31 december, 2011

Schande, de laatste entry was half november. Vanavond, oudejaarsavond kwart voor tien en dan wordt het tijd om 2011 te overdenken. Het was mijn eerste jaar als pensionado en  ik moet zeggen ik heb het zelden zo druk gehad de laatste jaren. Na een jaar Breda doen kwam al gauw ook Moerdijk over de brug om geholpen te worden met advies over starters. Niet dat dat een fulltime job is en hoe het kwam is bijna geen raadsel meer, maar Qredits belde op na een twitter dat ik het nog niet erg druk had. En  of ik zin had om in het Rotterdamse in te vallen als bedrijfsadviseur. Laat ik nou denken appeltje eitje, maar dat viel tegen. José Olislagers heeft me de eerste paar keer meegenomen, daarna Roy spit nog een keertje en vanaf dat moment was het volle mep. Tot zes klanten per week, lijkt niet veel, maar je rijdt je het heen en weer en voor iedere klant ben  je ook weer zo'n drie uur bezig om je rapport te schrijven. Morgen vier ik weer oudejaarsavond zo net voor m'n 66e. Vanaf dat moment ga ik weer afvallen, dit zijn heftige weken voor de baas. Recepties, feestjes je kent dat wel. Gelukkig loopt mijn contract met Qredits gewoon door en kan ik op afroep her en der invallen. Love it. Je hebt alleen geen idee hoe slecht de meeste plannen zijn. Gelukkig is Elwin nu ook directeur bij eigenbaas.nl geworden dus binnenkort verwacht ik wel wat verbetering.
En verder? De OvZ is zo'n beetje uit een dal gekrabbeld en lid ben  je nu al vanaf 35,-
Z!N magazine zal nog maar op goed geluk verschijnen.
Met de hockey gaat het crescendo en vanaf 2012 maak ik de move van jongste Jeugd naar club arbitrage. Een compleet nieuw vakgebied voor de KNHB  districten en dus ook voor mij. Ik heb echt die uitdaging nodig, anders draai ik alles op de automatische  piloot.
What else? Jong ondernemen coach bij AVANS, coach bij Stratosnetwerk, en uiteraard BrainZ, zo blijf je bezig.
Voor iedereen een gezond, sportief, spetterend, verliefd, rijk, gezellig en vruchtbaar 2012.

23 november, 2011

Aanvragen microkrediet verdubbeld


Kleine ondernemers worden zelden enthousiast onthaald wanneer ze bij een bank om financiering vragen. Wel kunnen die ondernemers terecht bij microkredietinstelling Qredits. Deze stichting zag het aantal kredietaanvragen dit jaar opnieuw verdubbelen. 


Rendabel?

"Het gaat om te kleine bedragen, die voor banken niet rendabel zijn om te financieren. Mensen met een moeilijk trackrecord en weinig zekerheden komen al helemaal niet aan bod”, vertelt algemeen directeur Elwin Groenevelt van stichting Qredits. Deze stichting, zonder winstoogmerk, is een samenwerkingsverband tussen onder meer ABN AMRO BankING Nederland en Rabobank Nederland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Goed plan is vereiste

Ongeveer 60 procent van degenen die een microkrediet aanvragen, is starter. “Ze komen uit alle mogelijke branches, van detailhandel tot industrie en van vervoer tot persoonlijke verzorging”, aldus Groenevelt. De ondernemers die bij Qredits aankloppen hebben vaak om diverse redenen problemen om bij een bank krediet te krijgen. Ze zitten bijvoorbeeld in de WW of hebben een BKR-notering, waardoor het afsluiten van een ‘regulier’ krediet niet lukt. Met een goed ondernemingsplan kunnen ze vaak wel bij Qredits terecht. “Maar ondernemers die zich onvoldoende hebben voorbereid, helpen we niet”, waarschuwt Groenevelt.

2.000 kredieten

Ook ondernemers die meer dan 50.000 euro nodig denken te hebben, worden doorverwezen naar reguliere banken, evenals starters die een heel innovatief bedrijf voor ogen hebben. 25 procent van alle aanvragen wordt gehonoreerd. Het gaat maar weinig echt mis. “We hebben nu bijna 2.000 kredieten verstrekt, daarvan zijn er ongeveer 30 die niet terugbetaald kunnen worden, nog geen 2 procent van onze portefeuille. Daar tegenover staan ruim 50 klanten die hun krediet juist voortijdig hebben afgelost, waarvan zo’n 30 omdat het heel erg goed gaat”, besluit Groenevelt.

Microfinancieringspunt

Meer informatie over Qredits is te vinden op hun website www.qredits.nl en in het nieuwsartikel op nu.nl.
Dordrecht heeft ook zijn eigen Microfinancieringspunt.

16 november, 2011

Zoete inval bij Suiker Studio

Zoete inval bij Suiker Studio:

Wie van zoet houdt moet zeker eens gaan kijken in het nieuwe winkeltje aan de Schanspoort in Klundert. Suiker Studio heet het en die naam zegt al genoeg.

02 november, 2011

Een felicitatie waard


De gemeente Bergen op Zoom krijgt haar eigen starterscentrum. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat zo’n centrum er kan komen en ondersteunt het centrum ook financieel. Dat doen trouwens ook de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht.

Verder zijn de deelnemende partijen: Accon-avm, De Grafische Wereld, Heijnen-Stuij, Het Interium, Kvk Zuidwest-Nederland, Lantack, Rabobank Het Matrkiezaat, ROC West-Brabant Markiezaat College, ROC West-Brabant Zinc en Stadlander.


Het Starterscentrum Bergen op Zoom (SCB) moet de slagingskans van de (door)startende ondernemers verhogen door een samenwerking te laten ontstaan waarin (door)startende ondernemers toegang krijgen tot kennis (innovatie via bijvoorbeeld de Techniekboulevard), ervaringen (coachen en professionele dienstverlening) en middelen (flexibele huisvesting en financiering).


In het collegeprogramma, de Toekomstvisie en de kadernota Economie, Cultuur & Toerisme heeft het college al aangegeven de economische pijlers te willen verbreden en starters te willen stimuleren en faciliteren om succesvol te zijn. De lokale economie in Bergen op Zoom en omstreken is kwetsbaar door de afhankelijkheid van een paar grote bedrijven. Juist (door)startende bedrijven zijn een belangrijke motor voor de lokale economie.

Het aantal startende ondernemers is in Bergen op Zoom relatief hoog, terwijl de succesfactor relatief laag is (ongeveer 35% bestaat nog na 3 jaar). Het college vindt dat dit anders en beter moet.

De startende bedrijven zijn naar de mening van het college van Bergen op Zoom belangrijk omdat ze flexibel inspelen op nieuwe marktmogelijkheden en van groot belang zijn om de werkloosheid onder jongeren, 45-plussers, laaggeschoolden en allochtonen terug te dringen.


Het is de bedoeling dat de startende bedrijven zoveel mogelijk gaan samenwerken, dat er een samenwerking komt met starterscentra in de regio en dat de samenwerking ook gezocht wordt in de vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. Een voorbeeld hiervan is het samen met het ROC realiseren van een Fablab (een openbare werkplaats) waar kunstenaars, studenten, architecten, technici en designers samen of individueel kunnen experimenteren en leren door gebruik te maken van de geavanceerde technieken die normaal gesproken niet betaalbaar zijn voor (door)startende ondernemers. Een ander voorbeeld is het inzetten van studenten op ‘echte’ werkzaamheden die de startende ondernemer ontlasten (onder andere secretariële ondersteuning, ontwerp en design van website en huisstijl en administratieve werkzaamheden). Hierdoor ontstaat een zichtbare vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).


De gemeente Bergen op Zoom heeft de financiële bijdrage aan het startersfonds vastgesteld op € 50.000,- voor de ontwikkelfase en vervolgens op € 200.000,- (€ 67.000,- per jaar gedurende drie jaar, 2012-2014) voor de exploitatiefase. Deze bijdrage wordt gedekt vanuit het Economisch Stimuleringsfonds.

De officiële opening van het SCB zal tegelijkertijd plaatsvinden met de opening van het Fablab in het eerste kwartaal van 2012. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2012 al wel terecht bij het portaal van het SCB aan de Nobellaan 52.

26 oktober, 2011

Google Chrome 15 uitgebracht

Google Chrome 15 uitgebracht:
Er is een nieuwe versie van Google Chrome uitgebracht. Met versie 15 heeft de browser een nieuwe ‘Nieuwe tab’ pagina gekregen zoals die al eerder was te zien in de bètaversie. ‘Nieuwe tab’ pagina De nieuwe pagina bestaat echter in dit geval uit twee gedeeltes, Meest bezocht en Applicaties. Het derde gedeelte met bladwijzers zoals...

Lees verder »
googlechrome

Geplaatst in categorie: Software

25 oktober, 2011

FF Kleppe nr zoveel

Met blogs is het al net zo als in het gewone leven. Hollen of stilstaan. De laatste entry was ergens in september en zelfs die was een quicky. zo eentje van ff doorklikken vanuit een RSS feed. Maar goed, deze keer serieus. De afgelopen maanden lekker druk geweest met werken voor Qredits. Qredits is een gespecialiseerde kredietverstrekker voor (door)starters. Na een goede inwerk periode (coachen voor en na de start is toch iets anders als kredietwaardigheid beoordelen) werd ik ingezet vooral in de regio Rotterdam. Maar ook brandjes blussen in Amersfoort, Vlissingen en verder.sinds vorige week is mijn opdracht weer afgelopen en ben  ik weer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat zit zo'n beetje in mijn bloed. Ik merk dat ik steeds onrustiger wordt. Business development is zo als altijd echt mijn ding. Ik ben constant op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Wat gebeurde er nog meer?
de OvZ lijdt op dit moment een zieltogend leven. Het elan is er uit, de kartrekkende ondernemers hebben de handen vol aan het op poten  houden van hun eigen winkel, de opzeggingen vliegen de pan uit en de redactie, verantwoordelijk voor Z!N-in-Zevenbergen, stapte ook al op. Het zal niet de eerste keer zijn dat Rik, Dick en  ik met z'n drieën een Z!N in elkaar zetten.
BrainZ doet het goed. We worden steeds meer een begrip in microkredietland, krijgen  uitnodigingen om mee te doen aan ronde tafel gesprekken, speeddaten, noem maar op. De volgende stap is absoluut de weg naar de BBZ. Ik heb al wel aangegeven dat BrainZ alleen het deel terugkeer naar zelfstandigheid op zich wil nemen. Verder loopt het met aanvragen prima. We hadden voor we aan de klus met de gemeente Moerdijk begonnen (met REAP subsidie) een target van 75 klanten op jaarbasis. Dat worden er, denk ik 100. Halderberge is er recent bij gekomen en het zal mij niet verbazen als ook Steenbergen er bij komt. Leuk uitvloeisel is dat ik voor deze gemeenten ook op de KvK startersdag mag staan. Levert geen pecunia op, maar wel een hoeveelheid aan nieuwe contacten.
Hockey begint ook in een cruciale fase te komen. Na een jaar of 7 Jongste Jeugd gedaan te hebben in Zuid Nederland ben  ik ook daar toe aan wat nieuws. Ik heb geopteerd om de portefeuille club arbitrage op me te nemen. Dat is een nieuwe discipline binnen het DBC. Tim Terwogt wil mij wel opvolgen. Even afwachten, want er zijn meer kapers op de kust.
Privé gaat alles zijn gangetje. Kinderen hebben allebei hun draai gevonden, wonen samen (of juist niet meer), werken en komen regelmatig naar pappie en mammie. Margot is druk bezig met rommelmarkten, roeien, Push en zingen. En ik? Ik heb mijn eigen klankbord.
Wat wordt mijn nieuwe uitdaging? Geen  idee, ben aan het lobbyen voor een nieuwe klus. Roept u maar.

20 september, 2011

Zelfstandigenaftrek wordt vast bedrag


De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2012 een vast bedrag van € 7.280,- dat niet zal worden geïndexeerd. Hiertoe is onder meer besloten om winstgevend ondernemerschap te bevorderen. Lees meer over de gevolgen.
De wijzigingen in de zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wijzigt op 3 punten:

1. De zelfstandigenaftrek wordt één vast bedrag van € 7.280,-;
2. De zelfstandigenaftrek loopt niet langer af bij stijgende winst;
3. Het uniforme bedrag wordt niet geïndexeerd.

Gevolgen
Bij indexatie zou de zelfstandigenaftrek in 2012 op maximaal € 9.645,- uitkomen bij een winst lager dan € 14.285,-, en minimaal € 4.680,- bij een winst vanaf € 60.830,-. Een groot aantal ondernemers valt nu in de 2e lange schijf voor een winst tussen de € 18.885,- en € 53.975,-. De aftrek in deze schijf zou bij ongewijzigd beleid € 7.390,- zijn. Dit wordt dus straks een vast bedrag van € 7.280,-; een verschil van € 110,-.

Hieronder een overzicht van het effect op de winst na aftrek van belasting en de IAB ZVW (inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet) voor alleenstaande ondernemers. Daarin is tevens het effect weergegeven van de verlaging van de inkomensafhankelijke zorgpremie en de verhoging van de premiegrens. (zie ook kader onderaan dit artikel)

Tot € 7.280,-
- De belastbare winst voor ondernemers met een winst van minder dan € 7.280,- blijft gelijk aan nul. Zij gaan dus niet meer belasting betalen.

Tussen € 7.280,- en € 9.645,-
- Bij een winst tussen € 7.280,- en € 9.645,- was de belastbare winst gelijk aan nul. Dit verandert, omdat door de hogere belastbare winst meer IAB ZVW betaald moet worden. Als er geen andere inkomsten zijn en geen heffingskorting wordt uitbetaald, valt de te betalen belasting weg tegen de heffingskortingen en wordt er niet meer belasting betaald.

Tussen € 9.645,- en € 18.855,-
- Bij een winst tussen € 9.645,- en € 18.855,- daalt de zelfstandigenaftrek, maar er wordt bij afwezigheid van ander inkomen nog steeds geen belasting betaald. Het enige effect is dat over een groter deel van het inkomen IAB ZVW betaald moet worden.

Tussen € 18.855,- en € 53.975,-
- Bij een winst tussen € 18.855,- en € 53.975,- daalt de zelfstandigenaftrek met € 110,-. Ondernemers profiteren van de verlaging van de IAB ZVW. Vanaf een winst van circa € 45.000,- voelen ondernemers het effect van de verhoging van de premiegrens.

Boven de € 53.975,-
- Bij een winst boven de € 53.975,- stijgt de zelfstandigenaftrek en dat geeft een positief inkomenseffect. Omdat de zelfstandigenaftrek onder de huidige regeling bij toenemende winst afneemt, wordt het effect van de uniformering groter bij toenemende winst. Ondernemers bereiken bij een winst van circa € 64.000,- het hoogste box 1-tarief. Boven die winst blijft het absolute voordeel gelijk, maar daalt het voordeel als percentage van het inkomen bij stijgende winst.

Waarom gebeurt dit?
Het kabinet voert deze wijzigingen door vanwege 3 redenen:

1. Winstgevend ondernemen bevorderen
- De zelfstandigenaftrek is nu heel hoog bij lage winsten en loopt stapsgewijs af als de winst toeneemt. Dit kan leiden tot een hoge marginale druk, waardoor een ondernemer weinig overhoudt van de extra winst die hij maakt. Doorgroei wordt hierdoor ontmoedigd.

2. Evenwichtiger fiscale behandeling
- Het inkomen van ondernemers wordt lager belast dan dat van andere belastingplichtigen, zoals werknemers, onder meer vanwege investeringen en reserveringen. In de loop der jaren is er echter, met name bij de lagere inkomens, een aanzienlijk verschil in belastingheffing ten opzichte van het inkomen van werknemers ontstaan.

De eerste hoge schijf van de zelfstandigenaftrek bedraagt nu bijna € 9.500,-. Met daarnaast een MKB-winstvrijstelling van 12%. Door de werking van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling betaalt een IB-ondernemer die aan het urencriterium voldoet pas belasting vanaf een inkomen van circa € 18.500,-. Een werknemer betaalt belasting vanaf een inkomen van circa € 6.250,-.

Bovendien verlaagt de zelfstandigenaftrek het toetsingsinkomen voor de toeslagen en de grondslag voor de IAB ZVW verlaagt. Daardoor is vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt een grote fiscale stimulans is ontstaan om arbeidsinkomen te realiseren als zelfstandige i.p.v. werknemer.

Deze zogeheten 'aanzuigende werking' moet minder groot worden door het maximum van de zelfstandigenaftrek af te vlakken en het stopzetten van de indexatie.

3. Meer duidelijkheid
- Ondernemers krijgen voortaan van tevoren zekerheid over de hoogte van de zelfstandigenaftrek. Nu is die hoogte afhankelijk van de hoogte van de jaarwinst en de daarbij behorende schijf van de tabel van de zelfstandigenaftrek. Dit is pas na afloop van het kalenderjaar bekend als de boeken zijn opgemaakt. Doordat de zelfstandigenaftrek één vast bedrag wordt, weten ondernemers beter waar zij aan toe zijn.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
De inkomensafhankelijke premie wijzigt ingrijpend. Het percentage wordt weliswaar verlaagd naar 7,1% (was 7,75%), maar de inkomensgrens gaat omhoog naar € 50.056,- (was € 33.427,-). Sommige inkomens gaan daardoor bijna € 1.000,- meer betalen.

Auteur: Martin Krüger (de Zaak)

15 september, 2011

(titel onbekend)

Chrome Web Store lanceert met Nederlandse Apps
Negen maanden geleden brachten we de Chrome Web Store uit in de Verenigde Staten, de speciale website met apps voor Google Chrome gebruikers. Sindsdien is de Store een snel groeiende collectie geworden van duizenden apps, extensies en thema’s.
Vanaf vandaag is de Chrome Web Store in Nederland en 23 andere landen volledig te gebruiken. Niet alleen kan je nu apps van eigen bodem installeren, je zult het veel makkelijker vinden om nieuwe apps, extensies en thema’s te ontdekken en toe te voegen aan je Chrome browser. Ook introduceren we Google In-Store Betalingen, waarmee je betaalde apps kan kopen tegen een kleine vergoeding en downloaden, gewoon in euros.
In de Chrome Web Store vind je alle apps die speciaal voor de Chrome browser zijn gemaakt. In totaal zijn dat er meer dan 6.000 en elke dag komen er meer bij. Er zijn een hoop verschillende apps die je kan downloaden, maar in de Chrome Web Store wordt alles overzichtelijk weergegeven in categorieën en kun je reviews en beoordelingen bekijken van andere Chrome gebruikers. Verschillende onderdelen en populaire apps worden op de homepage uitgelicht zodat je makkelijk nieuwe apps kunt proberen. Je kunt niet alleen kiezen uit spannende games, maar ook uit handige apps voor onder andere het nieuws, entertainment, winkelen, productiviteit en social media. Voor een snelle toegang krijg je voor elke app een snelkoppeling in het scherm van een nieuwe tab in je Chrome browser. Ook kun je de apps rangschikken zoals jij dat wilt.

Om de Chrome Web Store nog relevanter te maken, kun je vanaf vandaag ook lokale apps downloaden. Een greep uit de Nederlandse collectie van launch-apps zijn KLM iFly Magazine en Albert Heijn Appie. Sommige apps hebben enkele handige functies die je misschien nog niet kent. De iPers app van dagblad De Pers bijvoorbeeld is compact en geeft je de kans om door de pagina’s te ‘bladeren’ in plaats van te scrollen. Ook Hyves heeft haar meest populaire functies in een makkelijk te navigeren app geplaatst waarmee je je laatste krabbels kunt lezen en full-screen foto’s van je vrienden kunt bekijken. Over mooie afbeeldingen gesproken, in de Rijksmuseum Spotlight app heeft het museum een collectie van 150 meesterwerken tentoongesteld. De app heeft een uitgebreide integratie voor sociale netwerken, zoals Google+ en Facebook, en je kunt de kunstwerken makkelijk delen met je vrienden of familie. De app van andere bedrijven doet zeker niet onder voor die van deze grote namen. Zo heeft WijnWagentje.nl een online catalogus van Italiaanse wijnen gecombineerd met kookrecepten in de app en heeft Yunoo een webapplicatie gemaakt waarmee je je eigen financiën kunt beheren in een huishoudboekje.

Naast lokale apps zijn er ook veel internationale apps in het Nederlands beschikbaar, bijvoorbeeld Angry Birds, eBuddy en Tweetdeck. Ontwikkelaars die een groot international publiek willen bereiken, kunnen met de Chrome Web Store apps aanbieden in 41 talen. De lancering van de Chrome Web Store in Nederland stelt developers dus in staat om de meer dan 160 miljoen Chrome gebruikers wereldwijd te bereiken door gemakkelijk een app te lokaliseren en distribueren. Er gaat letterlijk een wereld voor je open.Naast gratis apps kan je nu ook betaalde apps tegen een kleine vergoeding downloaden. Het betalen geschiedt via Google Checkout, het snelle en veilige betaalsysteem van Google, zonder dat je de app te hoeft verlaten. Momenteel is de In-App Betalingen API alleen nog voor ontwikkelaars in Amerika, maar we werken hard om dit ook voor Nederland beschikbaar te maken.

De Chrome Web Store is beschikbaar op Windows, Mac, Linux en Chrome OS. De Chrome- browser dient hierbij als centraal punt. Bovendien kan je al je apps, bladwijzers, extensies en thema’s eenvoudig synchroniseren tussen verschillende computers, bijvoorbeeld op je Chromebook onderweg en je Windows PC thuis. Zo heb je overal en altijd jouw Google Chrome browser bij de hand.

Probeer nu nieuwe apps in de Chrome Web Store. Veel plezier!

Door Jorn Sjauw-Koen-Fa, het Google Team

06 september, 2011

Leuk berichtje


ZEVENBERGEN - Het idee om iets voor startende ondernemers te gaan doen ontstond in de kantine van Hockey Club Zevenbergen. Henk Ras was er voorzitter en speelde bij de veteranen.
"Veel 50-plussers die iets terug wilden doen voor de maatschappij", zegt Henk Ras (65) over de samenstelling van de veteranen.

Kort daarop, nu vijf jaar geleden, is BrainZ opgericht: Brabantse Investeerders in Zevenbergen.

De investeerders van BrainZ konden bedrijven een geldlening verstrekken en de ondernemers coachen. Inmiddels is de stichting BrainZ omgezet in een BV en is Henk Ras de enige aandeelhouder.

Eveneens in de HCZ-kantine raakte Ras later in gesprek met raadslid Henk Schouwenaars over microfinanciering: het verstrekken van kleine leningen aan bedrijven waar de banken dat niet doen.

De ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken hadden toen 10 miljoen euro beschikbaar voor pilots met microfinanciering. EZ had er zelfs een bank voor opgericht: Qredits. Ras kreeg toestemming om in West-Brabant een pilot op te zetten in samenwerking met werkgelegenheidsinstituut Rewin en de Kamer van Koophandel. Ook het Regionaal Economisch Actie Programma (Reap) was erbij betrokken. Ras had anderhalve ton te besteden.

Toen deze pilot was afgerond belde de gemeente Breda naar de Zevenbergenaar. Of hij een adviescentrum kon opzetten voor (startende) ondernemers. Hoewel Ras al een paar jaar met prepensioen was stapte hij in het nieuwe avontuur. Toen het in Breda in de steigers stond vroeg de ondernemende Ras zich af waarom er in zijn eigen gemeente geen servicecentrum was.

"Ik belde wethouder Ada Grootenboer en die zei dat Moerdijk dat niet had. En dat er ook geen geld voor was. Maar met 25.000 euro van het Reap lukte het wel. De gemeente verdubbelde dat bedrag", zegt Ras.

In februari ging hij van start met het Servicecentrum voor Starters en Ondernemers Moerdijk (SOM). En vanuit dit SOM biedt Henk Ras via BrainZ zijn diensten aan als bemiddelaar van microkredieten.

De gemeente stelde als eis dat Ras vanuit het SOM dit jaar met minstens 75 personen zou praten. Hij zit daar nu al overheen en heeft zichzelf een nieuw doel opgelegd: minstens honderd klanten. Inmiddels werkt SOM ook voor de gemeente Halderberge, dus zou zijn target weer omhoog kunnen.

De meeste mensen komen bij hem terecht via Google. Ook de Kamer van Koophandel, het UWV en de gemeenten verwijzen vaak naar Henk Ras. Hij beoordeelt eerst de mens achter de ondernemer en vervolgens de zakelijke kant van de plannen. Zo heeft hij al geholpen bij de start van een nagelstudio, een schoonheidsspecialiste, een ICT-bedrijfje, een speelgoedwinkel en een kapster.

Opvallend is dat de meeste klanten van Ras gewoon in loondienst zijn. Daarnaast zijn er veel doorstarters.

Belangstellenden dienen een afspraak met het SOM te maken via 06 54373106. De gesprekken zijn op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

www.brainz.nl

02 september, 2011

Nu ik overal berichten zie dat de gloeilamp van 60 watt verboden wordt en dus straks extinct is, geef ik maar even een  korte opsomming van nog wat zaken die de afgelopen decennia zijn verdwenen.
VHS, Betamax, Video-8, telex, casette recorder, amiga, atari, C64, IBM PC, Sinclair, een legio aan automerken, carbonpapier, typex, telefoons met draaischijf, klik diodes, relais, radiobuizen, Shell stratengids, etc.

Jeetje, zo kan  ik nog wel een tijdje doorgaan.
Ik kreeg er wel blogs en mobiele gadgets voor terug, dat wel.

Ben ik er gelukkiger door geworden?
Vroeger kon ik de weg ook vinden, luisterde ik ook radio en kon  ik op 64k de leukste spelletjes spelen.
Thats life.

31 augustus, 2011

Google +1 Button voor Google Chrome

Er was al een tijdje een extensie beschikbaar die de +1 button van Google toevoegt aan browser Google Chrome maar deze extensie was niet van Google zelf. Al met al heeft het een tijdje geduurd maar nu is daar eindelijk de officiële +1 knop voor Google Chrome. Begin mei werd de +1 button in Chrome...

Lees verder »
google_plus_chrome_tb

30 augustus, 2011

Gemeenten Halderberge en Moerdijk helpen bedrijven - Moerdijk - Regio - bndestem

Gemeenten Halderberge en Moerdijk helpen bedrijven - Moerdijk - Regio - bndestem

De gemeente Halderberge heeft zich aangesloten bij het Servicecentrum voor Starters en Ondernemers Moerdijk (SOM). Wethouder Ada Grootenboer hoopt dat meerdere buurgemeenten het voorbeeld van Halderberge volgen. "We moeten het samen doen." SOM is een initiatief van BrainZ, Kamer van Koophandel en de gemeente Moerdijk.
Het servicecentrum geeft advies aan startende of gevestigde ondernemers over hun ondernemersplan en over het aanvragen van microkrediet. "Voorheen bestond het microkrediet West-Brabant. Daar waren alle West-Brabrantse gemeenten bij aangesloten", vertelt Grootenboer. "Dat is gestopt omdat er geen subsidie meer kwam vanuit het Rijk. Moerdijk vond dat jammer en is daarom zelf met een servicepunt begonnen." SOM is niet alleen bedoeld voor ondernemers uit Moerdijk. Iedere ondernemer die behoefte heeft aan advies kan een afspraak maken. "Daarom willen we dat andere gemeenten het project steunen." Halderberge is de eerste. "We vinden het belangrijk ondernemers een handje te helpen", stelt wethouder Bert Suijkerbuijk van Halderberge. SOM is op 1 januari 2011 gestart. In het eerste half jaar zijn er zestig contacten geweest. 36 ondernemers hadden behoefte aan financiering van hun plannen, 24 kwamen langs voor advies. Zeven ondernemers zijn inmiddels hun bedrijf gestart.

27 augustus, 2011

Baan erbij belangrijk voor veel starters

Baan erbij belangrijk voor veel starters:

Dat blijkt donderdag uit het onderzoek van onderzoeksbureau EIM ‘Inkomenspositie van startende ondernemers’. In het onderzoek komt naar voren dat slechts een kwart van de startende ondernemers na enkele jaren in het levensonderhoud van zichzelf en het gezin kunnen voorzien.

Baan in loondienst
Deze ondernemers houden er vaak een baan in loondienst op na. De financiële zekerheid die een baan biedt, is de meest genoemde reden voor het hebben van een baan naast het ondernemerschap. Bij ruim de helft van de ondernemers voorziet iemand anders mede in het levensonderhoud van de ondernemer en het gezin. Er komt bij 60% van de ondernemers op drie manieren geld binnen: inkomsten uit het eigen bedrijf, andere eigen inkomsten van de ondernemers en iemand anders die geld binnen haalt.

Bezuinigd op gezinsuitgaven
Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de drie ondernemers het afgelopen jaar heeft bezuinigd op de gezinsuitgaven. ‘Bij de meerderheid daarvan speelde het feit dat er minder inkomsten uit het eigen bedrijf vloeide,’ aldus het EIM. Een op de drie ondernemers bleek zich te hebben verzekerd tegen inkomensderving als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid. Verder komt in het onderzoek naar voren dat de meerderheid van de ondernemers die zich niet heeft verzekerd tegen risico’s dit ook niet van plan is te doen in de toekomst.

Nederland koploper met startende ondernemers

Nederland koploper met startende ondernemers:

Dat blijkt uit de Global Entrepreneurship Monitor 2010, een internationaal onderzoek waaraan Nederland voor de tiende keer deelneemt. De nieuwste cijfers maken duidelijk dat 7,2% van de Nederlanders tussen 18 en 64 jaar in 2010 bezig was een bedrijf op te richten, dan wel een bedrijf had dat korter dan drieënhalf jaar bestaat. Op nummer twee staat Ierland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Finland. Onderaan op de lijst bungelen België en hekkensluiter Italië.

2009
De lijst uit 2009 gaf een ander beeld. In aflopende volgorde bestond de top 5 toen uit Griekenland, Noorwegen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Slovenië. De Nederlandse bijdrage aan het onderzoek komt van het onderzoeksinstituut voor het midden- en kleinbedrijf EIM. De auteurs schrijven de toename van het aantal Nederlandse starters toe aan het nieuwe elan dat ondernemerschap in Nederland heeft gekregen.

Loopbaanperspectief
Nederlanders beschouwen ondernemerschap als een aantrekkelijker loopbaanperspectief dan tien jaar geleden. Ook is het aantal particulieren dat investeert in kleine en startende bedrijven vorig jaar fors gestegen, van 1,9% in 2009 naar 3,4% in 2010. De onderzoekers vermoeden een haasje-over-effect: een stijgend aantal informele investeerders maakt meer nieuwe bedrijfsoprichtingen mogelijk.

Rollenmodellen
Tot slot komt uit het onderzoek het belang van rollenmodellen naar voren. Een op de drie nieuwe ondernemers is beïnvloed in zijn beslissing een bedrijf op te starten door een andere ondernemer. Dat zijn zelden ‘iconen’ uit de media, maar eerder ondernemers uit het eigen sociale netwerk. Minpunt is wel dat het innovatieve vermogen van start-ups achterblijft bij dat van ondernemers in andere landen.

25 augustus, 2011

Global Entrepreneurship Monitor 2010 The Netherlands


In 2010 was 7,2% van alle Nederlanders in de leeftijdscategorie 18-64 jaar bezig om een nieuw bedrijf op te richten of actief als ondernemer van een bedrijf dat korter dan 3,5 jaar bestaat. Hiermee heeft Nederland vorig jaar voor het eerst de koppositie ingenomen van de EU-landen die deelnemen aan het jaarlijkse wereldwijde onderzoek van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Van alle hoogontwikkelde economieën in het GEM-onderzoek bezet Nederland nu de vijfde plaats wat betreft nieuw ondernemerschap, vlak achter de VS. Amper tien jaar geleden was de GEM-index van Nederland nog niet de helft van die van de VS. Aldus blijkt uit het vandaag door onderzoeksbureau EIM gepubliceerde landenrapport ‘Global Entrepreneurship Monitor 2010 The Netherlands’.

Ook cultuur in Nederland ondernemender
Ook volgens andere GEM-indicatoren is Nederland in de afgelopen tien jaar ondernemender geworden. Vergeleken met 2001 beschouwen nu meer Nederlanders ondernemerschap als een aantrekkelijk loopbaanperspectief. Op dit punt bezet Nederland inmiddels zelfs de eerste plaats in een groep van benchmarklanden. Ook is het percentage Nederlanders in de leeftijdscategorie 18-64 jaar dat denkt de vereiste kennis, expertise en vaardigheden te hebben om een eigen bedrijf op te richten, toegenomen van 37% in 2001 tot 46% in 2010.

Aantal informele investeerders flink toegenomen
Voorts is het aantal particulieren dat investeert in kleine en/of startende bedrijven vorig jaar fors gestegen (van 1,9% in 2009 naar 3,4% in 2010). Ook gemiddeld ligt het aantal van deze zogenaamde informele investeerders de laatste jaren op een hoger peil dan aan het begin van het vorige decennium. Er zijn aanwijzingen dat de toename van het aantal informele investeerders mede te danken is aan het sterk toegenomen aantal zelfstandige ondernemers in Nederland. In die zin is er sprake van een haasje-over effect, waarbij een stijgend aantal informele investeerders vervolgens weer meer nieuwe bedrijfsoprichtingen mogelijk maakt. Overigens neemt Nederland qua percentage informele investeerders internationaal slechts een middenpositie in.

Toename aantal ondernemende rolmodellen creëert zelfversterkend mechanisme
Het uitgevoerde onderzoek geeft ook inzicht in het belang van ondernemende rolmodellen. Bij een op de drie nieuwe ondernemers heeft een andere ondernemer of een ander bedrijf invloed gehad op de beslissing om een eigen bedrijf op te richten. Als rolmodel fungeren vrijwel uitsluitend ondernemers of bedrijven uit het eigen netwerk van de aanstaande ondernemer, en zelden ‘iconen’ die bekend zijn uit de media. In de afgelopen jaren is door de groei van het aantal ondernemers het aanbod van ondernemende rolmodellen sterk toegenomen. Ook op dit punt is er dus een zelfversterkend mechanisme op gang gekomen waardoor Nederland steeds ondernemender wordt.

Innovatief ondernemerschap blijft zwak punt
De mate van productinnovatie door nieuwe ondernemers blijft in Nederland echter internationaal vergeleken achterlopen. Wat dat betreft is er de afgelopen tien jaar nauwelijks iets veranderd. Deze zwakke prestatie gaat mogelijk ten koste van de internationale activiteiten van nieuwe bedrijven en van de mogelijkheden voor bedrijfsgroei. Op deze terreinen scoren nieuwe ondernemers in Nederland in ieder geval eveneens tamelijk matig.

Voor inlichtingen: 079 322 22 00

05 augustus, 2011

huurcontract of wurgcontract?

Ik ben nu zo'n 5 jaar bezig om startende (en vaak ook bestaande) ondernemers te adviseren hoe ze hun bedrijf moeten opzetten, dan wel kunnen aanscherpen. Zo'n kwart daarvan droomt van een mooie winkel, wel of niet gecombineerd met een webshop. Wat mij echter steeds meer gaat storen is dat pand-eigenaren, dan wel de ingeschakelde makelaars, aan starters een 5 jarig huurcontract proberen op te dringen.
 De beweegreden begrijp ik wel. Statisch vallen vel starters binnen 2 jaar weer om en dan zit de verhuurder op (verwelkte) rozen en de starter in de problemen. Heren (dan wel verhurende dames), dit soort praktijken  is niet meer van deze tijd. sociaal verantwoord ondernemen zou ook in jullie branche usance moeten zijn. Ik begrijp ook wel dat er best veel leegstand is en dat je blij bent als er weer zo'n starter een krabbel onder uw wurgcontract zet. 
Waarom niet advies vragen aan Qredits of eigenbaas.nl, twee organisaties die, opgezet door EZ, alles weten van starters en de begeleiding daarvan. BrainZ werkt al jaren voor beide organisaties en adviseert starters en makelaars om een flexibele contract aan te bieden en te tekenen. Begin met 1 jaar en en contractuele optie tot verlenging met 2 jaar daarna. Verleng na die 3 jaar weer eens met 3 jaar en zo door en zo door tot uw verlangde 5 jarig contract. De starters is dan inmiddels 15 jaar bezig.

26 juli, 2011

Hoe overleef ik het eerste jaar?

Hoe overleef ik het eerste jaar?: "

Donderdagmiddag sprak energieondernemer Igor Kluin op het FDYE startersevent een column uit over het overleven van het eerste jaar. Onderstaand vind je de tekst.

Hoe overleef ik het eerste jaar?

Gekke vraag eigenlijk. Hoezo, ‘hoe overleef ik het eerste jaar’. Gewoon, door niet te stoppen lijkt me!? Ja, dat klinkt wat flauw natuurlijk, maar ik snap het gewoon niet. Hoe kun je nou in je eerste jaar failliet gaan??

Ik zal het nog wat stelliger zeggen: als je in het eerste jaar failliet gaat, dan is dat maar beter ook. Gewoon niet meer tijd aan verdoen, wees blij dat je er zo snel achter bent gekomen: jij bent geen ondernemer. Kun je weer gewoon lekker terug naar je baan als manager ergens in een veilige toren. Of naar je ‘ mooie functie bij het ministerie’. Wie weet nemen je ze je nog terug joh, als je echt snel bent… Echt, wees blij dat je geen langzame ondernemingsdood bent gestorven. Dit was niet voor jou. Move on. Of liever… step back…

Ja sorry hoor, maar ondernemers gaan niet failliet in het eerste jaar. Blinde dromers misschien. Of managers. Of ambtenaren. Maar een ondernemer niet.

Slecht voorbereid

Natuurlijk, het eerste jaar loopt volledig anders dan je gepland had (net als alle daarop volgende jaren overigens), maar dat wist je van tevoren. Kun je overal lezen en zal elke ondernemer je vertellen. En ja, je gaat waarschijnlijk geld tekort komen, net op een lullig moment. Maar ook dat was een gegeven. Dus ook daar heb je al wat ideeën over. Toch?

Als je failliet gaat in het eerste jaar, wist je echt totaal niet waar je aan begon. Dan heb je je slecht voorbereid. Niet nagedacht, alleen maar gedroomd. Van je eigen restaurantje met die mooie glimmende koffiemachine. Van die mooie BMW 5 (met 18” velgen). Van je logo in neon. Of van je visitekaartje met daarop ‘directeur’. Maar niet over waar het om draait: de business. En… extra geld.

Want daar komt een faillissement simpelweg op neer: te weinig geld. Je hebt teveel uitgegeven of te weinig verdiend. That’s it. Maar wat erger is: het lukt je blijkbaar niet om ergens een beetje extra geld vandaan te krijgen. Het lukt je niet om je hypotheek te verhogen of om je vader, je moeder, je opa, je tante, je schoonvader, je buurman, je vorige baas, je ex of je huidige man of vrouw te overtuigen waarom er toch nog wat extra geld in jouw bedrijf moet.

Bijna failliet

En dat is het echte slechte nieuws. Want zoeken naar geld, binnen of buiten je bedrijf is waar het om draait als ondernemer. Of het nu gaat om gaten in de markt, extra omzet bij je bestaande klanten of om het zoeken naar investeerders: geld zoeken is jouw talent. Geld dat wegloopt, geld dat naar je toekomt of geld dat stilstaat. Jij ziet het met de ogen in je rug. Dus als het jou niet lukt, om, vers uit de startblokken, in dat eerste jaar, dat kleine beetje extra geld te kunnen vinden, dan was het toch nooit goed gekomen. Zoals ik al zei, wees blij dat je zo snel uit je lijden bent verlost.

Ik ben zelf gelukkig nog nooit failliet gegaan. Maar ik heb de bedrijfsdood wel zo’n vijf keer in de ogen gekeken. De afgelopen vier jaar, elk jaar weer. Elk jaar, weer bijna failliet. En ik sta hier nu een beetje te verkondigen hoe het allemaal zit, alsof ik alles weet. En ja, met Qurrent gaat het nu heel goed. Maar de realiteit is dat het ook heel makkelijk anders had kunnen lopen. Ik ben echt elk jaar, door steeds andere oorzaken, keer op keer door het oog van de naald gekropen. De grens tussen ‘over de bodem heen scheren’ of ‘er op te pletter slaan’ is echt heel erg dun geweest.

Gunnen

Waarom ik dan toch niet failliet ben gegaan? Ik kan een stoer verhaal ophouden over kracht, volharding, doorgaan en dat soort heroïsche teksten. Maar weet je wat mij uiteindelijk keer op keer gered heeft? Gunnen.

Een van mijn beste vrienden gunde mij in het donkerste diepe dal 50.000,- euro. En een manager bij een grote onderneming gunde mij een paar ton lening. Een ambtenaar gunde mij een mooie opdracht. En diezelfde ambtenaar gunde mij vervolgens extra tijd omdat we het helemaal niet voor elkaar kregen. Iemand gunde mij een ontmoeting met premier Balkenende om mijn bedrijf te promoten. De Postcode Loterij gunde mij het geld en de exposure om mijn wilde ideeën over duurzame energie kansrijker te maken. En mijn partner gunde mij alle tijd en energie die ik nodig had om vol te houden. Echt, al mijn reddingen werden mij gegund.

Kortom, ‘hoe overleef je het eerste jaar?’ Ten eerste: doe je huiswerk. Meer woorden ga ik daar niet aan vuil maken. Want veel belangrijker is het volgende:

Doe iets goeds, en meen wat je doet.

Dan gunt de hele wereld jou alles. Ook dat 2e, of 3e, of 4e beetje extra geld.

Failliet ga je niet omdat die ene klant niet wilde betalen. Of omdat de gemeente te traag was met je vergunning. Of omdat de economie ineens erg tegen zit.

Failliet ga je omdat jij niemand meer kunt overtuigen.

Failliet ga je omdat je ergens tegen iemand aan loopt, die het jou niet meer gunt.

Dus: be nice. En meen wat je doet. Dan komt het goed. Het is je gegund!

21 juli, 2011

SEO marketing: de zoekmachine voorbij

SEO marketing: de zoekmachine voorbij: "

Zoekmachines zijn zo goed als standaard onderdeel geworden van ons dagelijks functioneren. Dat ‘Googlen’ een werkwoord is geworden zegt meer dan genoeg. Als we iets willen weten vragen we het aan iemand of we zoeken op internet. De informatie die we vinden via Google nemen we al snel aan als waar. Dat is eigenlijk behoorlijk bijzonder.

Zoekmachines hebben het vertrouwen dat we ze geven ‘verdiend’ door goede resultaten tonen na een zoekopdracht. Dat vraag-antwoordproces is uiterst complex. Er is een complete industrie omheen ontstaan in de vorm van zoekmachineoptimalisatie (Search Engine Optimization, of kort: SEO). Daarnaast kennen we vooral SEA (search engine advertising), de betaalde vorm van zoekresultaten .

Volgens een WUA onderzoek uit september 2010 vormen de organische zoekresultaten twee keer zo vaak het startpunt als de gesponsorde links bovenaan en rechts. Het onderzoek laat ook zien dat tijdens het oriëntatieproces in 70 procent van de gevallen een zoekmachine wordt gebruikt. De verwachting is dat dit percentage stijgt.

Zoekmachines zijn belangrijk in het oriëntatieproces van consumenten. Dat staat inmiddels buiten kijf. Voor bedrijven is het dus een noodzaak om goed vindbaar te zijn via zoekmachines. Veel bedrijven investeren op dit moment met name in betaalde zoekmachinemarketing (SEA), terwijl de stelling is dat rendement verbetert als ook de organische zoekresultaten worden geoptimaliseerd. Sterker nog, is het niet zo dat het behalen van uitmuntende zoekresultaten op het organische deel niet in veel grotere mate bijdraagt aan de autoriteit van een merk vanwege de geloofwaardigheid van organische versus betaalde (gesponsorde) resultaten?

In dit artikel beperk ik me met name tot de zoekmachine Google, omdat het de grootste zoekmachine is en ook de innovatiefste.

Wat is zoekmachineoptimalisatie?

Alvorens we de diepte ingaan wil ik eerst een korte toelichting geven over zoekmachineoptimalisatie. Het doel van deze marketingtechniek is om een website voor de juiste zoekwoorden zo hoog mogelijk te laten ranken in de zoekmachines. Hierbij wordt de technische kant van een website verbeterd, de inhoud en structuur en het linkprofiel van de website. Ik wil benadrukken dat dit de ‘kort door de bocht’ versie is van zoekmachineoptimalisatie.

Bedrijven vinden het over het algemeen niet prettig dat er veel veranderd moet worden aan een website. ‘De site werkt al jaren prima’. ‘Hoeveel levert het ons op als de aanpassingen worden gemaakt?’. ‘Wanneer zien we resultaat?’. ‘Waarom duurt het zo lang?’. ‘ICT, webredactie, marketeers, communicatieafdeling en Legal moeten er ook nog naar kijken.’ En dit is nog maar het begin. SEO is geen eenvoudig proces.

Bij de huidige zoekmachineoptimalisatie kijken we verder dan alleen de website. Optimalisatie PR, Social media optimalisatie, mediarijke content creëren en verspreiden, samenwerking met partners optimaliseren. Waar bemoeit die SEO consultant zich mee? Optimale vindbaarheid op het internet!

Vindbaarheid verbeteren & de dynamiek van Google

Google maakt jaarlijks enkele honderden kleine en grote aanpassing aan zijn zoekmachine om zo relevant mogelijke resultaten te tonen. Daarbij probeert Google de resultaten te verrijken met extra informatie die afhankelijk is van de intentie van de zoekopdracht.

Zoek bijvoorbeeld op ‘hypotheek’ in Google. Je krijgt vervolgens resultaten te zien van relevante websites en rechts zelfs een kaartje van hypotheekgeoriënteerde bedrijven bij je in de buurt. En tussen de zoekresultaten staat ook een lijstje met deze bedrijven in de buurt. Deze extra resultaten vallen behoorlijk op. Waar voorheen diverse grote spelers vochten om een plekje bij de eerste tien zoekresultaten staan er nu ineens resultaten van kleine organisaties bij je om de hoek. Tussen de zoekresultaten staan nu ook nieuwsresultaten rondom ‘hypotheek’. Ook een opvallende verschijning.

Al deze elementen ‘vechten’ om de klik van de gebruiker. Bij voorkeur wil je als bedrijf in al deze elementen zichtbaar zijn. Zo zijn er nog veel meer elementen te benoemen die de zoekresultaten kunnen verrijken.

Een voorbeeld ‘rich search’:

Al deze ‘rich search’ elementen vergen meer optimalisatie dan alleen de website. Het vergt goede processen binnen een organisatie om de beschikbare informatie op de juiste manieren te ontsluiten.

En dat is nog niet alles. Google probeert meer gebruik te maken van diverse social media-factoren. Het is Google natuurlijk niet ontgaan dat social media een belangrijk communicatiekanaal zijn waar we graag voorkeuren laten blijken door mensen, bedrijven en organisaties te followen, sharen, liken, retweeten, connecten, enz.

Google heeft recent de +1 button geïntroduceerd. Hiermee kunnen mensen ook hun voorkeur uiten voor bepaalde zoekresultaten en websites. Wat wil Google hiermee doen? Dit is nog niet duidelijk. Google is de functionaliteit aan het uitbreiden en verbeteren. Via de nog nieuwere dienst ‘Google Plus’ kun je je ‘+1’ activiteiten delen met je vrienden die op deze wijze je voorkeur kunnen zien. Zo wordt het mogelijk dat de zoekresultaten verder verrijkt kunnen worden met de voorkeur van je vrienden. Daarmee wordt het resultaat van je zoektocht wellicht nog relevanter.

Nieuwe diensten van Google

Google heeft er alle belang bij dat zoveel mogelijk mensen zijn zoekmachine gebruiken. Ze verdienen er immers veel geld mee mee. De bruto omzet van Google in Q2 2011 was ruim 9 miljard dollar. Dit geld wordt voornamelijk verdiend met de betaalde zoekmachinemarketing.

Google investeert in diverse diensten om zoeken binnen specifieke onderwerpen nog makkelijk te maken, de zogenaamde vertical search sites zoals ITA voor vluchtinformatie en financiële vergelijker (BeatThatQuote.com) . Zo kennen we nu allemaal al Google Shopping en Google Finance en recent is Google officieel live gegaan met Google Advisor. Het is niet altijd een succes, zoals bij Google Powermeter en Google Buzz. Maar het mag duidelijk zijn dat Google continu op zoek is naar allerlei mogelijkheden om extra diensten aan te bieden rondom zoekresultaten waarmee het zijn omzet verder kunnen verhogen.

Inbound marketing & SEO

De enorme ontwikkeling die internet heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt heeft voor diverse nieuwe vormen van marketing gezorgd. Een daarvan is inbound marketing. Bij inbound marketing wordt getracht optimaal gebruik te maken van de communicatiemogelijkheden op internet. Om zo goed mogelijk gevonden te worden betekent ook dat je als bedrijf actief moet zijn op internet, niet alleen met adverteren, maar vooral ook met communiceren. Met inbound marketing wil je met name stimuleren dat andere over je merk praten op internet en je website bezoeken.

Dit ‘gratis’ verkeer stimuleer je door nuttige informatie te verspreiden op diverse manieren en door actief deel te nemen aan discussies op internet. Bovendien leidt inbound verkeer ook tot een hogere ‘ranking’ van Google in de SEO resultaten. Want hoe meer mensen op internet praten over een merk hoe groter de kans is dat men ook een link maakt naar de website.

Het is goed mogelijk dat veel van deze activiteiten die leiden tot inbound traffic al bestaan in de organisatie. Echter is men zich onvoldoende bewust van de rol in het totale plaatje. Hieronder een overzicht van diverse inbound factoren.

Wat doen bedrijven met SEO?

Even een kleine test. Weet je hoeveel SEO bezoekers je website heeft? Hoeveel SEO omzet levert de website op? Voor welke zoekwoorden wordt de website gevonden? Wat is het SEO bezoekers gedrag op de website? Welke rol speelt SEO bij de oriëntatie en uiteindelijke conversies? Zomaar even een paar vragen, waarvan ik zeker weet dat teveel bedrijven met websites ze niet kunnen beantwoorden. Goed meten is weten!

Op dit moment laten bedrijven SEO voornamelijk door bureaus uitvoeren. Hierbij wordt vaak alleen gekeken naar de optimalisatie van de website. Gevolg is dat de SEO awareness in de organisatie beperkt blijft en dat de optimalisatieslag van tijdelijke aard is. Om het maximale potentieel van SEO te benutten dienen bedrijven zich meer bewust te worden van de SEO potentie in de eigen organisatie in combinatie met inbound marketing.

Wat te doen?

Allereerst is het belangrijk dat ondernemingen SEO overwegen mee te nemen in de online marketingmix. We hebben kunnen constateren dat internet een belangrijke functie heeft bij de oriëntatiefase en dus een belangrijke rol speelt bij de uiteindelijke conversie. SEO speelt hierbij een grote rol, wellicht wat minder direct te herleiden als conversie attributie niet gemeten worden.

Bij grote organisaties worden wekelijks en wellicht dagelijks aanpassingen doorgevoerd aan de website. Informatie wordt aangepast, toegevoegd, verwijderd, nieuwe functionaliteiten, campagnes, persberichten, et cetera. Deze activiteiten hebben allemaal directe raakvlakken met SEO. Als dit niet goed doordacht wordt gedaan kan er veel SEO waarde worden verspild.

Welke stappen zouden bedrijven moeten doorlopen?

Analyse:

Analyseren hoeveel en welk verkeer de website heeft en wat de waarde ervan is.

Potentie:

Onderzoeken wat de doelgroep belangrijk vindt op internet en hoe ze zoeken naar informatie. In combinatie met de analyse kan ingeschat worden of de huidige website hieraan voldoet en wat er nog te winnen valt.

Bewustwording:

Analyseren wie in en buiten de organisatie een rol hebben bij het onderhouden van de website en welke rol de website speelt in de marketing mix. De processen moeten helder in kaart worden gebracht, welke hebben een cruciale rol en waar liggen de uitdagingen.

Doelstellingen:

Het bepalen van realistische doelstelling op korte en lange termijn. Hoe gaan deze doelstellingen behaald worden? En welke KPI’s zijn hierbij van belang om het meetbaar te maken.

Actie:

Door de analyse en de bewustwording krijgt de organisatie een actieve rol bij SEO. Bij alle online activiteiten wordt continu gecontroleerd wat de negatieve en positieve raakvlakken zijn met SEO.

Samenvattend: Gevonden worden is essentieel voor een bedrijf en SEO speelt daar een cruciale rol in. Het draagt niet alleen bij aan de oriëntatie en conversie. Ook draagt het bij in het creëren van een sterk merk wat ook offline zijn weerslag heeft. Het kan dus structureel waarde toevoegen aan de totale marketingmix. Bedrijven onderschatten dit potentieel en doen zichzelf te kort door de kansen van SEO onvolledig te benutten.


*) Auteur Reynder Bruyns is SEO Manager bij Netsociety


Foto: affiliate (cc)
"

SEO marketing: de zoekmachine voorbij

SEO marketing: de zoekmachine voorbij: "

Zoekmachines zijn zo goed als standaard onderdeel geworden van ons dagelijks functioneren. Dat ‘Googlen’ een werkwoord is geworden zegt meer dan genoeg. Als we iets willen weten vragen we het aan iemand of we zoeken op internet. De informatie die we vinden via Google nemen we al snel aan als waar. Dat is eigenlijk behoorlijk bijzonder.

Zoekmachines hebben het vertrouwen dat we ze geven ‘verdiend’ door goede resultaten tonen na een zoekopdracht. Dat vraag-antwoordproces is uiterst complex. Er is een complete industrie omheen ontstaan in de vorm van zoekmachineoptimalisatie (Search Engine Optimization, of kort: SEO). Daarnaast kennen we vooral SEA (search engine advertising), de betaalde vorm van zoekresultaten .

Volgens een WUA onderzoek uit september 2010 vormen de organische zoekresultaten twee keer zo vaak het startpunt als de gesponsorde links bovenaan en rechts. Het onderzoek laat ook zien dat tijdens het oriëntatieproces in 70 procent van de gevallen een zoekmachine wordt gebruikt. De verwachting is dat dit percentage stijgt.

Zoekmachines zijn belangrijk in het oriëntatieproces van consumenten. Dat staat inmiddels buiten kijf. Voor bedrijven is het dus een noodzaak om goed vindbaar te zijn via zoekmachines. Veel bedrijven investeren op dit moment met name in betaalde zoekmachinemarketing (SEA), terwijl de stelling is dat rendement verbetert als ook de organische zoekresultaten worden geoptimaliseerd. Sterker nog, is het niet zo dat het behalen van uitmuntende zoekresultaten op het organische deel niet in veel grotere mate bijdraagt aan de autoriteit van een merk vanwege de geloofwaardigheid van organische versus betaalde (gesponsorde) resultaten?

In dit artikel beperk ik me met name tot de zoekmachine Google, omdat het de grootste zoekmachine is en ook de innovatiefste.

Wat is zoekmachineoptimalisatie?

Alvorens we de diepte ingaan wil ik eerst een korte toelichting geven over zoekmachineoptimalisatie. Het doel van deze marketingtechniek is om een website voor de juiste zoekwoorden zo hoog mogelijk te laten ranken in de zoekmachines. Hierbij wordt de technische kant van een website verbeterd, de inhoud en structuur en het linkprofiel van de website. Ik wil benadrukken dat dit de ‘kort door de bocht’ versie is van zoekmachineoptimalisatie.

Bedrijven vinden het over het algemeen niet prettig dat er veel veranderd moet worden aan een website. ‘De site werkt al jaren prima’. ‘Hoeveel levert het ons op als de aanpassingen worden gemaakt?’. ‘Wanneer zien we resultaat?’. ‘Waarom duurt het zo lang?’. ‘ICT, webredactie, marketeers, communicatieafdeling en Legal moeten er ook nog naar kijken.’ En dit is nog maar het begin. SEO is geen eenvoudig proces.

Bij de huidige zoekmachineoptimalisatie kijken we verder dan alleen de website. Optimalisatie PR, Social media optimalisatie, mediarijke content creëren en verspreiden, samenwerking met partners optimaliseren. Waar bemoeit die SEO consultant zich mee? Optimale vindbaarheid op het internet!

Vindbaarheid verbeteren & de dynamiek van Google

Google maakt jaarlijks enkele honderden kleine en grote aanpassing aan zijn zoekmachine om zo relevant mogelijke resultaten te tonen. Daarbij probeert Google de resultaten te verrijken met extra informatie die afhankelijk is van de intentie van de zoekopdracht.

Zoek bijvoorbeeld op ‘hypotheek’ in Google. Je krijgt vervolgens resultaten te zien van relevante websites en rechts zelfs een kaartje van hypotheekgeoriënteerde bedrijven bij je in de buurt. En tussen de zoekresultaten staat ook een lijstje met deze bedrijven in de buurt. Deze extra resultaten vallen behoorlijk op. Waar voorheen diverse grote spelers vochten om een plekje bij de eerste tien zoekresultaten staan er nu ineens resultaten van kleine organisaties bij je om de hoek. Tussen de zoekresultaten staan nu ook nieuwsresultaten rondom ‘hypotheek’. Ook een opvallende verschijning.

Al deze elementen ‘vechten’ om de klik van de gebruiker. Bij voorkeur wil je als bedrijf in al deze elementen zichtbaar zijn. Zo zijn er nog veel meer elementen te benoemen die de zoekresultaten kunnen verrijken.

Een voorbeeld ‘rich search’:

Al deze ‘rich search’ elementen vergen meer optimalisatie dan alleen de website. Het vergt goede processen binnen een organisatie om de beschikbare informatie op de juiste manieren te ontsluiten.

En dat is nog niet alles. Google probeert meer gebruik te maken van diverse social media-factoren. Het is Google natuurlijk niet ontgaan dat social media een belangrijk communicatiekanaal zijn waar we graag voorkeuren laten blijken door mensen, bedrijven en organisaties te followen, sharen, liken, retweeten, connecten, enz.

Google heeft recent de +1 button geïntroduceerd. Hiermee kunnen mensen ook hun voorkeur uiten voor bepaalde zoekresultaten en websites. Wat wil Google hiermee doen? Dit is nog niet duidelijk. Google is de functionaliteit aan het uitbreiden en verbeteren. Via de nog nieuwere dienst ‘Google Plus’ kun je je ‘+1’ activiteiten delen met je vrienden die op deze wijze je voorkeur kunnen zien. Zo wordt het mogelijk dat de zoekresultaten verder verrijkt kunnen worden met de voorkeur van je vrienden. Daarmee wordt het resultaat van je zoektocht wellicht nog relevanter.

Nieuwe diensten van Google

Google heeft er alle belang bij dat zoveel mogelijk mensen zijn zoekmachine gebruiken. Ze verdienen er immers veel geld mee mee. De bruto omzet van Google in Q2 2011 was ruim 9 miljard dollar. Dit geld wordt voornamelijk verdiend met de betaalde zoekmachinemarketing.

Google investeert in diverse diensten om zoeken binnen specifieke onderwerpen nog makkelijk te maken, de zogenaamde vertical search sites zoals ITA voor vluchtinformatie en financiële vergelijker (BeatThatQuote.com) . Zo kennen we nu allemaal al Google Shopping en Google Finance en recent is Google officieel live gegaan met Google Advisor. Het is niet altijd een succes, zoals bij Google Powermeter en Google Buzz. Maar het mag duidelijk zijn dat Google continu op zoek is naar allerlei mogelijkheden om extra diensten aan te bieden rondom zoekresultaten waarmee het zijn omzet verder kunnen verhogen.

Inbound marketing & SEO

De enorme ontwikkeling die internet heeft doorgemaakt en nog steeds doormaakt heeft voor diverse nieuwe vormen van marketing gezorgd. Een daarvan is inbound marketing. Bij inbound marketing wordt getracht optimaal gebruik te maken van de communicatiemogelijkheden op internet. Om zo goed mogelijk gevonden te worden betekent ook dat je als bedrijf actief moet zijn op internet, niet alleen met adverteren, maar vooral ook met communiceren. Met inbound marketing wil je met name stimuleren dat andere over je merk praten op internet en je website bezoeken.

Dit ‘gratis’ verkeer stimuleer je door nuttige informatie te verspreiden op diverse manieren en door actief deel te nemen aan discussies op internet. Bovendien leidt inbound verkeer ook tot een hogere ‘ranking’ van Google in de SEO resultaten. Want hoe meer mensen op internet praten over een merk hoe groter de kans is dat men ook een link maakt naar de website.

Het is goed mogelijk dat veel van deze activiteiten die leiden tot inbound traffic al bestaan in de organisatie. Echter is men zich onvoldoende bewust van de rol in het totale plaatje. Hieronder een overzicht van diverse inbound factoren.

Wat doen bedrijven met SEO?

Even een kleine test. Weet je hoeveel SEO bezoekers je website heeft? Hoeveel SEO omzet levert de website op? Voor welke zoekwoorden wordt de website gevonden? Wat is het SEO bezoekers gedrag op de website? Welke rol speelt SEO bij de oriëntatie en uiteindelijke conversies? Zomaar even een paar vragen, waarvan ik zeker weet dat teveel bedrijven met websites ze niet kunnen beantwoorden. Goed meten is weten!

Op dit moment laten bedrijven SEO voornamelijk door bureaus uitvoeren. Hierbij wordt vaak alleen gekeken naar de optimalisatie van de website. Gevolg is dat de SEO awareness in de organisatie beperkt blijft en dat de optimalisatieslag van tijdelijke aard is. Om het maximale potentieel van SEO te benutten dienen bedrijven zich meer bewust te worden van de SEO potentie in de eigen organisatie in combinatie met inbound marketing.

Wat te doen?

Allereerst is het belangrijk dat ondernemingen SEO overwegen mee te nemen in de online marketingmix. We hebben kunnen constateren dat internet een belangrijke functie heeft bij de oriëntatiefase en dus een belangrijke rol speelt bij de uiteindelijke conversie. SEO speelt hierbij een grote rol, wellicht wat minder direct te herleiden als conversie attributie niet gemeten worden.

Bij grote organisaties worden wekelijks en wellicht dagelijks aanpassingen doorgevoerd aan de website. Informatie wordt aangepast, toegevoegd, verwijderd, nieuwe functionaliteiten, campagnes, persberichten, et cetera. Deze activiteiten hebben allemaal directe raakvlakken met SEO. Als dit niet goed doordacht wordt gedaan kan er veel SEO waarde worden verspild.

Welke stappen zouden bedrijven moeten doorlopen?

Analyse:

Analyseren hoeveel en welk verkeer de website heeft en wat de waarde ervan is.

Potentie:

Onderzoeken wat de doelgroep belangrijk vindt op internet en hoe ze zoeken naar informatie. In combinatie met de analyse kan ingeschat worden of de huidige website hieraan voldoet en wat er nog te winnen valt.

Bewustwording:

Analyseren wie in en buiten de organisatie een rol hebben bij het onderhouden van de website en welke rol de website speelt in de marketing mix. De processen moeten helder in kaart worden gebracht, welke hebben een cruciale rol en waar liggen de uitdagingen.

Doelstellingen:

Het bepalen van realistische doelstelling op korte en lange termijn. Hoe gaan deze doelstellingen behaald worden? En welke KPI’s zijn hierbij van belang om het meetbaar te maken.

Actie:

Door de analyse en de bewustwording krijgt de organisatie een actieve rol bij SEO. Bij alle online activiteiten wordt continu gecontroleerd wat de negatieve en positieve raakvlakken zijn met SEO.

Samenvattend: Gevonden worden is essentieel voor een bedrijf en SEO speelt daar een cruciale rol in. Het draagt niet alleen bij aan de oriëntatie en conversie. Ook draagt het bij in het creëren van een sterk merk wat ook offline zijn weerslag heeft. Het kan dus structureel waarde toevoegen aan de totale marketingmix. Bedrijven onderschatten dit potentieel en doen zichzelf te kort door de kansen van SEO onvolledig te benutten.


*) Auteur Reynder Bruyns is SEO Manager bij Netsociety


Foto: affiliate (cc)
"

19 juli, 2011

Hi-tec

Ik ben eigenlijk a Lucky B**. 40 Jaar geleden bij Siemens in München mocht ik al meewerken aan een oplossing om 12 lagen multilayers te ontwikkelen voor militaire toepassingen. Wat later in Duitsland stond ik met collega's aan de wieg van de eerst zelfbedieningspompen en elektronische telwerken. Heel kort zag ik hoe de technici van JVR de eerste 3D TV (noemden we toen stereo TV) demonstreerden. In Hong Kong was ik getuige van de introductie van de eerste IBM PC's met (toen nog) een 512k moederbord. Als marketing manager mocht ik Amiga's en de CDTV introduceren. Ik was nauw betrokken bij interactieve Teletekst (de tijd voor internet) en even later bij de spannende introductie van internet via de kabel in Noord Nederland. In Zeeland kreeg ik de vrijheid om alle grassprieten te filmen en op internet te zetten (hoezo Youtube?). En nu? Nu ben ik intensief betrokken bij de introductie van microkrediet in West Brabant. Straks? Nog steeds op zoek naar uitdagingen. Of het nu om hockey gaat of studenten begeleiden, om ondernemers te helpen of voorop te lopen met nieuwe (sociale) media. Ik ben nog niet uit geleerd.

Van patriarchaal naar matriarchaal?


Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat vrouwen sterk in  opmars zijn. Meer dan de helft van mijn klanten (starters) zijn vrouwen (65% plus), vrouwenvoetbal (net WK gezien) is interessanter dan de saaie kerels. Vrouwen hockey absolute wereldtop, Waterpolo idem dito. Kroes? Een toppertje. Door wie wordt straks Rutte vervangen?

13 juli, 2011

Ouwe L... dag

Zo, eerst even wennen aan de nieuwe nog rustigere lay-out.

Wat was er vandaag:


  • 08.30 bezoekje huisarts om een nieuw receptje vragen
  • 09.00 afspraak gemeente over SOM en de toekomst 
  • 11.00 zes afspraken maken voor Qredits voor al volgende week
  • 12.30 gauw een paar boterhammen
  • 13.30 naar Amphia Breda voor check up
  • 14.30 blog bijwerken
  • 15.00 SOM rapportage bijwerken ivm REAP
  • 16.30 laatste klant deze week voor Qredits voorbereiden


Ik mis de hectiek van het bedrijfsleven :-)
Morgen gewoon weer twee klanten.

Keep u posted

12 juli, 2011

Google+ al richting 10 miljoen gebruikers

Google+ al richting 10 miljoen gebruikers: "

En zo snel kan het gaan, slechts twee weken oud en nu zijn er al berichten dat Google+ dichtbij de 10 miljoen gebruikers zit. Deze eerste magische grens kan vandaag al worden bereikt. Dit stelt Paul Allen van Ancestry.com die een methode heeft bedacht om het aantal gebruikers van het nieuwe sociale netwerk te berekenen....

Lees verder »
google_plus_logo

01 juli, 2011

De starter, Brussel en het verborgen subsidiegoud

De meeste ondernemers zullen het liefst met een grote boog om Brussel heen lopen. Over Europese subsidies voor ondernemers hoor je weinig. Maar, kom je wel in aanmerking voor een subsidieregeling, dan gaat het niet over een paar duizend euro, maar over tonnen of zelfs miljoenen. Dan kun je jezelf rijk rekenen, toch?

Op subsidiejacht of niet?
‘De subsidiejacht in Brussel is zeker niet eenvoudig voor startende ondernemers’, zegt Arno Schoevaars, EU-specialist van subsidieadviesbureau PNO. ‘De Europese Commissie heeft geen specifieke subsidieregelingen voor starters; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen starters en mkb’ers. Informatie over Europese subsidies is slecht vindbaar. Alles staat wel beschreven op een van de vele webpagina’s van de Europese Commissie, maar het is vaak flink graven voordat je het juiste vindt.’

Tip 1: Onder meer AgentschapNL helpt je bij het ontsluiten van deze informatie.

Voor de meeste Europese subsidieregelingen geldt bovendien dat er geen cent wordt toegekend aan individuele bedrijven. De subsidies zijn vooral gericht op samenwerking. Schoevaars: ‘De EU geeft alleen subsidie aan internationale samenwerkingsverbanden waarin universiteiten, grote bedrijven en mkb’ers samenwerken aan een eindproduct. Voor starters is het ontzettend moeilijk om een relevant samenwerkingsverband te vinden, laat staan te beginnen.’
Tip 2: Ontwikkel niet zelf een samenwerkingsverband, maar zoek aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden. AgentschapNL en subsidieadviseurs kunnen je hierbij ondersteunen.


Tip 3: De Europese Commissie zoekt actief naar manieren om starters en mkb’ers makkelijker toegang te geven tot de beschikbare middelen van de EU. Daartoe zijn bijvoorbeeld netwerkprojecten Biochem (voor biochemische producten) en MOBIP (voor mobiele ICT applicaties) in het leven geroepen. In die netwerken vind je andere ondernemers die op zoek zijn naar Europese subsidies. Ook subsidieadviseurs organiseren dit soort netwerkbijeenkomsten.


Toch proberen?
Volgens Schoevaars blijken innovatieregelingen de meest interessante Brusselse subsidies voor kleine ondernemers. ‘De EU stelt steeds vaker als eis dat mkb’ers onderdeel zijn van een samenwerkingsverband dat nieuwe producten of technieken ontwikkelt.’


In de volgende subsidieprogramma’s spelen MKB’ers een steeds grotere rol in samenwerkingsverbanden:
- De verschillende onderdelen van het Zevende Kaderprogramma (FP7)
- Regeling Eco-Innovation, dat onderdeel uitmaakt van het Competetiveness and Innovation Programme (CIP)

Ook interessant:
- Erasmus for Young entrepreneurs. Een keertje kijken bij een ervaren ondernemer in een ander Europees land? De Europese Commissie heeft een subsidieregeling voor dit soort tripjes.

Wegblijven
Waar moet je als starter met een grote boog omheen lopen in Brussel? Begin niet aan een Europees subsidieproject wanneer je alleen geïnteresseerd bent in het subsidiegeld, is het devies van Schoevaars. Volgens de subsidie-expert varieert de slaagkans van een subsidieaanvraag tussen de 4 en 35 procent. ‘Dat terwijl het schrijven van de aanvraag erg complex en tijdrovend is.’ Zo moet de aanvraag in het Engels worden ingediend.

Na indiening duurt het volgens de statistieken van Schoevaars meestal een halfjaar tot een jaar voordat je project wordt goedgekeurd of afgekeurd. In de tussentijd ligt je project dus stil.

Schoevaars: ‘Bedenk dat een internationale samenwerking extra tijd en geld kost. Een Europese subsidie dekt gemiddeld de helft van de gemaakte kosten. De extra investering die je zelf doet, moet dus wel opwegen tegen de voordelen van deelname.’
Tip 4: Denk goed na wat je met deelname aan zo’n samenwerkingsproject wilt bereiken. Ben je alleen geïnteresseerd in het subsidiegeld, doe het dan niet. Wanneer je geïnteresseerd bent in de subsidie en in toetreding tot een netwerk van organisaties die open innovatie nastreven en nieuwe klanten, partners en leveranciers wilt ontmoeten, dan kan het interessant zijn om te participeren.

Tip 5: Denk niet dat je als young entrepreneur helemaal niet moet beginnen aan een Europees subsidietraject. Bekijk de site cordis eens. Daar vind je alle informatie over de Europese R&D programma’s. De site is compleet, maar prik wel door het Europese jargon heen.