31 december, 2009

De beste wensen

Vanuit mijn kantoor kijk ik uit over een wat mistige akker waar in de verte een tractor probeert door de harde grond heen te ploegen. Een zwerm meeuwen, op zoek naar wat, vliegt er standaard achteraan. Wat bezielt die boer om op oudejaarsdag over zijn land te crossen? Is het de reflectie van het afgelopen jaar wat hem bezighoudt? Of wilde hij gewoon even weg van thuis, uitwaaien en nadenken over 2010?
Ik hoop voor hem het laatste. 2010 zal, net als 2009 nog een lastig jaar worden. De economie begint wel voorzichtig uit het dal te kruipen, maar rozengeur en maneschijn is het nog zeker niet.
Mijn toekomst is vrij zeker. Microkredietloket zal, hoe dan ook, wel doorgaan. Linksom of rechtsom zal er wel een budget beschikbaar worden gesteld om dit werk nog enige jaren voor te zetten. Als ik enige jaren roep, bedoel ik dat ook zo. Nog welgeteld 12 maanden en ik mag mijn AOW gaan ophalen. En daarna? Geraniums kweken? No way! Ik voel me nog steeds als een 40 jarige, vol energie, vol plannen en ideeën.
Het lijf zegt af en toe wat anders. Doorzakken na een dolle avond gaat steeds minder. Opstaan met rugpijn is een vast gegeven, en afvallen mag ook wel.
Zijn dat mijn goede voornemens? Minder rode wijn, FDH (Fress die Helfte), act your age, etc.
Cold turkey werkte niet, dat werd afgelopen week wel duidelijk.
Stap voor stap werkt beter, dat is ook een teken van naderende ouderdom.
Ik blijf er wel tegen vechten. Tenslotte kom ik uit een taai geslacht, OomJan wordt 99, ma wordt al weer 87 en ik? Het leven begint bij 40, ben ik dus overmorgen 24 en als de gemiddelde leeftijd van mannen rond de 75 ligt heb ik nog 50 jaar te gaan.
Wowh, ik heb nog een heel leven voor me.
See you in 2010.
Ik hoop dat u net zo in het leven staat als ik, blijf gezond, blijf positief, geloof in uw medemens, en vooral blijf leuke dingen doen.
De beste wensen dus.

28 december, 2009

Onbekend maakt onbemind

Ondernemers steunen de komst van een ondernemersfonds voor het centrum van Bergen op Zoom niet. Dat is de uitslag van de enquête onder de middenstanders die de afgelopen weken is gehouden.
Donderdag hebben wethouder Ton Linssen en Hans-Jorg van Broekhoven van ondernemersvereniging Sterck de resultaten van die enquête bekendgemaakt. Beiden zijn zwaar teleurgesteld en gaan zich beraden. "Dit is een klap in het gezicht van Sterck. En van al onze vrijwilligers", zegt Van Broekhoven.

Het plan: een ondernemersfonds waar middenstanders uit het centrum en de aanloopstraten jaarlijks verplicht respectievelijk 500 en 300 euro aan betalen. Met een extra bijdrage van de gemeente van nog eens 100.000 euro ontstaat zo een budget om tal van activiteiten te bekostigen en de stad als winkelcentrum te promoten.

Om dat fonds van de grond te krijgen moest minimaal vijftig procent van de ondernemers aan de enquête meedoen. En tweederde moest 'ja' zeggen. En dat is niet iets dat Bergen op Zoom zelf heeft verzonnen, maar dat zijn wettelijke regeltjes. Bij het tellen donderdag bleek dat in de winkelstraten van de 243 winkeliers er 143 hadden gereageerd. Dat is meer dan vijftig procent. Maar slechts 92 waren voor het fonds. En dat is geen tweederde meerderheid.

In de aanloopstraten reageerden 78 van de 148 winkeliers. Ook ruim genoeg opkomst, maar slechts 41 zeiden 'ja'.

Wethouder Linssen is vooral teleurgesteld dat met name in de winkelstraten zoveel winkeliers de enquête niet hebben ingevuld. En de teleurstelling bij Sterck is groot omdat het bestuur van de ondernemersvereniging de afgelopen weken keihard heeft gewerkt om de ondernemers over de streep te trekken.

23 december, 2009

ZZP'ers krijgen niet altijd uitkering bij gemeente

Ondernemers in financiële problemen kunnen bij de gemeente een uitkering aanvragen. Maar de toekenning verloopt niet altijd even soepel. “Sommige gemeenten zeggen gewoon: daar doen wij niet aan.”

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) geeft iedere ondernemer met financiële problemen, dus ook zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), recht op een uitkering.

De regeling is in het leven geroepen door het Rijk, maar wordt uitgevoerd door de gemeenten. En dat zorgt volgens directeur Johan Marrink van belangenorganisatie ZZP Nederland in de praktijk voor grote verschillen.

Eigen inzicht
“Omdat de centrale overheid weinig zegt over de uitvoering, gaan gemeenten naar eigen inzicht met het BBZ aan de slag. Grote gemeenten hebben het vaak wel goed voor elkaar, maar kleine gemeenten niet. Sommigen zeggen gewoon: ‘Daar doen wij niet aan’. Onbegrijpelijk. Want ze moeten het gewoon doen”, legt Marrink uit. Om de uitvoeringsverschillen te beperken, zou het Rijk volgens Marrink duidelijke richtlijnen op moeten stellen.

VNG
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent dat kleine gemeenten over minder kennis van de regeling beschikken. “Zij hebben veel minder te maken met de uitvoering van de BBZ. Maar het blijft een taak die zij moeten uitvoeren”, reageert een woordvoerder.

De beoordelingsverschillen bij gemeenten hangen volgens de VNG samen met de lokale economische omstandigheden. Bovendien laten gemeenten bij het beoordelen van de ondernemingsplannen meewegen wat voor een sectoren zij binnen hun grenzen willen hebben. “Een winkel in tweedehands kleding kan in de ene gemeente heel goed passen, maar in de andere geen enkele kans maken.”

In 2008 is volgens het ministerie van Sociale Zaken 70 miljoen euro aan het BBZ uitgegeven. Voor 2009 houdt het ministerie rekening met een budget van 80 miljoen euro.

Opeten huis niet nodig
Ondernemers in de problemen kunnen met een beroep op het BBZ bij de sociale dienst van de gemeente een uitkering aanvragen. Zij ontvangen die tot dat zij weer hun eigen geld kunnen verdienen. De uitkering duurt maximaal 12 maanden en bestaat in eerste instantie uit een renteloze lening. De periode kan worden verlengd tot 24 maanden. Of en welk deel van de uitkering moet worden terugbetaald, wordt door de gemeente bepaald.

Er kan alleen een beroep op de uitkering worden gedaan als het eigen vermogen niet hoger is dan 171.326 euro. Hierbij wordt het eigen huis niet meegeteld. Het eigen huis hoeft dus niet te worden ‘opgegeten’ om voor de steunmaatregel in aanmerking te komen. Wel wordt het vermogen van eventuele zakenpartners meegerekend. Is het eigen vermogen lager dan 40.768 euro of minder dan 30 procent van het totaal, dan is het mogelijk om een bijstandsuitkering aan te vragen. Deze uitkering hoeft niet terugbetaald te worden.

De uitkering van het BBZ is volgens Marrink niet populair bij ondernemers. “Zij hebben toch een bepaalde trots. En daar stappen ze maar moeilijk overheen.”

Lening en microfinanciering
De rentedragende lening van het BBZ bedraagt maximaal 178.019 euro en moet in de eigen onderneming worden gestoken. De lening moet binnen tien jaar terug worden betaald. Belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf wel levensvatbaar moet zijn. Volgens Marrink van ZZP Nederland lopen in de praktijk de beoordelingen nogal uiteen. “Ambtenaren maken de beoordeling. En bij de ene gemeente wordt er heel anders tegenaan gekeken dan bij de ander.”

Ondernemers die met een klein bedrag al geholpen zouden zijn en liever niet de drempel van de sociale dienst overgaan, kunnen bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken een microfinanciering aanvragen. Na een intakegesprek waarin het bedrijfsplan wordt besproken en beoordeeld, wordt een krediet verstrekt van maximaal 35.000 euro. Daarna volgt ook een coachingstraject waarbij de ondernemer wordt geholpen bij het uitwerken van zijn bedrijfsplan.

Faillissement en schuldhulpverlening
Zijn de geldproblemen echt niet meer op te lossen, dan moet een faillissement worden aangevraagd. Daarna volgt een schuldsanering. Deze route raadt Marrink ten zeerste af. “Je zit een paar jaar echt helemaal aan de grond. Zelfs een bankrekening openen wordt dan moeilijk.” De directeur van ZZP Nederland raadt ondernemers daarom aan het niet zover te laten komen. “Op basis van het BBZ heb je recht op financiële ondersteuning van de overheid. Maak daar dan ook gebruik van.”

Als gevolg van de crisis hebben volgens Marrink ZZP’ers in de bouw en de ICT het erg moeilijk. “De tarieven staan in deze sectoren behoorlijk onder druk.” Maar in andere bedrijfstakken, bijvoorbeeld consultancy, is er volgens de directeur van ZZP Nederland juist volop werk. “Interimmers hebben het juist heel druk. Zij moeten de ene na de andere onderneming reorganiseren.”
(bron Z24)

Zoeken via Google

Zo tijdens de donkere dagen voor Kerst, probeer ik mijn tijd nuttig door te brengen.
Ik ging eens op zoek naar de andere "Henk Ras" op internet.
Behalve alles wat men al van mij kent ben ik ook:
  • Psychiater (in ruste)
  • Fotograaf
  • Voorzitter van een museum
  • Hockey international
  • Sales manager
  • Voorzitter stadsherstel
  • Oud speler van FC Zwolle
  • Kadet bij de KMA

die Henken toch......

Tien taboes op de werkvloer (nu we toch bezig zijn)

Stelen
Een balpen of een blocnote per ongeluk in je tas gestopt? Kan gebeuren, zullen je collega's oordelen. Maar geld, een laptop, relatiegeschenken of iets anders waardevols van de baas stelen, dat kan echt niet. Driekwart van de Nederlanders zou zich doodschamen. Opvallend is wel dat we stelen van de baas veel erger vinden dan stelen van de maatschappij. Zwart geld bezitten staat in de Taboe Top 100 op nummer 71, stelen van de baas op nummer drie.

Ongewenste intimiteiten
Flirten op de werkvloer is de nieuwe manier om carrière te maken, menen flirtcoaches. Maar bewaak je grenzen en blijf verre van een van de grootste taboes op de werkvloer: het ongewenst intiem benaderen van je collega's. Zelfs een hand op de schouder vindt 26 procent van de vrouwen al ongewenst.

Alcohol
Borrel hier, zakendiner daar: sociaal drinken is bijna een integraal onderdeel van het werk geworden. Maar even lekker indrinken om te vlammen tijdens een belangrijke vergadering: je collega's zouden zich rot schamen. Eén op de vijf werknemers drinkt overmatig twintig glazen of meer per week (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving) en twintig procent van de managers heeft een alcoholverslaving (Bureau Solution Addiction Treatment Consultants).

Rattengedrag
Roddelen, liegen en manipuleren. In driekwart van de bedrijven is het schering en inslag (bron: Erasmus Universiteit 2004). De helft van de ondervraagden van hetzelfde onderzoek kan dit gedrag goed billijken, zolang het maar stiekem gebeurt. Een collega openlijk treiteren, kwetsen of verlinken is uit den boze. Stiekem of niet, vooral voor vrouwen is dit gedrag ondenkbaar, blijkt uit het onderzoek van TNS Nipo. Mannen hebben minder strenge opvattingen over fatsoenlijk gedrag op de werkvloer. En vergeet niet: hoe hoger de positie van vrouwen, hoe meer ze zich als mannen gaan gedragen.

Corruptie
De hbo-fraude, de bouwfraude, het boekhoudschandaal bij Ahold en de goede doelen waar te veel aan de strijkstok van de directeuren bleef hangen, hebben er ongetwijfeld voor gezorgd dat corruptie wordt gezien als één van de tien meest verwerpelijke handelingen op de werkvloer.

Falen
Vlak voor een belangrijke presentatie, sollicitatie of functioneringsgesprek slaat het toe: rode vlekken in je nek, stotteren en knikkende knieën. Iedereen heeft in meer of mindere mate last van faalangst. Het overkomt de besten, maar erover praten is taboe. En als het onvermijdelijke dan toch toeslaat? Deel je mislukkingen met niemand. Faal in stilte, grote kans dat het onbesproken blijft.

Discriminatie
Sollicitanten beoordelen op hun afkomst, dat doe je niet, vindt veertig procent van de Nederlanders. Mooi gezegd, maar handelen we er ook naar? Daar lijkt het niet op, want deze politieke correctheid is niet terug te vinden in cijfers: volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau verdubbelde de werkloosheid onder allochtonen dit jaar vergeleken met vijf jaar geleden. Ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeftijd, opleiding en taal hebben alloch-tonen nog steeds minder kans op een baan.

Loopbaan boven kinderen
Vooral vrouwen vinden het verwerpelijk om het werk boven het kindje te plaatsen. Mannen zitten er minder mee: negentig procent van de werkende mannen heeft een voltijdbaan en zodra er kinderen komen, gaan ze alleen maar meer werken (bron: het CBS-rapport Overwerken in Nederland).

Toegeven dat je wordt gepest
Eén op de zestien werknemers wordt gepest (bron: ministerie van Sociale Zaken): bij binnenkomst valt het gesprek stil, belangrijke documenten verdwijnen spoorloos en ze krijgen alleen de rotklussen. Toch zal het slachtoffer zelden aan de bel trekken of er zelfs maar over praten. Intussen worden werkgevers zich langzaam bewust van de hoge kosten: pesten kost het bedrijfsleven jaarlijks miljoenen euro's aan ziekteverzuim, verminderde productiviteit en juridische kosten.

Huilen
Een nare privésituatie, een tegenvallend functioneringsgesprek of stress op het werk: je voelt de tranen prikken. Wegslikken die emoties, zegt ruim een kwart van de Nederlanders. Want huilen in het bijzijn van collega's, dat doe je niet. Vrouwen hebben daar veel meer moeite mee. Tot hun twaalfde huilen jongens ongeveer evenveel als meisjes, daarna scheiden de wegen. Meisjes blijven huilen en jongens ontdekken dat schelden, vloeken en slaan net zo effectief kan zijn. Volwassen vrouwen huilen vijfentwintig tot vijftig keer per jaar, mannen vijf à twintig keer.

Om 2010 goed te beginnen heeft deOndernemer een overzicht gemaakt van de belangrijkste tips voor ondernemers.

Durf te dromen én groot te denken.
Uit:
10 tips voor succes

Bepaal opnieuw de prijzen
Uit:
10 tips bij ondernemen in onzekere tijden

Onderhandel!
Uit:
Accountant te duur? 6 tips!

Maak gebruik van microfinanciering
Uit:
20 krediettips voor het MKB

Gebruik de investeringsaftrek!
Uit:
7 tips om 2010 goed te beginnen

Nieuwe klant? Controleer kredietwaardigheid
Uit:
6 tips om uw debiteuren kort te houden

Beteken iets voor anderen
Uit:
10 tips voor succes

Leen van uw eigen BV
Uit:
5 tips om meer belasting terug te krijgen

Ga deeltijd ondernemen
Uit:
5 financiële extra’s voor ondernemers

Verlaag uw gebruikloon bij omzetdaling
Uit:
5 tips om meer belasting terug te krijgen

17 december, 2009

Gemeente Breda creëert kansen voor meer en beter ondernemerschap

"Daarnaast gaat het college de dienstverlening verbeteren door één lokaal loket in te stellen samen met de Kamer van Koophandel en het UWV Werkbedrijf. Zo kan de gemeente tijdig, correct en servicegericht optreden in de richting van kleine bedrijven. Daarbij is een eigen wijkcontactpersoon wenselijk.

Tot slot wil de gemeente nieuwe bedrijvigheid stimuleren door starters te ondersteunen met huisvesting, financiering, ondernemerschap en netwerkvorming. Promotie en bemiddeling bij overname is hierbij ook een aandachtspunt. Ook wil het college het microfinancieringsloket voortzetten dat in 2009 door het Ministerie van Economische Zaken is opgezet. Het ministerie blijft de kredieten verstrekken maar de loketten moeten lokaal gefinancierd worden.

In de visie worden nog meer instrumenten genoemd om deze doelen te verwezenlijken en is een lijst met projecten toegevoegd die verder uitgewerkt worden.
De Visie Kleinschalige Bedrijvigheid wordt begin 2010 besproken door de commissie Onderwijs& Economie.

Breda, 3 december 2009"

EU Subsidies


"http://www.microsoft.com/netherlands/ondernemers/subsidiekompas/your-grants/default.mspx"

15 december, 2009

Ik weet zeker dat het werkt!

Voorzitter Chris Rutten van de Kamer van Koophandel West-Brabant wil dat de gemeenten in West-Brabant tezamen jaarlijks 200.000 euro in een fonds stoppen waaruit microkredieten voor bedrijven betaald kunnen worden. (rectificatie: er is € 200.000,- nodig om Microkredietloket West-Brabant [de begeleidingsorganisatie] overeind te houden; met 2 ton kan je geen 25 starters helpen, daarvoor is Qredits)
Op de traditionele eindejaarsbijeenkomst in het Chassé Theater in Breda brak Rutten een lans voor het voortzetten van het geven van kleine kredieten tot een maximum van 35.000 euro waarmee startende bedrijven in de regio een steuntje in de rug krijgen. Het ministerie van Economische Zaken financierde afgelopen jaar met veel succes een proef op dit gebied in West-Brabant.
Van de zeventig bedrijfjes die een aanvraag voor steun deden, konden er 25 met een krediet geholpen worden.

Rutten, gistermiddag: "Een beetje krediet, prima voortgang. Maar in 2010 loopt het af. Zonde. Natuurlijk moet het voortgezet worden. De West-Brabantse gemeenten hebben de sleutel in handen. Dus gemeenten, u weet wat u te doen staat."

Rutten stond uitgebreid stil bij de economische crisis en de gevolgen in 2010. Een derde van de industriële bedrijven verwacht volgend jaar personeel te moeten afstoten, de bouwsector krijgt het volgend jaar nog moeilijker en de horeca zal nog nauwelijks vooruitgang zien.

Volgens de KvK-voorzitter is het daarom noodzaak dat ondernemers door alle partijen een handje geholpen worden. Niet alleen door de Kamer van Koophandel maar ook door overheden, onderwijsinstellingen en werknemersbonden. "Laten we vooral samen optrekken, zodat het voor de ondernemer geen zoekplaatje wordt."

14 december, 2009

Uit het hart gegrepen (maar je kan ook voor jezelf beginnen)

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil af van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen. De 45-plussers schrijven vaak tientallen brieven zonder ooit op gesprek te mogen komen.
Arbeidsmarktdeskundigen vinden dat zinloos. PvdA, CDA, GroenLinks en SP zijn het daarmee eens. Volgens deskundigen van het UWV Werkbedrijf, de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en de brancheorganisatie MKB Nederland is er veel meer maatwerk en intensievere begeleiding nodig om oudere werklozen aan het werk te helpen.

"Ik ken mensen die meer dan honderd brieven de deur uit hebben gedaan, zonder ook maar één keer te worden uitgenodigd. Het is een onnodige verspilling van energie en tijd, ook voor het bedrijfsleven", aldus Peter Stoks, leider van het project Talent 45-plus van het UWV. Ook de Tweede Kamer wil meer maatwerk.

"Mensen stimuleren om aan het werk te gaan lukt niet door ze iedere week een brief te laten schrijven. Het is een onzinmethode, bijna iets uit de prehistorie", zegt PvdA-Kamerlid Hans Spekman. Ook Eddy van Hijum (CDA) noemt de huidige regeling 'tamelijk nutteloos'. "De algemene sollicitatieplicht biedt geen maatwerk, dan kun je er beter mee ophouden."

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: "Moet je kijken hoeveel postzegels dit elke week kost. Het is vernederend voor mensen, ik zou er graag een einde aan maken." Hij overweegt de kwestie binnenkort in de Kamer aan de orde stellen. Deskundigen van de RWI en MKB vinden dat er flexibeler moet worden omgegaan met het verplicht solliciteren.

"Je zou van geval tot geval moeten bekijken of de sollicitatieplicht zinvol is", zegt Wim Schouten van de RWI. "Mensen die volstrekt kansloos zijn, zou je moeten vrijstellen zodat je alle aandacht kunt richten op kansrijke werkzoekenden."

Rob Slagmolen van MKB Nederland pleit voor uitgebreider testen. Dat moet uitwijzen wat iemand gedaan heeft en kan en wat bij hem of haar past. "Dat leidt tot gerichtere en kansrijkere sollicitaties en minder zinloze brieven." Het pleidooi tegen de sollicitatieplicht is volgens de deskundigen niet ingegeven door de gedachte dat ouderen kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Integendeel, zegt Peter Stoks, projectleider van het project Talent 45-plus.

"Maar als je als oudere werkloze aan de bak wilt komen, moet je het over een andere boeg gooien om met potentiële werkgevers in contact te komen. Onze ervaring is dat werkgevers vooroordelen tegen oudere werknemers snel kwijt raken als ze eenmaal tegenover een gemotiveerde sollicitant zitten." Sollicitatievormen als speeddating en video-presentaties zijn volgens Stoks daarom veel efficiënter.
(bron PZC)

09 december, 2009

Het aantal aanvragen voor een microkrediet groeit nog steeds. De afgelopen 9 maanden heeft Qredits bijna 2.500 aanvragen ontvangen, waarvan er 1.950 in behandeling zijn genomen. Per 1 oktober zijn er 425 aanvragen goedgekeurd en 550 nog in behandeling. Van de behandelde aanvragen wordt ongeveer 33% goedgekeurd. De klanten van Qredits bestaan voor 70% uit startende ondernemers en 30% bestaande ondernemers. 20% van de klanten komen uit een uitkering (WW, WWB, WIA of WAJONG).

Als gevolg van de actuele ontwikkelingen is de organisatie van Qredits behoorlijk gegroeid. Momenteel zijn er 19 medewerkers bij Qredits werkzaam waarvan 10 bedrijfsadviseurs. De bedrijfsadviseurs werken in Nederland vanuit 8 locaties. Op de meeste locaties werkt Qredits samen met een MF-Ondernemerspunt, de Kamer van Koophandel en gemeente.

08 december, 2009

In tijden van crisis nemen overheden diverse maatregelen om de toegang tot bedrijfskredieten voor het mkb te vergemakkelijken of werkkapitaal zeker te

1. Voorwaarden spaargarantie kleine ondernemers
Kleine ondernemingen, waaronder stichtingen en verenigingen, kunnen een beroep doen op het nieuwe depositogarantiestelsel. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden
Een kleine onderneming komt in aanmerking voor de spaargarantie wanneer zij:

een verkorte balans mag publiceren;
een jaarrekening heeft die twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan minimaal twee van de de volgende drie eisen:
o de onderneming heeft een activa van minder dan 4,4 miljoen euro,
o de onderneming heeft een netto-omzet van minder dan 8,8 miljoen euro en
o de onderneming heeft minder dan vijftig werknemers.

2. Borgstellingskrediet
Het Borgstellingskrediet biedt uitkomst als een ondernemer niet voor voldoende reguliere financiering in aanmerking komt omdat hij de bank onvoldoende zekerheid kan geven. Bij dit krediet staat de overheid borg voor een deel van de lening. Het ministerie van Economische Zaken heeft in verband met de kredietcrisis deze garantieregeling uitgebreid.

Uitbreiding
Bedrijven tot maximaal 250 werknemers krijgen extra steun in de rug, doordat Economische Zaken nu ook voor deze bedrijven garant staat (was 100 werknemers). Voor starters staat EZ garant voor leningen tot 200.000 euro (was 100.000 euro). Het maximale garantiebedrag per bedrijf is verhoogd naar 1,5 miljoen euro (was 1 miljoen).

Er zijn in Nederland 700.000 bedrijven met maximaal 250 werknemers die goed zijn voor 4 miljoen banen. EZ staat garant voor 745 miljoen euro aan kredieten dat eventueel verhoogd kan worden tot 825 miljoen euro.

3. Microfinanciering
Nederland krijgt een Landelijk Netwerk Microfinanciering voor leningen aan startende ondernemers. Ook komt er een database met coaches die kunnen helpen bij het opstarten van een bedrijf. Microfinanciering gaat over leningen aan ondernemers tot 25.000 euro in combinatie met begeleiding van de ondernemer. Het Kenniscentrum Microfinanciering van het ministerie van Economische Zaken heeft onder meer als taak om de bekendheid en het gebruik van microfinanciering in Nederland te verbeteren. Op microfinanciering.com staat een vragenlijst waarmee een ondernemer kan bekijken of hij in aanmerking komt voor microfinanciering.

4. Europees krediet voor het mkb
De Europese investeringsbank (EIB) trekt tot 2011 30 miljard euro uit ter ondersteuning van het mkb in Europa in de vorm van nieuwe, zogeheten EIB-kredieten voor het mkb. Het midden- en kleinbedrijf in Nederland heeft op dit moment nog geen toegang tot de kredieten van de EIB omdat er in Nederland tot nu toe geen banken zijn die het mkb deze faciliteit bieden. Rabobank en ING hebben gezegd met de EIB in gesprek te zijn.

5. Durfkapitaalregeling
De regeling 'beleggen in durfkapitaal' (Agaathregeling) is bedoeld om de financiering van ondernemersplannen en initiatieven van beginnende ondernemers te stimuleren.

6. Innovatiekrediet
Het Innovatiekrediet, de opvolger van het Uitdagerskrediet, is een risicodragend krediet voor de financiering van ontwikkelingsprojecten met veel commerciële potentie maar nog grote technische risico's. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Het Innovatiekrediet vermindert het financiële risico voor de ondernemer: mislukt het project, dan hoeft het Innovatiekrediet niet te worden terugbetaald. Verdere informatie: innovatiekrediet.

7. Regeling Groeifaciliteit
De Regeling Groeifaciliteit kan de financiële buffer van mkb-ondernemingen helpen versterken met een overheidsgarantie voor extra risicodragend vermogen. Zo'n buffer is onder meer nodig voor toegang tot de reguliere kredietmarkt.

8. Technostarters
Een Technostarter is een jonge mkb-onderneming die producten, processen en/of diensten (geen adviezen) verkoopt of levert op basis van een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande technologie. Vaak kunnen zij hun financiering moeilijk rondkrijgen. Maar er zijn extra mogelijkheden om de ideeën van deze starters toch een kans te geven.

9. Bijstandverlening zelfstandigen
Onder voorwaarden kan iemand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het Bbz kent verschillende mogelijkheden van bijstandsverlening aan starters en zelfstandigen (ZZP'ers) in uiteenlopende situaties.

10. Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee een deel van de (loon)kosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development, kunnen worden gecompenseerd.

11. Subsidies
Er zijn ruim 300 soorten subsidies die speciaal op mkb-ondernemers gericht zijn. Dit kunnen provinciale, nationale of Europese subsidies zijn. Senternovem is het agentschap van het ministerie van Economische Zaken die verantwoordelijk is voor de afhandeling van deze subsidies. Zie het vindwijzer.

12. Participatiemaatschappijen
Een andere manier om aan financiering te komen is om gebruik te maken van participatiemaatschappijen. Deze maatschappijen kopen aandelen in het bedrijf en voorzien de onderneming hierdoor van geld om plannen uit te voeren. Natuurlijk krijgen ze hierdoor wel zeggenschap binnen het bedrijf. Ze doen voornamelijk aan korte termijn investeringen met een hoog rendement. Participatiemaatschappijen zijn dan ook interessant voor snelle groeiers. Meer informatie over participatiemaatschappijen staat op de site van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen.

13. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) richten zich op het innovatieve mkb in de industrie en dienstverlening. De zogenoemde ROM's kunnen de ondernemer helpen door aandelen te kopen in het bedrijf. De aandeelhouders zijn het ministerie van EZ en de provincies. Meer hierover is hier te vinden:

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (Groningen, Friesland, Drenthe)
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland (Gelderland en Overijssel)
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
Limburgs Instituut voor OntwikkelingsFinanciering (LIOF)
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

14. Landbouwsubsidies
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in het Openstellingbesluit LNV-subsidies 2009 alle data van openstellingen van subsidies in 2009 gepubliceerd. Dat varieert van subsidies voor investeringen in energiebesparing tot innovatieprojecten in de melkveehouderij.

15. Willekeurige afschrijving (milieu-investeringen)
Investeringen schrijft de ondernemer af in de jaren waarin hij het bedrijfsmiddel gebruikt. Maar onder bepaalde voorwaarden mogen starters willekeurig afschrijven op hun bedrijfsmiddelen. Sommige milieuvriendelijke investeringen komen in aanmerking voor de VAMIL-regeling. De VAMIL biedt de mogelijkheid naar vrije keuze af te schrijven op een investering.

16. Krediet voor exporterende mkb-bedrijven
Financiering kan een belangrijk knelpunt zijn bij de realisatie van exportambities. Door de kredietaanvraag goed voor te bereiden, vergroot een ondernemer zijn kansen op financiering van een exportplan.

17. Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Een ondernemer komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek als hij voor meer dan € 2.100 in bedrijfsmiddelen heeft geïnvesteerd die bijdragen aan een schoner milieu en voorkomen op de Milieulijst. Sommige kosten van een milieu-advies kunnen tot de investeringskosten van die milieu-investering worden gerekend. De ondernemer moet hiervoor een verzoek indienen bij zijn aangifte.

18. Energie-investeringsaftrek (EIA)
De EIA is een fiscale aftrekregeling, die een direct financieel voordeel biedt aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

19. Investeringsaftrek
Zelfstandige ondernemers kunnen aanspraak maken op investeringsaftrek. De meest algemene investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

20. Familie
Last but not least: de mkb-ondernemer kan geld lenen bij zijn familie. Om ondernemers te stimuleren heeft de overheid een aantal fiscale regelingen getroffen waardoor lenen aan familieleden aantrekkelijker wordt gemaakt.

[ Bron: Redactie Plein+ ]

07 december, 2009

Nooit vrijblijvend!

De laatste weken zijn af en toe net een roller coaster. Er gebeuren dingen die je niet in de hand hebt. Het "werk" vreet tijd en sowieso, deze tijd is nooit mijn beste tijd geweest. Ik ben geen mens van de donkere dagen voor Kerst. Ik zal in een vorig leven wel Afrikaan of Aziaat geweest zijn, m'n ding gedaan hebben onder de bloedhete zon. Ik moet mij dus redelijk aan de oren trekken om alles in de hand te houden. Wat een mens overeind houdt is het gegeven dat vanaf half maart de wereld weer warmer wordt. (Dit schrijf ik nou precies als er in Kopenhagen een grote klimaat conferentie aan de gang is).
Tot die tijd zal ik blijven proberen of ik de trein kan laten blijven rijden. Tenslotte is een werkende mens beter af dan die vele mensen die thuis achter de geraniums zitten.
Mijn weekindeling?
Maandag overdag naar Breda, wachten op financiering
Maandagavond keeperstraining
Dinsdag overdag loket in Zevenbergen en Etten-Leur
Dinsdagavond propedeuse van HannaH in Breda en dan als een speer naar Geertruidenberg voor Crisis-wijzer
Woensdag loket in Oosterhout en Oudenbosch (s'avonds vrij)
Donderdagochtend fysio, in de middag even een Mexikaanse griepprik halen
Vrijdag middag naar Verbunt ballenkanon en tip-in board ophalen
Vrijdagavond feest bij HCZ en wordt ik lid van verdienste
Zaterdag keeperstraining en aansluiten een coach gesprek met Nicolle en Jessica
Zondag inhaalwedstrijden
Etc.
Hoeveel uur in de week? Voor minder dan 50 doe ik het niet. Hoezo vrijwillig? nooit vrijblijvend!

02 december, 2009

Triple AAA


Attractive, Adorable and Addictive

Provinciale subsidie voor Microkredietloket?

Versterken loketfunctie voor bedrijven (aansluiten bij initiatief Kamer van Koophandel Brabant)

Vanuit Provinciale Staten is de vraag aan ons voorgelegd een loket op te zetten waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, concrete oplossingen en het vinden van de juiste weg naar subsidies en regelingen, die doorslaggevend kunnen zijn voor de overleving van bedrijven in moeilijkheden.

Voorgesteld wordt om niet een apart provinciaal loket op te richten, maar aansluiting te zoeken bij een al operationeel loket bij de Kamer van Koophandel Brabant. Met een provinciale financiële impuls kan de bemensing van dit loket worden uitgebreid – ervan uitgaande dat in de komende tijd hieraan steeds meer behoefte bestaat –en kan die formule worden uitgerold over heel Brabant.

Er is nog geen benodigd budget bekend. Er moet nog overleg met de Kamer Brabant plaatsvinden.

Effect maatregel : Met een brede loketfunctie (zowel qua bemensing als geografisch) kunnen meer bedrijven door geheel Brabant van informatie- en adviesdiensten worden voorzien. Sinds medio januari 2009 is het loket bij de Kamer van Koophandel operationeel. Tot nu toe hebben zich 20 bedrijven gemeld voor informatie en advies. De verwachting is dat dit aantal de komende periode aanmerkelijk gaat toenemen.

Investeringsimpuls is op dit moment nog niet in te schatten.

Spreek uw spaarloon aanWist u dat u waarschijnlijk uw spaarloon mag opnemen als u een eigen bedrijf begint? De tegoeden van uw spaarloonregeling mag u dan vrij opnemen, ook het normaal gesproken geblokkeerde tegoed.
In de meeste bedrijfsregelingen is deze deblokkeringmogelijkheid opgenomen.
Voorwaarde is dat u een beschikking heeft van de Belastingdienst waaruit blijkt dat u winst uit uw onderneming zal hebben. Opnemen van het spaartegoed kan tot zes maanden na de officiële start. Die periode wordt verlengd met de tijd die het duurt om de beschikking te verkrijgen.
Als u een bv start is het helaas niet mogelijk om het spaarloontegoed aan te spreken. Op de website van Postbus51 vind u alle informatie over spaarloon.

01 december, 2009

Volgens prinses Máxima is het ondernemerschap voor iedereen weggelegd.

Volgens prinses Máxima, lid van Raad voor Microfinanciering, kan iedereen een ondernemer zijn. Peilingen geven aan dat zo'n 430.000 mensen plannen hebben voor een eigen bedrijf, maar door problemen met de financiering blijft het vaak bij ideeën. Met advies en financiële steun, bijvoorbeeld met een microkrediet, wil de Raad voor Microfinanciering starters een zetje in de rug geven. Stop de Crisis vroeg de lezers of het ondernemerschap voor iedereen is weggelegd.
Elke nieuwe onderneming is goed voor de economie, benadrukt staatssecretaris Frank Heemskerk. "Microfinanciering is belangrijk voor Nederland. Meer startende ondernemingen in Nederland draagt bij aan meer economische groei en nieuwe banen. Ook als er geen kredietcrisis was geweest, was dit er gekomen. Economische Zaken wil dat iedereen die erover nadenkt een bedrijf te beginnen ook echt de stap kan nemen."
Volgens het merendeel van de lezers van Stop de Crisis, 61 procent van 806 ondervraagden, is het ondernemerschap voor iedereen met gezond verstand en doorzettingsvermogen weggelegd. Een kwart is genuanceerder en zegt: "Nee, alleen met een gedegen opleiding kun je een succesvolle ondernemer worden." Een klein deel van de respondenten, 4 procent, geeft aan dat ondernemen écht voor iedereen is weggelegd. Volgens hen wordt ondernemen flink overschat. 11 Procent denkt dat ondernemen, ondanks een microkrediet en begeleiding, slechts mogelijk is voor de welgestelden in de maatschappij.
door Marijke Snijder (Telegraaf)