27 november, 2009

De toekomst van Microkrediet (en daar wil ik bij zijn!)


Sinds de start met microfinanciering in Nederland blijkt dat er veel behoefte is aan coaching en microkrediet. Dit blijkt uit een rapport van McKinsey dat staatssecretaris Heemskerk maandag 23 november ontvangst nam. Ook de Raad van Microfinanciering, waaronder Prinses Maxima, was hierbij aanwezig. “De behoefte aan microfinanciering in Nederland is groot. Ook in Europa wordt met belangstelling gekeken naar hoe wij startende ondernemers op weg helpen. Het rapport geeft inzicht in de toekomst van microfinanciering. Cruciaal daarbij is de combinatie van coaching en krediet”, aldus Heemskerk.

Microfinanciering heeft toekomst
De ambitie is om in 2015 jaarlijks 10.000 extra startende ondernemers te hebben, die allen gecoacht worden en waarvan de helft een krediet krijgt tot maximaal 35.000 euro. Dit is 25 procent meer startende ondernemers dan in 2008. De coördinatie hiervan komt bij het landelijke netwerk Microfinanciering NL. Microfinanciering NL is een samenwerkingsverband tussen de lokale MF-ondernemerspunten, microkredietverstrekkers (Qredits), en coaches.

Voorzitter van de Raad van Microfinanciering Diederik Laman Trip over de ambitie voor 2015: "Als we alle betrokkenen in dezelfde richting kunnen mobiliseren kunnen we vele micro-ondernemers op weg helpen." Heemskerk: "Microfinanciering heeft belangrijke invloed voor Nederland. Meer startende ondernemingen in Nederland draagt bij aan meer economische groei en nieuwe banen."

Het landelijke netwerk kan de huidige activiteiten van EZ overnemen. In de opstartfase geeft EZ een financiële bijdrage. Daarnaast ondersteunt EZ Qredits in het opzetten van financiering voor kredietverstrekking. Het doel is dat Qredits in de toekomst los van de overheid microkredieten aanbiedt. Daarvoor is verdere steun van de banken en mogelijke particuliere investeerders cruciaal.

Wat is dat nou mevrouw de Wit?

MOERDIJK - De inwoners van de gemeente Moerdijk zijn volgend jaar veel meer kwijt aan hun gemeentelijke woonlasten. Uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat van de 102 onderzochten gemeenten de woonlasten het sterkst stijgen in de gemeente Moerdijk. De rekening schiet volgend jaar met maar liefst 12 procent omhoog. Inwoners van Moerdijk zijn dan 71 euro meer kwijt aan de gemeentelijke woonlasten. Gemiddeld is de stijging 2 procent.

23 november, 2009

Toespraak van Prinses Máxima tijdens het Jaarcongres van MKB Nederland, Den Haag, 9 november 2009

Dames en heren,
De afgelopen jaren heb ik veel kleine en startende ondernemers in Nederland kunnen spreken. En wat mij telkens weer treft, is hun trots, hun doorzettingsvermogen en hun ambitie.

Zo sprak ik een maand geleden in Utrecht met starter Vincent Krones, oprichter van Qualicura. Hij helpt artsen en ziekenhuizen met werk dat hen afhoudt van de zorg voor patiënten. Vincent is 29, zijn bedrijf bestaat al één jaar, en hij heeft één persoon in dienst. En weet u wat zijn ambitie is? "Ik wil de zorg in Nederland helpen verbeteren," zegt hij.
Door zulke ambities word ik telkens weer geïnspireerd. Mensen die heel hard werken en er alles aan doen om hun droom waar te maken.
Daarom ben ik heel blij dat ik u vandaag mag toespreken. Het MKB staat synoniem voor bedrijvigheid, het MKB is innoverend, het MKB draagt bij aan de leefbaarheid van wijken en regio's, het MKB geeft dynamiek aan de Nederlandse economie. Nu meer dan ooit geldt: Wat zou Nederland doen zonder het MKB?
Waar ik u vandaag aan zou willen herinneren, is dat veel van u klein zijn begonnen. Met grote dromen en veel doorzettingsvermogen. Net zoals Vincent.
Weet u nog hoe het was, toen u begon? Hoe goed het voelde om onafhankelijk te zijn? Hoe trots u was? Maar ook: hoe moeilijk het was om uw eerste lening te krijgen? En hoe veel er bij zo'n nieuw bedrijf komt kijken?
Dat is waar ik vandaag over wil spreken als lid van de Raad voor Microfinanciering in Nederland. Het begin is moeilijk voor veel ondernemers. Starters hebben ideeën en dromen, lef en doorzettingsvermogen. Maar hoe stel je een goed business plan op? Hoe zet je een inzichtelijke administratie op? Hoe moet het met belastingen? Hoe kom je aan krediet? Daar hebben veel starters moeite mee.
En daarom willen we microfinanciering ook in Nederland stevig op de kaart zetten.
Microfinanciering is op zich niet nieuw in Nederland. Maar de initiatieven waren meestal lokaal en sterk versnipperd. De Raad voor Microfinanciering adviseerde daarom de Staatssecretaris van Economische Zaken om een Landelijk Netwerk Microfinanciering op te zetten voor coaching en krediet.
Er zijn nu twee proefprojecten, die eind volgend jaar worden geëvalueerd.
Ten eerste is de organisatie Qredits opgericht, met steun van het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse banken. EZ heeft 15 miljoen beschikbaar gesteld voor kleine leningen die via Qredits worden verstrekt - van 500 euro tot maximaal 35 duizend euro.
Ten tweede is de borgstellingsregeling van het ministerie van Sociale Zaken opengesteld voor mensen met en zonder een uitkering.
In totaal zijn dit jaar binnen beide projecten in minder dan een jaar tijd al bijna 2200 aanvragen in behandeling genomen en meer dan 500 leningen verstrekt.[1]
Er moet ook in heel Nederland een netwerk van Microfinancierings-ondernemerspunten komen. Daar kunnen starters en kleine ondernemers met goede plannen terecht voor advies, kredietaanvragen en -- heel belangrijk -- coaching. Eind dit jaar hebben we al zo'n veertig ondernemerspunten. Opgericht door gemeentes en Kamers van Koophandel, maar vooral ook door adviesbureaus en allerlei lokale initiatiefnemers.
Ik wil graag drie punten duidelijk maken.
Ten eerste: gaat microfinanciering alleen om geld? Nee. Microfinanciering in Nederland is coaching en krediet. Coaching is voor de meeste starters en doorstarters van levensbelang. Onze ambitie is om over vijf jaar jaarlijks 10 duizend nieuwe ondernemers te kunnen helpen. Van hen heeft alleen de helft financiering nodig. Vincent van Qualicura heeft bijvoorbeeld in eerste instantie aan coaching al genoeg.
Ten tweede: creëert microfinanciering pseudo-ondernemers? Nee. Microfinanciering is voor echte ondernemers. Voor starters en bestaande ondernemers die een goed idee hebben, maar advies nodig hebben bij de eerste stappen en, zoals ook gebeurt, bij de bank niet terecht kunnen voor krediet. Omdat ze niet de gewenste opleiding hebben of soms te oud worden bevonden. Omdat ze ooit een schuld hadden of geen eigen vermogen hebben. Omdat ze de taal van de banken niet spreken of geen jaarcijfers kunnen laten zien.
Microfinanciering geeft deze mensen de kans om hun dromen waar te maken. Maar die kans moeten ze wel zelf verzilveren! Dat is niet alleen belangrijk voor henzelf, maar ook voor hun gezin, hun wijk en onze economie.
En nu mijn derde punt: ontvangt de micro-ondernemer een subsidie? Nee. Een microkrediet is geen subsidie, maar een gewone lening met marktconforme rente. Ondernemers moeten die gewoon terugbetalen.
Microfinanciering biedt echte ondernemers de kans om hun dromen waar te maken. Ik heb het zo vaak gezien: met een microkrediet schenk je deze mensen vertrouwen, onafhankelijkheid en trots.
En daarvoor heeft het landelijk Netwerk Microfinanciering u, MKB Nederland, nodig. Ook in deze voor u moeilijke tijden.
Op welke manier? Vooral bij coaching. U heeft immers veel kennis, ervaring en expertise in huis. De kappersbranche doet al formeel mee aan het coachingnetwerk, en de branche van accountants en administratieconsulenten levert al individuele coaches. Dat vind ik geweldig! Ik hoop dat ook andere branches zullen overwegen om deel te nemen. En ik wil u allen aanmoedigen zich als vrijwillige coaches aan te melden, bij een ondernemerspunt in uw omgeving of bij Qredits.
Dames en heren,
Ik hoop dat ik u drie dingen duidelijk heb kunnen maken over microfinanciering in Nederland:
Een: microfinanciering gaat om coaching en krediet.
Twee: microfinanciering is een kans voor echte ondernemers.
Drie: microfinanciering is géén subsidie.
Mijn inzet, en de inzet van de Raad voor Microfinanciering, is om microfinanciering in Nederland duurzaam te organiseren. Zodat echte ondernemers de kans krijgen om hun dromen waar te maken.
En ik hoop dat geslaagde ondernemers als u, starters als Vincent willen coachen. Zij kunnen profiteren van uw kennis, talent en ervaring. En zij kunnen u nieuwe energie en inspiratie geven!
U kunt mensen helpen om hun dromen waar te maken.
Zo helpt u ook mijn droom waar te maken.
MKB Nederland heeft belang bij een goed lopend Netwerk Microfinanciering. Want de starters van vandaag zijn de nieuwe leden van morgen.
Dank u wel.

[1] Exacte cijfers: 2167 aanvragen en 533 leningen verstrekt. Bij Qredits 2000 aanvragen in behandeling en 460 verstrekt; binnen de Borgstelling 167 aanvragen en 83 verstrekt. Cijfers sinds begin 2009

19 november, 2009

Zweet op de rug

De laatste paar weken zijn Kristel en ik druk bezig om alles op alles te zetten om toch de financiering voor Microkredietloket rond te krijgen voor 2010 en 2001 en 2012.
Nadat we eind 2008 van REAP, EZ en de KvK subsidie mochten ontvangen, merkten we wel dat een subsidie voor 1 jaar te kort en te weinig is om goed van de grond te komen. Na de voorbereidende fase in de eerste 2,5 maanden van 2009 konden we in maart van start gaan en zijn we na de vakantie alweer begonnen om de financiering voor 2010 rond te krijgen.
In dat effectieve half jaar gaan we uitkomen op ca 350 contactmomenten, 300 intake gesprekken, zijn er bijna 50 plannen bij Qredits ingediend en zullen we uitkomen op 25 starters met een microkrediet (score 50%).
Veel mensen vonden de procedure toch te zwaar, te duur, hadden onoverkomelijke BKR registraties, of vonden de rente te hoog.
Microkredietloket heeft ook een aantal mensen doorgestuurd naar andere mogelijkheden van financiering (BBZ, Starterslift, banken, UWV etc).
Als het lukt om voor de komende 2/3 jaar financiering te vinden (Provincie? banken?, SES? REAP? FMO? UWV?), we gokken echt op alle paarden, hoeft een bewezen project niet voortijdig afgebroken te worden.
Wat ook wel eens gezegd mag worden is een pluim voor de medewerkers van de Kvk, REWIN, BoVi-financiele dienstverlening en alle stafafdelingen daaromheen.
Duim maar voor ons!

18 november, 2009

Commissie prijst ambitie centrumplan

Het college moet niet in tweede instantie teruggrijpen naar een minder ambitieus centrumplan Zevenbergen, maar twee visies naast elkaar leggen. VVD-raadslid Kees van Schenk Brill prees de creatieve resultaten die eerste studies naar het nieuwe stadshart van Zevenbergen hebben opgeleverd. Louter focussen op het ambitieuze scenario Frisse wind waarbij het water het centrum van Zevenbergen veertig jaar later weer doorsnijdt, noemde Van Schenk Brill te eenzijdig. De liberaal haalt lever de variant Stevige bries erbij. "Minder kostbaar met veel elementen, die ook de meeste ambitieuze variant, waar het college nu voor kiest, bevat."

Terughoudend was ook Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk. "Het college kiest uit vier huizen de mooiste woning. Logisch, want de makelaar zegt toch niet wat het gaat kosten." Twee ondergrondse parkeergarages, die de weggevallen 250 parkeerplaatsen moeten opvangen, vond Huijssoon al helemaal niet des 'Zevenbergs'.

Huijssoons stadsgenoten hoeven deuitvoering van centrum- of havenplannen overigens niet eerder dan in 2017 te verwachten. De raad moet zich in deze fase alleen uitspreken over het opstellen van een masterplan. Dat gaat Moerdijk 150.000 euro kosten. "Maar als de afdeling financiën daar al een negatief advies over uitspreekt, wat moeten we dan van de daadwerkelijke plannen verwachten?" vroeg Van Schenk Brill zich af.

Niet alle partijen gingen muggenziften over het zonder twijfel kostbare project. Arjan van de Wetering (PvdA) merkte dat het gemeentelijk plan Frisse wind veel raakvlakken vertoont met het in opdracht van zijn partij door studenten uitgedokterde centrumplan. "Voor ons een bewijs dat het kan. Dit is een momentum waarbij we door moeten pakken. Laten we dan toch maar eens dromen."

In welke mate de centrumvisie over een aantal jaren te verwezenlijken valt, hangt nauw samen met de verzilting van het Volkerak. Pas medio volgend jaar neemt het Rijk daarover een besluit. Pas dan zal het Rijk participeren in zoetwaterplannen zoals het doortrekken van de Roodevaart. In zijn beantwoording liet wethouder Louis Koevoets die zaak aan de hoge heren in Den Haag over. Met zijn collega Ada Grootenboer vond Koevoets dat ambities niet op voorhand afgeremd dienen te worden. Meerdere opties onderzoeken, zoals de VVD vroeg, maakt het proces wel langduriger en duurder, waarschuwde Grootenboer. "We gaan uit van het maximale en zetten een stap terug als we de haalbaarheid niet kan worden aangetoond."

Superlatieven kwamen van de kant van het CDA en de ChristenUnie. Zevenbergenaar Jan Oskam van die laatste partij zag de blauwe golven al weer door zijn stad stromen.

12 november, 2009

Joke, succes!

Shell Moerdijk heeft een nieuwe directeur aangesteld. Het gaat om ingenieur doctorandus Joke Driessen.

Zij volgt per 1 januari Bram Steenks op. Hij wordt dan in Duitsland directeur van de Shell raffinage en chemielocatie Rheinland, bij Keulen. Joke Driessen werkt als sinds 1985 bij Shell. Momenteel is ze nog Productiemanager bij Shell Moerdijk.

06 november, 2009

Werken en sport is goed voor me

Vandaag lekker opgeschoten. Veel mail afgehandeld, agenda bijgewerkt, wat oude en nieuwe bekenden gemaild, m'n profiel bijgewerkt, aangekondigd dat ik weer (naast keeperstraining) weer na de winterstop wil beginnen met recreantenhockey en, creme de la creme, m'n "handtekening onder de mail aangepast. Niets is zo belangrijk als goed gevonden kunnen worden.
Waarom werken en sport goed voor me is?
Appeltje eitje.
Je moet met werken je goed concentreren en met sporten maak je alle muizenissen weer leeg tot de volgende maandag.
Eigenlijk zit ik best goed in m'n vel.

05 november, 2009

Dat gaat mij dus ook aan het hart

In een poging iets te doen aan de jeugdwerkloosheid, gaat de gemeente Moerdijk via werkbezoeken aan scholen en jongerenplaatsen schoolverlaters actief benaderen. Aanleiding is de explosieve stijging van de werkloosheid onder jongeren in Moerdijk. Waren dat er in december vorig jaar nog 46, in september jongstleden bedroeg dit aantal 106; een stijging van 130%.
Het UWV Werkbedrijf speelt een belangrijke rol bij het initiatief om de jeugd op te zoeken en heeft daarom ook een regiefunctie.

04 november, 2009

Met een lach en een traan.

Er bestaat een zeer dunne scheidingslijn tussen kunnen en willen. Soms wil je dingen die niet kunnen, soms kan je het wel en wil je niet. Is het een kwestie van lef? Is het lafheid? Misschien van kwetsbaar opstellen? Of toch niet het risico overzien en dan maar de weg van de minste weerstand? Hoe moeilijk is het niet om, als je de eerste stap hebt gezet, de tweede wel of niet te maken. Kan je nog terug? Wil je graag die tweede stap, wil je rennend naar boven of denk je bij jezelf, stop er maar mee, het was genoeg zo.
Of ik nu het ultieme antwoord heb? Zeker niet. Es gibt zwei Seelen in meine Brust. die van Baloe en die van de Bald Eagle. Dat heb ik inmiddels wel vastgesteld.
Surprised? You won't be after next episode.