26 januari, 2010

Kamer van Koophandel en MKB Nederland, mijn volgende klus?

MKB Brabant gaat zich samen met de Kamer van Koophandel inspannen om de slagkracht van het midden- en kleinbedrijf in West-Brabant te vergroten. 'MKB Lokaal in West-Brabant', is het project gedoopt.
Het is het tweede in zijn soort in Nederland, na Zeeland. De provinciale afdeling van werkgeversorganisatie MKB Nederland en de Kamer hebben Cécile Franssen als projectleider aangesteld. Zij heeft twee jaar de tijd om de regionale kleine en middelgrote bedrijven weerbaarder te maken, vernieuwing in gang te zetten, onderling contact en samenwerking te bevorderen en de belangenbehartiging bij bijvoorbeeld overheid en onderwijs te verbeteren.

"Een groot deel van de MKBbedrijven mist de kracht om te innoveren en nieuwe kansen te benutten", zegt Franssen. "Mogelijkheden blijven liggen doordat ondernemers de handen vol hebben aan het eigen bedrijf en niet toekomen aan contacten buitenshuis. Zo blijven ze in het vertrouwde kringetje ronddraaien." Haar inzet moet het versnipperde MKB een gezicht geven en steviger op de kaart zetten.

Franssen heeft Moerdijk en Roosendaal uitgekozen als gemeenten om te beginnen. Als het is gelukt om MKBondernemers daar warm te krijgen voor het project, gaat Franssen het concept uitrollen naar andere gemeenten. Momenteel is Cécile Franssen bezig contacten te leggen met alles en iedereen op ondernemersgebied in Moerdijk en Roosendaal.

"Ik destilleer uit die bijeenkomsten wat er speelt, waar de problemen liggen en waar behoefte aan is. Vervolgens kan ik als vertegenwoordiger van de MKB-ondernemers naar de gemeente of naar bijvoorbeeld het onderwijs stappen om die zaken aan te kaarten." Ze wil er vooral werk van maken kleine en middelgrote ondernemingen bij elkaar te brengen en tot meer samenwerking te bewegen.

"Daaruit kunnen combinaties ontstaan die sterk genoeg zijn om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen en in de markt te zetten. Als je individueel blijft opereren, komt het daar vaak niet van." 'MKB Lokaal' staat op zich los van de economische crisis: het idee bestond al bij MKB Brabant voordat die uitbrak. Maar de recessie heeft het project wel extraurgent gemaakt, vindt Franssen.

"Juist nu moeten bedrijven bereid zijn nieuwe wegen te bewandelen, willen ze overleven. Een positief aspect van de crisis is misschien wel dat ondernemers in deze tijd meer bereid zijn om anders naar hun zaken te kijken dan wanneer het geld toch wel binnenkomt."

24 januari, 2010

Twitter

Op de een of andere manier bereiken we de juiste mensen niet bij de diverse hockey clubs. Kwamen er op het afscheid van Hans nauwelijks mensen, onze eerste "nieuwjaarsreceptie" was al net zo min een succes.
Goed, er waren een man of 20 van zo'n 12 clubs (van de 93) en die maakten het wel gezellig, daar niet van. Maar van een massale opkomst was geen sprake. Nu ik dit opschrijf, bedenk ik me dat ook de receptie van de OvZ niet waanzinnig bezocht werd. Er waren wel meer mensen en ze hoefden maar 50 meter te lopen naar de ABN, maar toch. Ben ik een onverbeterlijke enthousiasteling dat ik maar blijf denken dat mensen het leuk vinden als je iets voor ze organiseert? Heb ik dat bord voor mijn kop dat ik niet zie dat mensen niet op dit soort feestjes te wachten zitten? Of is dit de moderne tijd en moeten we elkaar maar geluk wensen via Twitter en Hyves? Had Beatrix toch gelijk met haar nieuwjaarsrede? Neem nou de crisis-wijzer bijeenkomsten. Steenbergen, 90 man (en 23.000 inwoners); Moerdijk nauwelijks 40 man (en 37.000 inwoners). Roosendaal loopt goed vol zag ik op de site. Ben benieuwd hoeveel er komen in Breda. Gaat het dan toch om de boodschap? Of wordt de profeet in zijn eigen (hockey)stad niet geëerd? Beats me. als u het weet, Twitter ff!

22 januari, 2010

Crisis-Wijzer.nl

Na een winterslaap van 4 weken (half december tot half januari) is Microkredietloket weer volop aan de gang.Het eerste rondje loketten is weer geweest en we zijn volop bezig met het team van Crisis-wijzer.nl om voorlichting te geven in het SES gebied
 1. Woensdrecht 16 november, 2009
 2. Geertruidenberg 8 december, 2009
 3. Made 16 december, 2009
 4. Halderberge 12 januari, 2010
 5. Oosterhout 13 januari, 2010
 6. Moerdijk 19 januari, 2010
 7. Steenbergen 21 januari,
 8. Rucphen 25 januari, 2010
 9. Roosendaal 26 januari, 2010
 10. Baarle-Nassau 3 februari, 2010
 11. Breda 9 februari, 2010
 12. Bergen op Zoom 25 februari, 2010
 13. e.v.a
Wilt u meer weten over "ondernemen in zwaar weer"? kijk dan op de site of neem contact op met een van de vertrouwenspersonen in uw regio

19 januari, 2010

BBZ

Staatssecretaris Jetta Klijnsma roept gemeenten op meer lawaai te maken rond Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en zelfstandigen zo snel mogelijk te helpen bij financiële problemen.
De Bbz regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan zelfstandigen. De regeling wordt ook ingezet voor starten vanuit een uitkering. FNV stelt dat meer bekendheid met de regeling een run op de Voedselbanken door zzp'ers had kunnen voorkomen. Volgens de vakbond weten niet alleen ondernemers te weinig van de regeling. Ook bij gemeenten heerst onduidelijkheid.
Mogelijkheden van de Bbz:
een renteloze lening;
een rentedragende lening of starterskrediet;
een vergoeding voor begeleidingskosten;
een aanvulling van inkomsten tot bijstandsniveau.
Lees alles over de Bbz op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

14 januari, 2010

Metro

De KvK brengt u verder met ondernemen from veertienelf on Vimeo.

Waarom starters (zonder coach) niet door de eerste 2 jaar heen komen

Jan Boeren, adviseur bij Koenders & Partners noemt vier belangrijke redenen:

Realiteitszin
"Het begint bij het rekenwerk vooraf: hoeveel wil of moet je verdienen? Hoeveel verdien je aan één opdracht of aan één klant? Hoeveel aankopen van hoeveel klanten heb je dan nodig en wat is je plan om die klanten te krijgen? Veel ondernemers maken dit soort rekensommetjes niet. En worden ze toch gemaakt, dan worden de ‘onbekenden' vaak veel te rooskleurig ingecalculeerd. Vaak komen aannames tot stand door veronderstelling op veronderstelling te stapelen."

"Bij veel ondernemers is de realiteitszin verdwenen. De ondernemer kan geen afstand meer nemen van zijn idee en kritiek wordt niet getolereerd!"

Helder verdienmodel
"Hoe moet het dan wel? Wij zien graag een businessplan waarin een helder ‘verdienmodel' is opgenomen. Daar staat dan in hoe dat allemaal gaat werken, wat er dan moet gebeuren en dat dat misschien wel heel uitdagend, maar toch ook realistisch haalbaar is. Simpele vragen als: ‘hoeveel klanten heb je nodig, van welk type en met welke omzet? Hoeveel verdien je aan die klanten? Is het allemaal wel te doen met de personele bezetting die is voorgecalculeerd? Past het wel in de tijd? Levert het voldoende snel cash flow en resultaat op in relatie met de financieringsmogelijkheden?' En zoiets basaals als: ‘Waarom doen we het eigenlijk?' is toch een essentieel onderdeel van zo'n businessplan."

Kopende klanten
"Een andere faalfactor zit in de aandacht die de ondernemer heeft voor hoofd- en bijzaken. Hoofdzaak is in elk geval de ‘kopende klant'. Als die er niet is houdt het snel op. Toch zijn er veel ondernemers die ‘alles' in stelling hebben gebracht - administratie geregeld, voorraad in orde, showroom, autootje voor de verkoper, bedrijfskleding voor het personeel, bedenk het maar - maar die ‘kopende klant' zijn ze nog even vergeten: ‘Dat komt wel: eerst alles netjes voor elkaar!' Het lijkt soms een vlucht voorwaarts."

"Natuurlijk zien wij graag dat alles helemaal in orde is. Maar als er dan toch iets aan mankeert, dan maar liever iets anders dan ‘kopende klanten'. Die situatie noemen wij graag een ‘prettig probleem'. Dat is óók een probleem dat opgelost moet worden, maar het tast het bestaansrecht niet meteen zo aan. Een advies dat wij vaak geven: zoek een partij die misschien ook wel een klant zou kunnen worden, maar beschouw hem voorlopig alleen als vraagbaak: vraag vooral waarom hij je product niet zou willen kopen! Bouw vervolgens aan je argumentatie, zorg dat je in de communicatie met je doelgroep de tegenwerpingen als het ware vóórblijft door vooraf al de argumenten te noemen waarom de potentiële klant jouw product nu juist wel zou moeten willen hebben."

Focus, energie, tijd
"De derde reden waarom startups het vaak niet halen ligt in de energie die de ondernemer als het ware beschikbaar heeft voor dit nieuwe product. Veel ondernemers doen zo'n nieuw product ‘er even bij'. En dat gaat dus niet! Het is verstandig om je vooraf te realiseren dat een startup altijd een enorme energievreter is en dat succes alleen komt als die energie er in ruime mate is. Bij de ondernemer, maar ook bij medewerkers die bij de productintroductie bestrokken zijn. De regels van projectmanagement helpen om die energie in goede banen te leiden: Een project heeft een kop, een staart, dus een doorlooptijd. Er is een projectdoel: datgene dat klaar is als het project klaar is. En er is een budget. In geld én in tijd. En de projectleider is degene die op zich neemt om het projectdoel op tijd en binnen het budget te realiseren. Focus is het toverwoord. Als die er niet is komt er van de startup zelden iets terecht."

13 januari, 2010

Google breidt zijn online service van Google Apps uit met de mogelijkheid om ook andere bestandsformaten dan alleen die van Google Docs op te slaan.

De nieuwe upload-functionaliteit voor alle bestandstypen werkt in combinatie met de gedeelde mappen binnen Google Docs. Zo is het eenvoudig alle mogelijke bestanden met vrienden of collega's te delen. In plaats van emailen worden de bestanden geupload en gedeeld. Handig voor CAD-, Photoshop- of HTML-bestanden. De opslagruimte is 1 GB voor bestanden die niet zijn geconverteerd naar een Google Doc. De maximale bestandsgrootte is 250 MB. Extra opslagruimte kan worden gehuurd voor 25 dollarcent per GB per jaar.

Op deze manier breidt Google zijn clouddiensten langzaam voor op de komst van het Google Chrome OS, waar immers alle oplslag online plaatsvindt. Deze nieuwe mogelijkheid maakt ook het mailen van bestanden naar jezelf, van de ene naar de andere computer overbodig. Ook het gehannes met usb-sticks behoort dan tot het verleden.

In november al kondigde Google aan de prijs voor extra online opslagruimte te verlagen naar 5 euro voor 20 GB met een maximum van 16 TB.

Het bestandsdelen met Google Docs wordt de komende weken voor de Google Docs gebruikers beschikbaar gemaakt.

12 januari, 2010

35 procent meer starters

2009 telde bijna 240.000 nieuwe startups – een stijging van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Zuid-Holland kent de meeste nieuwe starters (48.293), het aantal nieuwe ondernemers steeg met 70 procent het hardst in Zeeland, blijkt uit onderzoek van ondernemersunited.nl.
Provincie 2008 2009 Stijging 2009 tov 2008
Zeeland 3163 5388 70,34%
Friesland 5877 9292 58,11%
Groningen 5178 7972 53,96%
Limburg 9426 14509 53,93%
Overijssel 10160 14769 45,36%
Gelderland 19553 28121 43,82%
Drenthe 4494 6430 43,08%
Utrecht 14605 19131 30,99%
Noord-Holland 35523 45462 27,98%
Zuid-Holland 37762 48293 27,89%
Noord-Brabant 25922 33118 27,76%
Flevoland 4484 5655 26,12%
Totaal 176147 238140 35,19%

11 januari, 2010

Zorgeloos rijden


Ook op zoek naar een toffe auto?

Goede en frisse moed

Na een betrekkelijke periode van rust tussen half december en half januari beginnen we met Microkredietloket weer met frisse moed.
Vanochtend de eerste vergadering van dit jaar voorgezeten omdat Kristel haar vakantiedagen aan het opmaken is. Edwin had zich ook afgemeld, de adviseurs van de KvK zaten allemaal aan de balie en de dames van Qredits waren druk bezig met klanten en financieringen.
Michael gaf een heldere uiteenzetting van Actieplan Groei. Hopelijk biedt dat soelaas. Verder morgen de 12e starten we weer met de loketten, te beginnen in Zevenbergen. Morgenavond Crisis-Wijzer in Oudenbosch, woensdag overdag in Oosterhout en Oudenbosch. in de avonduren weer naar Oosterhout voor Crisis-wijzer. Shit planning dus. Maar goed, we draaien weer, we nemen een portefeuille mee van 63 klanten in behandeling en zijn vol goede moed.

06 januari, 2010

Voorlopig blijven we glibberen

Eurosalt in Moerdijk, goed voor ruim de helft van al het Nederlandse strooizout, moet momenteel praktisch 'nee' verkopen. "Maandag verwachten we weer vier of vijf schepen, met zo'n 11.000 ton zout. Hoe lang dat we daarmee toe kunnen? Dat is genoeg voor één dag strooien", zegt Johan de Jong van Eurosalt. Of de zaken goed gaan? "Laten we het niet over geld hebben. Maar na veel magere jaren kunnen we nu in elk geval weer wat vet op de botten kweken. We hebben er sinds het begin van het strooiseizoen 200.000 ton zout doorheen gejaagd."