29 september, 2008

De gratis krant Dag verdwijnt (snik)

Woensdag verschijnt de laatste editie van het gratis dagblad van PCM Uitgevers en KPN. De website Dag.nl gaat wel door, maar met een veel kleinere redactie dan nu. Bij Dag werken nu bijna zestig mensen.

Dag is er volgens hoofdredacteur Witman niet in geslaagd om adverteerders in voldoende mate te interesseren voor hun product. Ook voor de andere gratis kranten (Metro, Spits en De Pers) is de advertentiemarkt op dit moment moeizaam. „Het is een verdringingsmarkt”, aldus Witman. Dag leed vorig jaar een verlies van 10 miljoen euro. Dit jaar stevende het blad af op een even groot verlies, zei bestuursvoorzitter Bert Groenewegen van PCM vorige week.

Dag verscheen voor het eerst op 8 mei 2007. De krant moest een multimediale nieuwsvoorziening worden. Website en mobiele diensten moesten net zo belangrijk worden als het papieren dagblad. Dat is maar ten dele gelukt, voornamelijk door technische problemen. De papieren krant heeft een oplage van 380.000 exemplaren.

26 september, 2008

China heeft donderdag zijn derde bemande ruimtevlucht gelanceerd

Drie astronauten, in China taikonauten genoemd, gaan bijna zeventig uur de ruimte in met hun ruimtevaartuig Shenzhou VII . Tijdens deze tocht zal voor het eerst een Chinees een ruimtewandeling maken.

De eer voor deze gewichtloze wandeling is toegevallen aan de 42-jarige luchtmachtpiloot Zhai Zhigang. Hij verlaat vrijdagochtend het ruimteschip en zal dan eerst een kleine telecomsatelliet lanceren. Die zorgt ervoor dat de Chinese bevolking zijn verrichtingen rechtstreeks kan volgen.

Het staatspersbureau Xinhua spreekt van een historische gebeurtenis. Alleen de Verenigde Staten en Rusland hebben tot nu toe zo'n ruimtemissie volbracht.

24 september, 2008

Oprichten bedrijf een koopje

Het notariaat wordt steeds spannender. Het krakende grind, de glanzende bolide, het statige kantoorpand in de binnenstad, de smaakvol gekafte aktes, de sigarenrook, champagne en bonbons zijn niet langer representatief voor de gehele sector.

Want op het bedrijventerrein aan de rand van de stad zit de prijsvechter in een loods of boven een garage. Met buiten een eenvoudig tweedehandsje en binnen een kaal kantoor, koffie in plastic bekertjes, ongekafte aktes. En de eierwekker op twintig minuten.

Sinds de introductie van marktwerking in de jaren negentig het eerbiedwaardige notariaat opschudde, bleef weinig meer bij het oude. Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) behoort inmiddels 10% van de negenhonderd notariskantoren tot de groep prijsvechters.

Naast burgers weten ook bedrijven de prijsvechters te vinden. In de ondernemingspraktijk van notarissen woedt een prijzenslag. Het internet leert dat de prijs van het oprichten van een bv uiteenloopt van euro 500 tot euro 1500. Naarmate de conjuncturele tegenwind heviger wordt, zullen meer entrepreneurs de prijsvechters op de bedrijventerreinen weten te vinden.
FD.nl/Bert Koopmans

Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (Volgens mij wel een goed idee)

De VVD is faliekant tegen een nieuwe heffing voor ondernemers. Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken wil gemeenten de mogelijkheid geven om te experimenteren met een 'gebiedsgerichte bestemmingsheffing'.

Als een meerderheid van de ondernemers in een bepaald gebied dat wil, kunnen er extra maatregelen komen om de veiligheid te vergroten en kunnen er extra voorzieningen komen. Alle ondernemers in het gebied worden verplicht om een bijdrage te leveren om 'free rider'-gedrag te voorkomen. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst van de heffing uit aan een vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Ruim zestig gemeenten hebben daarvoor al belangstelling getoond voor ongeveer honderd locaties.

Niet nog een verplichte bijdrage
De Tweede Kamer vergadert vandaag over het wetsvoorstel dat experimenten met zones voor Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV-zones) mogelijk maakt. VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot is tegen omdat een minderheid van ondernemers bij zo'n Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering gedwongen wordt mee te betalen. De VVD'er maakt bezwaar tegen verplichte bijdragen aan Kamers van Koophandel en aan bedrijfs- en productschappen. Hij wil er niet nog een bij. 'Beveiliging en schoonmaak zijn een taak van de gemeente, waarvoor ondernemers niet extra zouden moeten betalen', vindt Aptroot.

23 september, 2008

Beloftencompetitie (Ook voor schaduwteams?)

Hoofdklassers en overgangsklassers uit het zuiden krijgen begin oktober een uitnodiging om over de invoering van een beloftencompetitie in het hockey te praten. Competitieleider Peer Maas is betrokken bij het uitwerken van de plannen, waar met name Oranje Zwart zich sterk voor maakt. De nieuwe competitie, die waarschijnlijk op doordeweekse avonden zal worden gespeeld, is bedoeld voor hockeytalenten tussen de achttien en de twintig jaar. Door de grote toename van het aantal buitenlanders - vooral in de hoofdklasse bij de mannen - krijgen die nu te weinig kans om zich verder te ontwikkelen. In het westen gaat eind deze maand op initiatief van HIC al een beloftencompetitie van start waar acht clubs aan zullen deelnemen. De KNHB ziet die competitie als een pilot. De hockeybond probeert te initiëren dat in het zuiden een stedencompetitie van de grond komt. " Dan kunnen we later de balans opmaken hoe we een competitie voor beloften het beste vorm kunnen geven", zegt Marijke Fleuren, adjunct-directeur van de KNHB. Maas bemerkte bij eerste, informele contacten met de clubs al enige aversie tegen een stedencompetitie. "Clubs zijn bang dat spelers dan makkelijker naar een andere vereniging zullen overstappen. Dat ligt in het zuiden nogal gevoelig. Bovendien is een stedencompetitie moeilijker in de trainingsschema's van de verschillende clubs in te passen. Het kan best zijn dat er na het overleg een andere formule uit de bus komt. Ik zal me aansluiten bij de wensen van de betrokken clubs." De competitieleider is ervan overtuigd dat er een competitie voor beloften moet komen. "Talentvolle knaapjes komen nu nog te vaak in tweede elftallen terecht die gedomineerd worden door oude knarren. Ze fungeren daar vooral als waterdragers aan de zijkanten en worden gecommandeerd omdat die oudere hockeyers over minder loopvermogen beschikken. Door dat soort zaken leren ze niet zelf initiatiefrijk te hockeyen." Het anders organiseren van de tweede elftallen - waar een jaar geleden tijdens het overleg van de hoofdklassers nog sprake van was - is volgens Maas geen optie. De competitieleider vindt dat 'de zondag de zondag moeten blijven'. Hij rept over een competitie die op één avond in de week zijn beslag moet krijgen. Maas denkt dat er volgend seizoen met de competitie begonnen kan worden. De KNHB gaat er vanuit dat de grootste talenten van het zuiden het al na de winterstop tegen elkaar op zullen nemen. "Als dat de wens is van de bond, dan kan het ook", zegt Maas. "Wanneer er een akkoord is met de clubs, kan die competitie snel van start gaan."

Volkomen terecht


Ruim 700 miljoen naar infrastructuur West-Brabant

(Novum) - De provincie Noord-Brabant en negentien gemeenten investeren de komende jaren ruim zevenhonderd miljoen euro in de regio West-Brabant. Met het geld moeten verschillende veelal infrastructurele projecten worden uitgevoerd. Woensdag tekenen de provincie en de gemeenten een intentieovereenkomst in het stadhuis van Geertruidenberg.

De investeringen worden gefinancierd vanuit de eigen meerjarenbegrotingen van de gemeenten en de provincie. De provincie ziet voor West-Brabant 'unieke kansen', door de strategische ligging tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Door gezamenlijk op te trekken kunnen deze kansen verzilverd worden, meldt de provincie.

De komende jaren wordt onder meer geïnvesteerd in grote projecten zoals de spoorhaven Roosendaal, het logistiek park Moerdijk, het luchtvaart-businesspark Maintenance Valley, goederenvervoer over water en spoor, en knelpunten in vervoer over de weg. Daarnaast wordt bijna de helft van het bedrag gereserveerd voor lokale projecten die bijdragen aan de infrastructuur van de regio.

18 september, 2008

Met of zonder filter?

Laat ik duidelijk zijn, ik heb gerookt als een schoorsteen. Nu rook ik al weer zo'n 15 jaar niet meer en dat bevalt prima. Heb ik er dan problemen mee dat andere mensen roken? Dat niet, moet iedereen maar zelf weten. Mijn enige nadeel is dat, als ik in gezelschap ben geweest van rokers, mijn kleren stinken naar de rook. Voor rokers niet te ruiken, voor niet-rokers een stink geur.
De discussie waar je wel of niet mag roken is wat mij betreft te extreem gevoerd. In mijn laatste jaren bij ZeelandNet werd er keurig in afgesloten ruimtes met afzuiging gelegenheid gegeven om te roken. Nadeel was dat iedere roker tig keer per dag z'n kantoor verliet om (gezellig) een pafje te doen. Zeven minuten voor een filtertje is minimaal en sociaal gezien ben je zo tien minuten kwijt. Een uurtje extra arbeidsinproductiviteit perdag is er dus zo. (voor de rekenaars, 12,5%p/d)
De horeca maakt nogal bezwaar tegen het rookverbod. Deels terecht deels onterecht.
Als ik ergens wil gaan eten geniet ik echt meer van mijn gebakken schol als eraan tafel niet gerookt wordt. Na het eten naar de weer in ere herstelde (heren)rookkamer voor de sigaar en de cognac.
De weekend borrel is ook zo weer wat. Waarom niet een grote sticker op de deur waar wel of niet gerookt mag worden? Bezoekers zijn sowieso vrij om de kroeg zelf uit te zoeken en personeel kan diezelfde keuze maken.
Nu zie ik overal mensen buiten staan (de paria's van de nieuwe tijd dus) en is het op straat een zooitje van weggegooide peuken. Dat vind ik zeker net zo erg.
Enfin, de discussie is wat mij betreft nog niet gesloten.

17 september, 2008

Plan "F"

Stef Fleischeuer (1954), tot vorig jaar top-ambtenaar bij de gemeente Rotterdam, adviseert de gemeente Moerdijk bij de Gebiedsontwikkeling Moerdijk.
Dat proces moet uiteindelijk leiden tot onder meer de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk, het oppoetsen van de haven van Moerdijk Dorp, de sanering van chemiebedrijf Caldic en een aantal andere ingrepen die de leefbaarheid aan de oostkant van de gemeente Moerdijk moeten verbeteren.

Fleischeuer begeleidt het proces niet alleen namens de gemeente Moerdijk, maar ook namens het rijk en de provincie Noord-Brabant.

Die drie instanties tekenden vorig jaar een intentieovereenkomst voor het gebied, die eind dit jaar moet worden omgezet in een beheersovereenkomst, als tenminste de rekensommetjes van de onderscheiden projecten sluitend zijn.

Fleischeuer begeleidt dat proces al sinds maart, maar vorige week viel zijn naam pas voor het eerst in het openbaar in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Voorzitter Frans Fakkers van de fractie van Onafhankelijk Moerdijk vroeg toen terloops hoe het stond met de vorderingen van 'Plan F', de naam van het bureau van Fleischeuer.

Volgens Fleischeuer moet zijn rol gezien worden als 'een soort secretaris': "Ik bereid de vergaderingen voor van de stuurgroep, waarin directeuren van gemeente, rijk en provincie zitten en ik doe verslag van die bijeenkomsten. Misschien hier en daar zorgen dat partijen bij de les blijven en het proces stroomlijnen. Dat is het werk van de procesmanager."

Fleischeuer bemoeit zich niet met bijvoorbeeld de onderhandelingen over verplaatsing van het chemisch bedrijf Caldic:

"Dat doen anderen, maar ik ben wel heel benieuwd naar de uitkomst. Dat is namelijk een van de elementen om te bepalen of er straks een overeenkomst is of niet.

PRINSJESDAG 2008 - SPECIAL

De belangrijkste voorstellen voor 2009 op een rij

1-Bevriezing zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt in 2009 niet geïndexeerd. Dit is het tweede jaar op rij dat er geen of geen volledige indexatie plaatsvindt.

2-MKB-winstvrijstelling verhoogd
Ondernemers voor de inkomstenbelasting die winst maken hoeven volgend jaar over 10,7% van de belastbare winst geen belasting te betalen. Dit jaar bedraagt de MKB-winstvrijstelling nog 10%. Het effect van deze verhoging is zeer beperkt. Per 1.000 euro belastbare winst is het maximaal te behalen voordeel ongeveer 3,50 euro.

Om voor de MKB-winstvrijstelling in aanmerking te komen moet zijn voldaan aan het urencriterium (1.225 uur). Het kabinet presenteert bij het belastingplan 2009 wel denkrichtingen over het laten vervallen van het urencriterium in de toekomst.

3-Startersaftrek verhoogd
De startersaftrek wordt in 2008 met 155 euro verhoogd naar 2.190 euro.

4-Algemene heffingskorting wordt verlaagd
De algemene heffingskorting wordt verlaagd van 2.074 euro in 2008 naar 2.007 euro in 2009.

5-Wijziging belastingtarieven in de inkomstenbelasting
Het belastingtarief over de eerste schijf wordt verlaagd met 0,1 procentpunt. Het belastingtarief over de tweede schijf wordt echter met 0,15 procentpunt verhoogd.

6-Verlaging tarief vennootschapsbelasting
Het belastingtarief voor winsten boven de 40.000 euro en tot maximaal 250.000 euro wordt (vooralsnog tijdelijk) verlaagd naar 20%. Voor veel zelfstandigen zal deze verlaging geen effect hebben, omdat zij zelden of nooit dergelijke winsten realiseren.

7-Verhoging maximumpremiegrondslag derde pijler
Als gevolg van de invoering van banksparen werd vorig jaar de maiximpumpremiegrondslag voor pensioenopbouw in de derde pijler verlaagd naar 103.257 euro. Als gevolg hiervan zijn ondernemers in een relatief ongunstiger positie gekomen om pensioen op te bouwen. In 2009 wordt deze verlaging daarom ongedaan gemaakt en bedraagt de maximumpremiegrondslag in de derde pijler 153.221 euro.

8-Verlaging van inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering wordt voor werknemers (en directeuren-grootaandeelhouders) verlaagd van 7,2% naar 6,9%. Naar verwachting zal het lage tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor winst- en resultaatgenieters eveneens met 0,3 procentpunt worden verlaagd naar 4,8%.

9-Verhoging grens kwartaalaangifte BTW
De grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting gaat per 1 januari 2009 omhoog van 7.000 euro naar 15.000 euro. Een deel van de zelfstandigen zal daardoor minder vaak btw-aangifte hoeven te doen.
10-Automatische verlenging van de VAR
Ter vermindering van de administratieve lasten zullen VAR-beschikkingen vanaf 2010 automatisch worden verstrekt wanneer zich gedurende enige jaren geen wijziging heeft voorgedaan. De zelfstandige hoeft dan dus zelf geen VAR meer aan te vragen. Aan de automatische verstrekking zijn voorwaarden verbonden. PZO is op zichzelf blij met de automatische verlening, maar waarschuwt dat de voorwaarden ook zelf makkelijk weer tot extra administratieve lasten kunnen leiden.

11-Urencriterium in 2009 nog niet aangepast
Het urencriterium (1.225 uur) lijkt in 2009 nog niet te worden aangepast. Het kabinet denkt na over een afschaffing van het urencriterium in het kader van de MKB-winstvrijstelling en heeft daarover enkele denkrichtingen gepresenteerd. Het huidige urencriterium werkt belemmerend voor parttime-ondernemers. Als er minder dan 1.225 uur aan de onderneming wordt besteed, dan bestaat er geen enkel recht op fiscale ondernemersfaciliteiten.

12-Uniformering definities
Het kabinet zal zich in 2009 inzetten om definities rond het ondernemerschap te uniformeren, om daarmee onduidelijkheden en irritaties zoveel mogelijk weg te nemen.

15 september, 2008

Kwaliteit internet in Japan het beste, Nederland derde

Japan heeft kwalitatief het ‘beste’ breedbandinternet ter wereld. Zweden het op één na beste, Nederland is derde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kwaliteit van internet, uitgevoerd door onderzoekers van Oxford University.

De Verenigde Staten eindigen in het onderzoek onder 42 landen op de zestiende plaats, Groot-Brittannië 24ste, India als laatste. De onderzoekers lieten online testsite Speedtest.net wereldwijd 8 miljoen tests naar breedbandinternet uitvoeren. ‘Kwaliteit’ definieerden ze als ‘gemak voor de hedendaagse internetconsument’. Het betekende dat ‘downloadsnelheid’, ‘reactietijd’ en ‘de snelheid van uploaden’ in het onderzoek belangrijke waarden waren.

De eerste plek voor Japan is gezien zijn recente investeringen in breedband niet verrassend. Bovendien maken in Japan relatief minder mensen gebruik van internet, zodat de verbindingen sneller zijn. Zou je echter ook die laatste factor meewegen, dan eindigt Nederland volgens de studie op de eerste plaats. Eerder dit jaar bleek dat Nederland in het aantal aansluitingen van breedband met enkele Scandinavische landen tot de wereldtop behoort. In Nederland heeft 34,2 procent van de huishoudens ADSL, kabel of een andere vorm van snel internet.

12 september, 2008

Heemskerk start landelijk netwerk voor microfinanciering

Nederland krijgt een landelijk netwerk voor microfinanciering om kredieten te verlenen en een database waar coaches zijn te vinden die mensen kunnen ondersteunen bij het opstarten van een bedrijf. Deze plannen heeft staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) op 11 september 2008 bekend gemaakt tijdens een landelijke bijeenkomst over microfinanciering in Nieuwegein.
Verder wordt, op initiatief van Nederlandse banken, de stichting Microkrediet Nederland opgericht. Deze stichting krijgt een vermogen van vijftien miljoen euro en verstrekt zelf leningen aan mensen met een levensvatbaar ondernemingsplan, die verder niet voor financiering via een bank in aanmerking komen.
De staatssecretaris lanceerde in Nieuwegein ook een database waarin mensen met een microfinanciering op zoek kunnen naar coaches die hen kunnen begeleiden. Heemskerk is in gesprek met een aantal gemeenten en organisaties om via pilots uit te zoeken hoe de doelgroep voor coaching en microkrediet het beste bereikt kan worden.
Microfinanciering gaat over leningen aan ondernemers tot 35.000 euro, in combinatie met begeleiding of coaching van de ondernemer. Veel kleine ondernemers hebben moeite om financiers te vinden, omdat het om relatief kleine bedragen gaat, ze weinig zekerheden kunnen bieden en banken de risico's moeilijk kunnen beoordelen. Ook is vaak meer begeleiding nodig dan banken kunnen bieden. De Raad voor Microfinanciering adviseerde in oktober 2007 om microfinanciering toegankelijker te maken om ondernemerschap te stimuleren.

10 september, 2008

Prinses Máxima 11 september 2008 bij bijeenkomst Microfinanciering

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden woont donderdag 11 september de landelijke bijeenkomst Microfinanciering bij in Nieuwegein.

De Raad voor Microfinanciering, waar Prinses Máxima lid van is, heeft in oktober 2007 een advies uitgebracht aan de heer drs. F. Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken, om microfinanciering toegankelijker te maken voor (kleine) ondernemers en de ondernemers daarbij goed te begeleiden. Staatssecretaris Heemskerk presenteert tijdens de plenaire opening van de bijeenkomst, in het bijzijn van een aantal leden van de Raad voor Microfinanciering, de uitwerking van het advies op het gebied van financiering, coaching en distributie.

Startende ondernemers die moeite hebben een bank te vinden voor de financiering van hun plannen, kunnen straks met steun van de gemeente alsnog geld krijgen. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Kleine ondernemers hebben nu vaak moeite financiers te vinden.

Verder maakte Heemskerk bekend dat de regering het gemeenten vanaf januari 2009 mogelijk wil maken ondernemers te dwingen mee te betalen aan 'bedrijfsgerichte gebiedsverbetering'. Nu mogen ondernemers weigeren mee te betalen aan bijvoorbeeld het opknappen van een winkelzone, terwijl ze daar vervolgens wel van profiteren. Volgens Heemskerk kunnen dergelijke 'free riders' met een heffing worden aangepakt, zodra een meerderheid voor de gebiedsverbetering is.

08 september, 2008

'Google-satelliet' GeoEye-1 gelanceerd


De GeoEye 1 satelliet maakt ongeëvenaard scherpe foto's, maar alleen de Amerikaanse defensie en internetbedrijf Google mogen er gebruik van maken.
geoeye

De GeoEye 1 gaat foto's maken met een resolutie van 41 centimeter voor zwart-wit foto's en 1,65 meter voor kleurenfoto's. De overheid heeft echter bepaald dat de hoogste resolutie voor de gepubliceerde foto's 50 centimeter mag zijn.

De satelliet is voor het grootste deel gefinancierd door de Amerikaanse defensieorganisatie National Geospatial-Intelligence Agency. Daarnaast heeft Google als enige commerciële partij een exclusieve overeenkomst gesloten met GeoEye voor de afname van de satellietbeelden, om te gebruiken in Google Earth en Maps.

Het Google-logo stond dan ook prominent op de Delta II draagraket die de satelliet in een baan 681 kilometer hoge baan om de aarde bracht en Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin waren beide present bij de lancering.

De satelliet draait vooralsnog proefrondjes. De eerste scherpe beelden worden later dit najaar verwacht.

05 september, 2008

Hij is er: de mini-Dell (Ik ben gek op dit soort mini PC's)

Het heeft even geduurd, maar vandaag is dan eindelijk de Inspiron Mini 9 van Dell officieel onthuld. Hiermee begeeft ook Dell zich op de markt van de razend populaire netbooks.

De Inspiron Mini 9 weegt 1035 gram, heeft een 8,9"beeldscherm (1024x600) en solid state disc (SSD). Wi-fi is standaard ingebouwd. Dell biedt ook een aantal opties, zoals een ingebouwde webcam (die er bij concurrenten als de Acer Aspire One en de MSI Wind overigens standaard in zit) en bluetooth. Het huidige model wordt geleverd met Windows XP Home, maar Dell zegt over een aantal weken ook met een Ubuntu 8.04-model te komen.

03 september, 2008

Meisjeshockey in tien jaar meer dan verdubbeld


In 1998 vond in Utrecht een dubbel WK-hockey plaats. De Nederlandse heren werden wereldkampioen, de dames werden tweede. Er zaten 15.000 mensen in het stadion.

Het was het begin van een groei- en bloeiperiode van de hockeysport in Nederland. De KNHB had in 1998 127.000 leden, nu 202.000. Een onderzoek uit 2006 voorspelt 260.000 leden in 2015, al zijn er dan wel 250 extra kunstgrasvelden nodig.

Vooral onder de meisjes tot achttien jaar is de aanwas enorm. Hun aantal steeg van 34.000 in 1998 tot 74.000 nu.

Blijft de vraag hoeveel vrouwelijke scheidsrechters er nu en in de toekomst zijn die al die meiden moeten fluiten?

'Kippenstrontcentrale' verwarmt 90.000 huishoudens

De Biomassacentrale Moerdijk levert elektriciteit aan ongeveer negentigduizend huishoudens. Daarmee is het de grootste energiecentrale ter wereld waar kippenmest als grondstof wordt gebruikt, zegt een woordvoerder van energiebedrijf Delta. Minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) was woensdag aanwezig bij de opening van de Zeeuwse centrale.

In totaal produceren Nederlandse pluimveehouders per jaar 1,2 miljoen ton kippenstront. Een derde daarvan wordt gebruikt als mest, de overige achthonderdduizend ton is afval.

De Biomassacentrale Moerdijk gaat meer dan de helft van de mest die normaal wordt afgevoerd als afval, 440 duizend ton, omzetten in elektriciteit. De as die overblijft na de verbranding wordt hergebruikt en verkocht als grondstof voor kunstmest.
De centrale in Moerdijk pakt ook het mestoverschot aan. Een derde van alle kippenmest in Nederland wordt er verbrand. Moerdijk heeft de eerste centrale op het vasteland van Europa die energie uit kippenmest gaat opwekken.

De centrale stoot bij het opwekken van elektriciteit nauwelijks broeikasgassen uit. Er is wel uitstoot, maar die hoeveelheid staat gelijk aan de hoeveelheid die vrijkomt als de mest over het land wordt uitgestrooid. In de toekomst produceert de centrale helemaal broeikasgasvrij. Een bedrijf in de buurt kan het broeikasgas gebruiken voor de productie van papier. Een woordvoerder van Delta kan nog niet zeggen wanneer de eerste broeikasgasvrije stroom wordt geproduceerd.

De elektriciteitscentrale van 36,5 megawatt draait op gedroogde kippenmest. Energiebedrijf Delta neemt de stroom af. 

Iedere dag komen er vijftig tot zestig kiepwagens of containers met kippenmest aan in Moerdijk, vertelt project manager ing. Freddy Meesters (42). Een vrachtwagen bevat zo’n dertig ton kippenmest . De Biomassacentrale (BMC) krijgt aan de poort 7,50 euro voor elke ton, die anders over het land uitgereden zou worden. De droge mest wordt in bunkers gestort, gemengd en verbrand om een stoomturbine met generator aan te drijven De turbine draait 24 uur per dag en gaat jaarlijks 270 miljoen kilowattuur aan elektriciteit leveren, genoeg voor alle huizen in een stad als Groningen (ongeveer tachtigduizend huishoudens).
 
De bouw van de centrale begon in augustus 2006. In april van dit jaar startte het proefdraaien en afgelopen woensdag opende minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid de biomassacentrale.
 
Delta, leverancier van elektriciteit, gas en diensten (telefonie en internet), is met vijftig procent de grootste aandeelhouder. Aannemer AE&E en land- en tuinbouworganisaties ZLTO en DEP bezitten de andere helft van de aandelen. De Oostenrijkse aannemer AE&E was samen met de elektrotechnische multinational Siemens aannemer van het project dat honderdvijftig miljoen euro kostte.
 
Dit bedrag moet in tien jaar zijn terugverdiend, inclusief een redelijk rendement, vertelt civiel ingenieur Meesters. De kilowattuurprijs ligt tussen de vijftien en twintig cent, vergelijkbaar met de kostprijs van elektriciteit van een windpark op zee. Elektriciteit van een kolencentrale kost zes cent per kilowattuur. BMC komt in aanmerking voor een MEP-subsidie (Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie) van 9,7 cent per kilowattuur. Deze exploitatiesubsidie, in combinatie de inkomsten uit het afnemen van de mest, zorgt er voor dat de investering rendabel is.
 
Een kleine zevenhonderd boeren leveren jaarlijks 440.000 ton aan uitwerpselen. Dit is een derde van de totale productie van de 27 miljoen leghennen en 44 miljoen vleeskuikens die Nederland telt.
 
De centrale kan als CO2-neutraal worden aangemerkt, omdat de koolstofdioxide die de schoorsteen van de centrale verlaat, aan de atmosfeer onttrokken is door het gewas dat de kippen eten.
 
In de toekomst wil BMC Moerdijk de rookgassen leveren aan zijn buurman in Moerdijk, de papiergrondstoffenfabrikant Omya. In deze fabriek wordt CO2 gebonden door calciumoxide (CaO) tot calciumcarbonaat (CaCO3) dat dient als grondstof voor papier. 

Klanten gaan volgens Delta niets extra's betalen voor de groene stroom uit de centrale.

Firefox toch beter? (voorlopig nog niet, ik kap er ven mee, want er zitten nog wat foutjes in)

Als een donderslag bij heldere hemel lanceerde Google gisteren zijn eigen internetbrowser. Analisten speculeren nu druk over of Google Chrome kan concurreren met gevestigde browsers als Internet Explorer, Firefox en Opera.
Twee sterke punten van Chrome zijn dat het gebruikmaakt van Google Gears en Apple's WebKit rendering-engine. Hierdoor is Chrome net zo snel als Safari en kunnen ontwikkelaars applicaties ontwikkelen die zich gedragen als offline software.
Chrome behandelt elk tabblad als een afzonderlijk proces. Hierdoor kan een gebruiker bijvoorbeeld snel zien welk tabblad systeemgeheugen opslokt. En wanneer een tabblad crasht dan stopt niet de gehele browser ermee. Google heeft ook goed gekeken naar Opera's Speed Dial. De startpagina van Chrome toont de negen meestbezochte websites. Opmerkelijk is dat Google de tabbladen boven de adresbalk plaatst. Chrome heeft ook de 'omnibox', een adresbalk en zoekveld in één. Het is duidelijk dat Google met Chrome een zeer krachtige, snelle, veilige en flexible browser in handen heeft.

01 september, 2008

Hollen of stilstaan

Na een toch wel wat rustigere periode tijdens de vakantie is het nu weer hurry up.
De hockey (7Klap en web) (Jongste Jeugdzaken) (Recreatiehockey) (Schoolhockey) vreet weer tijd.
EZ toont duidelijk belangstelling voor Startersloket West Brabant. De OVZ is een continu aandachtspunt met a.s. alweer de zoveelste ledenvergadering. Volgende week weer de braderie. HannaH had een leuke housewarming. Het WSP wil langskomen om de vraag naar administratief personeel te bespreken. Kortom tis zoals altijd hollen of stilstaan.