28 februari, 2008

Informatie gemeenten over combinatiefuncties

Woensdag 19 maart en woensdag 16 april worden Brabantse gemeenten geïnformeerd over de mogelijkheden die de Impuls ‘Brede school, sport en cultuur’ hen biedt. Kern van deze regeling is een structurele investering in deskundig kader dat zowel werkt in het onderwijs als in de sport of cultuursector. Het gaat hier om de zogenoemde combinatiefuncties. De Vereniging Sport en Gemeenten houdt 19 maart een Wethoudersbijeenkomst in Eindhoven. Het centrale onderwerp is jeugd en zorg, in relatie tot sport en bewegen. U kunt antwoord verwachten op vragen als: Waarmee kunnen gemeenten al aan de slag? Wanneer kunnen gemeenten de regeling aanvragen? En wat betekent dit eigenlijk voor mijn gemeente?De organisatie van deze bijeenkomst vindt plaats in nauwe samenwerking met Sportservice Noord-Brabant, het Huis van de Sport Limburg en Sport Zeeland.
Fontys Hogescholen houdt 16 april in Eindhoven het congres ‘Lokale Allianties School en Sport’. Daarvoor worden de wethouders onderwijs en sport van alle Brabantse gemeenten, schoolbesturen en –directeuren, sportverenigingen, en belangstellenden uit andere provincies uitgenodigd. Gedeputeerde Van Haaften verzorgt tijdens het congres een presentatie. Lokale media zijn aanwezig. Na afloop wordt een persbericht verzonden aan de landelijke media.

Subsidieregeling
In 2008 zijn de G31 in staat gesteld te participeren in de Impuls ‘Brede school, sport en cultuur’. Daarvan hebben er dertig gebruik gemaakt. Het eerste jaar krijgen zij 100% rijksfinanciering. Vanaf 2009 ontvangen de gemeenten 40% aan rijksbijdrage en moeten ze zelf 60% bijdragen.
In 2009 start de tweede tranche waarin gemeenten aan kunnen vragen. Ook hier geldt dezelfde financieringsregeling. In 2010 start de derde en in 2011 de vierde tranche. De tranches worden bepaald op basis van het beschikbare rijksbudget, de grootte van de gemeente en het aantal inwoners onder de achttien jaar.

21 februari, 2008

Effe kleppe nummer zoveel

Ik zie net dat de laatste entry op de 13e was.
Dus het mag wel weer.
We zijn druk bezig met alweer de 4e uitgave van de OVZ (thanks Sanoma!)
IJs en weder dienende gaan we de 28 naar de drukker en kan een week later met de verspreiding begonnen worden.
De 16 naar het hockey congres geweest. Tja, wat vind ik daar van. Netwerken oke, maar diepgang, wat leren, iets echt opsteken, nou nee, af en toe een aha Erlebnis.
De 18e naar EZ en Senter Novem geweest. Verrassend hoe ver we al waren.
De 19e naar Vught met de DC van Zuid Nederland, met als resultaat een gesprek met Jan Albers op zeer korte termijn.
Het trieste overlijden van Ad.
Verder op kantoor allerlei spannende ontwikkelingen die nog leuker moeten gaan maken.
Kortom, soms is heteen beetje druk, maardat had ik in de vakantie al voorspeld.

Vanaf uw vaste scribent, a bientot.

13 februari, 2008

Eerste gsm's met Google's software

In Barcelona toonden fabrikanten de eerste telefoons met het nieuwe Google besturingssysteem: Android. Verschillende fabrikanten toonden op het Mobile World Congress voor het eerst voorbeelden van Android, het gratis besturingssysteem dat Google samen met zo’n dertig bedrijven, waaronder T- Mobile en Samsung, ontwikkelt voor mobiele telefoons.
Het belangrijkste verschil met andere besturingssystemen op mobiele telefoons, zoals Symbian en Windows mobile, is dat Android werkt op zogeheten open source Linux software die ontwikkelaars gratis toegang geeft tot onderliggende codes. Hierdoor kunnen programmeurs steeds weer nieuwe applicaties bouwen voor het systeem en via internet beschikbaar stellen om te downloaden. Google hoopt met het platform ook op mobiele telefoons een plek te verwerven.
Uit de drukbezochte demonstraties die fabrikanten als Advanced RISC Machines(ARM), Texas Instruments en NEC in Barcelona gaven, bleek dat het platform in ieder geval makkelijk toegang biedt tot de diensten van Google. Zo hadden bijna alle prototypes directe koppelingen naar Gmail en Google Maps. Texas Instruments toonde een pda (een klein draagbaar toestel dat computer-, telefonie-, fax- en netwerkfuncties combineert) met Android waarmee gebruikers kunnen bladeren door hun eigen zoekgeschiedenis in Google.
In november vorig jaar werd het Android-platform door Google aangekondigd. Het ziet er naar uit dat op z’n vroegst aan het einde van dit jaar de eerste telefoons die met Android werken in de winkels komen te liggen.

11 februari, 2008

Hockey oneliners

 1. ‘Het beste uit de mens halen doen hartchirurgen.’
 2. ‘Als coach moet je mensen dingen laten doen die ze niet willen doen.’
 3. ‘Een hockeyer kan niks, want hij heeft altijd tien anderen nodig.’
 4. ‘Als een spelers niet struikelt, leert hij ook niks.’
 5. ‘Verliezen moet je af en toe organiseren.’
 6. ‘Always change a winning team.’
 7. ‘Als je je spelers fit wilt hebben, moet je het zelf ook zijn. Er is geen enkel excuus om het niet te zijn.’

Slechts kwart eurobiljetten is Nederlands

Van alle bankbiljetten in de Nederlandse portemonnees is nog slechts 26 procent In Nederland gedrukt. Een laagterecord, zo blijkt uit onderzoek van eurobilltracker.com.
Slechts een kwart van de eurobiljetten in Nederland zijn van eigen makelij.
Het onderzoek wordt ‘continu’ uitgevoerd door vrijwilligers van de website. De meeste biljetten zijn van buitenlands makelij, 74 procent om precies te zijn. Een jaar geleden werd nog 40 procent van de eurobriefjes in Nederland gemaakt.
Duitsland
Kort na de introductie van de euro in januari 2002 was dat zo'n 95 procent.
Door buitenlandse reizen en internationaal bankverkeer zitten in de Nederlandse portemonnees veelal biljetten uit Duitsland (22 procent) en Frankrijk (19 procent). Relatief veel eurobriefjes komen uit de vakantielanden Oostenrijk (11 procent) en Spanje (10 procent).
Serienummer
De herkomst is te herkennen aan een letter voor het serienummer op het biljet. Zo staat een P voor Nederland, een X voor Duitsland en een U voor Frankrijk.
De nationale banken van de eurolanden spreken onderling af wie welke biljetten drukt. Het aantal biljetten varieert daarom voortdurend.
676 miljard
Dit jaar laat Nederland biljetten van 20 en 50 euro bijdrukken. Vorig jaar kwamen er nieuwe Nederlandse 10 en 100 eurobriefjes in omloop, zo meldt de Europese Centrale Bank.
In totaal circuleerden eind december 12,1 miljard bankbiljetten met de euro. Die waren samen 676 miljard euro waard. Meest in omloop is het briefje van 50 euro.

06 februari, 2008

Baby Boomer online

Het was Carl Rohde, cultuursociologisch onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en trendwatcher, die in zijn keynote de bijna 200 toehoorders wees op een steeds groter wordende generatiekloof, het 'connect' en 'not connected' zijn. Hij schetste in zijn verhaal een situatie waarin sprake is van vier generaties: de veteranen, de baby boomers, de generation X en de millenium-generatie.
Het resulteerde in een boeiende lezing waarin een helder beeld werd geschetst over de huidige maatschappij, waarin met name bij de jongere generaties mobiliteit geworden is tot een levensnoodzaak.

Rohde stelde onder meer dat de veteranen-generatie zeer bedrijfsloyaal, maar weinig vernieuwend is. Niet echt verrassend.

Daarachter komt de generatie baby boomers (1945-1964), de mensen die niet opgegroeid zijn met internet, maar die zich wel meer en meer verdiepen in de mogelijkheden ervan. Zij ("de generatie van het financieel succes") gebruiken het internet functioneel ("Ik Google 4 tot 6 uur per dag, maar alleen functioneel") waarbij het een steeds belangrijker deel van hun alledaagse leven inneemt.

De generation X is de eerste generatie die, volgens Rohde, technology savvy is. Hun leven speelt zich voor het grootste deel online af. Het is een generatie die vooral een brand wil zijn ("Ik ben een merk en vervolgens kijk ik hoe ik dat kan positioneren"), en die een balans zoekt tussen werk en leven. Rohde hield de aanwezigen voor dat deze generatie zich met name kenmerkt door een behoorlijke mate van arrogantie en materialisme. Toch moeten zij het qua materialisme, arrogantie en mobiliteit nog afleggen tegen de millenium-generatie, de allerjongste generatie.

De millenium-generatie, voor hen zijn mobieltjes '24/7 a supportline for friends'. Deze generatie is vrijwel continu online: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het is een groep die veel waarde hecht aan personalisering, een voorkeur heeft voor het werken in teams en bovendien hoge verwachtingen heeft, aldus Rohde, die de jongste twee generaties de 'computergame generatie' noemt. Voor deze 'computergame generatie' is een aantal zaken van belang, zo erkende Rohde:

 • Respecteer mijn autoriteit: erken en waardeer wat mensen kennen en kunnen. Je ziet bijvoorbeeld dat veel bedrijven die zich op jongeren richten, hun klanten betrekken bij het creëren van waarde.
 • 'Give me interactive kicks': de 'computergame generatie' haakt af bij 'saaie' e-learning, en in dat proces is interactie is erg belangrijk.

 • De behoefte om continue connected te zijn.

 • Converseren waar en wanneer je wilt.

The Family CEO

Voor wie het echt nog niet gelooft. Vandaag is in Europa al 20% van de bevolking ouder dan 60. In 2025 is dat bijna 30%. En, het wordt ook steeds leger in Europa. Duitsland kent in 2060 nog maar 50 mln consumenten in plaats van 80 mln vandaag. We worden ook nog eens heel oud; 85 jaar is eerder regel dan uitzondering. Een wereldwijde trend.
De senior is niet alleen ouder, maar voelt zich gezond, is geïnformeerd en goed opgeleid, heeft veel geld, houdt van technologie en is dol op Internet. En die seniore koper is vooral vrouw.
Het MIT AgeLab heeft het over ‘The Family CEO’. Vrouwen leven langer en nemen 80 tot 90% van de grote aankoopbeslissingen in huis. Ze gaan bewust om met hun geld en verwachten daarvoor echt iets terug. Die klant gaat ook echt even rustig zitten en oriënteert zich goed op wat het bedrijf biedt. De seniore klant wil veel informatie en service. Kun jij die vandaag al leveren?
De jonge consument heeft daarvoor allemaal geen tijd. Hollend van kinderopvang naar vioolles en de tennisbaan, de Blackberry aan het ene oor, jengelende kinderen aan het andere, one-stop-shoppend door de lokale C-1000 of als single snackend in de ‘AH to go’ onderweg naar huis.

TIPS

1. Als u een enthousiast verhaal weet te vertellen, kunt u gerust `jullie' en `je' gebruiken. Uitsluitend `u' gebruiken, vooral in combinatie met weloverwogen volzinnen, komt als formeel, afstandelijk en daardoor als minder betrokken over.
2. Het is niet erg om te beginnen met `u' en wat later `jullie' te gebruiken. Objectief gezien zouden we dit kunnen afkeuren, maar het gaat hier om het met enthousiasme bereiken van uw doelgroep.
3. Sta even stil bij het feit dat u in werkelijkheid nooit met (laat staan tegen) een groep spreekt. Nee, u hebt een groep individuele luisteraars. Ieder luistert voor zichzelf. Daarom is het normaal, gewoon en natuurlijk om `je' te gebruiken: ieder individu voelt zich directer aangesproken met deze vorm.
4. Voor groepen tot ongeveer veertig luisteraars, waar het licht voldoende is, kunt u als afwisseling een flipover gebruiken, ook al schrijft u maar één woord op of maakt u maar één tekening.
5. Alles wat u gebruikt om dichter bij uw luisteraars te komen, om contact te maken, helpt u om dichter bij uzelf te blijven. Zo blijft u uw zenuwen de baas.

05 februari, 2008

Met één oog open


In maart 2007 ontstond een discussie over de gevoeligheid van internetverkeer (een economische factor van belang) voor terroristische aanslagen. Een aanslag van Al Quaida op een Brits knooppunt zou toen zijn verijdeld.
Terrorismebestrijdingscoördinator Tjibbe Joustra verklaarde hierover: "Het mondiale of Nederlandse internet valt met een bom eigenlijk niet uit te schakelen."
Dat vond ook het ministerie van Economische Zaken. Volgens het ministerie is het te moeilijk om bij de infrastructuur van de knooppunten te komen. Bovendien maken terroristen zelf actief gebruik van het internet. Knooppunten uitschakelen schaadt hun eigen netwerk.


U kunt rustig verder slapen.

04 februari, 2008

FUSIE MOET LEIDEN TOT BETERE DIGITALE COMMUNICATIE

LISA en eHockey zijn gefuseerd.
Met het samengaan van de twee softwarebedrijven worden honderden hockeyclubs bediend op het gebied van online ledeninformatie en –administratie. De fusie moet resulteren in een organisatie, die een hogere service kan bieden aan sportverenigingen.
eHockey beschikt op het terrein van online (leden)administratie over jarenlange ervaring en Lisa heeft zich onder meer gericht op verenigingsfunctionaliteit en integratie van de ledenadministratie met andere informatiebronnen zoals de verenigingssite. Volgens een persbericht van LISA/eHockey is de KNHB blij met de samenwerking. ‘Deze fusie kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling en verdieping op het gebied van digitale informatie en communicatie tussen bond en clubs. En dat juichen we natuurlijk toe’, aldus de directeur van de KNHB Johan Wakkie. Binnen de samenwerking zal ook vanuit het Huis van de Sport, waar de hockeybond gezeteld is, worden gewerkt. LISA/eHockey heeft een kantoor in Nieuwegein.Meer info: www.lisa-is.nl of www.clubonthenet.nl
Bron: Persbericht eHockey/LISA.

01 februari, 2008

Even bijpraten nummer zoveelZo af en toe, als je het idee krijgt dat je geleefd wordt, helpt het echt als je bij je agenda leeft. (Spreekt hier een ouwe Time management leerling?)


In vogelvlucht : Oma werd 93, Ad werd 55, Private Banking is in gang gezet, Z!N 4 staat op stapel en moet medio maart klaar zijn, discussie avond van de PVDA over de toekomst vanhet Haventracé, ontwerp advertentie voor de Moerdijk Gids, Rob werd 50, 3 wedstrijden achter elkaar fluiten en de zondagse trimmers was wat veel voor de oude baas, een vergadering van JJ in Etten, 7-Klapje iedere week, 3 websites per week via 3 verschillende CMS'sen, de OVZ, de RABO, Telamon, BrainZ, Bald Eagle, niet te vergeten alle einde jaarsgesprekken, straathockey, schoolhockey, en m'n Braintraining, het was weer genoeg.


Dit weekend alleen de overdracht van mijn oude voorzitterstaken aan Carin, de kinderoptocht, eindelijk stofzuigen, en trimhockey. Maandag video opnames voor de KNHB (congres) en back-up bij Paul.


Happy carnaval.


Waar slaat dat nou weer op?

De aanwezigheid van het chemisch bedrijf Caldic aan de rand van Zevenbergen maakt voorlopig de bouw van woningen in en bij die kern onmogelijk. Caldic zou zelfs woningbouwplannen in de kern Noordhoek blokkeren.
Dat stelt de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Moerdijk, in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
Bij die vragen baseert de fractie zich op geruchten. Om dat woord draait het ook in de vragen aan het college. De eerste vraag luidt letterlijk of het college de geruchten kan bevestigen of ontkennen.
Als de geruchten kloppen, wil de PvdA dat de raad, desnoods in beslotenheid, wordt geïnformeerd. Als ze niet kloppen, dan moet het college de raad 'klip en klaar' informeren over de onjuistheid en ook duiden waar de geruchten op gestoeld zouden kunnen zijn. Fractievoorzitter Henk Schouwenaars wil weinig zeggen over de aanleiding voor de vragen: "We zijn mensen tegengekomen die bezig zijn met projecten en die niet verder kunnen. We horen dat van verschillende, los van elkaar staande bronnen." Volgens een woordvoerder wilde het college gisteren niet reageren: "De materie is te ingewikkeld om vandaag nog een brief te schrijven naar de PvdA-fractie. De bedoeling is om in een commissievergadering in februari te reageren."