31 december, 2008

A small step for man, a giant step for mankind

De contracten worden ondertekend. (Foto: Willem Jan Joachems)

De contracten worden ondertekend. (Foto: Willem Jan Joachems)

KLUNDERT - Shell Moerdijk heeft woensdag bijna alle reservegrond aan het havenschap verkocht. Het gaat in totaal om 131 hectare. Het terrein grenst aan het bestaande Shell-terrein langs de Chemieweg. Het is geschikt voor alle soorten industrie, tot en met de zwaarste categorie. Volgens de nieuwe eigenaar, havenschap Moerdijk, is er nu al veel belangstelling.


Het stuk grond (midden op de foto) dat verkocht is aan het havenschap Moerdijk.

Er zijn meer dan zes bedrijven die zich er willen vestigen. Daaronder is ook een energiebedrijf dat er een gasgestookte elektriciteitscentrale wil bouwen. Dat zou dan de derde elektriciteitscentrale worden op Moerdijk.

Caldic
Of ook de chemische fabriek van Caldic in Zevenbergen naar het terrein gaat verhuizen, is onbekend. De gemeente Moerdijk wil graag dat het bedrijf vertrekt zodat Zevenbergen kan uitbreiden en er onder meer een nieuwe randweg kan aanleggen. Het terrein grenst deels aan de Westelijke insteekhaven en er kan 700 meter kade worden gebouwd, waaronder terminals voor zeeschepen.

Met de aankoop van de 131 hectare is er ineens veel nieuwe grond op de markt gekomen. Maar volgens havenschapdirecteur Udo Uiterwijk betekent dat niet dat de omstreden plannen voor het nabijgelegen Moerdijkse Hoek van de baan zijn. Volgens Uiterwijk is dat gebied ten noorden van Zevenbergen tussen de A16 en A17, meer geschikt voor andere soorten bedrijvigheid zoals transportbedrijven.

Historisch
Al jaren wordt er gesproken en ook onderhandeld over braakliggende stukken grond op industrieterrein Moerdijk. Veel partijen zijn het er over eens dat eerst die open plekken bebouwd moeten worden en dat er dan pas nieuwe bedrijventerreinen moeten worden aangelegd. De grondverkoop door Shell wordt dan ook 'historisch' genoemd. Zelden wordt in Nederland zo veel waardevolle industriegrond in één keer verkocht.

Shell Moerdijk weigerde jarenlang het stuk te verkopen omdat ze het zelf beschouwden als 'strategische grondreserve'. Volgens het havenschap was Shell er inmiddels van overtuigd geraakt dat het terrein ook niet op de middellange termijn gebruikt zou gaan worden. Het olie- en chemieconcern heeft overigens nog steeds braakliggende grond over voor toekomstige uitbreidingen. Aan de kant van de jachthaven van Noordschans ligt nog 85 hectare.

Wat Shell precies heeft gekregen voor het terrein is niet bekend gemaakt maar het gaat vermoedelijk om vele miljoenen euro's. Industrieterrein Moerdijk is met 2600 hectare (26 miljoen vierkante meter) de grootste in zijn soort in Noord-Brabant en heeft als enige een zeehaven. Het terrein is goed voor 1,3 procent van het totale Nederlandse energieverbruik.

30 december, 2008

Hoger starterskrediet bij re-integratie

Het starterskrediet dat door het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) wordt uitgekeerd, is met ingang van 1 januari 2009 verhoogd van 31.975 naar 32.775 euro.

Als iemand met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ziektewetuitkering een bedrijf wil starten, kan het UWV soms helpen met een starterskrediet. Het starterskrediet is een lening van maximaal 32.775 euro. Voorwaarden zijn dat het bedrijf nog niet is gestart en dat het werk dat de aanvrager wil gaan doen, past bij de ervaring en mogelijkheden van de ziekte of handicap.

Borgstelling
Het UWV kijkt altijd eerst of borgstelling mogelijk is. Bij borgstelling stelt UWV zich alleen aansprakelijk voor de lening die de aanvrager afsluit. Is borgstelling niet mogelijk, dan kan het UWV de lening ook verstrekken. De rente bedraagt zeven procent.

Voorbereidingskrediet
In het starterskrediet zit het voorbereidingskrediet. Dit is een maximumbedrag van rond de 2.700 euro. De starter kan het bijvoorbeeld gebruiken voor beursbezoek, vakliteratuur of acquisitie. Het starterskrediet en het voorbereidingskrediet zijn leningen die moeten worden terugbetaald. Ook als de starter zelf de lening stopzet, moet hij deze terugbetalen.

Ben ik ff blij dat ik in West Brabant ben

Ondernemers in West-Brabant zijn het meest tevreden in de gemeenten Etten-Leur, Dongen en Oosterhout.
In de ranglijst van tevredenheid van ondernemers staan deze drie gemeenten in de top tien van Noord-Brabant, op respectievelijk de derde, zesde en negende plek met rapportcijfers van een 7,0 voor Etten-Leur, een 6,9 voor Dongen en een 6,8 voor Oosterhout. Moerdijk staat op de 48e plek met het cijfer 6,2.

Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau HanzeConnect uit Groningen. Op initiatief van MKB-Nederland, het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel onderzocht HanzeConnect in 2008 hoe Nederlandse gemeenten gewaardeerd worden door het midden- en kleinbedrijf. In totaal hebben 15.537 ondernemers (die voldoen aan de MKB-criteria) hun medewerking verleend aan het landelijke onderzoek.

Aan de ondernemers is onder andere gevraagd welk rapportcijfer zij het ondernemersklimaat van de eigen gemeente geven. In Noord-Brabant staat Breda op de twintigste plek in de ranglijst van tevredenheid van de ondernemers (rapportcijfer 6,6) en Bergen op Zoom op de 41e plek (6,3).

Roosendaal scoort met een 5,3 veruit als de slechtste West-Brabantse gemeente. Alleen de ondernemers in Grave geven het ondernemersklimaat in hun gemeente een lager cijfer: een 5,1.

Het imago van de West-Brabantse gemeenten bij ondernemers van buiten de gemeente is over het algemeen vrij goed. Ondernemers van buitenaf zouden zich vooral graag vestigen in Breda: na Eindhoven de populairste Brabantse gemeente voor buitenstaanders. De gemeente Moerdijk neemt wat het imago betreft de zeventiende plaats in.

Op het gebied van beleid en de communicatie hierover scoort Breda ook als beste van de West-Brabantse gemeenten, met een derde plek op de Brabantse ranglijst.

Alle criteria bij elkaar opgeteld wordt de gemeente Werkendam door ondernemers in Noord-Brabant het meest gewaardeerd, met een totaalscore van 7,2. Op de landelijke ranglijst staat deze gemeente op de veertiende plaats.

Breda is met een 27e plaats op de landelijke lijst de MKB-vriendelijkste gemeente van West-Brabant. Moerdijk staat op de 43e plaats wat de totaalscore betreft.

25 december, 2008

Kerstvakantie?

Na a lweer een week van stressen om de ijsbaan draaiend te krijgen, heb ik eindelijk rust om in ieder geval iets op "papier" te krijgen. Grootste probleem om voor het eerst weer in jaren een ijsbaan neer te leggen was natuurlijk de scepsis van de "ondernemers". Met Rik als stoomwals werd er dan toch nog voldoende sponsorgeld bijeen gescharreld en kon afgelopen donderdag (nadat de markt weg was) begonnen worden met de opbouw. De harde kern (Cees Nooteboom van CENO, Ruud van Steen van the Phonehouse, Kenneth van Tol van Crash & Care, waren samen met bestuursleden en Multimate de buffelaars. Vrijdag de vlonder leggen, In de avond wate er op en dan 24 uur wachten tot de boel bevrozen zou zijn. Met bijna 12 graden boven nul liep dat nou net niet zoals we dachten en omdat Wim Denie zaterdag om 12.00 zou openen zag de Burger alleen maar een grote waterplas. Flexibel als Wim is wilde hij zondagochtend om 10.00 nog we leven terugkomen om alsnog, getooid met ambtsketen, een lint door te knippen. Na de eerste aazeling van slechts 2 kinderen, werd het zondagmiddag enorm druk en moest Gerben als suppost alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te leiden. Met Gerben staan af en toe Rik z'n schoonvader mee te helpen en Marcel en Charlotte van de hockey. Verder is het net als overal, vrijwilligers ho maar. Maar wel zeiken dat dit of dat niet goed is of dat de kaartjes te duur zijn. Misschien toch wel nuttig om te memoreren dat als de baan afsluit met een verlies, wij als bestuur verantwoordelijk zijn en de op persoonlijke titel de IJslandbank verliezen mogen dekken of aftreden.
Keep your fingers crosed!
Enfin, We zijn nu (1e Kerstdag) up en running en we bezorgen veel mensen plezier. En daar ging het om. Straks de "Gup" wat broodjes brengen en dan terug naar de Kerstboom.
Merry Xmas !!

19 december, 2008

Boekhouding stichtingen moet openbaar

Stichtingen moeten de buitenwereld meer inzicht geven in hun financiële huishouding. Dat is volgens staatssecretaris Albayrak van Justitie nodig om misbruik van stichtingen door criminelen te kunnen aanpakken. De staatssecretaris wil dat stichtingen jaarlijks hun balans publiceren, evenals een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Ze heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld stichtingen te verplichten deze gegevens in het openbare Handelsregister van de Kamer van Koophandel te deponeren. Kwetsbaar voor criminaliteit Nederland telt ongeveer 160.000 stichtingen. De overheid heeft weinig zicht op hun reilen en zeilen. 'Dit maakt de stichting kwetsbaar voor verschillende vormen van criminaliteit', aldus Albayrak. Ze noemt daarbij faillissements- en subsidiefraude, witwassen en ideologisch geïnspireerde criminaliteit. 'Zo kan een stichting een onschuldig ogend voorportaal zijn van een organisatie die terrorisme financiert of personen rekruteert voor illegale activiteiten vanuit een radicale doelstelling.' Meer zicht Staatssecretaris Albayrak heeft geen aanwijzingen dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van stichtingen, maar vindt toch dat de overheid meer zicht moet krijgen op deze organisaties. De staatssecretaris wil het Burgerlijk Wetboek in 2009 aanpassen.

17 december, 2008

Microkredietloket West Brabant

Persbericht

Breda 15 december 2008-12-17

Microkredietloket West Brabant officieel aangekondigd.

Na een jaar van voorbereiding door de stichting BrainZ, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland werd tijdens de eindejaarsreceptie, door de voorzitter van de KvK de heer C. Rutten, Microkredietloket West Brabant, met een startdatum begin januari 2009, officieel aangekondigd.

Het loket wordt gehuisvest in het Ondernemingshuis waar de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en REWIN ook gehuisvest zijn. Stichting Microkredietloket West-Brabant zal tevens een loketfunctie gaan vervullen op de 6 grotere locaties in de regio.
Voor de overige 13 kleinere gemeenten is een aangepast programma ontwikkeld.

Microkredietloket West Brabant heeft een uitgebreide database met coaches uit diverse branches en werkt bovendien samen met een aantal grote HBO instellingen.
De communicatie en uitvoering ligt geheel in handen van de KvK Zuidwest-Nederland.

Waarom microfinanciering in West Brabant?
Relatief kleine kredietaanvragen zijn in verhouding te hoog tot de beperkte baten en het risico dat de banken lopen. Nogal eens zijn ondernemingsplannen onvoldoende kredietwaardig geschreven, worden ze onvoldoende vertrouwenwekkend gepresenteerd, of heeft de krediet aanvrager een verleden dat banken te weinig vertrouwen inboezemt. Zeker 20% van deze starters kan de droom wel verwezenlijken met behulp van een microkrediet.

Waar kun je microfinanciering krijgen?
Microkredietloket West Brabant verstrekt zelf geen kredieten. Het ministerie van Economische Zaken heeft een fonds opgericht waar (door)startende ondernemers met een goed onderbouwd ondernemingsplan een lening kunnen aanvragen.
Microkredietloket West Brabant coördineert deze aanvragen en begeleidt ondernemers tot en met de aanvraag (en ook daarna met behulp van coaching).
Aan de deelnemer wordt een bijdrage in de projectkosten gevraagd van € 150,-.

Meer informatie: www.microkredietloket.nl
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, kantoor Breda, T (076) 564 69 90.
Stichting BrainZ, kantoor Zevenbergen T (0168) 335 448
REWIN, kantoor Breda T.(076) 564 67 94

11 december, 2008

Update

Wachten is nooit mijn sterkste kant geweest. Maar na een jaar KvK's, REWINNEN, Gemeenten, Provincies en EZETTEN aflopen begin ik het steeds beter te begrijpen, of eigenlijk niet. Het is gewoon niet mijn aard! Aan de ene kant snap ik het wel. Je vraagt iets aan mensen die verantwoordelijk zijn voor geld of politieke betrokkenheid van de gemeenschap. En dat moet nu eenmaal zorgvuldig gebeuren. Dat zal altijd het spanningsveld blijven tussen overheid en bedrijfsleven.
Ik gebruik deze tijd (overigens samen met Evelyn) nuttig om alle voorbereidingen die nodig zijn om de launch van Microkredietloket West Brabant voor te bereiden goed op papier te krijgen, de juiste mensen te mobiliseren, en procedures te fijnslijpen.
Vamiddag is de presentatie van Westtop en ik denk dat Peter wel een en ander wereldkundig zal maken. Vrijdag even tussendoor de receptie van het 30 jarig lustrum van HCZ (u bent allen van harte welkom) en maandag een volle agenda: eerst naar de KvK (werkplek zoeken, dan naar AVANS, door naar NHTV, na de lunch naar de gemeente Breda en vanaf laat in de middag de ouderjaars borrel van de KvK zelf waar Microkredietloket ook geannonceerd zal worden.
Keep u posted
Baldy

10 december, 2008

1983 (en ik was daar bij)

Nederland moest nog 15 jaar langer wachten voordat de eerste Pc zijn intrede deed. IBM kwam in 1983 met de IBM 5150 op de markt, een model dat het bedrijf in 1981 in de Verenigde Staten lanceerde. In het eerste jaar in Nederland gingen er 250 van over de toonbank [Daarvan kocht Leen Hazelzet van Info'Products de 1e 10. Ik zat toen bij Banavie in Hong Kong en mocht er 2 aan Anthony Tse van MBA verkopen. DOS 1.0; GTO; groen schermpje, 512 kb moederbord.] , voor een prijs van rond de 10.000 gulden. De prijs begon te dalen nadat er verschillende kloons op de markt kwamen en de technologie van IBM steeds beter begon te worden. Na 1250 verkochte stuks in 1984 was de invasie van de Pc in Nederland niet meer tegen te stuiten. Daarna de XT, de AT, 286, 386 etc.

05 december, 2008

Sinterklaas

Niet dat ik veel met de oude man op heb, leuk voor de kinderen en zeker als je een grote familie hebt die elkaar ook nog eens iedere keer graag willen zien, maar voor solofiguren, echt niets.
Ondanks dat blijf ik nog wel even geloven in instanties die lekkers beloven.
Er lopen nu 2 definitieve aanvragen voor subsidie en zonder al te veel tegenwind brengt Sinterklaas dan wel de Kerstman nog dit jaar het goede bericht dat Microkredietloket West Brabant ook financieel van start kan gaan.
Wat ook leuk is dat we als Ondernemersvereniging voor het eerst een schaatsbaan aanleggen in Zevenbergen. Met Kerstbomen van Bjorn.
De Sint is helaas niet geweest op de hockey club, maar daarentegen waren er wel heel veel pieten en heel veel klein grut. Voor herhaling vatbaar.
Nu we toch voor sint spelen, het 30 jaar jubileum zit ook goed in elkaar. Receptie en senioren feest incl. diner is zo goed als vol geboekt en the Zone is gereserveerd voor medio februari.

02 december, 2008

Ben aan vakantie toe

Het is wel te merken aan de sporadische updates van deze blog dat er op dit moment veel andere zaken spelen.
Het aanstormend lustrum van Hockey Club Zevenbergen vreet veel tijd, tel daarbij de zaterdagen en de zondagen op en dan heb je best tijd over voor o.a. de OVZ.
Zeker tegen Sinterklaastijd en de Kerst begint het voor ondernemers weer druk te worden, ondanks de kredietcrisis. Gelukkig dat Rik het meeste werk verzet voor de schaatsbaan, maar de contacten met de gemeente lopen toch voor een groot deel via mij en Ronald.
Tussendoor maken we dan nog even gauw een 7Klap (kost ook al gauw een halve dag) en probeer ik me nuttig te maken op kantoor (voor wat hoort wat, toch?)
De meeste tijd gaat zitten in het klaar maken van REAP en EZ subsidies voor Microkredietloket West Brabant. Heb je net versie 8 klaar, komt er weer een kleine aanvulling. Kort en goed, beide aanvragen zijn nu in definitieve vorm de deur uit en de komende week wachten we dus in spanning af. Als beide subsidies toegekend worden is het nog even hurry up, feestje bouwen, notaris, statuten, KvK, belasting, the whole works. En dat nog net even voor de Kerst.
Wanneer ik op vakantie ga? Beats me.