31 december, 2009

De beste wensen

Vanuit mijn kantoor kijk ik uit over een wat mistige akker waar in de verte een tractor probeert door de harde grond heen te ploegen. Een zwerm meeuwen, op zoek naar wat, vliegt er standaard achteraan. Wat bezielt die boer om op oudejaarsdag over zijn land te crossen? Is het de reflectie van het afgelopen jaar wat hem bezighoudt? Of wilde hij gewoon even weg van thuis, uitwaaien en nadenken over 2010?
Ik hoop voor hem het laatste. 2010 zal, net als 2009 nog een lastig jaar worden. De economie begint wel voorzichtig uit het dal te kruipen, maar rozengeur en maneschijn is het nog zeker niet.
Mijn toekomst is vrij zeker. Microkredietloket zal, hoe dan ook, wel doorgaan. Linksom of rechtsom zal er wel een budget beschikbaar worden gesteld om dit werk nog enige jaren voor te zetten. Als ik enige jaren roep, bedoel ik dat ook zo. Nog welgeteld 12 maanden en ik mag mijn AOW gaan ophalen. En daarna? Geraniums kweken? No way! Ik voel me nog steeds als een 40 jarige, vol energie, vol plannen en ideeën.
Het lijf zegt af en toe wat anders. Doorzakken na een dolle avond gaat steeds minder. Opstaan met rugpijn is een vast gegeven, en afvallen mag ook wel.
Zijn dat mijn goede voornemens? Minder rode wijn, FDH (Fress die Helfte), act your age, etc.
Cold turkey werkte niet, dat werd afgelopen week wel duidelijk.
Stap voor stap werkt beter, dat is ook een teken van naderende ouderdom.
Ik blijf er wel tegen vechten. Tenslotte kom ik uit een taai geslacht, OomJan wordt 99, ma wordt al weer 87 en ik? Het leven begint bij 40, ben ik dus overmorgen 24 en als de gemiddelde leeftijd van mannen rond de 75 ligt heb ik nog 50 jaar te gaan.
Wowh, ik heb nog een heel leven voor me.
See you in 2010.
Ik hoop dat u net zo in het leven staat als ik, blijf gezond, blijf positief, geloof in uw medemens, en vooral blijf leuke dingen doen.
De beste wensen dus.

28 december, 2009

Onbekend maakt onbemind

Ondernemers steunen de komst van een ondernemersfonds voor het centrum van Bergen op Zoom niet. Dat is de uitslag van de enquête onder de middenstanders die de afgelopen weken is gehouden.
Donderdag hebben wethouder Ton Linssen en Hans-Jorg van Broekhoven van ondernemersvereniging Sterck de resultaten van die enquête bekendgemaakt. Beiden zijn zwaar teleurgesteld en gaan zich beraden. "Dit is een klap in het gezicht van Sterck. En van al onze vrijwilligers", zegt Van Broekhoven.

Het plan: een ondernemersfonds waar middenstanders uit het centrum en de aanloopstraten jaarlijks verplicht respectievelijk 500 en 300 euro aan betalen. Met een extra bijdrage van de gemeente van nog eens 100.000 euro ontstaat zo een budget om tal van activiteiten te bekostigen en de stad als winkelcentrum te promoten.

Om dat fonds van de grond te krijgen moest minimaal vijftig procent van de ondernemers aan de enquête meedoen. En tweederde moest 'ja' zeggen. En dat is niet iets dat Bergen op Zoom zelf heeft verzonnen, maar dat zijn wettelijke regeltjes. Bij het tellen donderdag bleek dat in de winkelstraten van de 243 winkeliers er 143 hadden gereageerd. Dat is meer dan vijftig procent. Maar slechts 92 waren voor het fonds. En dat is geen tweederde meerderheid.

In de aanloopstraten reageerden 78 van de 148 winkeliers. Ook ruim genoeg opkomst, maar slechts 41 zeiden 'ja'.

Wethouder Linssen is vooral teleurgesteld dat met name in de winkelstraten zoveel winkeliers de enquête niet hebben ingevuld. En de teleurstelling bij Sterck is groot omdat het bestuur van de ondernemersvereniging de afgelopen weken keihard heeft gewerkt om de ondernemers over de streep te trekken.

23 december, 2009

ZZP'ers krijgen niet altijd uitkering bij gemeente

Ondernemers in financiële problemen kunnen bij de gemeente een uitkering aanvragen. Maar de toekenning verloopt niet altijd even soepel. “Sommige gemeenten zeggen gewoon: daar doen wij niet aan.”

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) geeft iedere ondernemer met financiële problemen, dus ook zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), recht op een uitkering.

De regeling is in het leven geroepen door het Rijk, maar wordt uitgevoerd door de gemeenten. En dat zorgt volgens directeur Johan Marrink van belangenorganisatie ZZP Nederland in de praktijk voor grote verschillen.

Eigen inzicht
“Omdat de centrale overheid weinig zegt over de uitvoering, gaan gemeenten naar eigen inzicht met het BBZ aan de slag. Grote gemeenten hebben het vaak wel goed voor elkaar, maar kleine gemeenten niet. Sommigen zeggen gewoon: ‘Daar doen wij niet aan’. Onbegrijpelijk. Want ze moeten het gewoon doen”, legt Marrink uit. Om de uitvoeringsverschillen te beperken, zou het Rijk volgens Marrink duidelijke richtlijnen op moeten stellen.

VNG
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent dat kleine gemeenten over minder kennis van de regeling beschikken. “Zij hebben veel minder te maken met de uitvoering van de BBZ. Maar het blijft een taak die zij moeten uitvoeren”, reageert een woordvoerder.

De beoordelingsverschillen bij gemeenten hangen volgens de VNG samen met de lokale economische omstandigheden. Bovendien laten gemeenten bij het beoordelen van de ondernemingsplannen meewegen wat voor een sectoren zij binnen hun grenzen willen hebben. “Een winkel in tweedehands kleding kan in de ene gemeente heel goed passen, maar in de andere geen enkele kans maken.”

In 2008 is volgens het ministerie van Sociale Zaken 70 miljoen euro aan het BBZ uitgegeven. Voor 2009 houdt het ministerie rekening met een budget van 80 miljoen euro.

Opeten huis niet nodig
Ondernemers in de problemen kunnen met een beroep op het BBZ bij de sociale dienst van de gemeente een uitkering aanvragen. Zij ontvangen die tot dat zij weer hun eigen geld kunnen verdienen. De uitkering duurt maximaal 12 maanden en bestaat in eerste instantie uit een renteloze lening. De periode kan worden verlengd tot 24 maanden. Of en welk deel van de uitkering moet worden terugbetaald, wordt door de gemeente bepaald.

Er kan alleen een beroep op de uitkering worden gedaan als het eigen vermogen niet hoger is dan 171.326 euro. Hierbij wordt het eigen huis niet meegeteld. Het eigen huis hoeft dus niet te worden ‘opgegeten’ om voor de steunmaatregel in aanmerking te komen. Wel wordt het vermogen van eventuele zakenpartners meegerekend. Is het eigen vermogen lager dan 40.768 euro of minder dan 30 procent van het totaal, dan is het mogelijk om een bijstandsuitkering aan te vragen. Deze uitkering hoeft niet terugbetaald te worden.

De uitkering van het BBZ is volgens Marrink niet populair bij ondernemers. “Zij hebben toch een bepaalde trots. En daar stappen ze maar moeilijk overheen.”

Lening en microfinanciering
De rentedragende lening van het BBZ bedraagt maximaal 178.019 euro en moet in de eigen onderneming worden gestoken. De lening moet binnen tien jaar terug worden betaald. Belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf wel levensvatbaar moet zijn. Volgens Marrink van ZZP Nederland lopen in de praktijk de beoordelingen nogal uiteen. “Ambtenaren maken de beoordeling. En bij de ene gemeente wordt er heel anders tegenaan gekeken dan bij de ander.”

Ondernemers die met een klein bedrag al geholpen zouden zijn en liever niet de drempel van de sociale dienst overgaan, kunnen bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken een microfinanciering aanvragen. Na een intakegesprek waarin het bedrijfsplan wordt besproken en beoordeeld, wordt een krediet verstrekt van maximaal 35.000 euro. Daarna volgt ook een coachingstraject waarbij de ondernemer wordt geholpen bij het uitwerken van zijn bedrijfsplan.

Faillissement en schuldhulpverlening
Zijn de geldproblemen echt niet meer op te lossen, dan moet een faillissement worden aangevraagd. Daarna volgt een schuldsanering. Deze route raadt Marrink ten zeerste af. “Je zit een paar jaar echt helemaal aan de grond. Zelfs een bankrekening openen wordt dan moeilijk.” De directeur van ZZP Nederland raadt ondernemers daarom aan het niet zover te laten komen. “Op basis van het BBZ heb je recht op financiële ondersteuning van de overheid. Maak daar dan ook gebruik van.”

Als gevolg van de crisis hebben volgens Marrink ZZP’ers in de bouw en de ICT het erg moeilijk. “De tarieven staan in deze sectoren behoorlijk onder druk.” Maar in andere bedrijfstakken, bijvoorbeeld consultancy, is er volgens de directeur van ZZP Nederland juist volop werk. “Interimmers hebben het juist heel druk. Zij moeten de ene na de andere onderneming reorganiseren.”
(bron Z24)

Zoeken via Google

Zo tijdens de donkere dagen voor Kerst, probeer ik mijn tijd nuttig door te brengen.
Ik ging eens op zoek naar de andere "Henk Ras" op internet.
Behalve alles wat men al van mij kent ben ik ook:
 • Psychiater (in ruste)
 • Fotograaf
 • Voorzitter van een museum
 • Hockey international
 • Sales manager
 • Voorzitter stadsherstel
 • Oud speler van FC Zwolle
 • Kadet bij de KMA

die Henken toch......

Tien taboes op de werkvloer (nu we toch bezig zijn)

Stelen
Een balpen of een blocnote per ongeluk in je tas gestopt? Kan gebeuren, zullen je collega's oordelen. Maar geld, een laptop, relatiegeschenken of iets anders waardevols van de baas stelen, dat kan echt niet. Driekwart van de Nederlanders zou zich doodschamen. Opvallend is wel dat we stelen van de baas veel erger vinden dan stelen van de maatschappij. Zwart geld bezitten staat in de Taboe Top 100 op nummer 71, stelen van de baas op nummer drie.

Ongewenste intimiteiten
Flirten op de werkvloer is de nieuwe manier om carrière te maken, menen flirtcoaches. Maar bewaak je grenzen en blijf verre van een van de grootste taboes op de werkvloer: het ongewenst intiem benaderen van je collega's. Zelfs een hand op de schouder vindt 26 procent van de vrouwen al ongewenst.

Alcohol
Borrel hier, zakendiner daar: sociaal drinken is bijna een integraal onderdeel van het werk geworden. Maar even lekker indrinken om te vlammen tijdens een belangrijke vergadering: je collega's zouden zich rot schamen. Eén op de vijf werknemers drinkt overmatig twintig glazen of meer per week (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving) en twintig procent van de managers heeft een alcoholverslaving (Bureau Solution Addiction Treatment Consultants).

Rattengedrag
Roddelen, liegen en manipuleren. In driekwart van de bedrijven is het schering en inslag (bron: Erasmus Universiteit 2004). De helft van de ondervraagden van hetzelfde onderzoek kan dit gedrag goed billijken, zolang het maar stiekem gebeurt. Een collega openlijk treiteren, kwetsen of verlinken is uit den boze. Stiekem of niet, vooral voor vrouwen is dit gedrag ondenkbaar, blijkt uit het onderzoek van TNS Nipo. Mannen hebben minder strenge opvattingen over fatsoenlijk gedrag op de werkvloer. En vergeet niet: hoe hoger de positie van vrouwen, hoe meer ze zich als mannen gaan gedragen.

Corruptie
De hbo-fraude, de bouwfraude, het boekhoudschandaal bij Ahold en de goede doelen waar te veel aan de strijkstok van de directeuren bleef hangen, hebben er ongetwijfeld voor gezorgd dat corruptie wordt gezien als één van de tien meest verwerpelijke handelingen op de werkvloer.

Falen
Vlak voor een belangrijke presentatie, sollicitatie of functioneringsgesprek slaat het toe: rode vlekken in je nek, stotteren en knikkende knieën. Iedereen heeft in meer of mindere mate last van faalangst. Het overkomt de besten, maar erover praten is taboe. En als het onvermijdelijke dan toch toeslaat? Deel je mislukkingen met niemand. Faal in stilte, grote kans dat het onbesproken blijft.

Discriminatie
Sollicitanten beoordelen op hun afkomst, dat doe je niet, vindt veertig procent van de Nederlanders. Mooi gezegd, maar handelen we er ook naar? Daar lijkt het niet op, want deze politieke correctheid is niet terug te vinden in cijfers: volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau verdubbelde de werkloosheid onder allochtonen dit jaar vergeleken met vijf jaar geleden. Ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, opleiding en taal hebben alloch-tonen nog steeds minder kans op een baan.

Loopbaan boven kinderen
Vooral vrouwen vinden het verwerpelijk om het werk boven het kindje te plaatsen. Mannen zitten er minder mee: negentig procent van de werkende mannen heeft een voltijdbaan en zodra er kinderen komen, gaan ze alleen maar meer werken (bron: het CBS-rapport Overwerken in Nederland).

Toegeven dat je wordt gepest
Eén op de zestien werknemers wordt gepest (bron: ministerie van Sociale Zaken): bij binnenkomst valt het gesprek stil, belangrijke documenten verdwijnen spoorloos en ze krijgen alleen de rotklussen. Toch zal het slachtoffer zelden aan de bel trekken of er zelfs maar over praten. Intussen worden werkgevers zich langzaam bewust van de hoge kosten: pesten kost het bedrijfsleven jaarlijks miljoenen euro's aan ziekteverzuim, verminderde productiviteit en juridische kosten.

Huilen
Een nare privésituatie, een tegenvallend functioneringsgesprek of stress op het werk: je voelt de tranen prikken. Wegslikken die emoties, zegt ruim een kwart van de Nederlanders. Want huilen in het bijzijn van collega's, dat doe je niet. Vrouwen hebben daar veel meer moeite mee. Tot hun twaalfde huilen jongens ongeveer evenveel als meisjes, daarna scheiden de wegen. Meisjes blijven huilen en jongens ontdekken dat schelden, vloeken en slaan net zo effectief kan zijn. Volwassen vrouwen huilen vijfentwintig tot vijftig keer per jaar, mannen vijf à twintig keer.

Om 2010 goed te beginnen heeft deOndernemer een overzicht gemaakt van de belangrijkste tips voor ondernemers.

Durf te dromen én groot te denken.
Uit:
10 tips voor succes

Bepaal opnieuw de prijzen
Uit:
10 tips bij ondernemen in onzekere tijden

Onderhandel!
Uit:
Accountant te duur? 6 tips!

Maak gebruik van microfinanciering
Uit:
20 krediettips voor het MKB

Gebruik de investeringsaftrek!
Uit:
7 tips om 2010 goed te beginnen

Nieuwe klant? Controleer kredietwaardigheid
Uit:
6 tips om uw debiteuren kort te houden

Beteken iets voor anderen
Uit:
10 tips voor succes

Leen van uw eigen BV
Uit:
5 tips om meer belasting terug te krijgen

Ga deeltijd ondernemen
Uit:
5 financiële extra’s voor ondernemers

Verlaag uw gebruikloon bij omzetdaling
Uit:
5 tips om meer belasting terug te krijgen

17 december, 2009

Gemeente Breda creëert kansen voor meer en beter ondernemerschap

"Daarnaast gaat het college de dienstverlening verbeteren door één lokaal loket in te stellen samen met de Kamer van Koophandel en het UWV Werkbedrijf. Zo kan de gemeente tijdig, correct en servicegericht optreden in de richting van kleine bedrijven. Daarbij is een eigen wijkcontactpersoon wenselijk.

Tot slot wil de gemeente nieuwe bedrijvigheid stimuleren door starters te ondersteunen met huisvesting, financiering, ondernemerschap en netwerkvorming. Promotie en bemiddeling bij overname is hierbij ook een aandachtspunt. Ook wil het college het microfinancieringsloket voortzetten dat in 2009 door het Ministerie van Economische Zaken is opgezet. Het ministerie blijft de kredieten verstrekken maar de loketten moeten lokaal gefinancierd worden.

In de visie worden nog meer instrumenten genoemd om deze doelen te verwezenlijken en is een lijst met projecten toegevoegd die verder uitgewerkt worden.
De Visie Kleinschalige Bedrijvigheid wordt begin 2010 besproken door de commissie Onderwijs& Economie.

Breda, 3 december 2009"

EU Subsidies


"http://www.microsoft.com/netherlands/ondernemers/subsidiekompas/your-grants/default.mspx"

15 december, 2009

Ik weet zeker dat het werkt!

Voorzitter Chris Rutten van de Kamer van Koophandel West-Brabant wil dat de gemeenten in West-Brabant tezamen jaarlijks 200.000 euro in een fonds stoppen waaruit microkredieten voor bedrijven betaald kunnen worden. (rectificatie: er is € 200.000,- nodig om Microkredietloket West-Brabant [de begeleidingsorganisatie] overeind te houden; met 2 ton kan je geen 25 starters helpen, daarvoor is Qredits)
Op de traditionele eindejaarsbijeenkomst in het Chassé Theater in Breda brak Rutten een lans voor het voortzetten van het geven van kleine kredieten tot een maximum van 35.000 euro waarmee startende bedrijven in de regio een steuntje in de rug krijgen. Het ministerie van Economische Zaken financierde afgelopen jaar met veel succes een proef op dit gebied in West-Brabant.
Van de zeventig bedrijfjes die een aanvraag voor steun deden, konden er 25 met een krediet geholpen worden.

Rutten, gistermiddag: "Een beetje krediet, prima voortgang. Maar in 2010 loopt het af. Zonde. Natuurlijk moet het voortgezet worden. De West-Brabantse gemeenten hebben de sleutel in handen. Dus gemeenten, u weet wat u te doen staat."

Rutten stond uitgebreid stil bij de economische crisis en de gevolgen in 2010. Een derde van de industriële bedrijven verwacht volgend jaar personeel te moeten afstoten, de bouwsector krijgt het volgend jaar nog moeilijker en de horeca zal nog nauwelijks vooruitgang zien.

Volgens de KvK-voorzitter is het daarom noodzaak dat ondernemers door alle partijen een handje geholpen worden. Niet alleen door de Kamer van Koophandel maar ook door overheden, onderwijsinstellingen en werknemersbonden. "Laten we vooral samen optrekken, zodat het voor de ondernemer geen zoekplaatje wordt."

14 december, 2009

Uit het hart gegrepen (maar je kan ook voor jezelf beginnen)

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen. De 45-plussers schrijven vaak tientallen brieven zonder ooit op gesprek te mogen komen.
Arbeidsmarktdeskundigen vinden dat zinloos. PvdA, CDA, GroenLinks en SP zijn het daarmee eens. Volgens deskundigen van het UWV Werkbedrijf, de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en de brancheorganisatie MKB Nederland is er veel meer maatwerk en intensievere begeleiding nodig om oudere werklozen aan het werk te helpen.

"Ik ken mensen die meer dan honderd brieven de deur uit hebben gedaan, zonder ook maar één keer te worden uitgenodigd. Het is een onnodige verspilling van energie en tijd, ook voor het bedrijfsleven", aldus Peter Stoks, leider van het project Talent 45-plus van het UWV. Ook de Tweede Kamer wil meer maatwerk.

"Mensen stimuleren om aan het werk te gaan lukt niet door ze iedere week een brief te laten schrijven. Het is een onzinmethode, bijna iets uit de prehistorie", zegt PvdA-Kamerlid Hans Spekman. Ook Eddy van Hijum (CDA) noemt de huidige regeling 'tamelijk nutteloos'. "De algemene sollicitatieplicht biedt geen maatwerk, dan kun je er beter mee ophouden."

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: "Moet je kijken hoeveel postzegels dit elke week kost. Het is vernederend voor mensen, ik zou er graag een einde aan maken." Hij overweegt de kwestie binnenkort in de Kamer aan de orde stellen. Deskundigen van de RWI en MKB vinden dat er flexibeler moet worden omgegaan met het verplicht solliciteren.

"Je zou van geval tot geval moeten bekijken of de sollicitatieplicht zinvol is", zegt Wim Schouten van de RWI. "Mensen die volstrekt kansloos zijn, zou je moeten vrijstellen zodat je alle aandacht kunt richten op kansrijke werkzoekenden."

Rob Slagmolen van MKB Nederland pleit voor uitgebreider testen. Dat moet uitwijzen wat iemand gedaan heeft en kan en wat bij hem of haar past. "Dat leidt tot gerichtere en kansrijkere sollicitaties en minder zinloze brieven." Het pleidooi tegen de sollicitatieplicht is volgens de deskundigen niet ingegeven door de gedachte dat ouderen kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Integendeel, zegt Peter Stoks, projectleider van het project Talent 45-plus.

"Maar als je als oudere werkloze aan de bak wilt komen, moet je het over een andere boeg gooien om met potentiële werkgevers in contact te komen. Onze ervaring is dat werkgevers vooroordelen tegen oudere werknemers snel kwijt raken als ze eenmaal tegenover een gemotiveerde sollicitant zitten." Sollicitatievormen als speeddating en video-presentaties zijn volgens Stoks daarom veel efficiënter.
(bron PZC)

09 december, 2009

Het aantal aanvragen voor een microkrediet groeit nog steeds. De afgelopen 9 maanden heeft Qredits bijna 2.500 aanvragen ontvangen, waarvan er 1.950 in behandeling zijn genomen. Per 1 oktober zijn er 425 aanvragen goedgekeurd en 550 nog in behandeling. Van de behandelde aanvragen wordt ongeveer 33% goedgekeurd. De klanten van Qredits bestaan voor 70% uit startende ondernemers en 30% bestaande ondernemers. 20% van de klanten komen uit een uitkering (WW, WWB, WIA of WAJONG).

Als gevolg van de actuele ontwikkelingen is de organisatie van Qredits behoorlijk gegroeid. Momenteel zijn er 19 medewerkers bij Qredits werkzaam waarvan 10 bedrijfsadviseurs. De bedrijfsadviseurs werken in Nederland vanuit 8 locaties. Op de meeste locaties werkt Qredits samen met een MF-Ondernemerspunt, de Kamer van Koophandel en gemeente.

08 december, 2009

In tijden van crisis nemen overheden diverse maatregelen om de toegang tot bedrijfskredieten voor het mkb te vergemakkelijken of werkkapitaal zeker te

1. Voorwaarden spaargarantie kleine ondernemers
Kleine ondernemingen, waaronder stichtingen en verenigingen, kunnen een beroep doen op het nieuwe depositogarantiestelsel. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden
Een kleine onderneming komt in aanmerking voor de spaargarantie wanneer zij:

een verkorte balans mag publiceren;
een jaarrekening heeft die twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan minimaal twee van de de volgende drie eisen:
o de onderneming heeft een activa van minder dan 4,4 miljoen euro,
o de onderneming heeft een netto-omzet van minder dan 8,8 miljoen euro en
o de onderneming heeft minder dan vijftig werknemers.

2. Borgstellingskrediet
Het Borgstellingskrediet biedt uitkomst als een ondernemer niet voor voldoende reguliere financiering in aanmerking komt omdat hij de bank onvoldoende zekerheid kan geven. Bij dit krediet staat de overheid borg voor een deel van de lening. Het ministerie van Economische Zaken heeft in verband met de kredietcrisis deze garantieregeling uitgebreid.

Uitbreiding
Bedrijven tot maximaal 250 werknemers krijgen extra steun in de rug, doordat Economische Zaken nu ook voor deze bedrijven garant staat (was 100 werknemers). Voor starters staat EZ garant voor leningen tot 200.000 euro (was 100.000 euro). Het maximale garantiebedrag per bedrijf is verhoogd naar 1,5 miljoen euro (was 1 miljoen).

Er zijn in Nederland 700.000 bedrijven met maximaal 250 werknemers die goed zijn voor 4 miljoen banen. EZ staat garant voor 745 miljoen euro aan kredieten dat eventueel verhoogd kan worden tot 825 miljoen euro.

3. Microfinanciering
Nederland krijgt een Landelijk Netwerk Microfinanciering voor leningen aan startende ondernemers. Ook komt er een database met coaches die kunnen helpen bij het opstarten van een bedrijf. Microfinanciering gaat over leningen aan ondernemers tot 25.000 euro in combinatie met begeleiding van de ondernemer. Het Kenniscentrum Microfinanciering van het ministerie van Economische Zaken heeft onder meer als taak om de bekendheid en het gebruik van microfinanciering in Nederland te verbeteren. Op microfinanciering.com staat een vragenlijst waarmee een ondernemer kan bekijken of hij in aanmerking komt voor microfinanciering.

4. Europees krediet voor het mkb
De Europese investeringsbank (EIB) trekt tot 2011 30 miljard euro uit ter ondersteuning van het mkb in Europa in de vorm van nieuwe, zogeheten EIB-kredieten voor het mkb. Het midden- en kleinbedrijf in Nederland heeft op dit moment nog geen toegang tot de kredieten van de EIB omdat er in Nederland tot nu toe geen banken zijn die het mkb deze faciliteit bieden. Rabobank en ING hebben gezegd met de EIB in gesprek te zijn.

5. Durfkapitaalregeling
De regeling 'beleggen in durfkapitaal' (Agaathregeling) is bedoeld om de financiering van ondernemersplannen en initiatieven van beginnende ondernemers te stimuleren.

6. Innovatiekrediet
Het Innovatiekrediet, de opvolger van het Uitdagerskrediet, is een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote technische risico's. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald. Verdere informatie: innovatiekrediet.

7. Regeling Groeifaciliteit
De Regeling Groeifaciliteit kan de financiële buffer van mkb-ondernemingen helpen versterken met een overheidsgarantie voor extra risicodragend vermogen. Zo'n buffer is onder meer nodig voor toegang tot de reguliere kredietmarkt.

8. Technostarters
Een Technostarter is een jonge mkb-onderneming die producten, processen en/of diensten (geen adviezen) verkoopt of levert op basis van een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande technologie. Vaak kunnen zij hun financiering moeilijk rondkrijgen. Maar er zijn extra mogelijkheden om de ideeën van deze starters toch een kans te geven.

9. Bijstandverlening zelfstandigen
Onder voorwaarden kan iemand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen (ZZP'ers) in uiteenlopende situaties.

10. Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee een deel van de (loon)kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development, kunnen worden gecompenseerd.

11. Subsidies
Er zijn ruim 300 soorten subsidies die speciaal op mkb-ondernemers gericht zijn. Dit kunnen provinciale, nationale of Europese subsidies zijn. Senternovem is het agentschap van het ministerie van Economische Zaken die verantwoordelijk is voor de afhandeling van deze subsidies. Zie het vindwijzer.

12. Participatiemaatschappijen
Een andere manier om aan financiering te komen is om gebruik te maken van participatiemaatschappijen. Deze maatschappijen kopen aandelen in het bedrijf en voorzien de onderneming hierdoor van geld om plannen uit te voeren. Natuurlijk krijgen ze hierdoor wel zeggenschap binnen het bedrijf. Ze doen voornamelijk aan korte termijn investeringen met een hoog rendement. Participatiemaatschappijen zijn dan ook interessant voor snelle groeiers. Meer informatie over participatiemaatschappijen staat op de site van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen.

13. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) richten zich op het innovatieve mkb in de industrie en dienstverlening. De zogenoemde ROM's kunnen de ondernemer helpen door aandelen te kopen in het bedrijf. De aandeelhouders zijn het ministerie van EZ en de provincies. Meer hierover is hier te vinden:

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (Groningen, Friesland, Drenthe)
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Gelderland en Overijssel)
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
Limburgs Instituut voor OntwikkelingsFinanciering (LIOF)
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

14. Landbouwsubsidies
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in het Openstellingbesluit LNV-subsidies 2009 alle data van openstellingen van subsidies in 2009 gepubliceerd. Dat varieert van subsidies voor investeringen in energiebesparing tot innovatieprojecten in de melkveehouderij.

15. Willekeurige afschrijving (milieu-investeringen)
Investeringen schrijft de ondernemer af in de jaren waarin hij het bedrijfsmiddel gebruikt. Maar onder bepaalde voorwaarden mogen starters willekeurig afschrijven op hun bedrijfsmiddelen. Sommige milieuvriendelijke investeringen komen in aanmerking voor de VAMIL-regeling. De VAMIL biedt de mogelijkheid naar vrije keuze af te schrijven op een investering.

16. Krediet voor exporterende mkb-bedrijven
Financiering kan een belangrijk knelpunt zijn bij de realisatie van exportambities. Door de kredietaanvraag goed voor te bereiden, vergroot een ondernemer zijn kansen op financiering van een exportplan.

17. Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Een ondernemer komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek als hij voor meer dan € 2.100 in bedrijfsmiddelen heeft geïnvesteerd die bijdragen aan een schoner milieu en voorkomen op de Milieulijst. Sommige kosten van een milieu-advies kunnen tot de investeringskosten van die milieu-investering worden gerekend. De ondernemer moet hiervoor een verzoek indienen bij zijn aangifte.

18. Energie-investeringsaftrek (EIA)
De EIA is een fiscale aftrekregeling, die een direct financieel voordeel biedt aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

19. Investeringsaftrek
Zelfstandige ondernemers kunnen aanspraak maken op investeringsaftrek. De meest algemene investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

20. Familie
Last but not least: de mkb-ondernemer kan geld lenen bij zijn familie. Om ondernemers te stimuleren heeft de overheid een aantal fiscale regelingen getroffen waardoor lenen aan familieleden aantrekkelijker wordt gemaakt.

[ Bron: Redactie Plein+ ]

07 december, 2009

Nooit vrijblijvend!

De laatste weken zijn af en toe net een roller coaster. Er gebeuren dingen die je niet in de hand hebt. Het "werk" vreet tijd en sowieso, deze tijd is nooit mijn beste tijd geweest. Ik ben geen mens van de donkere dagen voor Kerst. Ik zal in een vorig leven wel Afrikaan of Aziaat geweest zijn, m'n ding gedaan hebben onder de bloedhete zon. Ik moet mij dus redelijk aan de oren trekken om alles in de hand te houden. Wat een mens overeind houdt is het gegeven dat vanaf half maart de wereld weer warmer wordt. (Dit schrijf ik nou precies als er in Kopenhagen een grote klimaat conferentie aan de gang is).
Tot die tijd zal ik blijven proberen of ik de trein kan laten blijven rijden. Tenslotte is een werkende mens beter af dan die vele mensen die thuis achter de geraniums zitten.
Mijn weekindeling?
Maandag overdag naar Breda, wachten op financiering
Maandagavond keeperstraining
Dinsdag overdag loket in Zevenbergen en Etten-Leur
Dinsdagavond propedeuse van HannaH in Breda en dan als een speer naar Geertruidenberg voor Crisis-wijzer
Woensdag loket in Oosterhout en Oudenbosch (s'avonds vrij)
Donderdagochtend fysio, in de middag even een Mexikaanse griepprik halen
Vrijdag middag naar Verbunt ballenkanon en tip-in board ophalen
Vrijdagavond feest bij HCZ en wordt ik lid van verdienste
Zaterdag keeperstraining en aansluiten een coach gesprek met Nicolle en Jessica
Zondag inhaalwedstrijden
Etc.
Hoeveel uur in de week? Voor minder dan 50 doe ik het niet. Hoezo vrijwillig? nooit vrijblijvend!

02 december, 2009

Triple AAA


Attractive, Adorable and Addictive

Provinciale subsidie voor Microkredietloket?

Versterken loketfunctie voor bedrijven (aansluiten bij initiatief Kamer van Koophandel Brabant)

Vanuit Provinciale Staten is de vraag aan ons voorgelegd een loket op te zetten waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, concrete oplossingen en het vinden van de juiste weg naar subsidies en regelingen, die doorslaggevend kunnen zijn voor de overleving van bedrijven in moeilijkheden.

Voorgesteld wordt om niet een apart provinciaal loket op te richten, maar aansluiting te zoeken bij een al operationeel loket bij de Kamer van Koophandel Brabant. Met een provinciale financiële impuls kan de bemensing van dit loket worden uitgebreid – ervan uitgaande dat in de komende tijd hieraan steeds meer behoefte bestaat –en kan die formule worden uitgerold over heel Brabant.

Er is nog geen benodigd budget bekend. Er moet nog overleg met de Kamer Brabant plaatsvinden.

Effect maatregel : Met een brede loketfunctie (zowel qua bemensing als geografisch) kunnen meer bedrijven door geheel Brabant van informatie- en adviesdiensten worden voorzien. Sinds medio januari 2009 is het loket bij de Kamer van Koophandel operationeel. Tot nu toe hebben zich 20 bedrijven gemeld voor informatie en advies. De verwachting is dat dit aantal de komende periode aanmerkelijk gaat toenemen.

Investeringsimpuls is op dit moment nog niet in te schatten.

Spreek uw spaarloon aanWist u dat u waarschijnlijk uw spaarloon mag opnemen als u een eigen bedrijf begint? De tegoeden van uw spaarloonregeling mag u dan vrij opnemen, ook het normaal gesproken geblokkeerde tegoed.
In de meeste bedrijfsregelingen is deze deblokkeringmogelijkheid opgenomen.
Voorwaarde is dat u een beschikking heeft van de Belastingdienst waaruit blijkt dat u winst uit uw onderneming zal hebben. Opnemen van het spaartegoed kan tot zes maanden na de officiële start. Die periode wordt verlengd met de tijd die het duurt om de beschikking te verkrijgen.
Als u een bv start is het helaas niet mogelijk om het spaarloontegoed aan te spreken. Op de website van Postbus51 vind u alle informatie over spaarloon.

01 december, 2009

Volgens prinses Máxima is het ondernemerschap voor iedereen weggelegd.

Volgens prinses Máxima, lid van Raad voor Microfinanciering, kan iedereen een ondernemer zijn. Peilingen geven aan dat zo'n 430.000 mensen plannen hebben voor een eigen bedrijf, maar door problemen met de financiering blijft het vaak bij ideeën. Met advies en financiële steun, bijvoorbeeld met een microkrediet, wil de Raad voor Microfinanciering starters een zetje in de rug geven. Stop de Crisis vroeg de lezers of het ondernemerschap voor iedereen is weggelegd.
Elke nieuwe onderneming is goed voor de economie, benadrukt staatssecretaris Frank Heemskerk. "Microfinanciering is belangrijk voor Nederland. Meer startende ondernemingen in Nederland draagt bij aan meer economische groei en nieuwe banen. Ook als er geen kredietcrisis was geweest, was dit er gekomen. Economische Zaken wil dat iedereen die erover nadenkt een bedrijf te beginnen ook echt de stap kan nemen."
Volgens het merendeel van de lezers van Stop de Crisis, 61 procent van 806 ondervraagden, is het ondernemerschap voor iedereen met gezond verstand en doorzettingsvermogen weggelegd. Een kwart is genuanceerder en zegt: "Nee, alleen met een gedegen opleiding kun je een succesvolle ondernemer worden." Een klein deel van de respondenten, 4 procent, geeft aan dat ondernemen écht voor iedereen is weggelegd. Volgens hen wordt ondernemen flink overschat. 11 Procent denkt dat ondernemen, ondanks een microkrediet en begeleiding, slechts mogelijk is voor de welgestelden in de maatschappij.
door Marijke Snijder (Telegraaf)

27 november, 2009

De toekomst van Microkrediet (en daar wil ik bij zijn!)


Sinds de start met microfinanciering in Nederland blijkt dat er veel behoefte is aan coaching en microkrediet. Dit blijkt uit een rapport van McKinsey dat staatssecretaris Heemskerk maandag 23 november ontvangst nam. Ook de Raad van Microfinanciering, waaronder Prinses Maxima, was hierbij aanwezig. “De behoefte aan microfinanciering in Nederland is groot. Ook in Europa wordt met belangstelling gekeken naar hoe wij startende ondernemers op weg helpen. Het rapport geeft inzicht in de toekomst van microfinanciering. Cruciaal daarbij is de combinatie van coaching en krediet”, aldus Heemskerk.

Microfinanciering heeft toekomst
De ambitie is om in 2015 jaarlijks 10.000 extra startende ondernemers te hebben, die allen gecoacht worden en waarvan de helft een krediet krijgt tot maximaal 35.000 euro. Dit is 25 procent meer startende ondernemers dan in 2008. De coördinatie hiervan komt bij het landelijke netwerk Microfinanciering NL. Microfinanciering NL is een samenwerkingsverband tussen de lokale MF-ondernemerspunten, microkredietverstrekkers (Qredits), en coaches.

Voorzitter van de Raad van Microfinanciering Diederik Laman Trip over de ambitie voor 2015: "Als we alle betrokkenen in dezelfde richting kunnen mobiliseren kunnen we vele micro-ondernemers op weg helpen." Heemskerk: "Microfinanciering heeft belangrijke invloed voor Nederland. Meer startende ondernemingen in Nederland draagt bij aan meer economische groei en nieuwe banen."

Het landelijke netwerk kan de huidige activiteiten van EZ overnemen. In de opstartfase geeft EZ een financiële bijdrage. Daarnaast ondersteunt EZ Qredits in het opzetten van financiering voor kredietverstrekking. Het doel is dat Qredits in de toekomst los van de overheid microkredieten aanbiedt. Daarvoor is verdere steun van de banken en mogelijke particuliere investeerders cruciaal.

Wat is dat nou mevrouw de Wit?

MOERDIJK - De inwoners van de gemeente Moerdijk zijn volgend jaar veel meer kwijt aan hun gemeentelijke woonlasten. Uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat van de 102 onderzochten gemeenten de woonlasten het sterkst stijgen in de gemeente Moerdijk. De rekening schiet volgend jaar met maar liefst 12 procent omhoog. Inwoners van Moerdijk zijn dan 71 euro meer kwijt aan de gemeentelijke woonlasten. Gemiddeld is de stijging 2 procent.

23 november, 2009

Toespraak van Prinses Máxima tijdens het Jaarcongres van MKB Nederland, Den Haag, 9 november 2009

Dames en heren,
De afgelopen jaren heb ik veel kleine en startende ondernemers in Nederland kunnen spreken. En wat mij telkens weer treft, is hun trots, hun doorzettingsvermogen en hun ambitie.

Zo sprak ik een maand geleden in Utrecht met starter Vincent Krones, oprichter van Qualicura. Hij helpt artsen en ziekenhuizen met werk dat hen afhoudt van de zorg voor patiënten. Vincent is 29, zijn bedrijf bestaat al één jaar, en hij heeft één persoon in dienst. En weet u wat zijn ambitie is? "Ik wil de zorg in Nederland helpen verbeteren," zegt hij.
Door zulke ambities word ik telkens weer geïnspireerd. Mensen die heel hard werken en er alles aan doen om hun droom waar te maken.
Daarom ben ik heel blij dat ik u vandaag mag toespreken. Het MKB staat synoniem voor bedrijvigheid, het MKB is innoverend, het MKB draagt bij aan de leefbaarheid van wijken en regio's, het MKB geeft dynamiek aan de Nederlandse economie. Nu meer dan ooit geldt: Wat zou Nederland doen zonder het MKB?
Waar ik u vandaag aan zou willen herinneren, is dat veel van u klein zijn begonnen. Met grote dromen en veel doorzettingsvermogen. Net zoals Vincent.
Weet u nog hoe het was, toen u begon? Hoe goed het voelde om onafhankelijk te zijn? Hoe trots u was? Maar ook: hoe moeilijk het was om uw eerste lening te krijgen? En hoe veel er bij zo'n nieuw bedrijf komt kijken?
Dat is waar ik vandaag over wil spreken als lid van de Raad voor Microfinanciering in Nederland. Het begin is moeilijk voor veel ondernemers. Starters hebben ideeën en dromen, lef en doorzettingsvermogen. Maar hoe stel je een goed business plan op? Hoe zet je een inzichtelijke administratie op? Hoe moet het met belastingen? Hoe kom je aan krediet? Daar hebben veel starters moeite mee.
En daarom willen we microfinanciering ook in Nederland stevig op de kaart zetten.
Microfinanciering is op zich niet nieuw in Nederland. Maar de initiatieven waren meestal lokaal en sterk versnipperd. De Raad voor Microfinanciering adviseerde daarom de Staatssecretaris van Economische Zaken om een Landelijk Netwerk Microfinanciering op te zetten voor coaching en krediet.
Er zijn nu twee proefprojecten, die eind volgend jaar worden geëvalueerd.
Ten eerste is de organisatie Qredits opgericht, met steun van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse banken. EZ heeft 15 miljoen beschikbaar gesteld voor kleine leningen die via Qredits worden verstrekt - van 500 euro tot maximaal 35 duizend euro.
Ten tweede is de borgstellingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken opengesteld voor mensen met en zonder een uitkering.
In totaal zijn dit jaar binnen beide projecten in minder dan een jaar tijd al bijna 2200 aanvragen in behandeling genomen en meer dan 500 leningen verstrekt.[1]
Er moet ook in heel Nederland een netwerk van Microfinancierings-ondernemerspunten komen. Daar kunnen starters en kleine ondernemers met goede plannen terecht voor advies, kredietaanvragen en -- heel belangrijk -- coaching. Eind dit jaar hebben we al zo'n veertig ondernemerspunten. Opgericht door gemeentes en Kamers van Koophandel, maar vooral ook door adviesbureaus en allerlei lokale initiatiefnemers.
Ik wil graag drie punten duidelijk maken.
Ten eerste: gaat microfinanciering alleen om geld? Nee. Microfinanciering in Nederland is coaching en krediet. Coaching is voor de meeste starters en doorstarters van levensbelang. Onze ambitie is om over vijf jaar jaarlijks 10 duizend nieuwe ondernemers te kunnen helpen. Van hen heeft alleen de helft financiering nodig. Vincent van Qualicura heeft bijvoorbeeld in eerste instantie aan coaching al genoeg.
Ten tweede: creëert microfinanciering pseudo-ondernemers? Nee. Microfinanciering is voor echte ondernemers. Voor starters en bestaande ondernemers die een goed idee hebben, maar advies nodig hebben bij de eerste stappen en, zoals ook gebeurt, bij de bank niet terecht kunnen voor krediet. Omdat ze niet de gewenste opleiding hebben of soms te oud worden bevonden. Omdat ze ooit een schuld hadden of geen eigen vermogen hebben. Omdat ze de taal van de banken niet spreken of geen jaarcijfers kunnen laten zien.
Microfinanciering geeft deze mensen de kans om hun dromen waar te maken. Maar die kans moeten ze wel zelf verzilveren! Dat is niet alleen belangrijk voor henzelf, maar ook voor hun gezin, hun wijk en onze economie.
En nu mijn derde punt: ontvangt de micro-ondernemer een subsidie? Nee. Een microkrediet is geen subsidie, maar een gewone lening met marktconforme rente. Ondernemers moeten die gewoon terugbetalen.
Microfinanciering biedt echte ondernemers de kans om hun dromen waar te maken. Ik heb het zo vaak gezien: met een microkrediet schenk je deze mensen vertrouwen, onafhankelijkheid en trots.
En daarvoor heeft het landelijk Netwerk Microfinanciering u, MKB Nederland, nodig. Ook in deze voor u moeilijke tijden.
Op welke manier? Vooral bij coaching. U heeft immers veel kennis, ervaring en expertise in huis. De kappersbranche doet al formeel mee aan het coachingnetwerk, en de branche van accountants en administratieconsulenten levert al individuele coaches. Dat vind ik geweldig! Ik hoop dat ook andere branches zullen overwegen om deel te nemen. En ik wil u allen aanmoedigen zich als vrijwillige coaches aan te melden, bij een ondernemerspunt in uw omgeving of bij Qredits.
Dames en heren,
Ik hoop dat ik u drie dingen duidelijk heb kunnen maken over microfinanciering in Nederland:
Een: microfinanciering gaat om coaching en krediet.
Twee: microfinanciering is een kans voor echte ondernemers.
Drie: microfinanciering is géén subsidie.
Mijn inzet, en de inzet van de Raad voor Microfinanciering, is om microfinanciering in Nederland duurzaam te organiseren. Zodat echte ondernemers de kans krijgen om hun dromen waar te maken.
En ik hoop dat geslaagde ondernemers als u, starters als Vincent willen coachen. Zij kunnen profiteren van uw kennis, talent en ervaring. En zij kunnen u nieuwe energie en inspiratie geven!
U kunt mensen helpen om hun dromen waar te maken.
Zo helpt u ook mijn droom waar te maken.
MKB Nederland heeft belang bij een goed lopend Netwerk Microfinanciering. Want de starters van vandaag zijn de nieuwe leden van morgen.
Dank u wel.

[1] Exacte cijfers: 2167 aanvragen en 533 leningen verstrekt. Bij Qredits 2000 aanvragen in behandeling en 460 verstrekt; binnen de Borgstelling 167 aanvragen en 83 verstrekt. Cijfers sinds begin 2009

19 november, 2009

Zweet op de rug

De laatste paar weken zijn Kristel en ik druk bezig om alles op alles te zetten om toch de financiering voor Microkredietloket rond te krijgen voor 2010 en 2001 en 2012.
Nadat we eind 2008 van REAP, EZ en de KvK subsidie mochten ontvangen, merkten we wel dat een subsidie voor 1 jaar te kort en te weinig is om goed van de grond te komen. Na de voorbereidende fase in de eerste 2,5 maanden van 2009 konden we in maart van start gaan en zijn we na de vakantie alweer begonnen om de financiering voor 2010 rond te krijgen.
In dat effectieve half jaar gaan we uitkomen op ca 350 contactmomenten, 300 intake gesprekken, zijn er bijna 50 plannen bij Qredits ingediend en zullen we uitkomen op 25 starters met een microkrediet (score 50%).
Veel mensen vonden de procedure toch te zwaar, te duur, hadden onoverkomelijke BKR registraties, of vonden de rente te hoog.
Microkredietloket heeft ook een aantal mensen doorgestuurd naar andere mogelijkheden van financiering (BBZ, Starterslift, banken, UWV etc).
Als het lukt om voor de komende 2/3 jaar financiering te vinden (Provincie? banken?, SES? REAP? FMO? UWV?), we gokken echt op alle paarden, hoeft een bewezen project niet voortijdig afgebroken te worden.
Wat ook wel eens gezegd mag worden is een pluim voor de medewerkers van de Kvk, REWIN, BoVi-financiele dienstverlening en alle stafafdelingen daaromheen.
Duim maar voor ons!

18 november, 2009

Commissie prijst ambitie centrumplan

Het college moet niet in tweede instantie teruggrijpen naar een minder ambitieus centrumplan Zevenbergen, maar twee visies naast elkaar leggen. VVD-raadslid Kees van Schenk Brill prees de creatieve resultaten die eerste studies naar het nieuwe stadshart van Zevenbergen hebben opgeleverd. Louter focussen op het ambitieuze scenario Frisse wind waarbij het water het centrum van Zevenbergen veertig jaar later weer doorsnijdt, noemde Van Schenk Brill te eenzijdig. De liberaal haalt lever de variant Stevige bries erbij. "Minder kostbaar met veel elementen, die ook de meeste ambitieuze variant, waar het college nu voor kiest, bevat."

Terughoudend was ook Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk. "Het college kiest uit vier huizen de mooiste woning. Logisch, want de makelaar zegt toch niet wat het gaat kosten." Twee ondergrondse parkeergarages, die de weggevallen 250 parkeerplaatsen moeten opvangen, vond Huijssoon al helemaal niet des 'Zevenbergs'.

Huijssoons stadsgenoten hoeven deuitvoering van centrum- of havenplannen overigens niet eerder dan in 2017 te verwachten. De raad moet zich in deze fase alleen uitspreken over het opstellen van een masterplan. Dat gaat Moerdijk 150.000 euro kosten. "Maar als de afdeling financiën daar al een negatief advies over uitspreekt, wat moeten we dan van de daadwerkelijke plannen verwachten?" vroeg Van Schenk Brill zich af.

Niet alle partijen gingen muggenziften over het zonder twijfel kostbare project. Arjan van de Wetering (PvdA) merkte dat het gemeentelijk plan Frisse wind veel raakvlakken vertoont met het in opdracht van zijn partij door studenten uitgedokterde centrumplan. "Voor ons een bewijs dat het kan. Dit is een momentum waarbij we door moeten pakken. Laten we dan toch maar eens dromen."

In welke mate de centrumvisie over een aantal jaren te verwezenlijken valt, hangt nauw samen met de verzilting van het Volkerak. Pas medio volgend jaar neemt het Rijk daarover een besluit. Pas dan zal het Rijk participeren in zoetwaterplannen zoals het doortrekken van de Roodevaart. In zijn beantwoording liet wethouder Louis Koevoets die zaak aan de hoge heren in Den Haag over. Met zijn collega Ada Grootenboer vond Koevoets dat ambities niet op voorhand afgeremd dienen te worden. Meerdere opties onderzoeken, zoals de VVD vroeg, maakt het proces wel langduriger en duurder, waarschuwde Grootenboer. "We gaan uit van het maximale en zetten een stap terug als we de haalbaarheid niet kan worden aangetoond."

Superlatieven kwamen van de kant van het CDA en de ChristenUnie. Zevenbergenaar Jan Oskam van die laatste partij zag de blauwe golven al weer door zijn stad stromen.

12 november, 2009

Joke, succes!

Shell Moerdijk heeft een nieuwe directeur aangesteld. Het gaat om ingenieur doctorandus Joke Driessen.

Zij volgt per 1 januari Bram Steenks op. Hij wordt dan in Duitsland directeur van de Shell raffinage en chemielocatie Rheinland, bij Keulen. Joke Driessen werkt als sinds 1985 bij Shell. Momenteel is ze nog Productiemanager bij Shell Moerdijk.

06 november, 2009

Werken en sport is goed voor me

Vandaag lekker opgeschoten. Veel mail afgehandeld, agenda bijgewerkt, wat oude en nieuwe bekenden gemaild, m'n profiel bijgewerkt, aangekondigd dat ik weer (naast keeperstraining) weer na de winterstop wil beginnen met recreantenhockey en, creme de la creme, m'n "handtekening onder de mail aangepast. Niets is zo belangrijk als goed gevonden kunnen worden.
Waarom werken en sport goed voor me is?
Appeltje eitje.
Je moet met werken je goed concentreren en met sporten maak je alle muizenissen weer leeg tot de volgende maandag.
Eigenlijk zit ik best goed in m'n vel.

05 november, 2009

Dat gaat mij dus ook aan het hart

In een poging iets te doen aan de jeugdwerkloosheid, gaat de gemeente Moerdijk via werkbezoeken aan scholen en jongerenplaatsen schoolverlaters actief benaderen. Aanleiding is de explosieve stijging van de werkloosheid onder jongeren in Moerdijk. Waren dat er in december vorig jaar nog 46, in september jongstleden bedroeg dit aantal 106; een stijging van 130%.
Het UWV Werkbedrijf speelt een belangrijke rol bij het initiatief om de jeugd op te zoeken en heeft daarom ook een regiefunctie.

04 november, 2009

Met een lach en een traan.

Er bestaat een zeer dunne scheidingslijn tussen kunnen en willen. Soms wil je dingen die niet kunnen, soms kan je het wel en wil je niet. Is het een kwestie van lef? Is het lafheid? Misschien van kwetsbaar opstellen? Of toch niet het risico overzien en dan maar de weg van de minste weerstand? Hoe moeilijk is het niet om, als je de eerste stap hebt gezet, de tweede wel of niet te maken. Kan je nog terug? Wil je graag die tweede stap, wil je rennend naar boven of denk je bij jezelf, stop er maar mee, het was genoeg zo.
Of ik nu het ultieme antwoord heb? Zeker niet. Es gibt zwei Seelen in meine Brust. die van Baloe en die van de Bald Eagle. Dat heb ik inmiddels wel vastgesteld.
Surprised? You won't be after next episode.

30 oktober, 2009

40 jaar internet (en ik was er bij)


Donderdag 29 oktober 2009 is het precies 40 jaar geleden dat de nu 75-jarige computerwetenschapper Leonard Kleinrock de eerste e-mail verstuurde tussen een computer op UCLA (University of California) en die van een collega van de Universiteit van Stanford. Het plan voor een wereldwijde web (www) werd twintig jaar geleden gelanceerd en kreeg vorm door Sir Timothy Berners-Lee (54). 'Tussen 1969 en 2009 heeft het internet zich boven alle verwachtingen ontwikkeld. En ik verwacht dat die ontwikkelingen niet stoppen,' zegt staatssecretaris Heemskerk.

'Nederland loopt voorop op het gebied van breedband en internetgebruik. We zijn naast een logistieke toegangspoort meer en meer de ICT-gateway van Europa aan het worden. Dit kon mede gebeuren door de Telecommunicatiewet van Economische Zaken en streng toezicht door de OPTA,' aldus Heemskerk donderdag 29 oktober 2009.
Shoppen

Daarnaast loopt de Nederlandse consument voorop in internetgebruik. De helft van de Nederlandse internetgebruikers shopt frequent online. In 2002 was dit nog meer twee op de tien. Volgens Heemskerk is het belangrijk dat we de vele voordelen van het wereldwijde web nog beter gaan benutten de komende jaren. Ook is het belangrijk dat de breedband netwerken van de toekomst worden aangelegd en dat bijvoorbeeld bedrijven en overheden slimmer elektronisch gaan samenwerken.
Digitaal analfabeet

De ontwikkelingen gaan een groep Nederlanders overigens soms wel te snel. Naar schatting 1 op de 10 Nederlanders (1,6 miljoen) is onvoldoende internetvaardig en daarmee digitaal analfabeet. In een samenleving waarbij internet een steeds belangrijkere rol speelt, levert dit gebrek aan digitale vaardigheden een groeiend aantal maatschappelijke obstakels op volgens Heemskerk. 'Deze mensen maken niet of nauwelijks gebruik van e-mail, gebruiken geen internetsites om te solliciteren en communiceren nauwelijks digitaal met overheidsinstellingen. Zij lopen zo veel voordelen mis. Met het programma Digivaardig & Digibewust willen we dit aantal fors terugdringen,' zegt staatssecretaris.

26 oktober, 2009

Waarom wel of niet?

Ik begin een beetje nerveus te worden. Een deel van mijn (persoonlijk) geluk hangt toch af of Microkredietloket ook in 2010 door kan gaan. Deze maand en zeker ook begin december moet de kogel door de kerk. Ik heb al aangegeven bij Monique dat Kristel en ik alleen niet in staat zijn om voldoende funding voor de komende 3 jaar te vinden. Gelukkig dat Annet en Monique een afspraak hebben bij de SES. Als ik nu kijk naar een persbericht over de gemeente Hoorn die 80.000 euro vrijmaakt voor de komende 2 jaar voor een eigen MFI, dan moet dat in West Brabant toch zeker mogelijk zijn. Voorlopig hebben we nog een paar maanden respijt om of de activiteiten netjes af te bouwen of een doorstart te maken.
Misschien zelf een microkredietje aanvragen?
Keep you posted.

22 oktober, 2009

Microfinanciering, een noodkreet!

Tijdens de zoektocht naar aanvullende financiering voor Microkredietloket wordt het al snel duidelijk dat de ingeslagen weg om gemeenten individueel te benaderen weinig succes op korte termijn op zal leveren. Wel heeft de kleinste van de grote gemeenten (Halderberge dus) een definitieve (als de raad akkoord gaat) donatie toegezegd van € 10.000,- voor 2010.
Dat is een goede opening, maar we gaan voor financiering voor de komende 3 jaar.
Om ieder jaar weer 6 maanden te moeten lobbyen voor het volgend jaar is ineffectief en leidt de aandacht af van het echte werk, (door)starters te begeleiden naar een aanvraag voor microkrediet.
Gemeenten zijn overigens zeer positief en geven goede tips wie we moeten benaderen, de SES, de provincie, het ministerie, de banken, de UWV's, noem maar op.
De politiek is een zeer langzaam instrument. Uiteindelijk zal het wel opgelost worden, maar dan ben ik al met pensioen en ik wilde vrijwillig nog wel doorgaan tot m'n 67e.
Goed, er zijn ook wat gloeiwormpjes aan de horizon (voor glazen +7 al te zien).
Annet Jonk (directeur directoraat microkrediet van MinEZ) geeft een presentatie aan de SES.
Huub Dormans gooit weer een balletje op bij de RABO, Kris en ik gaan samen met Monique toch eens langs bij de provincie en er ligt een vraag voor donatie bij UWV Etten-Leur.

Wat cijfers?
Op een bestand van 671.739 inwoners in West Brabant zijn er gemiddeld zo'n 4000 starters.
Daarvan komen er een kleine 300 aankloppen tijdens een intake gesprek voor informatie over microkrediet. Tussen de 50 en 75 starten met een krediet en een coach.
Quanta costa? Voor € 208.000,- per jaar lopen 14 FTE (in deeltijd en vrijwillig) de benen uit de naad. Voor 31 cent pp zet je een hele regio goed op de kaart als actief intakepunt.
Kees Lok gaf de voorzet, het ministerie gaf 3 maanden uitstel, wat doet ú?
Kristel en ik zijn te bereiken via de KvK.

20 oktober, 2009

Nuggers


De gemeente Moerdijk is een zeer betrokken partij in het actief begeleiden van uitkeringsgerechtigden, niet uitkeringsgerechtigden (kortweg Nuggers genoemd) én jongeren naar de arbeidsmarkt. De medewerkers van het Bedrijvenloket en het team Werk, Inkomen en Zorg binnen de gemeente, vertellen enthousiast over het brede spectrum dat Moerdijk zijn werkzoekenden en ondernemers aanbiedt. ‘We kunnen echt wat betekenen’.
MOERDIJK – Als je naar de gemeentebegroting kijkt zie je dat de verstrekking van uitkeringen jaarlijks een grote post is die we zo veel mogelijk willen beperken. Daarvoor hanteert de gemeente verscheidene instrumenten. Een van die middelen is – samen met andere gemeenten in de regio – het deelnemen aan een werkgeversservicepunt.

Door deze constructie maken we een koppeling tussen mensen die actief op zoek zijn naar een baan en werkgevers die vacatures hebben. Hierin is de gemeente Moerdijk als het ware een scharnierpunt, het brengt beide partijen bij elkaar. Bovendien wordt individueel gekeken wat iemand nodig heeft om bij een organisatie aan de slag te kunnen en zo de uitkeringspositie te verlaten. Het kan dus best zijn dat we (om)scholing aanbieden binnen dat hele traject.

Nuggers
De gemeente wil bovendien een actieve rol spelen om niet-uitkeringsgerechtigden aan de slag te helpen. Het gaat hier bijvoorbeeld om herintreders. Daarvoor is een fors budget vrijgemaakt. We zijn best trots dat wij daarvoor zoveel aandacht hebben want daarin loopt onze gemeente echt voorop. Vorig jaar hebben we huis aan huis flyers verspreid en media-aandacht gezocht en die acties bleken zeer succesvol. Op dit vlak kunnen we zowel werkgevers als aanstaande werknemers heel wat bieden.

Belangrijk in dit geheel is de mogelijkheid van bijscholing die we aan deze laatste groep kunnen aanbieden. Daarmee worden ze voor werkgevers soms een aantrekkelijkere partij. Het is zelfs zo dat, onder voorwaarden uiteraard, de bijscholing meegenomen kan worden naar het bedrijf waar ze gaan werken. Wanneer mensen bij ons komen is het traject als volgt: er volgt een intake gesprek waarin wordt gekeken naar de kwaliteiten en de wensen van de werkzoekende. Het is daarbij belangrijk dat dit hele traject binnen een week in gang wordt gezet.

Subsidie
In het kader van langdurige werkloosheid kan, onder voorwaarden een loonkostensubsidie aan werkgevers worden verstrekt. Dit is natuurlijk een interessant gegeven voor zowel werkgevers als werknemers. Die subsidie kan in bepaalde gevallen zelfs oplopen tot honderd procent van die loonkosten en ook nog eens langere tijd duren.

We weten dat veel werkgevers opzien tegen een mogelijke bureaucratische afwikkeling maar daarvoor hoeven ze bij ons niet bang te zijn. Er is één casemanager die tegelijk beslissingsbevoegdheid heeft. Dat maakt de lijnen kort en snel. En dus interessant voor beide partijen.

Kom er gerust eens over praten met Joy Peters (bedrijvencontactfunctionaris) of Hennie Stoop (reïntegratieconsulent). Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0168 - 37 36 00, per e-mail: gem.moerdijk@moerdijk.nl of kom eens langs.

14 oktober, 2009

Roosendaal, Zinc en Credo

De komende jaren worden in het Credogebied in Roosendaal heel wat panden grondig gerenoveerd om startende en gevestigde ondernemers mogelijkheden te bieden zich in dit vernieuwde winkelgebied te vestigen.

Zo worden de voormalige panden van de orthopedische schoenmakerij Van Mook aan de Molenstraat en de Burgemeester Prinsensingel ingericht als bedrijfsverzamelgebouw voor jonge startende ondernemers. Het project Credo werkt daarbij samen met de Zoomvliet Incompany uit de Molenstraat, een opleidingsinstituut voor jonge ondernemers.

Jelle Hakkert en vastgoedmanager Kees de Bussy, van het project Credo, presenteerden gisteravond in zaal Zeelandia tijdens het Credo-café de plannen voor de toekomst en lieten de bewoners zien wat er al gerealiseerd is.

"Het is vaak een probleem om de financiering voor renovatie rond te krijgen en de bedrijfspanden toch rendabel te maken voor ondernemers. Soms is er geen vlotte oplossing en blijven panden lang leeg staan", zei De Bussy die omwonenden vroeg geduld te hebben.

Kaasschaaf


Krap een half jaar voor de verkiezingen kondigde het Moerdijkse college gisteren de tweede bezuinigingsronde aan.

Twee dagen intensief vergaderen leveren een besparing van 866.000 euro op. Financieel wethouder Marjolein de Wit weigert echter de dreigende miljoenentekorten weg te werken door alleen maar te snoeien. Op de winkel passen is niet haar ding. Dan maar geen sluitende begroting.

De Wit: "Nieuwe verzoeken kunnen we niet naast ons neerleggen alsof de wereld stil staat. Hogere WMO-gelden bijvoorbeeld, een groter Markland College, speeltuinen, veiligheid. Daar willen wij in blijven investeren."

Anderzijds moest De Wit daardoor nog scherper bezuinigingsmaatregelen nemen. In 2012 voorziet ze een tekort dat is opgelopen tot ruim 4 miljoen. In de tweede 'snoeironde' is de franje weggenomen, maar behoudt Moerdijk haar sociaal gezicht. "We investeren in mensen en werk, alle verenigingssubsidies blijven in stand en we verwaarlozen onze openbare ruimte niet." Dit gemeentebestuur stopt ook meer geld in de stads- en dorpsraden en de kerncontactavonden. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel.

Maar waar wordt dan wél op gekort? Op 22 onderdelen heeft het college de kaasschaaf ter hand genomen. Alleen al door een paar technische aanpassingen in de boekhouding komt er voor een kleine 500.000 euro lucht in de begroting, die op 12 november wordt behandeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de post onvoorziene uitgaven, de kapitaalslasten en teruggaves. De genoemde franje verdwijnt door geen calamiteitenwaaier, cultuurvouchers meer te maken. De blauwe visie wordt betaald door de provincie en het college doet ook zelf een stapje terug met excursies en studiebijeenkomsten. Het einde is nog lang niet in zicht. In een derde fase gaat De Wit op zoek naar minstens 2 miljoen euro. Maatregelen wil ze in februari bekend maken.

Microkrediet stats

Van de bedrijven die een microkrediet of advies hebben gekregen, bestaat 95 procent na anderhalf jaar nog steeds. Dat is een heel hoog succespercentage."

Over het algemeen ligt het terugbetaalpercentage van microkredieten vrij hoog. "In de business case gaan we ervan uit dat maximaal 10 procent van de leningen niet wordt terugbetaald. Maar dat komt waarschijnlijk lager uit. We zitten echt bovenop de klant", aldus Qredits-directeur Groenevelt.

425 Kredieten verstrekt
Een gemiddeld microkrediet bedraagt 20.000 euro. In 2009 zijn er tot nu toe 425 aanvragen voor microkrediet toegekend. Groenevelt verwacht dat het totaal dit jaar tussen de 600 en 650 kredieten komt te liggen. Een derde van het aantal aangevraagde kredieten wordt toegekend.

08 oktober, 2009

De bedrijfsadviseur

1. Werken vanuit de ondernemersvraag
De bedrijfsadviseurs beginnen altijd bij de individuele vraag van de startende ondernemer. Het is hierbij belangrijker aan te sluiten bij de branche, het ambitieniveau en het tempo van de startende ondernemer, dan bij zijn leeftijd, geslacht, etnische afkomst of inkomenssituatie. Dat neemt niet weg dat het om adequate dienstverlening te kunnen bieden belangrijk is om op de hoogte te zijn van gevoeligheden, valkuilen en sterke/zwakke kanten die bij sommige groepen meer spelen dan bij andere.

2. Focus op de eigen verantwoordelijkheid van de starter
De ondernemer moet het zelf doen. De bedrijfsadviseurs coachen op resultaatgerichtheid. Ze bieden alle mogelijke ondersteuning maar nemen het niet
over. Het is namelijk niet de bedoeling om onmachtige ondernemers te creëren en in
leven te houden. Bedrijfsbeëindiging of niet-starten kan veel ellende voorkomen en dus
een zeer positief resultaat zijn. De bedrijfsadviseurs slagen er in te voorkomen dat
mensen die het niet in zich hebben toch een bedrijf starten of continueren.

Doelgroep microkrediet

Bij de introductie van het instrument microfinanciering werd de doelgroep door
het Ministerie van Economische Zaken als volgt omschreven: 'Het gaat om
mensen met ondernemersbloed die geen lening van de bank krijgen of die hulp
kunnen gebruiken bij het (door)starten van hun onderneming. Deze doelgroep
‘ondernemers’ is divers: qua geslacht, leeftijd, opleiding, woonplaats, etniciteit:
eigenlijk in alles. Tegelijk is de doelgroep beperkt: je bent ondernemer of je bent
het niet.'
(Doelgroep microkrediet onderzoek EIM, mei 2009)

Aardappel (de realiteit van wekelijks JJ hockey)

‘Ik doe het altijd zo.'

De trui van onbestemde kleur hing als een zak over de bierbuik. De zware wenkbrauwen werden gefronst, de blik ging op geringschattend en de stem kleurde zich op een manier die de nekharen onmiddellijk overeind deed staan.
Dit was hem dus.
De koude aardappel en zijn aardappelzak.
De ultieme hockeybal.

‘Ik doe het altijd zo.'
Hij herhaalde het zinnetje in een gesprekje van drie minuten een keer of tien. Het maakte duidelijk dat elke poging tot het stroomlijnen van de arbitrage bij een wedstrijd van negenjarigen tot mislukken was gedoemd. Als hij wat zag, dan zou hij fluiten, ongeacht de plek op het veld. Dat we het dan geregeld oneens zouden zijn, nou, daar kon hij zich helemaal niks bij voorstellen. Hockey was volgens hem verschrikkelijk simpel. Dat elke scheidsrechterscursus sprak van een verdeling van het veld door de arbiters? Hij kon het niet geloven. ‘Zulke onzin bedenk je toch niet.'

‘Ik doe het altijd zo.'
Het waren zijn laatste woorden voordat we aan de wedstrijd begonnen. Binnen vijf minuten keek een groep negenjarigen stomverbaasd naar twee volwassen mannen die het met elkaar oneens waren. Hij had een compleet andere visie op een moment dat zich twee meter voor ‘mijn' doel afspeelde. Hij vond het de normaalste zaak van de wereld dat hij daarvoor had gefloten. Hij keek niet begrijpend, op de opmerking dat hij kinderen van deze leeftijd hiermee het bos instuurde.

‘Ik doe het altijd zo.'
Een gesprekje in de rust wierp geen nieuw licht op de zaak. Vriendelijk doch dringend werd hem verzocht zich aan te passen. Hij haalde de schouders op. Hij was te gast bij Kampong, het was op zijn minst aardig als hij zich dat zou realiseren. Hij keek wel, maar hij luisterde niet.

‘Ik doe het altijd zo.'
De aardappel had gesproken.
Voor het laatst.
Hij gaf de fluit aan een andere vader.
Deed hij dat maar altijd.

Dit is de drieëntwintigste column van Marc Hoeben. Hij heeft twee hockeyende dochters, van 9 en 12 jaar, bij het Utrechtse Kampong. Marc werkt als adjunct-hoofdredacteur bij Sportweek.

07 oktober, 2009

Irene Ras?

Startende ondernemers waren al geen favoriete klanten bij banken, maar sinds de recessie maakt die groep nog minder kans volgens de Raad voor Microfinanciering. (Met als beroemdste raadslid prinses Maxima.)
Microkredieten bieden uitkomst. Qredits heeft sinds de oprichting in januari 2009 al zo’n 4 miljoen euro aan krediet verstrekt. Veel meer dan verwacht. Deze landelijke microfinancier is opgericht door het ministerie van Economische Zaken, omdat de markt faalt. Directeur Elwin Groenevelt: “Wat we zien is dat veel bedrijven die al een kleine lening bij de bank hebben uitstaan, bij ons aankloppen omdat ze geen uitbreiding kunnen krijgen. Banken zijn strenger geworden, mensen vallen sneller af.” In 2009 wordt er door Qredits naar verwachting zo’n 11 miljoen euro verstrekt, maar ze zijn niet de enige aanbieders. Afgelopen jaren kwamen er tal van microfinanciers in Nederland bij. Niemand weet precies hoeveel geld er in omgaat. Dat komt vooral door de ruime definitie van het begrip. De financiers die al bestonden voordat Qredits werd opgericht, opereren meestal lokaal, zoals Handson, dat in Amsterdam microkredieten verstrekt tot vijfduizend euro en Starterslift, dat in Brabant opereert en zich speciaal richt op techneuten.
Irene Ras

06 oktober, 2009

Meer bedrijvigheid door microfinanciering

Succesvolle ondernemers dragen bij aan de economische groei en sociale samenhang in hun wijk. Daarom heeft het kabinet dit jaar microfinanciering (MF) in het leven geroepen voor (door)startende ondernemers in aandachtswijken. In de wijken komen steeds meer ondernemerspunten die ondernemers ondersteunen bij het aanvragen van microfinanciering.

Wat is microfinanciering?
Microfinanciering bestaat uit een combinatie van coaching en krediet (tot 35.000 euro). Elke ondernemer met een goed ondernemingsplan komt ervoor in aanmerking. Het is voor startende en kleine ondernemers vaak lastig om een lening te krijgen bij een reguliere financiële instelling. Met microfinanciering wil de overheid starters en doorstarters betere kansen bieden op krediet.

Eind 2009 40 MF-ondernemerspunten
Ondernemers die gebruik willen maken van microfinanciering, gaan daarvoor naar het MF-ondernemerspunt bij hen in de buurt. De postcodegenerator op www.eigenbaas.nl laat zien waar het dichtstbijzijnde punt is. Op deze site staat ook meer informatie over microfinanciering. En zijn er inspirerende verhalen te vinden van andere ondernemers. Op dit moment zijn er meer dan 25 ondernemerspunten. Het is de bedoeling dat dit er aan het einde van het jaar 40 zijn.

Coachen en adviseren
Het MF-ondernemerspunt kan de ondernemer helpen bij het opstellen van zijn ondernemingsplan. Is het plan haalbaar? En heeft de ondernemer de benodigde kennis en vaardigheden? Als er een goed plan ligt, helpt het MF-ondernemerspunt de ondernemer bij het aanvragen van een lening. Na het starten van de onderneming krijgt de ondernemer een coach toegewezen. Deze coach is een ervaren ondernemer met kennis van de wijk en regionale economie.

Ondernemers als voorbeeld voor de wijk
Bewoners die een succesvolle onderneming op poten weten te zetten, kunnen een voorbeeld zijn voor andere bewoners in de wijk. Bedrijven maken een wijk levendig en leefbaar, creëren werkgelegenheid en verbeteren de integratie van achterstandsgroepen. Reden genoeg om het ondernemerschap in aandachtswijken te stimuleren.

Meer weten?
Meer informatie over microfinanciering, de ondernemerspunten en de coaches vindt u op http://www.microfinanciering.com/. Speciaal voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in microfinanciering is er www.eigenbaas.nl. Voor microkredieten in West Brabant kunt u contact opnemen met de KvK in Breda.

05 oktober, 2009

Keeperstraining

Zul je net zien, heb je weer tijd om training te geven, giet het pijpenstelen.
Filmpjes kijken dan maar?

02 oktober, 2009

Minister Van der Hoeven en grote steden ondertekenen `Strategische Economische Samenwerkingsagenda'

Ministerie van Economische Zaken

1 oktober 2009 | nieuwsbericht

Als vervolg op het op 1 januari 2010 aflopende Grote Stedenbeleid-3 hebben Minister van der Hoeven en de grote steden een strategische economische samenwerkingsagenda ontwikkeld. Deze omvat tien strategische aspecten waarbij het Rijksbeleid een plaats krijgt binnen het stedelijk economisch beleid. De agenda heeft de vorm van een convenant dat op 1 oktober 2009 is ondertekend.

De afspraken zijn gemaakt voor de jaren 2010 en 2011. Halfjaarlijks zullen de steden samen met de minister de voortgang van de afspraken evalueren. Over de volgende 10 onderwerpen zijn afspraken gemaakt:

1. Regionale samenwerking
Het centrale uitgangspunt van Pieken in de Delta wordt onderschreven. Er wordt gestreefd naar synergie en focus bij de inzet van Europese, nationale en regionale subsidies.

2. Herstructurering Bedrijventerreinen
In 10 pilots "(her)ontwikkeling bedrijventerreinen" geven Rijk en (regionaal samenwerkende) gemeenten een impuls aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en concepten ten behoeve van de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.

3. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
De partijen brengen de Subsidieregeling (Beroepsonderwijs in bedrijf) breder onder de aandacht van de doelgroepen. De partijen nemen de uitvoering van het programma Onderwijs en Ondernemerschap ter hand, ten einde ondernemerschap in het onderwijs te verankeren.

4. Stroomlijning instrumentarium
De partijen zullen het bedrijfsgerichte Rijks- en gemeentelijk instrumentarium voor ondernemen en innovatie stroomlijnen.

5. Coördinatie economische missies
De partijen werken samen aan Holland Branding met als doel om de concurrentiekracht van Nederland te versterken. De partijen stemmen economische missies met HBPO af, dat de strategische reiskalender beheert.

6. Acquisitie buitenlandse investeringen
De partijen werken met elkaar samen bij de bevordering van buitenlandse investeringen in Nederland. De NFIA zal informatie aanbieden over het Nederlands investeringsklimaat en concrete vestigingsmogelijkheden aan potentiële investeerders.

7. Wijkeconomie
De partijen zullen de resultaten van de 'Voorbeeldprojecten Wijkeconomie' en het 'Praktijkhandboek wijkeconomie', maar ook van andere leerzame projecten, zoals 'Een businesscase voor de wijk' van MKB-NL, actief uitdragen.

8. Microfinanciering
De partijen streven naar Microfinanciering Ondernemerspunten in alle G4 en G32 steden per uiterlijk 1 juli 2010. EZ faciliteert door het beschikbaar stellen van kennis over Microfinanciering Ondernemerspunten en best practises.

9. Energie en Duurzaamheid
De partijen brengen tegenstrijdige wet- en regelgeving in kaart, die realisatie van nationale en locale duurzaamheidsambities belemmert. De partijen zullen samen een aantal pilots starten voor de uitrol van ICT / breedbanddiensten ten behoeve van CO2-reductie en energie-efficiëntie.

10. ICT & Toepassingen
EZ betrekt de G4 en G32 bij onderzoek naar (instrumenten voor) de opschaling van maatschappelijk relevante ICT-oplossingen. De partijen verbeteren hun digitale dienstverlening via Antwoord voor Bedrijven.

24 september, 2009

Breitling of Maurice Lacroix

Ik ben al jaren de gelukkige bezitter van een Commodore horloge (made by Breitling).
Ooit kreeg ik dit relatiegeschenk tijdens de Olympische spelen voor paarden (bestaat echt) in Stockholm waar ik met de andere Henk en Fred ging kijken naar een geavanceerde ENG unit, uitgerust met een aantal Amiga's. Dat ding werkt nog steeds, loopt als een tirelier zo nauwkeurig en is bestand tegen alle invloeden van het hockeyspel.
Toch draag ik graag een oude ML, want ik ben gek op automaatjes. als je ze een dag laat liggen, staan ze stil, de nauwkeurigheid laat zeer te wensen over, maar het geluid dat ze maken, daar kan geen kwarts tegen op.

23 september, 2009

Het gaat niet altijd soepel

Soms gaan er dingen nog gewoon fout.
Zonder namen te noemen de volgende analyse;
 • Microkredietloket is een non-profit samenwerking van 3 onafhankelijke partijen die ondernemers begeleidt op weg naar een aanvraag voor een microkrediet van maximaal € 35.000,-
 • Daarvoor zijn de gesprekken met de bedrijfsadviseur en in tweede instantie een advies van een onafhankelijk financieel specialist van Microkredietloket
 • Ze geven dus zelf geen leningen uit, maar proberen zo goed mogelijk de klant te helpen met zijn aanvraag. Een garantie wordt nooit gegeven.
 • De aanvraag moet uiteindelijk door de klant zelf ingediend worden bij Qredits die, bij voldoende onderbouwing, een afspraak maakt met de klant.
 • Tijdens dat gesprek wordt de klant voor de zoveelste keer het hemd van het lijf gevraagd, maar dan door Qredits.
 • Van dat gesprek wordt een rapport gemaakt en aan de hand van dat rapport besluit de risc manager om wel of niet een lening aan te bieden.
 • Als de lening geaccepteerd wordt komt Microkredietloket weer in beeld om samen met de klant naar een coach te zoeken.
 • Voor de hele begeleiding rekent Microkredietloket € 150,-
 • Bijkomende kosten voor de klant zijn bv. zijn eigen accountant, inhuur van studentbedrijven, afsluitprovisie, etc.
 • In sommige gevallen adviseert Qredits dat naar een betaalde coach gezocht moet worden.
 • Om teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam dat klanten goed kennis nemen van de algemene voorwaarden van Qredits.

16 september, 2009

1000 x € 35.000,-

Zo'n troonrede is goed voor veel zaken.
Zeker als de regering 35 miljoen geeft voor Qredits voor 2010
Nu wij nog.
Met 10 x 35.000,- kan Microkredietloket zeker tot medio 2011 door.

Kredietcrisis, snel schakelen !

Voor al die ondernemers die op de een of andere manier met de crisis worstelen heeft de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland het schakelteam in het leven geroepen.

Het team staat met raad en daad klaar om Brabantse en Zeeuwse ondernemers door de moeilijke tijden te slepen. In het schakelteam zitten adviseurs van de Kamer van Koophandel. Zij hebben niet alleen veel kennis en ervaring, maar beschikken ook over een groot netwerk.

Een ondernemer met vragen kan het schakelteam bellen. Op veel vragen kunnen de adviseurs meteen antwoord geven. Eventueel maken zij een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden. Maar de adviseur kan de ondernemer ook in contact brengen met specialisten, bijvoorbeeld op fiscaal, juridisch of financieel gebied.

Het eerste consult is bij deze deskundigen altijd kosteloos. Het schakelteam is een initiatief van de Kamer van Koophandel regio Brabant en de provincie Brabant. Logischerwijs sloot West-Brabant zich bij het project aan. En aangezien Zeeland samen met West-Brabant een regio vormt voor de Kamer van Koophandel, is het schakelteam ook voor Zeeuwse ondernemers bereikbaar. Daarom doet ook de provincie Zeeland net als Brabant een duit in het zakje in de vorm van subsidie.

Belangstelling Net voor de zomer is het schakelteam in het leven geroepen. Intussen hebben ruim dertig ondernemers contact gezocht met de adviseurs van het team, zegt een woordvoerster van de Kamer van Koophandel regio Zuidwest-Nederland. "Het is niet zo dat het storm loopt en je ziet ook geen piek in die telefoontjes. Maar de vragen komen wel gestaag binnen", aldus de woordvoerster.

De vragen die ondernemers stellen lopen uiteen. "Er is niet een bepaalde vraag die eruit springt. Ze komen met vragen als: 'Mijn klanten betalen niet, wat moet ik doen?' of 'Ik heb al lang geen nieuwe klanten meer, wat kan ik doen om toch klanten te trekken' of 'Hoe krijg ik de bank zover om mij een lening te verstrekken.' Dat zijn toch wel de belangrijkste vragen."

Doorverwijzen De adviseurs gaan vervolgens aan de slag om de ondernemer te helpen. "Een vraag kan soms direct beantwoord worden. We kunnen de ondernemers in West-Brabant bijvoorbeeld doorverwijzen naar het project microkrediet. We kunnen ze doorverwijzen naar juristen of financieel adviseurs."

En met hun netwerk kunnen de adviseurs ook ondernemers met elkaar in contact brengen. Kortom het schakelteam probeert Brabantse en Zeeuwse ondernemers in tijden van crisis op koers te houden. Uit de meer dan dertig ondernemers die voor hulp bij het schakelteam aanklopten, valt niet op te maken dat een bepaalde branche enorm last heeft van de crisis.

"Op basis van de economische ontwikkelingen zou je verwachten dat het vooral zzp'ers zijn en ondernemers in de bouwsector die het schakelteam bellen. Maar dat is niet zo", zegt de woordvoerster van de Kamer van Koophandel. "Het varieert van een schoenenwinkel tot een transportbedrijf. Kortom, heel wat ondernemers, in welke branche ook, voelen de gevolgen van de economische crisis."

Reclame De Kamer van Koophandel maakt veel reclame voor het schakelteam, onder meer met advertenties in de PZC en BN/De Stem. Of de ondernemers daadwerkelijk bekend zijn met het bestaan van het schakelteam, dat kan de KvK-woordvoerster niet zeggen. Wat veel ondernemers echter niet weten is dat het schakelteam er niet alleen is voor ondernemers met problemen.

Ook ondernemers die geen last van de crisis hebben, kunnen contact opnemen met het schakelteam om hun winstkansen te vergroten. Het schakelteam blijft sowieso dit jaar nog operationeel. "Hoe lang we met het schakelteam blijven werken, hangt verder af van de economische situatie."

Ondernemers met vragen kunnen het schakelteam tijdens kantooruren bereiken via het gratis nummer 0800-5432100. Ook via de wesbite kvk.nl/schakelteam kunnen ondernemers hun vragen stellen.