25 januari, 2011

Eigenbaas.nl en Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland

Als ondernemer kunt u voor microfinanciering terecht op eigenbaas.nl, een website van de Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland. Deze stichting is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Kenniscentrum Microfinanciering. De website van de stichting is voor bedrijven en organisaties die ondernemers met microfinanciering de weg willen wijzen. Deze bedrijven en organisaties vormen samen het Landelijke Netwerk voor Microfinanciering.

Samenwerking ministeries voor microfinanciering
Voor microfinanciering werkt het ministerie van EL&I samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit is omdat microfinanciering ook een rol kan spelen bij het starten van een onderneming vanuit een uitkering.

07 januari, 2011

De Kamer van.. Klantenbinding West-Brabant

Eén van 'De Kamers van' waaraan u kunt deelnemen is 'De Kamer van Klantenbinding'. Tijdens de bijeenkomsten van deze kamer hoort u hoe u van uw klanten trouwe ambassadeurs kunt maken. U ontmoet andere ondernemers met dezelfde interesse voor dit onderwerp. Onderling wisselt u ideeën uit over onder andere de verwachtingen van uw klant, de unieke waarden van uw organisatie en succesvolle vormen van klant benadering.

Hoe ziet het programma eruit?  
Voor de vier bijeenkomsten van 'De Kamer van Klantenbinding' zijn een aantal onderwerpen vastgesteld. Ze kunnen echter nog aangepast worden. Dankzij de kleinschalige en persoonlijke opzet is het mogelijk om de invulling van de verschillende bijeenkomsten helemaal af te stemmen op de interesses van de groep.

Bijeenkomst 1: 'Klantgericht denken' 31 januari 2011 
Tijdens de eerste bijeenkomst staan de klant en marktgericht denken centraal. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de manier waarop de klant naar uw bedrijf kijkt en wat u van de klant verwacht.

Bijeenkomst 2: 'De kracht van de eigen organisatie' 28 februari 2011
Bij de tweede bijeenkomst ligt de focus op de unieke waarden van uw eigen organisatie. Wat is uw bedrijfsidentiteit? Wat zijn de unieke middelen waarover u beschikt? Hoe onderscheidt u zich van de concurrentie?

Bijeenkomst 3: 'Nieuwe media' 14 maart 2011 
Tijdens de derde bijeenkomst gaat u op zoek naar onontdekte markten en kijkt u naar de manier waarop de inzet van nieuwe media bij kan dragen aan een betere klantrelatie.

Bijeenkomst 4: 'Actie' 4 april 2011 
De vierde bijeenkomst staat in het teken van actie. U wisselt uw ondernemerservaringen met elkaar uit en u kijkt samen hoe de inzichten uit de vorige bijeenkomsten vertaald kunnen worden naar de praktijk.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats bij Oncle Jean, Ginnekenweg 338, 4835 NM  Breda.

04 januari, 2011

Het nieuwe werken


In Nederland staat bijna 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Dat is 13,9 procent van de totale voorraad, heeft vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff berekend.
Zadelhoff voorspelt dat de leegstand alleen maar zal toenemen, doordat het aantal vaste werkplekken terugloopt. Het wordt daarom onverstandig genoemd om nog kantoorruimte bij te bouwen zonder dat er wordt nagedacht over een nieuwe bestemming voor leegstaande kantoren.
Het Rijk zou daarom een veel sturender rol moeten spelen bij de uitgifte van bouwgrond en het zoeken naar een nieuwe bestemming voor lege kantoren.

01 januari, 2011

Fusie

HC Walcheren gaat vanaf het seizoen 2011-2012 deelnemen aan de hockeycompetities. De club onstaat uit de fusie tussen de Middelburgse Mixed Hockeyclub en de Mixed Hockeyclub Vlissingen. Van de 650 leden van de fusieclub bracht bijna de helft zijn of haar stem uit. De naam HC Walcheren kreeg vervolgens 50 procent van de uitgebrachte stemmen. Er kon worden gekozen uit vier namen. Over de clubkleuren valt binnenkort een besluit.
HC Walcheren zal de competitiewedstrijden gaan spelen op de velden van het nieuw aan te leggen sportpark Vrijburg naast het zwembad Vrijburg op de grens tussen Middelburg en Vlissingen.