28 juli, 2010

Opening Microfinancierings-ondernemerspunt en startsein Servicepunt Starters en Ondernemers, ik kan het niet beter verwoorden.

Het College van burgemeester en wethouders zet de komende jaren in op goede condities voor succesvol en innovatief ondernemerschap. Cees Meeuwis, wethouder van Sociale Zaken en Welzijn gaf het startsein tot een operationeel Servicepunt Starters en Ondernemers.

Vanuit Werkplein Breda stroomlijnt dit Servicepunt vanaf 1 januari 2011 de dienstverlening die wordt geboden door Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar partners aan startende en gevestigde ondernemers.
De doelen van het Servicepunt zijn bevestigd door de Gemeente Breda, het UWV WERKbedrijf, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap en de Microfinancieringsbank Qredits. Tegelijkertijd is het Microfinanciering-ondernermerspunt geopend door de wethouder in samenwerking met Mevrouw M. de Boer, directeur van de Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap.

Vanuit het Werkplein Breda zorgen het MF-ondernemerspunt en het Servicepunt Starters en Ondernemers voor een verbetering van het Bredase ondernemersklimaat en een extra impuls aan starters.  “Ook het coalitieakkoord zet in op ondernemerschap en wil ruimte bieden aan jong ondernemerschap. Het ondernemerschap zie ik daarbij als volwaardig re-integratie-instrument”, aldus wethouder Meeuwis.

Het Servicepunt, ondergebracht bij het Werkplein Breda aan de Claudius Prinsenlaan in Breda, is bedoeld voor alle inwoners van de Gemeente Breda met een bedrijfsidee én de ambitie om een eigen bedrijf te starten. Het Servicepunt zoekt actief en persoonlijk naar onbenut potentieel in de Bredase wijken Haagse Beemden, Heuvel en Hoge Vucht en richt zich op starters en op gevestigde ondernemers. De samenwerkende partijen leveren vanuit dit punt hun bijdragen aan het verder stroomlijnen van de bestaande dienstverlening vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid en haar partners, waaronder adviseren van ondernemers over onderwerpen als arbeidskrachten en mogelijkheden voor krediet en uitkering. Ook dienstverlening aan gevestigde ondernemers met problemen behoort tot het takenpakket van het Servicepunt.

Bij het Microfinanciering-ondernemerspunt werken verschillende lokale organisaties samen om de startende of gevestigde ondernemer te adviseren over het beoordelen en het aanscherpen van een ondernemingsplan of het aanvragen van een microkrediet. Dit gebeurt voorafgaand aan de financieringsaanvraag bij een reguliere bank of de Microfinancieringsbank Qredits (tot maximaal
€ 35.000). Qredits is de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland en is een initiatief van een aantal banken en de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een coach die hulp kan bieden ná de start van het nieuwe bedrijf.

Microfinanciering
Voorheen bleek het moeilijk voor ondernemers om kleine leningen af te sluiten bij een bank. Daarom is in 2007 de Raad voor de Microfinanciering opgericht. De raad heeft tot taak microfinanciering in Nederland te stimuleren door kennisuitwisseling en door bekendheid te geven aan initiatieven. De heer drs. D. Laman Trip, voorzitter van de Raad voor Microfinanciering, onderstreepte het belang van de opening van dit Bredase ondernemerspunt.
In april 2010 zijn de taken van microfinanciering ondergebracht bij de nieuwe Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland.

Deze initiatieven sluiten aan op het provinciaal bestuursakkoord 2007–2011, waarin wordt ingezet op het versterken van het ondernemersklimaat in Brabant en voor het gericht geven van een extra impuls aan startende ondernemers.

Werd hoog tijd !

Het parlement van de Spaanse regio Catalonië stemt vandaag over een verbod op stierengevechten. Het wetsvoorstel kon op de agenda worden gezet nadat dierenrechten-activisten ruim 180.000 handtekeningen hadden verzameld.

Het lijkt erop dat de meeste kamerleden voor een verbod stemmen. Stierenvechten is in Catalonië niet erg populair. Het enige grote stadion in de regio voor de bloedige gevechten staat in Barcelona en wordt maar zelden gebruikt.

Als het tot een verbod komt, is dat voor het eerst op het vasteland van Spanje. Op de Canarische Eilanden zijn stierengevechten sinds 1991 verboden.

26 juli, 2010

Ik twitter correct. En jij?

 1. To avoid readers’ annoyance, don’t make your profile background appear like an advertisement.
 2. Display your photo and let people know they’re NOT chatting with some faceless marketer.
 3. Follow people on the basis of your interest and significance, not because the crowd is following them.
 4. Post frequently (this means more than once daily!) to let people know you’re an active and responsive Twitter user.
 5. Your Twitter profile must not be based on the “I” factor. Nobody is interested in your daily meal intake, and instead your posts should be more relevant to what users would actually like to see.
 6. Make your discussions interesting by sending links of relevant info. For example, discussion surrounding SEO can be accompanied with a link of “best SEO tips for beginners”.
 7. Be personalized when you communicate with others. After all, people should know there’s a human being on the other end and not some anonymous company advertising its products/services.
 8. Whenever somebody becomes your follower, thank them by generating personalized ‘thank you’ emails. If you can’t thank every single follower yourself, employ auto-generated software that does the job for you.
 9. Don’t wait for people to respond and start chatting yourself using the ‘@ directive’. For example, you can write @ john: I totally agree with your point, but don’t you think it’s better if… (Your argument here) …this will make people answer you back and provide their own feedback.
 10. Don’t forget to reply to people who’ve used the similar ‘@ command’ or direct message at you. It’s your responsibility to respond to people who are taking time out to write to you.
 11. If you have a small followers list, don’t worry. What matters is how active and influential those people are around the twitter community. So build quality followers, not quantity!
 12. If you are following useless and inactive people, remove them from your list.
 13. Rule to remember: Don’t spam!
 14. Promote your twitter name via email, business cards, and other means.
 15. To know your reputation on Twitter and to make sure it’s clear, search your Twitter name through the ‘Twitter Search’ option.
 16. If you find people on Twitter search commenting about you (either in favor or against), participate in the conversation. If they’re talking good, thank them. If they’re talking bad, remove their misconceptions and be your own public relations officer.
 17. If you’re finding difficulty to fit in conversations, ‘Twitter Mashups’ can help provide you the relevant information you’re seeking.
 18. Follow a controllable amount of people on Twitter who you can easily track. If your following list is too long, you’re likely to miss a lot of important discussions because the streams may pass by too quickly!
 19. If someone ill-treats you, just overlook and move on. Replying back abusively will harm your reputation.
 20. Last but not least: have fun n Twitter! That’s how you can make it to the top…trust me!

20 juli, 2010

FF Kleppe nr. zoveel

Het is weer enige tijd geleden dat Microkredietloket is gestopt en ik moet eerlijk bekennen dat dat pijn doet.
Nog steeds ben  ik er van overtuigd dat de lean en mean organisatie (een kleine 2 ton op jaarbasis) voor heel West Brabant veel kan betekenen voor (door)starters.
Ala, dat is achteraf. De gemeenten (SES) besloten anders. Overigens, niet alle gemeenten. Roosendaal gaat op eigen kracht door met Zinc. en SCR, Bergen op Zoom zoekt de hulp van de KvK voor een soortgelijk concept en de gemeente Breda pakt de koe bij de horens en komt met een centrum voor Starters en Ondernemers. Een MF punt maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit.
Hoe mooi zou het zijn als de kleinere gemeenten daar bij aanhaken! Dat doen er nu al veel voor de uitvoering van de BBZ, en microkrediet en BBZ liggen wel heel dicht bij elkaar. Vraag maar aan Qredits.
Afgelopen week is het centrum feestelijk geopend met directie sociale zaken, de wethouder, de KvK, de belastingdienst, Qredits, BrainZ, de stichting microfinanciering en een heleboel belangstellenden.
Na alle officiële toespraken een knallende uitsmijter van Laman Trip die echt beklijft.
Inmiddels begint de PR karavaan op stoom te komen en zijn 2 a 3 contactmomenten per week geen uitzondering. doelstelling is 100 starters in een jaar extra. Ambitieus, maar haalbaar.
Er komen voorlichtingsavonden, seminars, folders etc.
En ik? Ik heb besloten dat ik het fijn vind om mensen te begeleiden en dat zal ik ook na mijn 65e blijven doen.
Lange termijn? Welnee, nog 5 maanden.

12 juli, 2010

22%

Sinds 2009 kunnen ondernemers die bij een bank nul op het rekest krijgen een lening tot euro 35.000 aanvragen. De meesten doen dat bij Qredits, een stichting zonder winstoogmerk, die dankzij een overheidslening van euro 15 mln mkb-bedrijven aan krediet helpt. Van 3800 behandelde kredietaanvragen heeft Qredits er 840 goedgekeurd. Een aanvraag moet vergezeld gaan van een ondernemersplan en moet de hoofdmoot van het benodigde kapitaal betreffen.
FD12710

08 juli, 2010

Nog eens Jolicloud

Ik deed al veel " in the cloud" zoals regelmatig gebruik van Google docs, kalender, Picasa etc. etc. maar Jolicloud is een redelijk stabiel alternatief (voor netbooks) op mijn laptop. Toetsenbord weer terug naar US, wachtwoorden weer ingevoerd en gaan met de banaan.
Best top!

07 juli, 2010

Jolicloud en Ubuntu

Zo af en toe heb ik toch de behoefte om technologisch bij te blijven. Ik kan  op de PC best aardig met applicaties omgaan, ik ben redelijk met een MAC en nu heb ik ook maar weer eens (op verzoek van zoonlief) besloten  om weer op Unix over te stappen. Nu had ik op mijn (te) oude laptop al eens Ubuntu geïnstalleerd en dat werkte redelijk op een minimaal geheugen. Deze keer op een wat betere computer Jolicloud geïnstalleerd.
Werkt perfect naast Windows, is voor het overgrote deel in het Nederlands, is geïnstalleerd in 30 minuutjes, incl downloaden en je bent in een vloek en zucht online. Paar dingen waar ik hullup bij nodig heb, Mijn toetsenbord zegt dat het UK is en past de tijd daarop aan, verder niets dan lof!

01 juli, 2010

WK 2010

Bald Eagle, Brainz & Ubuntu (een hecht trio)

Ubuntu is een besturingssysteem dat ontwikkeld is door de Ubuntu-community. Gebaseerd op Linux en GNU-software, is Ubuntu perfect voor desktops en servers.

Het bevat alle applicaties die u nodig heeft, van een moderne webbrowser en e-mailpakket, van Sun Open Office tot programma´s voor fotobewerking en hulpmiddelen voor programmeren.
Ubuntu is gratis en zal altijd gratis zijn. U kunt Ubuntu downloaden, gebruiken en delen met uw vrienden, familie, school of op kantoor zonder dat het u een cent kost.

Ubuntu is de tegenhanger van de op Descartes gebaseerde filosofie; ik denk dus ik ben. Ubuntu gaat uit van de filosofie; ik ben omdat jij bent. Het is gebaseerd op het principe dat je niet alleen mens kan zijn, mens zijn dat doe je samen.

De naam komt van het concept Ubuntu uit de Zoeloe-cultuur in Zuid-Afrika. Het betekent zoiets als "menselijk zijn voor anderen".

Sociologisch gezien berust Ubuntu op het idee dat mensen bestaan bij de gratie van de gemeenschap waartoe zij behoren en dat hun waardigheid wordt ontleend aan de mate waarin zij verantwoordelijkheid nemen voor andere leden van de gemeenschap. Je identiteit wordt niet zozeer gevormd door een innerlijke zoektocht, maar door een betekenisvolle relatie met je gemeenschap aan te gaan. Sterker nog: je persoonlijke identiteit wordt bepaald door de bijdrage die je aan de gemeenschap levert.