30 juli, 2009

KvK kapt met Kamerkrant

Oei, de Kamerkrant verdwijnt.
U weet wel, dat clubblaadje van de Kamer van Koophandel.
Volgens uitgever Wegener genereert het dertig jaar oude magazine te weinig inkomsten.
En ook de KvK is niet tevreden. Zij geven liever een bedrijfsmatig magazine uit dat vier tot zes keer per jaar verschijnt. Journalistiek is daarbij van ondergeschikt belang, schrijft Villamedia.
De 1,4 miljoen leden moeten het voorlopig doen met een ander ondernemersmagazine, Sprout bijvoorbeeld.

29 juli, 2009

Microkrediet helpt kansrijke ondernemers vooruit

Ondernemers in Arnhem en andere Gelderse gemeenten, die een bedrijf starten of die de afgelopen vijf jaar gestart zijn, kunnen binnenkort een Gelders microkrediet aanvragen. Dat krediet wordt verstrekt aan kansrijke ondernemers die geen gewone lening bij een commerciële bank kunnen krijgen, nu banken terughoudend zijn in de kredietverstrekking aan bedrijven. In combinatie met de coaching en begeleiding via IkStartSmart kunnen zij dan met meer perspectief hun bedrijf opzetten of voortzetten.

Het Gelders microkrediet is een gezamenlijk initiatief van de provincie Gelderland, de Kamer van Koophandel en de Stadsbanken Arnhem en Apeldoorn en de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen. B en W van Arnhem hebben 21 juli ingestemd met deelname aan het Gelderse initiatief. De provincie neemt binnenkort een definitief besluit. Het initiatief heeft een looptijd van 3½ jaar.

Centraal staat het stimuleren en behoud van economische bedrijvigheid in de provincie ter overbrugging van de economische recessie.

Ondernemers die geld nodig hebben om te starten of ondernemers die een overbruggingskrediet nodig hebben, kunnen aankloppen bij de deelnemende Stadsbanken. Zij kunnen voor vijf jaar een microkrediet ontvangen van maximaal 35.000 euro. De verwachting is dat het microkrediet gemiddeld 15.000 euro groot zal zijn.

De provincie en de drie gemeenten stellen samen een bedrag van 666.000 euro beschikbaar. Met dit bedrag kunnen de Stadsbanken Arnhem en Apeldoorn kredieten verstrekken aan kansrijke ondernemers. Stadsbank Arnhem voert dit werk ook uit voor de kredietbank Nijmegen. Naar verwachting is zo 3 tot 4 miljoen euro beschikbaar voor kredietverlening. Daarmee kunnen zeker 150 tot 250 Gelderse ondernemers worden bediend.

In de zomer start de voorlichting aan startende en gestarte ondernemers. Landelijk bestaat er ook een microkrediet. Het voordeel van de Gelderse aanpak is, dat ondernemers het krediet in de eigen regio kunnen regelen en tegelijk gebruik kunnen maken van de coaching en begeleiding via IkStartSmart.

Het kan dus wel...

Microkrediet helpt kansrijke ondernemers vooruit (21-07-2009)

Ondernemers in Arnhem en andere Gelderse gemeenten, die een bedrijf starten of die de afgelopen vijf jaar gestart zijn, kunnen binnenkort een Gelders microkrediet aanvragen. Dat krediet wordt verstrekt aan kansrijke ondernemers die geen gewone lening bij een commerciële bank kunnen krijgen, nu banken terughoudend zijn in de kredietverstrekking aan bedrijven. In combinatie met de coaching en begeleiding via IkStartSmart kunnen zij dan met meer perspectief hun bedrijf opzetten of voortzetten.

Het Gelders microkrediet is een gezamenlijk initiatief van de provincie Gelderland, de Kamer van Koophandel en de Stadsbanken Arnhem en Apeldoorn en de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen. B en W van Arnhem hebben 21 juli ingestemd met deelname aan het Gelderse initiatief. De provincie neemt binnenkort een definitief besluit. Het initiatief heeft een looptijd van 3½ jaar.

Centraal staat het stimuleren en behoud van economische bedrijvigheid in de provincie ter overbrugging van de economische recessie.

Ondernemers die geld nodig hebben om te starten of ondernemers die een overbruggingskrediet nodig hebben, kunnen aankloppen bij de deelnemende Stadsbanken. Zij kunnen voor vijf jaar een microkrediet ontvangen van maximaal 35.000 euro. De verwachting is dat het microkrediet gemiddeld 15.000 euro groot zal zijn.

De provincie en de drie gemeenten stellen samen een bedrag van 666.000 euro beschikbaar. Met dit bedrag kunnen de Stadsbanken Arnhem en Apeldoorn kredieten verstrekken aan kansrijke ondernemers. Stadsbank Arnhem voert dit werk ook uit voor de kredietbank Nijmegen. Naar verwachting is zo 3 tot 4 miljoen euro beschikbaar voor kredietverlening. Daarmee kunnen zeker 150 tot 250 Gelderse ondernemers worden bediend.

In de zomer start de voorlichting aan startende en gestarte ondernemers. Landelijk bestaat er ook een microkrediet. Het voordeel van de Gelderse aanpak is, dat ondernemers het krediet in de eigen regio kunnen regelen en tegelijk gebruik kunnen maken van de coaching en begeleiding via IkStartSmart.

28 juli, 2009

Vakantie? Hoezo vakantie?

Volgens plan zou ik vanaf 14 juli even stoppen met de loketfunctie op de diverse gemeentehuizen, UWV-werkbedrijven en scholen. Klopt helemaal, alleen wat doe je met mensen die in "jouw" vakantie toch geholpen willen worden aan een microkrediet? Juist gewoon doorgaan dus. Net als Peter cross ik op individuele afspraak naar de kredietbehoeftigen van deze wereld en probeer gefundeerd advies te geven. Voor de rest? Met de gemeente Moerdijk gaan we nauwer samenwerken. De afdeling sociale zaken krijgt binnenkort een presentatie, er komen speciale sessies voor doelgroepen en als het een beetje mee zit gaan we nog een stapje verder.

Voor de rest van mijn tijd? Kristel en ik zijn druk bezig om het plan voor 2010 fijn te slijpen. Tenslotte willen dit project nog minimaal 2 jaar doorzetten en hebben al wel het advies gekregen dat OP-Zuid geen optie is voor subsidie. Wat blijft er dan over? De gemeenten en de banken.
Keep u posted!

23 juli, 2009

Akkoord met Kringloper (of hoe Janet toch succes kreeg)

De gemeente Steenbergen en Stichting De Kringloper sluiten per 1 juli een overeenkomst voor de vestiging van een kringloopwinkel en voedselbank in Steenbergen.
De inzet, aldus wethouder Cors Zijlmans, is dat tien bijstandsgerechtigden via het Kringloperproject aan het werk geholpen worden. Dat is inclusief de vrijwilligers van voedselbank Hand op de Knip die al maandenlang in een loods aan de Berenstraat zitten.

Directeur Herman Huijbregts van De Kringloper heeft ondernemer René Heijnen gisteren in een persoonlijk gesprek laten weten definitief af te zien van een kringloopwinkel in een pand van Heijnen en Pierre Gorissen op bedrijventerrein Reinierpolder. Heijnen en Gorissen lanceerden een concept voor een milieuvriendelijke kringloopwinkel annex voedselbank in het Business Parc Zembla, maar Huijbregts kiest naar eigen zeggen voor een locatie in het centrum van Steenbergen. Vrijdag bekijkt hij ter plekke welke (leegstaande) panden daarvoor in aanmerking komen.

Huijbregts wil in juli meteen beginnen met de inzameling van spullen voor de nieuwe kringloopwinkel. De opening is voor september voorzien. Met de vrijwilligers van Hand op de Knip (Janet korteweg) is volgens Huijbregts afgesproken dat zij voor vijftig procent in de winkel gaan werken en voor de andere helft worden vrijgesteld om de voedselbank te runnen. Waar de uitgifte van voedselpakketten straks plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Mogelijk kan de loods aan de Berenstraat in gebruik blijven als sorteerplek, maar het uitdelen van de pakketten zal hoe dan ook ergens anders moeten gebeuren, aldus Huijbregts. Wethouder Zijlmans is bereid om de voedselbank eenmalig vijf mille subsidie te geven voor aanschaf van een bus.

Heijnen was gisteren teleurgesteld over de afwijzing door Huijbregts. "De huurprijs bij ons ligt lager dan in het winkelhart. Erg jammer."
door Franka van der Rijt. woensdag 24 juni 2009

20 juli, 2009

Just in case


De verwachting is dat zo'n 30% van de Nederlanders besmet raakt met het virus van de Mexicaanse griep. Dit betekent uitval onder uw werknemers, leveranciers en klanten. Neem vooraf maatregelen, zoals:

 • bepaal de essentiële activiteiten voor klanten en voor het functioneren van uw bedrijf;
 • zorg dat deze activiteiten altijd uitgevoerd kunnen worden door een personeelslid;
 • vertel aan uw klanten, leveranciers en personeel met wie ze contact kunnen opnemen met vragen over (de gevolgen van) de grieppandemie;
 • zorg voor een goede hygiëne in uw bedrijf: extra schoonmaken van deurklinken, wc's en werkplekken;
 • inventariseer welke producten en diensten uw klanten en leveranciers echt nodig hebben.

Raadpleeg het dossier Grieppandemie bij het ministerie van VWS voor meer informatie. Download de folder 'Wat kan uw bedrijf ondernemen tegen een grieppandemie' voor een uitgebreide checklist.

 1. Wijs een medewerker of een team in uw bedrijf aan die verantwoordelijk is voor de voorbereiding.
 2. Ga na wat u als werkgever kunt doen om er voor te zorgen dat uw personeel zo min mogelijk wordt blootgesteld aan het virus.
 3. Vraag aan uw klanten welke producten en diensten zij echt nodig hebben van uw bedrijf of organisatie. Vraag ook of uw klanten misschien nog andere producten nodig hebben tijdens
  een grieppandemie. Maak concrete afspraken.
 4. Bekijk welke activiteiten van belang zijn voor de levering van deze producten. En voor het blijven functioneren van uw organisatie tijdens een grieppandemie. Maak onderscheid tussen activiteiten die moeten blijven functioneren, activiteiten die 2 weken mogen worden onderbroken en activiteiten die 9 tot 12 weken mogen worden onderbroken.
 5. Onderzoek welke mensen belangrijk zijn bij deze activiteiten.
  Welke middelen in uw bedrijf en van uw leveranciers heeft u hiervoor nodig? Regel vervangers voor de mensen die betrokken zijn bij deze activiteiten.
 6. Bekijk of u tijdens een grieppandemie bij een personeelsuitval van 10%, 30% en 50% de benodigde producten en diensten kunt blijven leveren. Inventariseer de knelpunten.
 7. Check of uw leveranciers tijdens een grieppandemie de producten en diensten die u echt nodig heeft kunnen blijven leveren. Maak concrete afspraken.
 8. Denk na over uw financiële risico’s en tref maatregelen om deze te beperken: een lening afsluiten, krediet verlenen of regelen, voorraden optimaliseren, zorgen voor geldreserves.
 9. Zorg dat er voor het personeel informatie beschikbaar is over de grieppandemie en over de maatregelen die uw bedrijf treft.
 10. Tref maatregelen zodat bij de uitbraak van een grieppandemie meteen gecommuniceerd kan worden met klanten en leveranciers om tijdig de stand van zaken binnen uw bedrijf
  door te geven. Denk aan een website of noodnummer.
 11. Koop hygiënische hulpmiddelen zoals papieren zakdoekjes en ontsmettingsmiddelen, en organiseer de opslag en het gebruik van deze hulpmiddelen.
 12. Ga na of het ziekteverzuimbeleid aangepast moet worden in geval van een grieppandemie.
 13. Wijs binnen uw organisatie iemand aan die tijdens een grieppandemie verantwoordelijk is voor de coördinatie. Bepaal welke procedures gevolgd moeten worden, op welk moment deze in werking worden gesteld en wanneer ze stopgezet mogen worden.
 14. Test uw voorbereiding en pas deze regelmatig aan.

08 juli, 2009

Google komt met besturingssysteem: Chrome OS


Google ontwikkelt een eigen besturingssysteem voor pc's. Negen maanden na het verschijnen van de Google Chrome browser komt Google met een plan voor het Chrome OS. Het besturingssysteem wordt een natuurlijke uitbreiding van de Chrome browser. Google ziet dit als een herontwerp van wat een besturingssysteem zou moeten zijn.

Google Chrome OS is een open source besturingsysteem, dat in eerste instantie bedoeld is voor Netbooks. Het is een licht besturingsysteem, dat de basis functionaliteit biedt voor het gebruik van een computer en het leven op het web. Eenvoud, snelheid en veiligheid, zijn de belangrijkste eigenschappen van het Google Chrome OS. Het ontwerp richt zich op snel starten, om snel binnen een paar seconden op het web te komen. Het gebruikersinterface is minimaal en gericht om buiten beeld te blijven. De gebruiker beweegt zich vooral op het web. Net als bij de Chrome browser gaan de ontwerpers terug naar basis door de onderliggende beveiliging van het besturingssysteem opnieuw te ontwerpen, zodat u als gebruiker niet met virussen, malware en veiligheids-updates geconfronteerd wordt. Het moet gewoon werken!

Later dit jaar zal Google de broncode vrijgeven. Netbooks voorzien van het Google Chrome besturingsysteem zullen in de tweede helft van 2010 beschikbaar komen. Er zijn al gesprekken met partners en Google zal met de open source gemeenschap in contact treden om hun visie te delen en te zorgen dat iedereen begrijpt wat de bedoeling is.

Google Chrome OS is geschikt voor het X86- zowel als het ARM-processor platform. Google zal met verschillende oem-fabrikanten samen netbooks uitbrengen volgend jaar. De architectuur is eenvoudig: Google Chrome draait in een nieuw windowsysteem boven op een Linux kernel. Voor de applicatieontwikkelaars is het web het ontwikkelplatform. Alle op web-toepassingen zullen werken en nieuwe toepassingen kunnen worden ontwikkeld door een favoriete web technologie te gebruiken. Bovendien werken deze toepassingen niet alleen op het Google Chrome besturingssysteem maar op iedere standaard browser op Windows, Mac en Linux, waardoor er een enorme gebruikersbasis ongeacht het platform.

Google Chrome OS is een nieuw project los van Android. Android is ontworpen voor verschillende apparaten van telefoons tot set-top-boxen tot netbooks. Google Chrome OS is bedoeld voor mensen die de meeste tijd op het web doorbrengen en is ontworpen voor computers van kleine netbooks tot grote desktopsystemen. Daar waar de beide besturingsystemen elkaar overlappen zal de keuze de innovatie stimuleren waar iedereen inclusief Google van kan profiteren.

Met het Google OS heeft Google goed geluisterd naar de duidelijke boodschap van de gebruikers. Computers moeten beter worden. Geen tijd verspillen met opstarten van de computer. De computer moet net zo snel blijven als hij was bij aanschaf. Opgeslagen gegevens moet overal beschikbaar zijn, de gebruiker moet zich niet druk hoeven maken over het kwijt raken van de computer of het vergeten van het maken van een back-up. Nog belangrijker niemand wil uren besteden aan het configureren van de computer bij het aansluiten van ieder nieuw stuk hardware en steeds maar terugkomende software updates.

07 juli, 2009

Gelooft u dat u het aankunt?

Een goed idee en een zak geld, meer hebt u niet nodig om een onderneming te starten. Maar starten is één ding, volhouden is iets anders. Het Amerikaanse ondernemersblad Inc. (http://www.inc.com/) stelt zes prangende vragen aan aspirant-ondernemers.
Gelooft u dat u het aankunt?
Gelooft u werkelijk dat u de vaardigheden, energie, het kapitaal, de mensen en kennis bezit om te ondernemen? ‘Ik geloof dat ik alle middelen heb die ik nodig heb, en dit zijn ze' moet het mantra zijn, niet ‘ik weet zeker dat ik het kan' en dan een punt.

Kunt u anderen teleurstellen?
U neemt niet alleen zelf een risico, ook investeerders en uw naasten nemen een (financiëel) risico wanneer u een onderneming start. Het is erg pijnlijk als u hen teleur moet stellen. Businesspsycholoog Leslie Mayer vertelt over een jonge ondernemer die geld had geleend van zijn vader, die het niet breed had, en zich hier zo schuldig over voelde dat hij zijn bedrijf voor veel te weinig geld wilde verkopen om hem terug te betalen.

Hoe gaat u om met tegenslagen?
Als u lacht, dan lacht uw bedrijf mee. Wanneer u huilt, raakt de hele onderneming in een depressie. Mayer raadt aan uzelf grondig te bestuderen door aan anderen in uw omgeving te vragen hoe u hebt gereageerd op moeilijke situaties: "Wanneer u het type bent dat zich terug moet trekken als het tegenzit, dan kunt u niet goed ondernemen."

Bent u eigenlijk niet gewoon een uitvinder?
Een nieuw product verzinnen is een stuk gemakkelijker dan het daadwerkelijk in productie en op de markt brengen daarvan. "Productie is een teamsport", vindt Mike Drummond, mede-eigenaar van Inventors Digest. "Uitvinders snappen dat niet, ondernemers wel." Dus bent u meer een professor Barabas dan een Richard Branson? Haal er dan op zijn minst een zakenpartner bij die het wél snapt."

Bent u bereid uw onderneming te verlaten?
‘Ik heb geen exit strategie nodig, want ik ga nergens heen'. Klinkt stoer, maar het kan zo zijn dat u als oprichter van uw onderneming behoorlijk in de weg gaat zitten. Zeker wanneer uw bedrijf hard groeit heeft u niet genoeg tijd om de benodigde leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Bedenk of in zo'n geval uw ‘kindje' uit handen kunt geven.

Als u in de spiegel kijkt, ziet u dan een ondernemer?
Als dat zo is, en u start om deze reden een bedrijf, pas dan op. Typische ondernemerseigenschappen als lef, doorzettingsvermogen en creativiteit blijken weinig te doen te hebben met het succes van een ondernemer. Rober Baum, professor of entrepreneurship aan de Universiteit van Maryland: "Zulke persoonlijke factoren zijn minder belangrijk dan externe factoren zoals de economie, de tijdsgeest en veranderingen in een bedrijfstak. Het is waanzin om het succes van een onderneming te voorspellen aan de hand van het karakter van de ondernemer."
(Arjan van Bijnen)

03 juli, 2009

9000 banen er bij in Moerdijk

De ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Moerdijk zijn het eens geworden over de gebiedsontwikkeling van Moerdijk. Dat werd vrijdag 3 juli 2009 bekrachtigd met de ondertekening van een bestuursovereenkomst bij het ministerie van Economische Zaken.

De overeenkomst voorziet onder andere in de realisatie van een nieuw logistiek park in combinatie met de herstructurering en intensivering van het bestaande industriegebied. Zo wordt voor de periode 2007 - 2025 voldoende ruimte gecreëerd voor bedrijven met bijzondere vestigingscondities. Daarbij gaat het om grootschalige bedrijven met multimodale logistieke stromen en value added logistics en om bedrijven in de hogere milieucategorieën waar in Nederland beperkt ruimte voor is. Daarnaast wordt stevig geïnvesteerd in de leefomgeving van een aantal kernen van de gemeente Moerdijk. De ontwikkeling is ook van groot belang voor de toekomstige werkgelegenheid in de regio. Afhankelijk van de definitieve invulling, kunnen er tussen de 6.750 en de 9.000 fulltime werkplekken ontstaan

De ministers Cramer en Van der Hoeven ondertekenden de bestuursovereenkomst samen met de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant mevrouw Maij-Weggen en de burgemeester van Moerdijk, de heer Denie. De bestuursovereenkomst werd ondertekend met het voorbehoud dat Provinciale Staten van Noord-Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk op respectievelijk 10 en 16 juli nog moeten instemmen met de bestuursovereenkomst.

'Een prachtig resultaat van intensieve samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente. De gebiedsontwikkeling van Moerdijk is van groot belang voor de economische kansen op de as Rotterdam-Antwerpen. Het past in het streven naar een hoogwaardige logistieke ontwikkeling in Zuid-West Nederland. Het sluit ook aan bij het besluit om het logistiek topinstuut te vestigen in Breda', aldus minister Van der Hoeven tijdens de ondertekening.

Collega Minister Cramer onderstreepte het duurzame innovatieve karakter dat het logistiek park krijgt. 'De eisen en ambities op dat gebied zijn streng en hoog. Het gaat om een goede ruimtelijke inpassing en architectonische kwaliteit. Eenvoudige dozen langs de snelweg volstaan echt niet. Door deze afspraken komt er een volwaardig bedrijventerrein dat voldoet aan de eisen van de toekomst'. Het extra ruimtebeslag is volgens Cramer beperkt: 150 ha netto in tegenstelling tot de 600 hectare bruto die oorspronkelijk in de Nota Ruimte stond. Ook wordt verrommeling in West-Brabant voorkomen door in plaats van meerdere kleine terreinen nu één groot terrein aan te leggen.