25 augustus, 2010

Dank aan RABO

22 augustus, 2010

Kritische noot

Sinds eind jaren negentig is de microkredietsector dermate gecommercialiseerd dat het aantal aanbieders niet meer te tellen is. Er zijn tal van bedrijven op de markt die het puur om hun eigen gewin gaat en rentepercentages van 40 tot 75 procent vragen. De recente beursgang van India’s grootste microfinancier SKS leverde de top miljoenen op.


Door de enorme groei van de microkredietsector is het overzicht zoek. 
Rest de vraag waarom iedereen dan voorstander blijft van het krediet. ‘Kwestie van politiek en ideologie. Het principe van jezelf zonder hulp van de staat uit de armoede helpen past bij de neoliberale tijdsgeest’, zegt Bateman, die binnenkort de Britse en Deense overheid adviseert.


Máxima ziet hij in september op een conferentie. ‘Beroemdheden worden slecht geadviseerd en gaan bij succesverhalen op bezoek. Ze zouden eens moeten vragen: mevrouw de mandenmaker, hoe representatief bent u? Het effect van microkrediet is hetzelfde als het besluit om mensen geen pensioen te geven maar een lot in de loterij. Je vindt altijd winnaars. Maar je kunt net zo moeilijk hard maken dat een lot de beste pensioenvoorziening is, als dat microkrediet de route uit de armoede is.’

18 augustus, 2010

Goed bezig !

Deze week heeft het college een subsidieaanvraag van
€ 482.264,- ingediend bij OP-Zuid voor het project ‘Human Capital in de Wijk’. Ook de provincie is verzocht om binnen ‘Dynamisch Brabant’ € 462.396,- te reserveren. De gemeente heeft zelf een bedrag van € 261.000,- uitgetrokken voor het project dat loopt vanaf 2011 tot en met 2013. De stuurgroep Steden behandelt de subsidieaanvraag op 29 september 2010.

Wethouder Cees Meeuwis: “Het project sluit goed aan bij onze doelstelling uit het coalitieakkoord @Breda, waarin het stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid in de wijk voorop staat. Met cofinanciering van Europa en de provincie kunnen we hier de komende jaren een goede invulling aan geven”. 

ZZP'er in de wijk
Een belangrijk argument voor dit project is de afspraak in het coalitieakkoord @Breda om het ondernemerschap en bedrijvigheid in de wijken te stimuleren. Ook de doelstellingen uit de ‘Visie Kleinschalige Bedrijvigheid’ uit 2009 sluiten hier goed bij aan: het bieden van adequate huisvesting; het bevorderen van kennis en ondernemerschap; het verbeteren van de dienstverlening en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. Nog een reden dit project te starten is het verbeteren van het aanbod aan bedrijfsruimte in wijken. De toename van het aantal kleine bedrijven leidt tot meer behoefte aan kleinere werk-situaties dichtbij huis, waardoor wonen en werken beter te combineren zijn. Daarnaast wil de gemeente bepaalde winkelgebieden behoeden voor leegstand door deze te transfor-meren naar bedrijfsruimten. Dit draagt ook bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met een wijkgerichte aanpak. Een sterk punt is de ervaring met de persoonlijke en actieve benadering van ondernemerscoaches in de wijk. Er wordt een nieuwe doelgroep bereikt die meer starters en een betere kwaliteit van de ondernemingen oplevert. Bijna 80% van de starters begint vanuit huis, het is goed voor de economie hier extra aandacht aan te geven. In de hele stad moeten vijf steunpunten komen om potentiële starters op te sporen en te screenen. Daarna bieden andere (semi-)publieke instanties en gespecialiseerde adviseurs (zoals de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het UWV) een gezamenlijk pakket van diensten aan. Hiermee verbetert de dienstverlening aan starters aanzienlijk. 

De subsidieaanvragen aan Europa (Operationeel Programma Zuid-Nederland) en de provincie (Dynamisch Brabant) worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement te Eindhoven. Die legt de aanvragen 29 september ter besluitvorming voor aan de Stuurgroep Steden.

16 augustus, 2010

Nut van een blog

Geen idee of het bijhouden van een dagboek op Internet (je ziet het, ik schrijf het nog met een kap. I), nuttig of nodig is. Waarschijnlijk is het toch een stukje zelfbevrediging, klaar komen op eigen werk.
als ik de statistieken bekijk zijn er wel gemiddeld zo'n 350 mensen per maand die om de een of andere reden terecht komen op deze blog. Gek, of eigenlijk niet, dat 1/3 daarvan uit de USA komt. Komt zo'n zoekertje uit de States naar Bald Eagle bij mij terecht en denkt dan shit, waar gaat dit over? 
Wat is überhaupt het nut van sociale media? Een discussie met mijn vrouw bracht mij ook al niet verder want zij beweert dat je dat (sociale media) net zo goed met e-mail kan oplossen. Echt ongelijk heeft ze niet.
Waarom ik dit dan toch doe? Angst om vergeten te worden? Verlies van sociale status? Vechten tegen de bierkaai? Beats me. Ik kan m'n ei er in ieder geval in kwijt en dat is ook wat waard!

12 augustus, 2010

Meer kredieten via borgstelling

Ondernemers maken in toenemende mate gebruik van borgstellingen om hun kredietruimte te vergroten. Dat meldt directeur Jos Kroon van Nationale Borg in De Telegraaf. Gevolg is dat de garantieverleners snel groeien, alhoewel ook zij de toegenomen risico's goed moeten afwegen.

Volgens Kroon gaan bedrijven steeds meer op zoek naar alternatieven, nu banken terughoudender zijn geworden met de kredietverstrekking. De totale garantiemarkt in Nederland bedraagt € 40 miljard en is voor 80% in handen van de banken. Nationale Borg, eigendom van de investeringsmaatschappijen Egeria en HAL, is met een aandeel van € 4,3 miljard de grootste niet-bancaire borgverstrekker.

Bankgaranties
Nationale Borg verstrekt tegen betaling bankgaranties aan het bedrijfsleven. Dit gebeurt vooral bij bedrijven in de bouw, de productie van kapitaalgoederen, transport en logistiek, stuk voor stuk sectoren die hard worden geraakt door de economische crisis. De garantie kan worden ingeroepen als een bedrijf failliet gaat of zijn verplichtingen niet nakomt. Het kan echter ook gaan om garanties voor de Belastingdienst op de afdracht van BTW, accijnzen en invoerrechten.

Premie
Steeds vaker proberen fabrikanten een hogere aanbetaling te krijgen, omdat ook hun bankfinanciering krapper is geworden. Een opdrachtgever wil dan ook een hogere garantie. De borgmaatschappij moet dan van geval tot geval bekijken of dat mogelijk is. De premie die borgverstrekkers als Nationale Borg vragen, is na de kredietcrisis gestegen omdat de risico's zijn toegenomen.

05 augustus, 2010

Een aanrader

Jolicloud.
Ik ben nu bijna een maand aan het werken met Jolicloud en ik moet eerlijk zeggen, het is bloedje snel, ik heb bijna alle apps die ik zou willen gebruiken als cloud toegevoegd, ik werk mijn docx bij in sun  Office, mijn hele gmail met alles wat daar aan vast hangt werkt als een speer, netwerk ondersteuning is prima (behalve dan mij Hi dongel, die werkt niet op UNIX) en vragen aan de helpdesk worden (in ieder geval gisteravond) binnen een uur in normale mensentaal beantwoord.
Je moet maar eens nagaan, wat een PC freak via z'n harde schijf gebruikt. Een operating systeem (Windows) een Office pakket (Microsoft) en verder wat losse apps zoals Keepass, een PDF writer en wat meer van dat soort zaken.
Zijn dus allemaal ook te vinden op het Web!
Facebook, LinkedIn, Hyves, " its all online"
Bankzaken, (semi)overheid, games, ben nog niets tegengekomen met problemen, oh ja een vast IP adres instellen. Moet ik nog even uitvogelen.
Een aanrader dus!

Datumprikker.nl - Snel en eenvoudig een datum prikken!

Datumprikker.nl - Snel en eenvoudig een datum prikken!

03 augustus, 2010

Sommige zaken leer je pas achteraf

De zelfstandige zonder personeel (zzp'er) die aansluitend op een dienstbetrekking (of een uitkering) als zelfstandige gaat starten, kan bij het UWV een vrijwillige ZW- en WIA-verzekering afsluiten. De verzekering geldt ook voor zwangerschapsverlof voor zelfstandigen vanaf 1 juni 2008.

De premie hiervoor is gelijk aan de verplichte verzekering. De hoogte van de uitkering kan zelf worden bepaald, maar kan niet hoger zijn dan het maximumdagloon. De rechten zijn gelijk aan die van de verplichte verzekering.
Het UWV is verplicht om iedereen zonder risicoselectie toe te laten. Aanmelding voor deze verzekeringen moet binnen dertien weken na einde van de verplichte verzekering gedaan worden. Die termijn was eerste vier weken, maar die periode is inmiddels verruimd.

02 augustus, 2010

Breda kent meeste starters (ik ga het dus druk krijgen)

Binnen West-Brabant telt de gemeente Breda veruit de meeste starters. In totaal werden in de eerste helft van dit jaar in Breda 781 starters geteld, een stijging met 45 starters (+6,1%) ten opzichte van vorig jaar. Breda is goed voor eenderde van alle starters in West-Brabant. Op nummer twee volgt Roosendaal met 279 starters (12,1%).

Het podium wordt volledig gemaakt door Bergen op Zoom met 246 starters (10,7%). De minste starters zijn geteld in Alphen-Chaam (30) en Baarle-Nassau (23). De gemeente Etten-Leur heeft ten opzichte van vorig jaar de grootste groei gerealiseerd (+52 starters).