30 maart, 2010

FF Kleppe nr. zoveel

Je kunt wel merken dat het nog steeds druk is.
De laatste entry was van de 22e en daarna is er best weer van alles gebeurd.
Ik werd de 22e wakker met een knallende kiespijn. En ik mocht nog voor de Rotary en presentatie geven over microkrediet in dat grote Japanse restaurant naast Bouvigne. Geen hap kunnen eten, dat was balen, maar de presentatie was super. Goed interactief van beide kanten en een fantastisch publiek. Dinsdag meteen naar de tandarts en de keuze was trekken of een kanaal behandeling. Trekken dus. Dan meteen door naar Eindhoven voor een presentatie van het districtsbestuur van de KNHB (Breda en Den Bosch hadden we al gehad). Gelukkig dat Peer mijn deel wilde overnemen.
De rest van de week bestond uit de overdracht van de secretaris werkzaamheden van de OvZ, een microkrediet klant in Breda, en de contouren neerzetten van een nog op te richten ondernemershuis.
Dan een weekend hockey, keeperstraining op maandag en een crematie in Middelburg.
En vananvond naar Kris om de PC weer wat sneller te maken.

22 maart, 2010

Na een heerlijk weekend mag ik weer gewoon aan de bak. Mijn vrijdag middagen zijn vast gereserveerd voor de Jongste Jeugd bij HCZ. Vrijdagavond meestal couchpotato en zaterdagochtend van een uur of half negen (8.15 soms ook wel) veldjes uitzetten voor de 3-tal wedstrijden. Ria doet de introductie en de breefing voor de scheidsrechters en ik doe op het veld de centrale coördinatie. Werk wel zo prettig. Vanaf 10 uur sta ik dan reserve als scheidsrechter en help Annemarie met de wedstrijdtafel. zondagochtend om 10 uur sta ik weer op het veld en probeer novice pappies en mammies de eerste beginselen van de hockeysport bij te brengen. Dat doen we samen met hun kinderen waardoor het geheel een zeer relaxed karakter krijgt.
Afsluitend de kinderen tegen de ouders en daarna gezellig een glaasje ranja en een verdiende kop koffie of thee. De rest van de dag kijk ik naar wedstrijden van mijn eigen club of van mijn dochter.
Jammer dat ze nu geblesseerd is.

16 maart, 2010

FF Kleppe nr. zoveel

De afgelopen weken is er weer veel gebeurd. In deze vorm zal Microkredietloket (waarschijnlijk) niet terug komen, maar een nieuwe opzet gloort aan de horizon.
Daar zit nu altijd mijn makke. Ik was al nooit een geduldig baasje, maar zaken die aan horizons gloren lijken mij wat ver weg. Wie zei ook weer "geduld is zulk een schone zaak"? Zeker een pensionado. Maar goed, ook ik moet leren mijn plas op te houden (verkeerde uitdrukking voor een bijna 65 jarige) en geduldig op mijn beurt wachten. In de tussentijd ben ik wel al bezig met de contouren van een ondernemershuis in mijn eigen dorp (en zo). Dat zijn zaken die je er best tussendoor kan doen. Om het werken niet helemaal af te leren ligt er ook nog een mega klus om het jeugdhockey in Zuid Nederland te reorganiseren. Gokje? Ben ik zeker nog een jaar mee bezig. In de tussentijd help ik Crisis-wijzer uit de brand door ondernemers te vertellen welke mogelijkheden er zijn om financiering in deze barre tijden te verkrijgen. Als ik vrij ben geef ik training en fluit af en toe een wedstrijd. Tenslotte, een dag heeft 24 uur en dan kan je de hele nacht nog slapen. Waarvan akte. Vervelen? Hoezo?

12 maart, 2010

En dat is pas goed nieuws!!

Nederlanders die hun baan hebben verloren en een eigen zaak willen beginnen, kunnen bij de Europese Unie aankloppen voor een microkrediet dat kan oplopen tot maximaal € 25.000.

Dat hebben de Europese ministers van Sociale Zaken, onder wie demissionair minister Piet Hein Donner, maandag besloten.

De Europese Unie stelt via de European Microfinance Facility € 100 mln aan microkrediet beschikbaar aan werklozen, die een bedrijf willen beginnen en bij de bank niet in aanmerking komen voor een lening. Ook kleine ondernemers met groeiambities kunnen een beroep doen op de kredietfaciliteit, die vanaf juni dit jaar beschikbaar is.

EU-commissaris László Andor (Sociale Zaken) verwacht met regeling de komende acht jaar circa 45.000 (beginnende) ondernemers te kunnen helpen. Bij succes wordt de kredietfaciliteit mogelijk opgehoogd tot € 500 mln.

Als gevolg van de economische crisis verliezen dit jaar naar verwachting 3,5 miljoen mensen in de Europese Unie hun baan.

Copyright (c) 2010 Het Financieele Dagblad

Snik

Beste heer Ras,

Op 9 maart 2010 is besloten om Bizner te integreren binnen Rabobank. Met deze mail willen wij je als klant graag informeren over dit besluit.

Bizner gelooft in de kracht van het ondernemerschap. Daarom zijn wij in 2007 gestart als eerste internetbank speciaal voor ondernemers. Omdat wij vonden dat ondernemers snel en gemakkelijk hun bankzaken moeten kunnen regelen.

Bizner is een initiatief van de Rabobank. Sinds de introductie van Bizner heeft de Rabobank haar positie in de kleinzakelijke markt, met name in de grote steden en onder zzp'ers, via haar eigen kanalen sterk verbeterd. Gaandeweg heeft de Rabobank dan ook vastgesteld dat een aparte internetbank als Bizner niet meer noodzakelijk is. De Rabobank biedt ondernemers - o.a. via
rabobank.nl/bedrijven- immers een volledig dienstenpakket. Bovendien is gebleken dat het mede vanuit de zorg voor de klant beter is dat ondernemer en bankadviseur elkaar in de ogen kunnen kijken bij het beoordelen van kredietaanvragen. Daarom heeft Rabobank besloten om Bizner te integreren binnen Rabobank.

Vooruitlopend op de integratie binnen Rabobank zal Bizner geen nieuwe klantrelaties meer aangaan. De dienstverlening aan bestaande klanten wordt voorlopig voortgezet.

Bizner

11 maart, 2010

Koekje van eigen deeg?

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) krijgen een extra steuntje in de rug. Door een versoepeling van de voorwaarden kunnen ze sneller in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel. Demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) maakte dat woensdag in Amsterdam bekend tijdens een congres van het Platform Zelfstandige Ondernemers.

De Jager maakt het mogelijk dat zzp'ers bij de fiscale zelfstandigenaftrek eerder het urencriterium kunnen halen omdat ze ook uren mogen meetellen die worden besteed aan zaken als scholing en administratie. ,,Met deze maatregel geef ik gehoor aan de signalen dat zelfstandigen zonder personeel door de crisis vaak zwaar worden getroffen. Ik reken erop dat de overgrote meerderheid van deze groep hierdoor alsnog in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek.''

Voor de zelfstandigenaftrek geldt een norm van 1225 uur. De maatregel van De Jager geldt voor de belastingaangifte over 2009 en 2010.

Verveling

Hoe je het ook draait of keert, mijn hart ligt toch bij het ondersteunen, begeleiden, coachen, adviseren van ondernemers, bedrijven, stichtingen, instellingen, noem maar op.
Na bijna 20 jaar business development manager geweest te zijn in diverse disciplines, ben ik nu alweer een paar jaar bezig op van macro over te stappen op micro advies.
Zeg maar met je laarzen in de modder. Als vertrouwenspersoon van Crisis-wijzer (je bent dan een soort "huisdokter" die de weg weet in grote mensen businessland), heb ik toch alweer een groot aantal mensen de weg kunnen wijzen naar microkrediet en allerlei andere instanties.
Nu? Ik sta te trappelen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik heb zelf nog wel een super idee dat verder uitgewerkt moet worden en ben zeker aanspreekbaar voor andere uitdagingen.
Oh ja, herstructurering van jeugdzaken voor de hockeybond (ZN), Wat loslopende stichtingen en ondernemersverenigingen doe ik er ook nog wel (even) bij.

07 maart, 2010

Voor jezelf beginnen boven de vijftig: het kan zeker

Steeds meer vijftigplussers starten een eigen bedrijf, al dan niet vanwege de (dreigende) werkloosheid. Ook op oudere leeftijd kun je een bedrijfje beginnen Ook op oudere leeftijd kun je een bedrijfje beginnen. Prepensioen, vut en andere uittredingsregelingen, ze zijn ‘uit’. Wie kan, moet werken, en wel zo lang mogelijk.
Hoewel van de oudere beroepsbevolking (van 55 tot 65 jaar) nog altijd ruim de helft thuis zit, is de arbeidsparticipatie van ouderen de laatste jaren sterk toegenomen. Zo is die van 55- tot 59-jarigen in tien jaar tijd gestegen van 39 naar 55 procent.

Oudere starters
Het gros van deze (door)werkende ouderen wentelt zich in de rust en veiligheid van een baan met vast contract. Een groeiende groep gooit het echter over een andere boeg en kiest voor het zelfstandig ondernemerschap, zo schreef het blad Economisch Statistische Berichten (ESB) in oktober 2003.
Tussen 1994 en 1999 is het percentage startende ondernemers van 50 jaar of ouder met ruim eenderde gegroeid tot 11 procent van alle starters.

Ontevredenheid
Nog opmerkelijker dan de toename van het aantal oudere starters, is hun motivatie. Terwijl ‘de gemiddelde’ starter ontevredenheid met de huidige baan, maar ook de uitdaging, het eigen baas zijn en meer geld verdienen als beweegredenen noemt, zegt de oudere starter vaker uit nood te handelen.
Werkloosheid of de dreiging ervan is voor ruim 60 procent van de oudere ondernemers de aanleiding om een eigen bedrijf te beginnen.

Hoog opgeleid
Ondanks de negatieve motivatie doen de oudere ondernemers het niet slechter dan andere starters. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat oudere starters gemiddeld hoger zijn opgeleid dan hun jongere collega’s. Bovendien ondernemen ze vaker parttime en zijn ze voor hun levensonderhoud minder vaak volledig afhankelijk van hun bedrijf.
De auteurs van het ESB-artikel voorzien een verdere groei van het aantal oudere starters. Oorzaken: de vergrijzing, de herziening van het pensioenstelsel – door de overgang van eindloon naar middelloon verliezen werknemers bij de overstap naar een eigen zaak minder pensioen – en een positiever houding ten opzichte van ondernemen.
Ook de toenemende werkloosheid van de laatste tijd heeft vermoedelijk weer een aantal ouderen over de streep geholpen.
Elsevier.nl

05 maart, 2010

AU, dat doet pijn!

De gemeente Moerdijk moet volgend jaar 2,5 miljoen euro bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen. Daarnaast wordt afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen de komende jaren een korting verwacht op de algemene uitkering van 2,5 tot 5 miljoen euro. De kaasschaaf waarmee tot nu toe twee miljoen euro werd bezuinigd moet daardoor vervangen worden door een vlijmscherp mes.
Burgemeester Wim Denie gaf daarmee donderdagmiddag aan dat de nieuwe gemeenteraad meteen een zware taak wacht om keuzes te maken. In twintig ambtelijke werkgroepen van de gemeente Moerdijk zijn diverse mogelijkheden en de consequenties daarvan in kaart gebracht. Deze bouwstenen krijgen de nieuwe raadsleden nog deze week aangeboden en zijn als openbaar stuk terug te vinden op de website van de gemeente.
De bouwstenen zijn een inschatting en vergen nader onderzoek en uitwerking. Met het oog op de kaders voor de begroting van 2011 kan de raad niet heel lang wachten met het doorhakken van knopen. De invoering van de bezuinigingen zal gefaseerd gebeuren.

04 maart, 2010

Poppetjes tellen:

Voor de komende raadsperiode 2010-2014 zijn de volgende kandidaten gekozen:

Onafhankelijk Moerdijk: Frans Fakkers (1254 stemmen); Cees Huijssoon (705); Chiem de Vos (512), Cors Punt (425); Ingrid d'Hont-Kleijn (372); Hans van Brenkelen (309), Harry Rubbens (283); Marco Weda (213); Lisette de Visser-Lansen (158).

CDA: Ada Grootenboer-Dubbelman (1398); Cors de Visser (399); Ineke Peters-van de Weijgaert (210); Jaap Kamp (94); Leo Smid (34).

PvdA: Henk Schouwenaars (860); Jos Stalenhoef (56); Constant Verdaasdonk (31).

VVD: Kees van Schenk Brill (856); Louis Koevoets (431); Monica van der Wyck-Helmer (216); Remco Heus (141).

SP: Chris Verschuuren (634).

GroenLinks: Wil Vissers (686); Wim de Pijper (216).

ChristenUnie: Bert Schreuders (556).

02 maart, 2010

Is de stekker er nu uit?

De toekomst van Microkredietloket is op dit moment van schrijven uitermate onzeker.
Vanaf januari hebben zich meer dan 120 mensen aangemeld voor een informatief gesprek over microkrediet en je zou dan toch moeten spreken van een succes! In 2009 zijn ruim 370 mensen langs gekomen om geïnformeerd te worden over microkrediet.
Toch is het te lastig gebleken om de financiering voor de komende drie jaar los te krijgen. De reden? Bezuiniging alom, toch ook een stuk onwetendheid, en bij sommigen twijfel over de noodzaak.
Gisteren heb ik afscheid genomen in Etten-Leur, vandaag zijn Oosterhout en Halderberge aan de beurt.
Er is nog een strohalm, het RpA. De kans dat dat lukt is minimaal. Maar dat is mijn inschatting.
Ik heb in ieder geval een nieuw pakket Bolsius kaarsen gekocht en hoop dat deze offerande de subsidie goden gunstig zal stemmen. You never know.
Keep you posted.