionale gemeenten, al jaren lang in het bijzonder richt op de zogeheten “value added logistics”. Oftewel het duidelijk toevoegen van waarde aan de logistieke operaties. Door de gedeeltelijke verplaatsing van de productie van goederen naar Oost-Europa en diverse Aziatische landen is er al jaren sprake van een duidelijke toename van intercontinentale goederenstromen naar Europa via “Nederland Distributieland”.

Deze tendens biedt voor de regio weer duidelijke kansen, namelijk het assembleren van componenten die elders zijn gefabriceerd voor verschillende landen en afzetmarkten. Kortom: productie en logistieke activiteiten integreren steeds verder: Value Added Logistics!

West-Brabant is de laatste jaren erg succesvol gebleken in het aantrekken van juist dit soort bedrijvigheid. Ook het afgelopen jaar heeft de regio weer diverse toonaangevende bedrijven mogen verwelkomen, zoals de Zuid-Koreaanse gigant LG, Jan de Rooij Logistics, Terex, HI Logistics, Bauknecht en Whirlpool, toonaangevende logistieke dienstverleners waar via aanvullende diensten als assembleren, configureren, verpakken, ompakken, prijzen, labellen en testen substantiële waarde wordt toegevoegd gedurende het logistieke proces. Dit maakt deze sector tegelijk ook uitermate interessant voor de arbeidsmarkt omdat dit de nodige werkgelegenheid biedt aan gekwalificeerd personeel. Het bijkomende voordeel van V.A.L. is immers dat deze bedrijfstak duidelijk méér werkgelegenheid per vierkante meter oplevert dan slechts de reguliere transportactiviteiten. En dit gekwalificeerde personeel is, zo heeft het deskundigenpanel duidelijk in de beoordeling aangegeven, in West-Brabant in ruime mate aanwezig en is bovendien ook nog eens bijzonder gemotiveerd! Het derde aspect waarop West-Brabant volgens het juryrapport sterk scoorde betrof de medewerking en inzet van de gemeenten in de regio en de regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. REWIN West-Brabant. De keuze voor West-Brabant is volgens betrokken bedrijven niet zelden mede gebaseerd op de coöperatieve houding van de gemeenten in het algemeen en de pro-actieve opstelling van de regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. REWIN West-Brabant in het bijzonder.

Logistiek Topinstituut
Naast de beoordeling op grond van de hierboven genoemde criteria heeft de jury natuurlijk ook gekeken naar ontwikkelingen die in de regio’s plaatsvinden. Voor West-Brabant is de komst van het Logistieke Topinstituut naar Breda uiteraard een enorm succes te noemen. Daarnaast is de kogel door de kerk voor wat betreft de aanleg van het nieuwe bovenregionale bedrijventerrein Logistiek Park Moerdijk, evenals de reeds geplande aanleg van nieuwe terreinen in Dinteloord, Roosendaal, Oosterhout en Werkendam, zodat de beschikbaarheid van voldoende logistieke meters ook voor de toekomst is gegarandeerd. Voeg daarbij het definitieve besluit om het laatste deel van de A-4 tussen Halsteren en Dinteloord te realiseren en het is evident dat daarmee het logistieke plaatje van West-Brabant wordt geoptimaliseerd.

Deze belangrijke ontwikkelingen hebben er uiteraard voor een belangrijke mate aan bijgedragen dat West-Brabant dit jaar opnieuw is uitgeroepen tot Logistieke Hotspot Nummer 1, of, zoals één van de juryleden treffend opmerkte: “West-Brabant = Logistiek”!

19 augustus, 2009

Vakantie


Terwijl u op vakantie bent, ben ik druk bezig om samen met de Districts Bestuur Commissie (DBC) van de KNHB een evolutionaire (zonder R dus) reorganisatie door te voeren.
Gisteren is daarvoor de eerste kick off geweest en in september moet een en ander goed op papier staan. Daarna volgt nog een rondje om de kerk, (het informeren van een aantal key clubs) en de diverse commissies. Tijdens de winterstop moet dan alles zijn beslag krijgen.
We verwachten wel dat we dan nog een jaar aanloopproblemen zullen hebben, maar dat zijn kinderziektes zullen we maar zeggen.

Verder heb ik nog steeds een stuk of 3 klantjes voor microkrediet per week. De voorbereidingen voorraportage aan EZ en REAP zijn in volle gang, De aanloop voor het laatste kwartaal is al ingezet en we (Kristel en ik) zijn druk bezig om funding voor 2010 te regelen.
Of dat gaat lukken? Waarom niet.

De OvZ vraagt af en toe (wekelijks) om inbraakvrije aandacht.

En volgende week EK in het Wagner, dat is mijn vakantie.

13 augustus, 2009

Freind Connect II

Een hoop shit dus.
Als je dit uitprobeert (op jezelf bv) kan je ineens niet meer bij je eigen blog.
Probeer jezelf maar weer eens af te melden, lukt gewoon niet.

11 augustus, 2009

Nieuwe Gadget

Ik weet niet of het gaat werken, maar als je niets uitprobeert leer je ook niets.
Zoals (hoop ik) iedereen nu kan zien, kan je je via Google Friend connect aanmelden en mijn belevenissen op deze blog volgen.
Wordt je daar beter of slimmer van? Dat niet, maar je komt wel veel meer te weten over de dingen die ik dagelijks doe, hockey, de OVZ en microkrediet.
Kijken of 't werkt.

04 augustus, 2009

Urencriterium minder streng

Het urencriterium is een ramp voor starters. U wilt ondernemen, geen urenboekhouding bijhouden. Daarnaast is de wetgever nogal streng met de regels, of valt dat wel mee?

Steeds meer mensen kiezen er voor om ondernemer te worden, ook in deze crisistijd. Dat komt vooral door de fiscaal aantrekkelijke positie van het ondernemerschap. Een zelfstandige kan volop fiscale gunstregelingen benutten, en betaalt daardoor veel minder belasting dan zijn collega-belastingplichtige in loondienst over hetzelfde inkomen kwijt is.

De sleutel voor al die gunstregelingen is het urencriterium: de startende ondernemer moet per jaar ten minste 1.225 uur in én voor zijn onderneming werken. Een recente uitspraak van Hof Den Haag maakt het een stuk eenvoudiger om aan die eis te voldoen.

Een starter voldoet aan het urencriterium als hij per jaar ten minste 1.225 uur in én voor zijn onderneming werkt. Wordt de onderneming in de loop van het jaar gestart, dan blijft de urengrens onverkort op 1.225 uur gehandhaafd: er vindt géén tijdsevenredige vermindering plaats.

Voor de 1.225 uren tellen alle uren van directe én indirecte werkzaamheden. Ook de tijd die gespendeerd wordt aan het op peil houden of brengen van algemene vaardigheden als ondernemer. En ook, zo heeft Hof Den Haag onlangs beslist, de voorbereidingstijd om de onderneming van de grond te krijgen. Denk aan de uren die besteed worden voor het schrijven van een businessplan, het volgen van seminars, het overleggen met potentiële financiers, de contacten met de Kamer van Koophandel. Zelfstandigen zonder personeel (met een verklaring arbeidsrelatie voor winst uit onderneming of als directeur-grootaandeelhouder) en alle andere starters mogen deze uren meetellen om aan het urencriterium te voldoen.

Een gunstige uitspraak, waaruit blijkt dat niet alleen de fiscus, maar ook de belastingrechter starters welgezind is.

Hans Zwagemaker (Belastingbelangen.nl)