31 augustus, 2011

Google +1 Button voor Google Chrome

Er was al een tijdje een extensie beschikbaar die de +1 button van Google toevoegt aan browser Google Chrome maar deze extensie was niet van Google zelf. Al met al heeft het een tijdje geduurd maar nu is daar eindelijk de officiële +1 knop voor Google Chrome. Begin mei werd de +1 button in Chrome...

Lees verder »
google_plus_chrome_tb

30 augustus, 2011

Gemeenten Halderberge en Moerdijk helpen bedrijven - Moerdijk - Regio - bndestem

Gemeenten Halderberge en Moerdijk helpen bedrijven - Moerdijk - Regio - bndestem

De gemeente Halderberge heeft zich aangesloten bij het Servicecentrum voor Starters en Ondernemers Moerdijk (SOM). Wethouder Ada Grootenboer hoopt dat meerdere buurgemeenten het voorbeeld van Halderberge volgen. "We moeten het samen doen." SOM is een initiatief van BrainZ, Kamer van Koophandel en de gemeente Moerdijk.
Het servicecentrum geeft advies aan startende of gevestigde ondernemers over hun ondernemersplan en over het aanvragen van microkrediet. "Voorheen bestond het microkrediet West-Brabant. Daar waren alle West-Brabrantse gemeenten bij aangesloten", vertelt Grootenboer. "Dat is gestopt omdat er geen subsidie meer kwam vanuit het Rijk. Moerdijk vond dat jammer en is daarom zelf met een servicepunt begonnen." SOM is niet alleen bedoeld voor ondernemers uit Moerdijk. Iedere ondernemer die behoefte heeft aan advies kan een afspraak maken. "Daarom willen we dat andere gemeenten het project steunen." Halderberge is de eerste. "We vinden het belangrijk ondernemers een handje te helpen", stelt wethouder Bert Suijkerbuijk van Halderberge. SOM is op 1 januari 2011 gestart. In het eerste half jaar zijn er zestig contacten geweest. 36 ondernemers hadden behoefte aan financiering van hun plannen, 24 kwamen langs voor advies. Zeven ondernemers zijn inmiddels hun bedrijf gestart.

27 augustus, 2011

Baan erbij belangrijk voor veel starters

Baan erbij belangrijk voor veel starters:

Dat blijkt donderdag uit het onderzoek van onderzoeksbureau EIM ‘Inkomenspositie van startende ondernemers’. In het onderzoek komt naar voren dat slechts een kwart van de startende ondernemers na enkele jaren in het levensonderhoud van zichzelf en het gezin kunnen voorzien.

Baan in loondienst
Deze ondernemers houden er vaak een baan in loondienst op na. De financiële zekerheid die een baan biedt, is de meest genoemde reden voor het hebben van een baan naast het ondernemerschap. Bij ruim de helft van de ondernemers voorziet iemand anders mede in het levensonderhoud van de ondernemer en het gezin. Er komt bij 60% van de ondernemers op drie manieren geld binnen: inkomsten uit het eigen bedrijf, andere eigen inkomsten van de ondernemers en iemand anders die geld binnen haalt.

Bezuinigd op gezinsuitgaven
Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de drie ondernemers het afgelopen jaar heeft bezuinigd op de gezinsuitgaven. ‘Bij de meerderheid daarvan speelde het feit dat er minder inkomsten uit het eigen bedrijf vloeide,’ aldus het EIM. Een op de drie ondernemers bleek zich te hebben verzekerd tegen inkomensderving als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid. Verder komt in het onderzoek naar voren dat de meerderheid van de ondernemers die zich niet heeft verzekerd tegen risico’s dit ook niet van plan is te doen in de toekomst.

Nederland koploper met startende ondernemers

Nederland koploper met startende ondernemers:

Dat blijkt uit de Global Entrepreneurship Monitor 2010, een internationaal onderzoek waaraan Nederland voor de tiende keer deelneemt. De nieuwste cijfers maken duidelijk dat 7,2% van de Nederlanders tussen 18 en 64 jaar in 2010 bezig was een bedrijf op te richten, dan wel een bedrijf had dat korter dan drieënhalf jaar bestaat. Op nummer twee staat Ierland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Finland. Onderaan op de lijst bungelen België en hekkensluiter Italië.

2009
De lijst uit 2009 gaf een ander beeld. In aflopende volgorde bestond de top 5 toen uit Griekenland, Noorwegen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Slovenië. De Nederlandse bijdrage aan het onderzoek komt van het onderzoeksinstituut voor het midden- en kleinbedrijf EIM. De auteurs schrijven de toename van het aantal Nederlandse starters toe aan het nieuwe elan dat ondernemerschap in Nederland heeft gekregen.

Loopbaanperspectief
Nederlanders beschouwen ondernemerschap als een aantrekkelijker loopbaanperspectief dan tien jaar geleden. Ook is het aantal particulieren dat investeert in kleine en startende bedrijven vorig jaar fors gestegen, van 1,9% in 2009 naar 3,4% in 2010. De onderzoekers vermoeden een haasje-over-effect: een stijgend aantal informele investeerders maakt meer nieuwe bedrijfsoprichtingen mogelijk.

Rollenmodellen
Tot slot komt uit het onderzoek het belang van rollenmodellen naar voren. Een op de drie nieuwe ondernemers is beïnvloed in zijn beslissing een bedrijf op te starten door een andere ondernemer. Dat zijn zelden ‘iconen’ uit de media, maar eerder ondernemers uit het eigen sociale netwerk. Minpunt is wel dat het innovatieve vermogen van start-ups achterblijft bij dat van ondernemers in andere landen.

25 augustus, 2011

Global Entrepreneurship Monitor 2010 The Netherlands


In 2010 was 7,2% van alle Nederlanders in de leeftijdscategorie 18-64 jaar bezig om een nieuw bedrijf op te richten of actief als ondernemer van een bedrijf dat korter dan 3,5 jaar bestaat. Hiermee heeft Nederland vorig jaar voor het eerst de koppositie ingenomen van de EU-landen die deelnemen aan het jaarlijkse wereldwijde onderzoek van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Van alle hoogontwikkelde economieën in het GEM-onderzoek bezet Nederland nu de vijfde plaats wat betreft nieuw ondernemerschap, vlak achter de VS. Amper tien jaar geleden was de GEM-index van Nederland nog niet de helft van die van de VS. Aldus blijkt uit het vandaag door onderzoeksbureau EIM gepubliceerde landenrapport ‘Global Entrepreneurship Monitor 2010 The Netherlands’.

Ook cultuur in Nederland ondernemender
Ook volgens andere GEM-indicatoren is Nederland in de afgelopen tien jaar ondernemender geworden. Vergeleken met 2001 beschouwen nu meer Nederlanders ondernemerschap als een aantrekkelijk loopbaanperspectief. Op dit punt bezet Nederland inmiddels zelfs de eerste plaats in een groep van benchmarklanden. Ook is het percentage Nederlanders in de leeftijdscategorie 18-64 jaar dat denkt de vereiste kennis, expertise en vaardigheden te hebben om een eigen bedrijf op te richten, toegenomen van 37% in 2001 tot 46% in 2010.

Aantal informele investeerders flink toegenomen
Voorts is het aantal particulieren dat investeert in kleine en/of startende bedrijven vorig jaar fors gestegen (van 1,9% in 2009 naar 3,4% in 2010). Ook gemiddeld ligt het aantal van deze zogenaamde informele investeerders de laatste jaren op een hoger peil dan aan het begin van het vorige decennium. Er zijn aanwijzingen dat de toename van het aantal informele investeerders mede te danken is aan het sterk toegenomen aantal zelfstandige ondernemers in Nederland. In die zin is er sprake van een haasje-over effect, waarbij een stijgend aantal informele investeerders vervolgens weer meer nieuwe bedrijfsoprichtingen mogelijk maakt. Overigens neemt Nederland qua percentage informele investeerders internationaal slechts een middenpositie in.

Toename aantal ondernemende rolmodellen creëert zelfversterkend mechanisme
Het uitgevoerde onderzoek geeft ook inzicht in het belang van ondernemende rolmodellen. Bij een op de drie nieuwe ondernemers heeft een andere ondernemer of een ander bedrijf invloed gehad op de beslissing om een eigen bedrijf op te richten. Als rolmodel fungeren vrijwel uitsluitend ondernemers of bedrijven uit het eigen netwerk van de aanstaande ondernemer, en zelden ‘iconen’ die bekend zijn uit de media. In de afgelopen jaren is door de groei van het aantal ondernemers het aanbod van ondernemende rolmodellen sterk toegenomen. Ook op dit punt is er dus een zelfversterkend mechanisme op gang gekomen waardoor Nederland steeds ondernemender wordt.

Innovatief ondernemerschap blijft zwak punt
De mate van productinnovatie door nieuwe ondernemers blijft in Nederland echter internationaal vergeleken achterlopen. Wat dat betreft is er de afgelopen tien jaar nauwelijks iets veranderd. Deze zwakke prestatie gaat mogelijk ten koste van de internationale activiteiten van nieuwe bedrijven en van de mogelijkheden voor bedrijfsgroei. Op deze terreinen scoren nieuwe ondernemers in Nederland in ieder geval eveneens tamelijk matig.

Voor inlichtingen: 079 322 22 00

05 augustus, 2011

huurcontract of wurgcontract?

Ik ben nu zo'n 5 jaar bezig om startende (en vaak ook bestaande) ondernemers te adviseren hoe ze hun bedrijf moeten opzetten, dan wel kunnen aanscherpen. Zo'n kwart daarvan droomt van een mooie winkel, wel of niet gecombineerd met een webshop. Wat mij echter steeds meer gaat storen is dat pand-eigenaren, dan wel de ingeschakelde makelaars, aan starters een 5 jarig huurcontract proberen op te dringen.
 De beweegreden begrijp ik wel. Statisch vallen vel starters binnen 2 jaar weer om en dan zit de verhuurder op (verwelkte) rozen en de starter in de problemen. Heren (dan wel verhurende dames), dit soort praktijken  is niet meer van deze tijd. sociaal verantwoord ondernemen zou ook in jullie branche usance moeten zijn. Ik begrijp ook wel dat er best veel leegstand is en dat je blij bent als er weer zo'n starter een krabbel onder uw wurgcontract zet. 
Waarom niet advies vragen aan Qredits of eigenbaas.nl, twee organisaties die, opgezet door EZ, alles weten van starters en de begeleiding daarvan. BrainZ werkt al jaren voor beide organisaties en adviseert starters en makelaars om een flexibele contract aan te bieden en te tekenen. Begin met 1 jaar en en contractuele optie tot verlenging met 2 jaar daarna. Verleng na die 3 jaar weer eens met 3 jaar en zo door en zo door tot uw verlangde 5 jarig contract. De starters is dan inmiddels 15 jaar bezig.