28 oktober, 2010

FF Kleppe nr. zoveel

De trouwe lezers van mijn blog, zo die er al zijn, zullen wel gemerkt hebben dat er sinds de laatste entry weinig is geschreven.
Niet dat er niet veel is gebeurd, in tegendeel. Margot is opgenomen geweest in het ziekenhuis wegens hartklachten en te hoog gehalte aan suiker, ik mocht naar de dokter voor een acute hernia en zit onder de zware verdovende middelen.
Dan zit je dus al niet zo lekker in je vel en als er dan  ook nog "zakelijk" veel aan de hand is, zijn mijn excuses wat meer acceptabel (hoop ik).
Wat was er verder nog aan nieuws: Ik heb een uitnodiging voor een sessie bij de  hogeshool InHolland om mee te denken over betalen van coaches en begeleiders van microkredietklanten, vet! Ik ben met Tanja naar de introductie geweest van de stichting Microfinanciering & Ondernemerschap in Utrecht en meteen maar een accreditatie aangevraagd om vanaf januari als MF Punt Brainz verder te gaan. Die is inmiddels goedgekeurd, jippie. De werkzaamheden in Breda worden steeds meer, meer klanten, meer presentaties, meer netwerk, kortom, bijna een volledige dagtaak. Zal mij benieuwen hoe het Servicepunt Starters en Ondernemers daar mee om gaat. Het contract met BrainZ loopt nog tot eind van het jaar.
Inmiddels heeft BrainZ, samen met de gemeente Moerdijk een REAP aanvraag ingediend om een soortgelijk servicecentrum op te zetten, met als eerste aanzet een eigen MF punt, ingevuld door BrainZ uiteraard. De gemeente Halderberge is nog in een onderzoek stadium en de gemeente Dordrecht toont voorzichtig belangstelling.
Zoals een goed chinees betaamt gaat de kost voor de baat uit, of te wel, als er handel in het verschiet ligt investeer dan risicovol. Vijf jaar geleden, meteen na de pre-vut van ZeelandNet, kocht ik een nieuwe agenda en nu heb ik mijzelf getrakteerd op een HTC Android telefoon.
Verder nog nieuws? Vast wel maar dat een volgende keer.

04 oktober, 2010

Eigenbaas worden met BBZ of Qredits?

Nu er meerdere microfinancieringsinitiatieven met steun vanuit de politiek opgezet worden, dreigt het Bbz-2004 als uitstroominstrument ondergesneeuwd en verloren te raken. Voor STEW/FCBV reden om deze regeling in huidige context te beschouwen en een toekomstvisie te ontwikkelen waarin de Bbz-regeling een vaste plek krijgt. De Bbz-regeling als instrument voor microfinanciering werkt goed. Mensen vanuit de uitkering zijn nu ondernemer dankzij de Bbz-financiering. Behalve starters zijn ook ondernemers in zwaar weer met het Bbz-2004 gered. Het is niet de eerste keer dat het Bbz-2004 wordt geëvalueerd.

Op dit moment worden het Bbz-2004, de borgstellingregeling en Qredits in opdracht van de Ministeries van Sociale en Economische Zaken geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal door het nieuwe kabinet en de Tweede en Eerste Kamer besloten worden of en in welke vorm het Bbz-2004 in de toekomst zal blijven bestaan. De afgelopen 5 jaar wil de politiek het ondernemerschap stimuleren. Daarentegen vinden banken het juist te risicovol om (startende) ondernemers in het kleinbedrijf te financieren. Voorgaande evaluaties laten zien dat de Bbz-regeling uitermate belangrijk en effectief blijkt voor (startende) ondernemers.

De sprekers op de Dag van de Bbz zijn bij uitstek mensen uit het veld die ervaring hebben met de dagelijkse praktijk van het Bbz-2004 en die de regeling vanuit een andere, dan de politieke kant, benaderen. Naast het ontwikkelen van een toekomstvisie in een plenaire setting wordt in twee workshops ingegaan op:
* de mogelijke veranderingen van het Bbz-2004 in combinatie met bezuinigingen bij de overheid en
* de Wet WIJ/Jongeren en het voorbereiden op het ondernemerschap.