31 december, 2008

A small step for man, a giant step for mankind

De contracten worden ondertekend. (Foto: Willem Jan Joachems)

De contracten worden ondertekend. (Foto: Willem Jan Joachems)

KLUNDERT - Shell Moerdijk heeft woensdag bijna alle reservegrond aan het havenschap verkocht. Het gaat in totaal om 131 hectare. Het terrein grenst aan het bestaande Shell-terrein langs de Chemieweg. Het is geschikt voor alle soorten industrie, tot en met de zwaarste categorie. Volgens de nieuwe eigenaar, havenschap Moerdijk, is er nu al veel belangstelling.


Het stuk grond (midden op de foto) dat verkocht is aan het havenschap Moerdijk.

Er zijn meer dan zes bedrijven die zich er willen vestigen. Daaronder is ook een energiebedrijf dat er een gasgestookte elektriciteitscentrale wil bouwen. Dat zou dan de derde elektriciteitscentrale worden op Moerdijk.

Caldic
Of ook de chemische fabriek van Caldic in Zevenbergen naar het terrein gaat verhuizen, is onbekend. De gemeente Moerdijk wil graag dat het bedrijf vertrekt zodat Zevenbergen kan uitbreiden en er onder meer een nieuwe randweg kan aanleggen. Het terrein grenst deels aan de Westelijke insteekhaven en er kan 700 meter kade worden gebouwd, waaronder terminals voor zeeschepen.

Met de aankoop van de 131 hectare is er ineens veel nieuwe grond op de markt gekomen. Maar volgens havenschapdirecteur Udo Uiterwijk betekent dat niet dat de omstreden plannen voor het nabijgelegen Moerdijkse Hoek van de baan zijn. Volgens Uiterwijk is dat gebied ten noorden van Zevenbergen tussen de A16 en A17, meer geschikt voor andere soorten bedrijvigheid zoals transportbedrijven.

Historisch
Al jaren wordt er gesproken en ook onderhandeld over braakliggende stukken grond op industrieterrein Moerdijk. Veel partijen zijn het er over eens dat eerst die open plekken bebouwd moeten worden en dat er dan pas nieuwe bedrijventerreinen moeten worden aangelegd. De grondverkoop door Shell wordt dan ook 'historisch' genoemd. Zelden wordt in Nederland zo veel waardevolle industriegrond in één keer verkocht.

Shell Moerdijk weigerde jarenlang het stuk te verkopen omdat ze het zelf beschouwden als 'strategische grondreserve'. Volgens het havenschap was Shell er inmiddels van overtuigd geraakt dat het terrein ook niet op de middellange termijn gebruikt zou gaan worden. Het olie- en chemieconcern heeft overigens nog steeds braakliggende grond over voor toekomstige uitbreidingen. Aan de kant van de jachthaven van Noordschans ligt nog 85 hectare.

Wat Shell precies heeft gekregen voor het terrein is niet bekend gemaakt maar het gaat vermoedelijk om vele miljoenen euro's. Industrieterrein Moerdijk is met 2600 hectare (26 miljoen vierkante meter) de grootste in zijn soort in Noord-Brabant en heeft als enige een zeehaven. Het terrein is goed voor 1,3 procent van het totale Nederlandse energieverbruik.

30 december, 2008

Hoger starterskrediet bij re-integratie

Het starterskrediet dat door het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) wordt uitgekeerd, is met ingang van 1 januari 2009 verhoogd van 31.975 naar 32.775 euro.

Als iemand met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ziektewetuitkering een bedrijf wil starten, kan het UWV soms helpen met een starterskrediet. Het starterskrediet is een lening van maximaal 32.775 euro. Voorwaarden zijn dat het bedrijf nog niet is gestart en dat het werk dat de aanvrager wil gaan doen, past bij de ervaring en mogelijkheden van de ziekte of handicap.

Borgstelling
Het UWV kijkt altijd eerst of borgstelling mogelijk is. Bij borgstelling stelt UWV zich alleen aansprakelijk voor de lening die de aanvrager afsluit. Is borgstelling niet mogelijk, dan kan het UWV de lening ook verstrekken. De rente bedraagt zeven procent.

Voorbereidingskrediet
In het starterskrediet zit het voorbereidingskrediet. Dit is een maximumbedrag van rond de 2.700 euro. De starter kan het bijvoorbeeld gebruiken voor beursbezoek, vakliteratuur of acquisitie. Het starterskrediet en het voorbereidingskrediet zijn leningen die moeten worden terugbetaald. Ook als de starter zelf de lening stopzet, moet hij deze terugbetalen.

Ben ik ff blij dat ik in West Brabant ben

Ondernemers in West-Brabant zijn het meest tevreden in de gemeenten Etten-Leur, Dongen en Oosterhout.
In de ranglijst van tevredenheid van ondernemers staan deze drie gemeenten in de top tien van Noord-Brabant, op respectievelijk de derde, zesde en negende plek met rapportcijfers van een 7,0 voor Etten-Leur, een 6,9 voor Dongen en een 6,8 voor Oosterhout. Moerdijk staat op de 48e plek met het cijfer 6,2.

Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau HanzeConnect uit Groningen. Op initiatief van MKB-Nederland, het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel onderzocht HanzeConnect in 2008 hoe Nederlandse gemeenten gewaardeerd worden door het midden- en kleinbedrijf. In totaal hebben 15.537 ondernemers (die voldoen aan de MKB-criteria) hun medewerking verleend aan het landelijke onderzoek.

Aan de ondernemers is onder andere gevraagd welk rapportcijfer zij het ondernemersklimaat van de eigen gemeente geven. In Noord-Brabant staat Breda op de twintigste plek in de ranglijst van tevredenheid van de ondernemers (rapportcijfer 6,6) en Bergen op Zoom op de 41e plek (6,3).

Roosendaal scoort met een 5,3 veruit als de slechtste West-Brabantse gemeente. Alleen de ondernemers in Grave geven het ondernemersklimaat in hun gemeente een lager cijfer: een 5,1.

Het imago van de West-Brabantse gemeenten bij ondernemers van buiten de gemeente is over het algemeen vrij goed. Ondernemers van buitenaf zouden zich vooral graag vestigen in Breda: na Eindhoven de populairste Brabantse gemeente voor buitenstaanders. De gemeente Moerdijk neemt wat het imago betreft de zeventiende plaats in.

Op het gebied van beleid en de communicatie hierover scoort Breda ook als beste van de West-Brabantse gemeenten, met een derde plek op de Brabantse ranglijst.

Alle criteria bij elkaar opgeteld wordt de gemeente Werkendam door ondernemers in Noord-Brabant het meest gewaardeerd, met een totaalscore van 7,2. Op de landelijke ranglijst staat deze gemeente op de veertiende plaats.

Breda is met een 27e plaats op de landelijke lijst de MKB-vriendelijkste gemeente van West-Brabant. Moerdijk staat op de 43e plaats wat de totaalscore betreft.

25 december, 2008

Kerstvakantie?

Na a lweer een week van stressen om de ijsbaan draaiend te krijgen, heb ik eindelijk rust om in ieder geval iets op "papier" te krijgen. Grootste probleem om voor het eerst weer in jaren een ijsbaan neer te leggen was natuurlijk de scepsis van de "ondernemers". Met Rik als stoomwals werd er dan toch nog voldoende sponsorgeld bijeen gescharreld en kon afgelopen donderdag (nadat de markt weg was) begonnen worden met de opbouw. De harde kern (Cees Nooteboom van CENO, Ruud van Steen van the Phonehouse, Kenneth van Tol van Crash & Care, waren samen met bestuursleden en Multimate de buffelaars. Vrijdag de vlonder leggen, In de avond wate er op en dan 24 uur wachten tot de boel bevrozen zou zijn. Met bijna 12 graden boven nul liep dat nou net niet zoals we dachten en omdat Wim Denie zaterdag om 12.00 zou openen zag de Burger alleen maar een grote waterplas. Flexibel als Wim is wilde hij zondagochtend om 10.00 nog we leven terugkomen om alsnog, getooid met ambtsketen, een lint door te knippen. Na de eerste aazeling van slechts 2 kinderen, werd het zondagmiddag enorm druk en moest Gerben als suppost alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te leiden. Met Gerben staan af en toe Rik z'n schoonvader mee te helpen en Marcel en Charlotte van de hockey. Verder is het net als overal, vrijwilligers ho maar. Maar wel zeiken dat dit of dat niet goed is of dat de kaartjes te duur zijn. Misschien toch wel nuttig om te memoreren dat als de baan afsluit met een verlies, wij als bestuur verantwoordelijk zijn en de op persoonlijke titel de IJslandbank verliezen mogen dekken of aftreden.
Keep your fingers crosed!
Enfin, We zijn nu (1e Kerstdag) up en running en we bezorgen veel mensen plezier. En daar ging het om. Straks de "Gup" wat broodjes brengen en dan terug naar de Kerstboom.
Merry Xmas !!

19 december, 2008

Boekhouding stichtingen moet openbaar

Stichtingen moeten de buitenwereld meer inzicht geven in hun financiële huishouding. Dat is volgens staatssecretaris Albayrak van Justitie nodig om misbruik van stichtingen door criminelen te kunnen aanpakken. De staatssecretaris wil dat stichtingen jaarlijks hun balans publiceren, evenals een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Ze heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld stichtingen te verplichten deze gegevens in het openbare Handelsregister van de Kamer van Koophandel te deponeren. Kwetsbaar voor criminaliteit Nederland telt ongeveer 160.000 stichtingen. De overheid heeft weinig zicht op hun reilen en zeilen. 'Dit maakt de stichting kwetsbaar voor verschillende vormen van criminaliteit', aldus Albayrak. Ze noemt daarbij faillissements- en subsidiefraude, witwassen en ideologisch geïnspireerde criminaliteit. 'Zo kan een stichting een onschuldig ogend voorportaal zijn van een organisatie die terrorisme financiert of personen rekruteert voor illegale activiteiten vanuit een radicale doelstelling.' Meer zicht Staatssecretaris Albayrak heeft geen aanwijzingen dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van stichtingen, maar vindt toch dat de overheid meer zicht moet krijgen op deze organisaties. De staatssecretaris wil het Burgerlijk Wetboek in 2009 aanpassen.

17 december, 2008

Microkredietloket West Brabant

Persbericht

Breda 15 december 2008-12-17

Microkredietloket West Brabant officieel aangekondigd.

Na een jaar van voorbereiding door de stichting BrainZ, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN en de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland werd tijdens de eindejaarsreceptie, door de voorzitter van de KvK de heer C. Rutten, Microkredietloket West Brabant, met een startdatum begin januari 2009, officieel aangekondigd.

Het loket wordt gehuisvest in het Ondernemingshuis waar de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en REWIN ook gehuisvest zijn. Stichting Microkredietloket West-Brabant zal tevens een loketfunctie gaan vervullen op de 6 grotere locaties in de regio.
Voor de overige 13 kleinere gemeenten is een aangepast programma ontwikkeld.

Microkredietloket West Brabant heeft een uitgebreide database met coaches uit diverse branches en werkt bovendien samen met een aantal grote HBO instellingen.
De communicatie en uitvoering ligt geheel in handen van de KvK Zuidwest-Nederland.

Waarom microfinanciering in West Brabant?
Relatief kleine kredietaanvragen zijn in verhouding te hoog tot de beperkte baten en het risico dat de banken lopen. Nogal eens zijn ondernemingsplannen onvoldoende kredietwaardig geschreven, worden ze onvoldoende vertrouwenwekkend gepresenteerd, of heeft de krediet aanvrager een verleden dat banken te weinig vertrouwen inboezemt. Zeker 20% van deze starters kan de droom wel verwezenlijken met behulp van een microkrediet.

Waar kun je microfinanciering krijgen?
Microkredietloket West Brabant verstrekt zelf geen kredieten. Het ministerie van Economische Zaken heeft een fonds opgericht waar (door)startende ondernemers met een goed onderbouwd ondernemingsplan een lening kunnen aanvragen.
Microkredietloket West Brabant coördineert deze aanvragen en begeleidt ondernemers tot en met de aanvraag (en ook daarna met behulp van coaching).
Aan de deelnemer wordt een bijdrage in de projectkosten gevraagd van € 150,-.

Meer informatie: www.microkredietloket.nl
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, kantoor Breda, T (076) 564 69 90.
Stichting BrainZ, kantoor Zevenbergen T (0168) 335 448
REWIN, kantoor Breda T.(076) 564 67 94

11 december, 2008

Update

Wachten is nooit mijn sterkste kant geweest. Maar na een jaar KvK's, REWINNEN, Gemeenten, Provincies en EZETTEN aflopen begin ik het steeds beter te begrijpen, of eigenlijk niet. Het is gewoon niet mijn aard! Aan de ene kant snap ik het wel. Je vraagt iets aan mensen die verantwoordelijk zijn voor geld of politieke betrokkenheid van de gemeenschap. En dat moet nu eenmaal zorgvuldig gebeuren. Dat zal altijd het spanningsveld blijven tussen overheid en bedrijfsleven.
Ik gebruik deze tijd (overigens samen met Evelyn) nuttig om alle voorbereidingen die nodig zijn om de launch van Microkredietloket West Brabant voor te bereiden goed op papier te krijgen, de juiste mensen te mobiliseren, en procedures te fijnslijpen.
Vamiddag is de presentatie van Westtop en ik denk dat Peter wel een en ander wereldkundig zal maken. Vrijdag even tussendoor de receptie van het 30 jarig lustrum van HCZ (u bent allen van harte welkom) en maandag een volle agenda: eerst naar de KvK (werkplek zoeken, dan naar AVANS, door naar NHTV, na de lunch naar de gemeente Breda en vanaf laat in de middag de ouderjaars borrel van de KvK zelf waar Microkredietloket ook geannonceerd zal worden.
Keep u posted
Baldy

10 december, 2008

1983 (en ik was daar bij)

Nederland moest nog 15 jaar langer wachten voordat de eerste Pc zijn intrede deed. IBM kwam in 1983 met de IBM 5150 op de markt, een model dat het bedrijf in 1981 in de Verenigde Staten lanceerde. In het eerste jaar in Nederland gingen er 250 van over de toonbank [Daarvan kocht Leen Hazelzet van Info'Products de 1e 10. Ik zat toen bij Banavie in Hong Kong en mocht er 2 aan Anthony Tse van MBA verkopen. DOS 1.0; GTO; groen schermpje, 512 kb moederbord.] , voor een prijs van rond de 10.000 gulden. De prijs begon te dalen nadat er verschillende kloons op de markt kwamen en de technologie van IBM steeds beter begon te worden. Na 1250 verkochte stuks in 1984 was de invasie van de Pc in Nederland niet meer tegen te stuiten. Daarna de XT, de AT, 286, 386 etc.

05 december, 2008

Sinterklaas

Niet dat ik veel met de oude man op heb, leuk voor de kinderen en zeker als je een grote familie hebt die elkaar ook nog eens iedere keer graag willen zien, maar voor solofiguren, echt niets.
Ondanks dat blijf ik nog wel even geloven in instanties die lekkers beloven.
Er lopen nu 2 definitieve aanvragen voor subsidie en zonder al te veel tegenwind brengt Sinterklaas dan wel de Kerstman nog dit jaar het goede bericht dat Microkredietloket West Brabant ook financieel van start kan gaan.
Wat ook leuk is dat we als Ondernemersvereniging voor het eerst een schaatsbaan aanleggen in Zevenbergen. Met Kerstbomen van Bjorn.
De Sint is helaas niet geweest op de hockey club, maar daarentegen waren er wel heel veel pieten en heel veel klein grut. Voor herhaling vatbaar.
Nu we toch voor sint spelen, het 30 jaar jubileum zit ook goed in elkaar. Receptie en senioren feest incl. diner is zo goed als vol geboekt en the Zone is gereserveerd voor medio februari.

02 december, 2008

Ben aan vakantie toe

Het is wel te merken aan de sporadische updates van deze blog dat er op dit moment veel andere zaken spelen.
Het aanstormend lustrum van Hockey Club Zevenbergen vreet veel tijd, tel daarbij de zaterdagen en de zondagen op en dan heb je best tijd over voor o.a. de OVZ.
Zeker tegen Sinterklaastijd en de Kerst begint het voor ondernemers weer druk te worden, ondanks de kredietcrisis. Gelukkig dat Rik het meeste werk verzet voor de schaatsbaan, maar de contacten met de gemeente lopen toch voor een groot deel via mij en Ronald.
Tussendoor maken we dan nog even gauw een 7Klap (kost ook al gauw een halve dag) en probeer ik me nuttig te maken op kantoor (voor wat hoort wat, toch?)
De meeste tijd gaat zitten in het klaar maken van REAP en EZ subsidies voor Microkredietloket West Brabant. Heb je net versie 8 klaar, komt er weer een kleine aanvulling. Kort en goed, beide aanvragen zijn nu in definitieve vorm de deur uit en de komende week wachten we dus in spanning af. Als beide subsidies toegekend worden is het nog even hurry up, feestje bouwen, notaris, statuten, KvK, belasting, the whole works. En dat nog net even voor de Kerst.
Wanneer ik op vakantie ga? Beats me.

27 november, 2008

Ritchie Brothers

Europa's grootste veiling van vrachtwagens, kraanwagens, shovels en andere machines is woensdag begonnen. Bij het Canadese bedrijf Ritchie Brothers in Moerdijk worden de komende drie dagen zo'n vierduizend machines geveild. De megaveiling is in Europa uniek in haar soort. Ieder jaar komen er zo'n 1400 mensen op af, die allemaal op zoek zijn naar een koopje. Vrijwel alle hotels in de omgeving zijn bezet.

De veiling vindt plaats in een razend tempo. In minder dan een minuut wordt een machine afgehamerd. Van de financiële crisis was woensdagmorgen nog weinig te merken. De omzet lag op dat moment zelfs iets hoger dan vorig jaar. Verwacht wordt dat er voor in totaal 40 tot 45 miljoen euro wordt verkocht.

25 november, 2008

Persbericht Noordelijke randweg

Vandaag is er een intentieverklaring getekend door de provincie Noord-Brabant en
de gemeente Moerdijk over de aanleg van een randweg om de Noordkant van
Zevenbergen. Op de website
www.moerdijkmeermogelijk.nl is hierover een
nieuwsbericht geplaatst. Via de onderstaande link kunt u dit bericht lezen en
tevens de presentatie en intentieverklaring bekijken.
http://www.moerdijkmeermogelijk.nl/nieuws/nieuwsberichten/145,115/onderteking-intentieverklaring-noordrand

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijk groet,


Werkgroep communicatie MoerdijkMeerMogelijk

21 november, 2008

Microkredietloket West Brabant

Eindelijk is de kogel door de kerk. Na een openhartig gesprek tussen de KvK, EZ en de twee aanvragers die een intakepunt willen opzetten is er eindelijk duidelijkheid, met dank aan Huub en Iris. West Brabant en Zeeland krijgen ieder hun eigen organisatie, waarbij West Brabant (Microkredietloket dus) onder auspiciën van de KvK zal vallen. Financiering voor het eerste jaar is positief en al aangevraagd en zit in de (hopenlijk snelle) molen.
Deadline is nu dat we in januari 2009 van start kunnen, willen en van EZ moeten gaan.
De druk op de ketel is dus groot. Baie veel werk aan de winkel dus.

Je wordt ouder pappa

Als je ouder wordt kijk je vaker terug op dit soort zaken.
DOS 1.0, Guide to Operations, User manual, en dat alles voor 640k.

-
Windows is vandaag 23 jaar geworden. Op 20 november 1985 werd Windows 1.0, het originele 16-bit besturingssysteem, geboren.
Microsoft kondigde het concept van grafische vensters aan in de lente van 1983. De eerste versie van Windows kwam echter pas in november 1985 uit. Windows 1.0 werd door 55 ontwikkelaars in een jaar tijd ontwikkeld. Het besturingssysteem was een revolutie op het gebied van bedieningsgemak. Gebruikers konden met een muis door het besturingsysteem navigeren en de verschillende functies en applicaties gebruiken.

Windows 1.0 kwam met een aantal desktopapplicaties (MS-DOS File Management Program), een kalender, een digitaal kladblok, een calculator en telecommunicatieprogramma's om hun dagelijkse activiteiten mee te beheren. Revolutionair was ook dat gebruikers tussen programma's konden switchen zonder deze eerst te moeten afsluiten en weer opstarten.

Windows 1.0 had 256 kleuren, schaalbare vensters, een plek gereserveerd voor geminimaliseerde programma's (dit werd later de taakbalk) en de mogelijkheid om het uiterlijk van de vensters aan te passen. Microsoft introduceerde in Windows 1.0 ook het concept van de "Control Panel" en interface-opties als tekstvelden, radiobuttons en scrolling bars. In Windows 1.0 konden vensters gemaximaliseerd en geminimaliseerd worden, maar ze konden elkaar niet overlappen zodat het onhandig was om meerdere vensters tegelijk open te hebben.

Speciaal voor de verjaardag van Windows 1.0 heeft Microsoft-baas Steve Ballmer een hilarische advertentie voor Windows 1.0 uitgebracht. Ballmer schreeuwt zijn enthousiasme uit voor Windows Write, Windows Paint, Notepad en een klokapplicatie.

20 november, 2008

Accommodatiebeleid: complexe materie

Elf dorpen, tientallen accommodaties en honderden gebruikers van die gebouwen.
Probeer dat allemaal maar eens op een rijtje te zetten. De gemeente Moerdijk krijgt nog een flinke kluif aan het accommodatiebeleid.

Om gevoed te worden voor de discussie straks in de gemeenteraad, mochten gebruikers gisteren 'schieten' op een aantal stellingen.

'Buitensportverenigingen gaan voortaan een bijdrage betalen voor het onderhoud aan de velden, want dat is eerlijker tegenover de binnensportvereniginge', is zo'n prikkelende stelling. "Niet aardig om ons daar nu mee te confronteren", brieste de Seolto-voorzitter. "Want wij ontvangen in tegenstelling tot een zaalsportclub geen subsidie."

Die binnensportverenigingen hebben het kennelijk ook niet eenvoudig. Een vertegenwoordigster van de volleybalclub Groene Ster deed haar beklag over de slechte staat van de sportmaterialen in De Borgh. "De beheerder zegt dat hij dat herstel niet kan betalen. En het is geen gemeentelijke accommodatie, dus daar kunnen we kennelijk ook niet aankloppen."

De afhankelijkheid van een beheerder werd ook aangegrepen met de hartekreet om dorpshuizen terug in handen te geven van de verenigingen. Dat vergroot de betrokkenheid bij de verenigingsleden. Meer clubs onder één dak brengen, deed ook de wenkbrauwen fronsen. Het kan de groei van een vereniging blokkeren. Vaststellen van het beleid vergt nog een jaar.

Nieuw kerkhof in 2013 gereed (Even door blijven ademen dus)

De gemeente Moerdijk wil een begraafplaats met daarbij een crematorium aan de Langeweg ter hoogte van zorgboerderij Zwanenhoeve. "We doen momenteel onderzoek naar de haalbaarheid van een crematorium bij de begraafplaats", vertelt wethouder Ada Grootenboer. "Er is steeds meer behoefte aan en ook lokale ondernemers zien er brood in." Het onderzoek moet in 2010 zijn afgerond en de nieuwe begraafplaats zou in 2013 gereed moeten zijn.
De locatie aan de Langeweg heeft de voorkeur van de gemeente omdat die daar bijna alle grond al in eigendom heeft. De nieuwe Oostrand, die wordt aangelegd tussen de Hazeldonkse Zandweg en de Langeweg, grenst aan het perceel waar de begraafplaats moet komen. De begraafplaats wordt ruim twee hectare groot.

Een alternatief is de grond achter de sportvelden aan de Klundertseweg in Zevenbergen. "Maar dat is nog in particuliere handen", verduidelijkt Grootenboer.

De gemeente laat tegelijkertijd onderzoeken of de exploitatie en het beheer van de nieuwe begraafplaats straks uitbesteed kan worden. "We vinden dat niet primair een taak van de gemeente."

Het is de bedoeling dat op de nieuwe begraafplaats naast ondergronds begraven ook de mogelijkheid komt voor bovengronds begraven. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een urnentuin en een strooiveld.

14 november, 2008

Quote

"Dat de details van het spel goed moeten worden doorgenomen en er heldere afspraken moeten zijn over hoe te spelen is duidelijk. Het gaat er echter om dat de coach alle spelers met elkaar kan verbinden door ze zichzelf te laten overtuigen van het groepsidee en begrip te creëren voor elkaar. De winst die er gehaald kan worden zit hem dus in het psychologische. De vraag moet zijn: hoe krijg ik het individu in optimale staat om het maximale uit de groep te halen? En dus niet: hoe kan ik het team optimaal laten presteren? Het verschil zit ‘m in de aanpak. Individu versus collectief. En dat kost tijd en inzicht, want elke speler vraagt om een unieke benadering, zodat die zichzelf kan zijn."

10 november, 2008

Obama begint verandering online

Het eerste duidelijke verschil tussen President-Elect Obama en de zittende President Bush is nu al te zien. Obama omarmt nieuwe technologie, terwijl Bush amper weet wat het internet is.

De ploeg van Obama lanceert deze week de nieuwe website change.gov. De site moet een soort sociaal netwerk zijn voor mensen die mee willen werken aan verandering in de VS. Op de site vinden bezoekers het laatste nieuws uit het Obama-kamp, een webblog en een agenda. De website moet het gapende gat tussen de overheid en de burger verkleinen.

Op de site laat Obama weten wat hij belangrijk vindt om te veranderen en hoe hij dat wil gaan doen. In de sectie "American Moment" kunnen bezoekers hun zorgen, adviezen, meningen en toekomstverwachtingen aan Obama doorgeven.


Website: http://change.gov/

07 november, 2008

Microkredietloket West Brabant

Vanochtend een indringend gesprek gehad met Grace Boldewijn. Helaas niet veel wijzer geworden.
Ik kreeg een beetje de indruk dat hun plannen nog weinig concreet waren en dat men tijd aan het kopen is. Volgende week weer een gesprek met EZ. Dan moet het duidelijker worden welke rol wie wil / kan spelen. Compliment voor Huub over de opmerking "in my chambers, now!"

Floris jan Bovelander in zijn column in gratis dagblad De Pers:

‘Daar waar het voetbal blijft hangen in de regels uit de jaren van zwart-wit televisie probeert het hockey zich bijna wanhopig te ontwikkelen tot een aantrekkelijke kijksport. Ik ben van huis uit nogal conservatief, ik heb grote moeite met veranderingen en neem graag genoegen met dingen zoals ze zijn.

Zo was ik jarenlang fervent tegenstander van kunstgras. Hockeyen deed je op gras. Romantiek, de geur van het gemaaide gras, zwarte knieën en krijt aan de broek, zo diende hockey gespeeld te worden. Iedereen kan op kunstgras een bal stoppen, geen polletjes, geen hobbels, alles vlak. Fysieke broodhockeyers werden helden, het was de ondergang van de technici.

Play-offs ook zoiets, ik was fel tegen. Als je aan het einde van de rit bovenaan staat ben je kampioen, alle punten tellen. Wat dat betreft was ik niet anders dan de voetballers, de voetbalbobo's die het liefst in het verleden spelen en regels handhaven simpelweg omdat het nu eenmaal zo is. Bang om het oude vertrouwde los te laten.

Maar ik ben om, je moet blijven schaven aan je sport voor publiek,voor sponsors en voor jezelf. De veranderingen scheiden het kaf van het koren. Technische spelers, aanvallers en dribbelaars worden beloond, de afbrekers gestraft. Ik ben trots op mijn sport omdat ze niet alleen de sport maar ook mijzelf heeft weten te veranderen.'

05 november, 2008

Er stond nog wat leeg!!

De bouw van het politiebureau in Zevenbergen, dat gepland stond aan de Schansdijk, gaat niet door. Plaatsvervangend korpschef Dick Schouten van de politie Midden en West Brabant heeft dit meegedeeld aan burgemeester Wim Denie van Moerdijk. De korpsleiding heeft het besluit genomen omdat de Nederlandse politie en dus ook het korps Midden en West Brabant wordt geconfronteerd met bezuinigingen.
Voor beide partijen is het duidelijk dat een vast politieonderkomen in de gemeente Moerdijk niet van de baan is. In overleg tussen de gemeente en de politie zal op korte termijn worden bekeken of het mogelijk is om de politiedienstverlening binnen het gemeentehuis te handhaven en zelfs uit te breiden.

'Oudere' 45-plussers aan de slag met Aboutaleb

Staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) wil komend jaar 15.000 extra werkloze 45-plussers aan een baan helpen.

Daarvan moet bovendien een op de drie ouder zijn dan 55 jaar. Dat heeft Aboutaleb maandag bekendgemaakt.

Hiermee wordt een vervolg geven aan het speciale Actieteam Talent 45+bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) dat sinds 1 januari 2007 voor oudere werklozen is ingesteld.

Twee jaar lang moest het CWI jaarlijks 15.000 extra 45-plussers aan de slag krijgen ten opzichte van 2006; ofwel in totaal 30.000 extra oudere werklozen aan het werk. Dat aantal werd al begin dit jaar bereikt.

Nu zijn er sinds 1 januari 2007 in totaal 130.000 werklozen van 45 jaar en ouder aan werk geholpen. Dat zijn er 55.000 meer dan in eerdere jaren toen er nog geen CWI-medewerkers speciaal waren vrijgemaakt voor ouderen.

Slechte arbeidsmarktpositie

Maar volgens Aboutaleb is de arbeidsmarktpositie voor een werkzoekende 45-plusser nog steeds erg slecht. Zo heeft driekwart van deze groep werklozen meer dan een jaar nodig voor het vinden van een nieuwe baan. Volgens een CWI-woordvoerder wordt jaarlijks maar 2 procent van de 1,2 miljoen vacatures ingevuld door 45-plussers.

Volgens de Nieuwsflits Arbeidsmarkt van het CWI was in september 5,4 procent van de beroepsbevolking werkzoekend zonder baan. Voor de groep 45 tot 55 jaar lag dit percentage op 5,8, maar de werkloosheid onder 55-plussers was flink hoger en bedroeg 11 procent.

31 oktober, 2008

Microfinanciering (wie kent wie?)


Seminar en netwerkbijeenkomst Microfinanciering: een impressie from Kenniscentrum Microfinanciering on Vimeo.

Sinds de zomer zit hij zonder werk

Nico Netwerker (56) is zo'n zzp'er in de ondersteunende hoek. Sinds een aantal jaar werkt hij als zelfstandig verander- en verbetermanager. De afgelopen twee jaar had hij opdracht na opdracht, maar sinds de zomer zit hij zonder werk. Dit is volgens hem niet alleen aan de verslechterde economie te wijten, maar ook aan hemzelf. 'Omdat ik de afgelopen tijd fulltime heb gewerkt, heb ik mijn netwerk verwaarloosd. Je hoort altijd dat dat heel belangrijk is, maar dat heb ik genegeerd. Nu word ik met mijn neus op de feiten gedrukt.'

30 oktober, 2008

Too many chiefs, not enough Indians ?

Neem een gemiddeld commercieel team. De directeur is vijftig, de Sales Managers zijn veertig, de Account Managers dertig en de echte jonkies zitten op de binnendienst. Deze traditionele wigwamvorm is niet weg te branden uit het Nederlandse bedrijfsleven en dat zal dan wel niet zonder reden zijn. De Indianen wisten al dat een enkel persoon genoeg is om de weg naar de bizons aan te wijzen en dat er veel meer nodig zijn om er genoeg te vangen, te slachten en klaar te maken. Indianen hadden door hun gevaarlijke job en de aanwezigheid van schietgrage cowboys een korte levensverwachting. Het lekkere baantje van opperhoofd kon alleen maar geerfd worden, zodat de wigwamvorm in de stam gehandhaafd bleef. In onze westerse maatschappij stoppen mensen steeds eerder met roken en moeten ze steeds later stoppen met werken. Ze worden ouder en gezonder, maar werken wel door, met als gevolg: too many chiefs, not enough Indians. Ons wigwammodel kraakt en houdt slechts s tand door regelmatig te reorganiseren en de oudjes te bedanken. Uit onderzoek van Research International blijkt dat maar 40 % van de beroepsbevolking van 55 jaar en ouder werkt waarvan een groot deel als freelancer, zelfstandig ondernemer of part-time. Dit biedt kansen: In deze tijden van toenemende vraag en afnemend aanbod van professionals kun je als werkgever je slag slaan door je niet als opperhoofd van een indianenstam op te stellen. Er is een ruim potentieel aan gemotiveerde oudere indianen die echt niet allemaal het opperhoofd in de rug zullen aanvallen nadat ze in de stam zijn opgenomen. Wie nog steeds denkt dat ouderen niet flexibel zijn, niet meer kunnen leren of direct ziek worden als het eens tegenzit moet beter om zich heen kijken. De oude indiaan kan nog prima mee op bizonjacht.

Negen keer meer mogelijk in Moerdijk

In Moerdijk staan negen majeure projecten op stapel, eenstemmig bezongen door drie overheden.

Vorig jaar troffen het rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk elkaar in een chique hotel in Utrecht. Daar werd de basis gelegd voor enerzijds een economische sprong voorwaarts en tegelijkertijd meer rust en ruimte in het oostelijk Moerdijks landschap.

Ieder had zo zijn argumenten om juist voor het qua industrie toch al niet onderbedeelde Moerdijk te kiezen. Voor de minister was dat de strategische ligging tussen twee wereldhavens, de provincie maakt zich sterk voor de economische positie van West-Brabant. De gemeente Moerdijk tenslotte hoopt de vruchten te plukken van projecten waar werkgelegenheid, veiligheid en woonplezier de boventoon voert.

29 oktober, 2008

Uitplaatsen Caldic financieel rond

Het rijk stelt twaalf miljoen euro extra beschikbaar om het chemiebedrijf Caldic bij Zevenbergen weg te halen.
Deze financiële injectie komt bovenop de 24 miljoen, die rijk en provincie bij de intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Moerdijk in het vooruitzicht hebben gesteld. Uitplaatsen van Caldic op de Schansdijk aan de rand van Zevenbergen leek een loden last te worden. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer werd vorig jaar de motie-Van Geel aangenomen. Uitgesmeerd over drie jaar komt 165 miljoen euro vrij voor langslepende regionale infrastructurele problemen in het land.

Gisteren werd bekend dat in Brabant budget vrij komt voor de spoorzone Helmond en Zevenbergen-Noord. Jack Biskop, het Roosendaalse Kamerlid voor het CDA, is tevreden met de financiële steun. Na jarenlang getouwtrek kan Caldic Chemie eindelijk verplaatst worden.

Als Caldic verkast naar bijvoorbeeld de vrijkomende hectares naast Shell Moerdijk, komt er grond vrij voor de bouw van 825 woningen en de aanleg van de noordelijke rondweg. Onderdelen uit het project onder de nieuwe naam Moerdijk MeerMogelijk. Voor de gebiedsontwikkeling resteerde nog een tekort van 24 miljoen euro. Dat geld zit vooral in het uitplaatsen van Caldic en de aanleg van de Noordrand. De provincie heeft toegezegd om voor twaalf miljoen euro de kosten van de rondweg op zich te nemen.

Wethouder Ada Grootenboer klinkt de injectie als muziek in de oren. "We zitten in de eindfase van het onderzoek naar een sluitende business case voor alle plannen. We komen wel steeds dichterbij dat doel. Het CDA heeft met de motie direct succes voor Moerdijk geboekt."

Klimaatverbetering?

In Oosterhout groeit het aantal nieuwe ondernemers van West-Brabant het hardst.
Gingen er in de eerste drie kwartalen van vorig jaar 212 ondernemers van start, dit jaar waren dat er in dezelfde periode 299, een toename met ruim veertig procent. Gemiddeld begonnen er in West- Brabant zo'n vijf procent meer ondernemers dan vorig jaar. Kennelijk, zo zegt ook de Kamer van Koophandel, laten ze zich niet van de wijs brengen door crisisgeluiden.

Behalve in Oosterhout is het aantal starters ook in de gemeenten Woensdrecht (van 23 procent naar 110) en Moerdijk (van 26 procent naar 175) fors gestegen.

In Breda bleef het aantal nieuwe ondernemingen met een stijging van drie procent wat onder het gemiddelde.

28 oktober, 2008

HCZ 30 jaar


Op 7 december 1978 werd hockeyclub Zevenbergen opgericht.
Nu 30 jaar later lopen er 300 leden rond, hebben we 3 velden (waarvan 2 kunstgras) verscheen de 30 jaargang nr. 30 van de 7-Klap.

Ik nodig iedereen van harte uit om zich aan te melden voor dit prachtige lustrum (receptie op 12 december, Lustrumweekend 24 & 25 januari en de [junioren] hockey experience is op 24 februari).

Als iemand nog namen en adressen weet van oud spelers, coaches enzovoort, schroom niet gooi alles op de mail.

Nieuwe versie van UBUNTU

24 oktober, 2008

De laatste loodjes?

De afgelopen weken is alles v.w.b. startersloket in een stroomversnelling gekomen. De naam werd omgedoopt tot MICROKREDIETLOKET WEST BRABANT, de Kamer van Koophandel en de REWIN zijnal een tijdje actief betrokken bij het initiatief en de KvK heeft reeds financiële support toegezegd.
De staatssecretaris noemt het initiatief zelfs in een brief aan de 2e kamer, van het ministerie van EZ krijgen we alle medewerking, de gemeenten zijn zeer positief en van de banken verwachten we binnenkort uitsluitsel of ze mee willen doen.
Kortom, de Eagle is happy. Niet dat we er al zijn, voor een deel van de operationele kosten is nog geen dekking. De komende tijd zal daar dus hard aan getrokken moeten worden.
De planning? Begin volgend jaar kunnen we van start.

23 oktober, 2008

OpenOffice.org 3.0 is in de eerste week dat het programma vrij beschikbaar is, 3 miljoen keer gedownload.

Een week na de lancering van het programma OpenOffice.org 3.0 wisten miljoenen mensen, waar van 80 procent met Windows, de gratis software te vinden en te downloaden. De belangstelling was aanvankelijk zo groot dat de site oververhit dreigde te raken.

Slechts 221.000 downloads waren afkomstig van Linux-gebruikers. De verklaring daarvoor is dat de meeste Linux-gebruikers automatisch updates toegestuurd krijgen van hun leverancier. De niet-Engelstalige versie is ook in omloop op verschillende sites en OpenOffice.org zit momenteel ook als cd-rom bij verschillende (niet-Nederlandse) tijdschriften.

Ambitieus
John McCreesh, hoofd van marketing bij OpenOffice.org, schat dat het programma inmiddels op 5 miljoen computers wereldwijd staat. Volgens het hoofd van marketing streeft OpenOffice.org naar een marktaandeel van 40 procent op de office-markt in 2010. "Maar na vandaag lijkt dat niet ambitieus genoeg."
Klik Hier!

Laconiek
Microsoft reageert laconiek op het succes van OpenOffice.org. Michael Croan, marketing manager bij Microsoft: "Microsoft Office is goed geïntegreerd, wordt goed ondersteund en past goed bij veranderende werkeisen. Dat is niet altijd het geval met open source alternatieven." Microsoft beweert dat 550 miljoen mensen Microsoft Office gebruiken.

17 oktober, 2008

Normaal?

Normaal is gekleed gaan in kleren die je koopt voor je werk, een auto die je rijdt die nog afbetaald moet worden, een overdag leegstaand huis waar de hypotheek nog van afgelost moet worden - om die baan te krijgen die je nodig hebt om kleren te kopen, de auto af te betalen en je hypotheek af te lossen.

Man, am I happy!

15 oktober, 2008

Ik ben trots op je

Als er geen gekke dingen gebeuren in de rest van het jaar, dan sluit de gemeente Moerdijk op 31 december de boeken met een netto positief saldo van € 3,8 miljoen. Dat is de conclusie die uit de tweede bestuursrapportage van het college van B&W kan worden getrokken.

Begroting 2009
De totale gemeentebegroting voor 2009 bedraagt € 85 miljoen. Als de gemeenteraad instemt met een verhoging van de gemeentelijke belastingen van gemiddeld 4%, zal het totaal van de te verwachten baten en lasten in het volgend jaar aan het eind van 2009 ook een positief saldo laten zien, circa € 1 miljoen. Voor de jaren 2010 en 2011 verwacht het college echter problemen. Dan zal de gemeente op een structurele manier worden geconfronteerd met hogere kosten. De verwachting is dat er na het doorrekenen van de onderhouds- en beheerplannen voor (school-)gebouwen, wegen, groenvoorziening en sportaccommodaties structureel extra geld nodig is.

Het college wil op dat probleem van de middellange termijn nu al inspelen. De komende vijf maanden wordt daaraan gewerkt. In juni 2009 worden de resultaten aan de raad gepresenteerd in de Kadernota. Die nota geeft straks aan hoe er financiële ruimte wordt gevonden. Bijvoorbeeld door oud beleid op te ruimen, door meer inkomsten te verwerven of door bepaalde uitgaven over een langere tijd uit te smeren. De taakstelling die het college concreet heeft benoemd, is € 1 miljoen euro.

Ruimte in 2009
Voor 2009 stelt het college aan de raad voor om de eenmalige meevaller uit 2008 (€ 3,8 mln.) samen met het te verwachten positieve resultaat over 2009 (€ 1 mln.) en € 0,5 miljoen uit de algemene reserve, te investeren in concrete voorstellen waarvan de kosten een kleine € 5,4 miljoen belopen. Voor de renovatie en de overdracht van het woonwagencentrum in Klundert bijvoorbeeld, is een bedrag van € 4.150.000 nodig. Voor het fiets- en wandelpadenplan wil de gemeente € 500.000 bijramen. Voor het beleidsplan maatschappij komt het gemeentebestuur nog geld tekort voor 2009: zo’n € 400.000. Samen met nog enkele kleinere kostenposten zet het college aankomend jaar in op de realisatie van deze extra plannen waarvoor dus € 5.4 miljoen dekking nodig is.

Wat betekent dit alles voor de inwoners?
In 2009 zijn de totale lasten voor de gezinnen gemiddeld 4,3% hoger dan in 2008. De OZB, de hondenbelasting en toeristenbelasting gaan met 4% omhoog. De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met 2%. Het rioolrecht stijgt met 8%, dat is € 15 per jaar. Los daarvan loopt de gemeente op tegen structurele lasten als gevolg van het waterplan, die jaarlijks € 100.000 zullen zijn. Het college wil dit geld verwerven door het jaarlijkse riooltarief vanaf 2009 met nog eens € 7,50 per huishouden te verhogen. In totaal zal dan de riolering volgend jaar voor ieder gezin € 22,50 per jaar duurder worden.

Op 13 november 2008 spreekt de gemeenteraad over al deze voorstellen van het college.

Compliment! (en dat ondanks deze barre tijden)


Als er geen gekke dingen gebeuren in de rest van het jaar, dan sluit de gemeente Moerdijk op 31 december de boeken met een netto positief saldo van € 3,8 miljoen. Dat is de conclusie die uit de tweede bestuursrapportage van het college van B&W kan worden getrokken.

Begroting 2009
De totale gemeentebegroting voor 2009 bedraagt € 85 miljoen. Als de gemeenteraad instemt met een verhoging van de gemeentelijke belastingen van gemiddeld 4%, zal het totaal van de te verwachten baten en lasten in het volgend jaar aan het eind van 2009 ook een positief saldo laten zien, circa € 1 miljoen. Voor de jaren 2010 en 2011 verwacht het college echter problemen. Dan zal de gemeente op een structurele manier worden geconfronteerd met hogere kosten. De verwachting is dat er na het doorrekenen van de onderhouds- en beheerplannen voor (school-)gebouwen, wegen, groenvoorziening en sportaccommodaties structureel extra geld nodig is.

Het college wil op dat probleem van de middellange termijn nu al inspelen. De komende vijf maanden wordt daaraan gewerkt. In juni 2009 worden de resultaten aan de raad gepresenteerd in de Kadernota. Die nota geeft straks aan hoe er financiële ruimte wordt gevonden. Bijvoorbeeld door oud beleid op te ruimen, door meer inkomsten te verwerven of door bepaalde uitgaven over een langere tijd uit te smeren. De taakstelling die het college concreet heeft benoemd, is € 1 miljoen euro.

Ruimte in 2009
Voor 2009 stelt het college aan de raad voor om de eenmalige meevaller uit 2008 (€ 3,8 mln.) samen met het te verwachten positieve resultaat over 2009 (€ 1 mln.) en € 0,5 miljoen uit de algemene reserve, te investeren in concrete voorstellen waarvan de kosten een kleine € 5,4 miljoen belopen. Voor de renovatie en de overdracht van het woonwagencentrum in Klundert bijvoorbeeld, is een bedrag van € 4.150.000 nodig. Voor het fiets- en wandelpadenplan wil de gemeente € 500.000 bijramen. Voor het beleidsplan maatschappij komt het gemeentebestuur nog geld tekort voor 2009: zo’n € 400.000. Samen met nog enkele kleinere kostenposten zet het college aankomend jaar in op de realisatie van deze extra plannen waarvoor dus € 5.4 miljoen dekking nodig is.

Wat betekent dit alles voor de inwoners?
In 2009 zijn de totale lasten voor de gezinnen gemiddeld 4,3% hoger dan in 2008. De OZB, de hondenbelasting en toeristenbelasting gaan met 4% omhoog. De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met 2%. Het rioolrecht stijgt met 8%, dat is € 15 per jaar. Los daarvan loopt de gemeente op tegen structurele lasten als gevolg van het waterplan, die jaarlijks € 100.000 zullen zijn. Het college wil dit geld verwerven door het jaarlijkse riooltarief vanaf 2009 met nog eens € 7,50 per huishouden te verhogen. In totaal zal dan de riolering volgend jaar voor ieder gezin € 22,50 per jaar duurder worden.

Op 13 november 2008 spreekt de gemeenteraad over al deze voorstellen van het college.

10 oktober, 2008

De wereld draait rond de gammele banken, die al vaker grote crises hebben veroorzaakt.

In het kort:
 • Financiële grootmachten
 • Securitisatie
 • MeesPierson
 • Op de pof
 • Hypotheekschuld
 • Crisis
 • Vertrouwenscrises

Financiële grootmachten
Gewicht van de financiële sector in de economie, in procenten*
 • Luxemburg 29,2
 • Zwitserland 12,5
 • IJsland 10,3
 • Groot-Brittannië 8,6
 • Nederland 6,6
 • Duitsland 5,4
 • Italië 4,9
 • Zweden 4,5
Bron: Eurostat


Securitisatie
 • In 1977 werden in de VS de eerste hypotheken gesecuritiseerd: dat is het bundelen van leningen en die in pakketten doorverkopen aan beleggers.
 • Voordeel is dat die doorverkochte hypotheek niet langer drukt op het vermogen van de bank, zodat die bank meer kan uitlenen.
 • Securitisatie wordt gezien als de wortel van de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt, omdat de kopers van de gesecuritiseerde hypotheken geen zicht hebben op de onderliggende leningen.
 • In Nederland is ruim een kwart van alle hypotheken gesecuritiseerd. In de VS is dat bijna 60 procent.
 • In Nederland is Fortis, dat in de jaren negentig als eerste hypotheken securitiseerde, marktleider.

MeesPierson
 • De oudste bank ter wereld is de Italiaanse Banca Monte dei Paschi, opgericht in 1472.
 • De oudste bank van Nederland is MeesPierson, onderdeel van Fortis. Bankiershuis Hope & Co. dateert uit 1762.
 • De grootste rechtsvoorganger van Fortis is de Belgische Generale Bank, die in 1822 in Brussel werd opgericht door koning Willem I.
 • ABN Amro komt onder meer voort uit de Nederlandse Handel-Maatschappij, in 1824 opgericht door diezelfde Koning Willem I.
 • Van de in Nederland afgesloten hypotheken heeft 15 procent een variabele rente. In de VS is dat 33 procent en in Groot-Brittannië 72 procent.

Op de pof
Consumentenkrediet als percentage van bruto binnenlands product
 • Verenigde Staten 18
 • Groot-Brittannië 16
 • Duitsland 11
 • Frankrijk 8
 • Denemarken 7
 • België 5
 • Nederland 4
 • Italië 4
Bron: Oeso


Hypotheekschuld
Particuliere hypotheken als percentage van het bruto binnenlands product
 • Denemarken 101
 • Nederland 98
 • Groot-Brittannië 83
 • Verenigde Staten 76
 • Spanje 58
 • Duitsland 51
 • Frankrijk 32
 • Italië 19
Bron: IMF


Crisis
 • Crises worden vaak voorafgegaan door een flinke kredietgroei.'
 • Een flinke kredietgroei volgt vaak op liberalisering van de financiële markten, zoals in de jaren 90 in Scandinavië.'
 • In 62 procent van de financiële crises sinds 1970 was er sprake van een tijdelijke run op spaargelden.' Systematic Banking Crises: A New Database, IMF Working Paper
 • Het niet hebben van ontwikkelde kapitaalmarkten is paradoxaal genoeg thans voor Italië een voordeel.'(Econoom Fabio Pammolli van de denktank CERM in The Economist, 27 september)
 • In Nederland zijn sinds de Tweede Wereldoorlog twee banken failliet gegaan: Texeira de Mattos in 1966 en Van der Hoop Bankiers in 2006.
Bron: IMF

09 oktober, 2008

Tweede centrale op Moerdijk

Energieproducent Essent gaat naast de bestaande cen­trale een tweede gasgestookte ener­giecentrale bouwen op Industrie­terrein Moerdijk. Bij de gemeente Moerdijk is de eer­ste fase opgestart voor de vergun­ning voor wat in Essent- jargon het ‘power island’ heet, namelijk de feitelijke turbine.

Volgens een woordvoerder van Es­sent gaat de nieuwe centrale 426 megawatt aan energie leveren. Dat staat gelijk aan de behoefte van een half miljoen huishoudens. Het is ietsjes meer dan de centrale die Essent al op Moerdijk heeft staan. Die levert 400 megawatt.

Es­sent hoopt begin volgend jaar te starten met de bouw van de nieu­we centrale. Die zou dan eind 2011 in gebruik kunnen worden ge­steld. Eenmaal in bedrijf biedt de nieu­we centrale werk aan veertig men­sen. De centrale wordt voorzien van een stoomturbine. Daarmee kan de restwarmte, die vrijkomt bij stroomproductie in een gasge­stookte centrale, worden omgezet in stoom. Ook daarmee kan nog stroom ‘gemaakt’ kan worden.

Volgens de Essent-woordvoerder kan daarmee, ten opzichte van de traditionele centrale, het rende­ment worden opgevoerd van veer­tig naar zestig procent. De woordvoerder: „In deze centra­le wordt sowieso het allernieuwste van het allernieuwste toegepast.”

‘Uit concurrentie-overwegingen’ wil de woordvoerder niet zeggen welke investering op Moerdijk op stapel staat. Hij wil alleen het bedrag noemen dat Essent heeft uitgetrokken voor het project in Moerdijk én aan­passsing en uitbreiding van de Clauscentrale in het Limburgse Maasbracht.

Voor beide projecten samen heeft Essent 1,5 miljard eu­ro op de plank liggen. De nieuwe centrale op industrie­terrein Moerdijk wordt gebouwd door het Amerikaanse concern Ge­neral Electric. Als de bouw van het nieuwe productiebedrijf van Essent begin 2009 start, dan kan de centrale aan het einde van 2011 stroom gaan leveren.

KNHB 110 jaar!

Vandaag is het 110 jaar geleden dat de KNHB werd opgericht. In 1898 werd door vijf clubs de Nederlandsche Hockey en Bandy Bond (NHBB) opgericht in hotel Krasnapolsky te Amsterdam. De vijf aangesloten clubs kwamen uit Haarlem, Amsterdam, Velsen, Den Haag en Zwolle en beoefenden hockey en bandy naast elkaar. Al snel werd bandy naar het tweede plan geschoven. Door de kwakkelwinters in Nederland stond de beoefening van het spel ieder jaar op de tocht. Zodoende kreeg veldhockey meer en meer aandacht. Vlak na de oprichting verlieten de bandyspelers de bond en gingen ze hun eigen weg. In 1909 waren elf verenigingen lid van de NHBB, in 1919 waren dat er al 29.

Vele nieuwe verenigingen werden in de jaren '30 opgericht, waardoor de in 1938 omgedoopte Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) al bijna 100 aangesloten clubs uit het gehele land telde. Meer dan 5000 mensen hielden zich actief bezig met hockey. En nu 110 jaar later telt Nederland 310 verenigingen met maar liefst 202.234 leden!

08 oktober, 2008

Goede adviezen, maar of ik hierna snap?

Handige tips om er het beste van te maken in economisch barre tijden

Moet u die nieuwe baan aannemen? Een huis kopen? Uw spaargeld opnemen? Juist nu gaan beleggen? Paul van der Kwast en Daphne van Paassen van Intermediair zetten de vragen die de krediet crisis oproept op een rij én zochten antwoorden van deskundigen.

1. Verlies ik mijn baan?
Die kans is inderdaad groter dan voor de krediet crisis. Dat komt omdat het consumentenvertrouwen sterker daalde dan ooit en omdat bedrijven minder makkelijk geld kunnen lenen. Dus: meer reorganisaties en een grotere kans op faillissementen. Het scheelt dat veel babyboomers de arbeidsmarkt gaan verlaten, waardoor de werkloosheid minder zal oplopen dan tijdens de laagconjunctuur begin dit decennium. Bovendien is er voor goede, hoogopgeleide mensen ook werk in economisch slechtere tijden.

2. Mijn werkgever is eigendom van private equity, wat nu?
De afgelopen jaren zijn veel Nederlandse bedrijven opgekocht door private equity-partijen. Sommige van die bedrijven werden beladen met schulden. Geen probleem bij de extreem lage rente van de afgelopen jaren, maar nu kan de rentelast ondraaglijk worden. De eerste faillissementen van bedrijven die geen geld meer kunnen lenen, zijn al een feit.

3. Hoe kan ik een reorganisatie aan zien komen?
Lees de krant. Wanneer een CEO ineens praat over ‘achtergebleven resultaten', staat er vaak een reorganisatie voor de deur. Ook berichten over vacature stops, minder zakenreizen, weggestuurde uitzendkrachten, de komst van interim-managers en geschuif met mensen naar andere functies zijn tekenen aan de wand.

4. Hoe groot is de kans dat ik er als eerste uit vlieg?
Ook al kunt u het niet goed vinden met de baas: dat mag geen reden zijn om er als eerste uitgewerkt te worden bij een reorganisatie. Over het algemeen geldt dat per leeftijdsgroep degene die het laatst binnen is gekomen, er als eerste uitgaat. Behalve als u als ‘onmisbaar' wordt aangemerkt. U nu ineens gaan profileren heeft overigens weinig zin: u wordt niet ineens ‘onmisbaar’. Proactief zijn kan echter geen kwaad. Doe uw werk zo goed u kunt. Vermoed u dat uw ontslag onafwendbaar zal zijn, wacht dan niet lijdzaam af. Wie voor de ontslagpiek een nieuwe baan zoekt, heeft twee keer zoveel kans om aangenomen te worden en te blijven.

5. Kan ik mijn bank nog vertrouwen?
Als een bank omvalt, krijgt u gegarandeerd de eerste 20.000 euro (100.000?) spaargeld terug en van de volgende 20.000 euro 90 procent. Heeft u meer dan 20.000 euro spaargeld, spreidt dat bedrag over meerdere banken. Bij hypotheken wordt gezocht naar een partij die uw schuld overneemt. Die blijft dus gewoon doorlopen en is niet plotseling opeisbaar.

6. Moet ik mijn aandelen verkopen?
Professionele beleggers als pensioenfondsen proberen ervoor te zorgen dat zij altijd een bepaalde verhouding tussen de verschillende beleggingsvormen als aandelen, obligaties en deposito's (spaargeld) hebben. Goed, het is niet makkelijk middenin een beurscrash aandelen bij te kopen, maar vaak wel consequent. Het omgekeerde geldt ook: als de beurs het goed doet, verkoopt u aandelen om de verhouding weer in evenwicht te brengen. Wie geen risico wil lopen, zet alles op een spaarrekening.

7. Zal ik nu wel van baan veranderen?
Dat ligt eraan hoe belangrijk zekerheid voor u is. Een nieuwe baan betekent bij een reorganisatie binnen het nieuwe bedrijf vrijwel zeker ontslag. Aan de andere kant: hoewel baanzekerheid de komende tijd minder vanzelfsprekend zal zijn, werkzekerheid blijft door de vergrijzing bestaan. Jobhoppers krijgen bovendien in hun nieuwe baan gemiddeld acht procent meer salaris dan in hun vorige.

8. Is het verstandig om een huis te kopen nu?
Veel banken zeggen geruststellend dat er helemaal geen huizencrash komt in Nederland, omdat het aanbod dankzij de strenge bouwregels nauwelijks stijgt. Maar wat als de rente opeens flink stijgt? De meeste mensen hebben daarvan voorlopig geen last omdat ze hun rente voor langere tijd vastgezet hebben. Maar dat neemt niet weg dat in dat geval de huizenprijzen op zijn best niet langer zullen stijgen - wat gezien de inflatie de facto leidt tot lagere prijzen.

9. Moet ik extra gaan sparen voor mijn pensioen?
Als het tegenzit met beleggingen, compenseren sommige pensioenfondsen dat door de pensioenen niet langer te allen tijde voor de inflatie te corrigeren. Dat kan betekenen dat u niet zoveel krijgt als verwacht. Ed Westerhout, econoom bij het Centraal Planbureau, denkt dat sommige pensioenfondsen de tegenvallende beleggingsopbrengsten zullen compenseren door de pensioenpremies te verhogen. Dan hoeft u dus niet extra te sparen, want dat doet u dan al met die hogere premie. Verhoogt uw pensioenfonds de premies niet, dan kunt u wel overwegen extra geld opzij te zetten.

10. Moet ik nog wel grote uitgaven doen?
Wacht nog heel even: als het slecht gaat met de economie, valt er makkelijker af te dingen. Winkeliers en verkopers komen met grote voorraden te zitten, en zijn dan bereid met grote kortingen te verkopen.
Bron: Intermediair
__
__

De kredietcrisis is weer in alle hevigheid terug. Is dit even als 1929? Hoeveel geld hebben centrale banken nog? Raakt u hierdoor uw centen kwijt? AD Geld & Recht beantwoordt tien vragen.

1. Is dit een herhaling van de 'krach' van 1929?
Economen trekken die parallel al sinds vorig jaar zomer. Ook de wilde jaren twintig van de vorige eeuw dreven op een waanzinnige groei van papieren rijkdom: krediet op krediet op krediet, tot de zeepbel uiteenspatte. Maar de wereldeconomie van 2008 heeft meer buffers dan die in 1929, en bovendien overheerst de VS niet zo als toen. Europa en Azië zijn economisch nu relatief sterker.

2. Kan de Amerikaanse economie helemaal instorten?
Daar vallen in ieder geval de hardste klappen. De VS leeft grootschalig op de pof, en die levensstijl loopt op zijn laatste benen. Maar als Europa en Azië de dollar keihard laten vallen, snijden ze zichzelf in de vingers, want ze hebben zelf ook enorme dollarreserves. Op korte termijn heeft het failliet van banken echter al een negatief effect: bankemployees worden werkloos, krediet wordt duur, gewone bedrijven blazen investeringsplannen af.

3. Waarom heeft niemand deze crisis kunnen voorkomen?
De crisis had wel kunnen worden voorkomen, als eerder was opgemerkt dat de rente te laag was en dat er veel te veel leningen werden verstrekt. Normaal gesproken loopt de inflatie op bij overkreditering, maar de centrale banken zagen tussen 2004 en 2007 geen inflatie: het geld werd 'verstopt' in de huizenmarkt en in allerlei ingewikkelde financiële producten. En dus dachten de toezichthouders dat er geen reden was de rente te verhogen.

4. Kunnen er ook Nederlandse banken 'omvallen'?
Dat kan natuurlijk altijd. Banken drijven, zoals het hele financiële systeem, op vertrouwen en dat kan als sneeuw voor de zon verdwijnen. Als het idee ontstaat dat een bank te veel slechte leningen in portefeuille heeft en niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, wil niemand daar nog zijn geld onderbrengen, uit angst dat het niet veilig is. Dat is nu tussen banken onderling aan de hand. Ze vertrouwen elkaar niet en willen elkaar niet meer steunen. Vervolgens worden ze meer afhankelijk van spaargeld en van de noodleningen die centrale banken verstrekken.

5. De Nederlandsche Bank (DNB) garandeert maximaal 38.000 euro spaargeld. Hoe hard is die garantie?
Dat geld komt niet van de staat of van DNB, maar van alle banken samen. Die draaien op voor het falen van hun concurrent. Dat wil dus zeggen dat de garantieregeling keihard is, behalve in het theoretische geval dat alle banken omvallen.

6. De centrale banken pompen honderden miljarden in de markt. Hoe doen ze dat precies?
Door het gewenste bedrag op de computer in te tikken. Het is geen 'echt' geld, het zijn noodleningen. Als de banken hun zaakjes op orde hebben, wordt dat geld weer uit het systeem gehaald. Toch kunnen centrale banken dit niet eindeloos doen, want op den duur loopt hierdoor de inflatie op en inflatie bestrijden is nog steeds het belangrijkste doel van centrale banken.

7. Is mijn woekerpolis nu helemaal niets meer waard?
Beleggingen in Nederlandse aandelen zijn sinds begin dit jaar 30 procent in waarde gedaald: laat elke gedachte aan een positief rendement op deze producten varen. Er zijn ook veel beleggingshypotheken verkocht die bij slechte beleggingsrendementen een groter stuk van de inleg invorderen als verzekeringspremie. Voor die producten pakt deze crisis helemaal rampzalig uit.

8. Ik heb een hypotheek bij een verzekeraar die grote klappen krijgt op de beurs. Moet ik mij zorgen maken?
In Groot-Brittannië en de VS zijn de afgelopen maanden enkele hypotheekbanken overgenomen door de staat en daarbij is er voor de huizenbezitters niet veel veranderd: ze moeten zich gewoon aan de afspraken houden en netjes hun rente en aflossing blijven betalen.

9. Worden de pensioenfondsen ook geraakt door deze crisis?
Ja, deze crisis is slecht voor álle beleggingen en dus ook voor die van pensioenfondsen. De dekkingsgraad zal dalen. Na de vorige aandelencrisis (vanaf 2001) werden ze door de toezichthouder gedwongen bezittingen te verkopen en dat pakte zeer slecht uit, want er moest worden verkocht op het dieptepunt van de markt. Daarom moesten toen de pensioenpremies omhoog. Het is de vraag wat DNB nu zal doen. Pensioenfondsen hebben een veel langere adem dan andere beleggers, ze kunnen zich veel langer papieren verliezen permitteren.

10. Het kabinet zegt dat mijn koopkracht volgend jaar stijgt. Hoe hard is die belofte?
Die belofte was al achterhaald op het moment dat hij werd gedaan. Koopkracht is vooral afhankelijk van de economische groei en het is nauwelijks voor te stellen dat de groei in Nederland níet wordt aangetast door de huidige crisis. De berekeningen van minister Bos zijn ingehaald door deze acute crisis.
Met dank aan Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie Erasmus Universiteit

**
Tien lichtpuntjes in de kredietcrisis

Ondanks de slechte berichten over omvallende banken en gedwongen huizenverkopen, zijn er fundamentele argumenten waar de lange termijnbelegger houvast aan kan hebben.

Sell in May and go away, but remember to come back in September. Wie zich dit jaar aan deze beurswijsheid had vastgehouden zou goede zaken hebben gedaan. In mei stond de AEX-index nog op ruim 480 punten, terwijl diezelfde index nu meer dan 100 punten lager noteert. Ondanks het gezegde is een daling in de zomerperiode echter geen wetmatigheid, dus kan er niet op worden geanticipeerd.

Zoals zo vaak geschreven: de kredietcrisis is een vertrouwenscrisis. Dat maakt het effect niet minder erg, maar dit geeft wel hoop voor de toekomst! Los van de slechte berichten over omvallende banken en gedwongen huizenverkopen is er een aantal fundamentele argumenten waar de lange termijnbelegger mijns inziens voldoende houvast aan kan hebben. Deze 10 :

* 1. Beursgenoteerde bedrijven maken momenteel, gemiddeld genomen, meer winst dan in het jaar 2000, toen de beurzen op hun hoogtepunt stonden.

* 2. Alle Amerikaanse verkiezingsjaren waren positief voor de beurs, op twee na. Dat is statistisch zeer significant. De Amerikaanse verkiezingen zijn op 4 november, dus u heeft nog even de tijd om hierover na te denken.

* 3. De bedrijfsresultaten lagen in het afgelopen halfjaar in 70% van de gevallen boven de verwachtingen.

* 4. Het gemiddelde totaalbedrag aan overnames lag in het eerste halfjaar van 2008 hoger dan dat van de afgelopen acht (!) jaar.

* 5. De AEX-index staat op het niveau van medio 1997. Het is alsof u aandelen kunt kopen tegen de prijzen van meer dan 10 jaar terug. 3 jaar later, in september 2000, stond de AEX-index bijna 100% hoger! Of de geschiedenis zich herhaalt weet ik natuurlijk ook niet, dus voorzichtigheid blijft geboden.

* 6. De gemiddelde koers/winstverhouding voor de Amsterdamse beurs ligt op een historisch dieptepunt. Dat geldt zowel voor het huidige niveau als voor de verwachting voor 2009. En aandelen worden gekocht op basis van verwachtingen voor de toekomst!
* 7. Het gemiddelde dividendrendement ligt op ruim 4%, met uitschieters naar ruim 7% voor ING en Aegon.

* 8. De olieprijs noteert weer beneden de 100 dollar.

* 9. Pensioenfondsen hebben in het 2e kwartaal voor een recordwaarde aan aandelen ingekocht.

* 10. De dollar is sterker geworden ten opzichte van de euro. Dat is goed voor Nederlandse bedrijven die zaken doen in Amerika.

06 oktober, 2008

Aandelen zoeker
Zoek hier een willekeurig aandeel of beleggingsfonds noterend aan Euronext Amsterdam.
AEX-index 321,36 Lokale markt A'dam BEL 20 2.596,86
AMX-index 441,47 Beleggingsfondsen CAC 40 3.848,19
AscX-index 486,45

06-10-2008 15:13, Koersen 15 minuten vertraagd

Naam
HuidigVerschil%TijdHoogLaagVolumeSlotkoers
Aegon 5,18 -20,12 15:13 5,895,0212.593.1316,48
Ahold, Kon. 8,28 -2,78 15:13 8,508,214.051.4228,52
Akzo Nobel 33,19 -5,17 15:12 33,9632,621.073.51635,00
ArcelorMittal 29,05 -12,59 15:13 31,3028,933.692.82233,23
ASML Holding 12,43 -2,16 15:13 12,5212,053.260.04612,71
BAM Groep, Kon. 7,79 -7,26 15:13 8,107,71963.2138,40
Corio 49,32 -2,80 15:12 49,5748,01184.54950,74
DSM, Kon. 31,28 -5,40 15:13 32,3630,90943.12233,07
Fortis 5,41 -- 3-10-2008 5,735,2334.908.0235,41
Fugro 36,01 -7,36 15:12 37,9535,82653.26138,87
Heineken 26,91 -4,08 15:13 27,7126,90998.85528,06
ING Groep 16,15 -10,28 15:13 16,9515,8513.870.28418,00
KPN, Kon. 10,40 -2,27 15:13 10,5310,159.517.19510,64
Philips, Kon. 18,67 -5,13 15:13 19,2718,224.977.91219,68
Randstad 17,80 -5,24 15:12 18,5517,491.112.74718,78
Reed Elsevier 10,70 -2,43 15:13 10,8010,422.941.46010,97
Royal Dutch Shell A 19,91 -4,96 15:13 20,2419,7313.033.88020,95
SBM Offshore 13,35 -7,87 15:13 14,2913,351.423.97314,49
TNT 18,28 -6,86 15:13 19,3017,811.573.66219,62
TomTom 9,50 -11,22 15:13 10,259,251.205.07210,70
Unibail-Rodamco 131,25 -5,47 15:12 135,18129,7861.408138,85
Unilever cert. 19,84 -2,91 15:13 20,2319,667.223.81620,44
USG People 9,19 -10,78 15:11 9,979,15591.54010,30
Wereldhave 67,43 -1,56 15:13 68,2666,0184.12468,50
Wolters Kluwer 13,94 -2,92 15:12 14,2013,701.145.62114,36
Tijd Beursmedia