29 april, 2010

Re-integratie

UWV zet re-integratiebedrijven onder druk`

Gebaseerd op: Het Financieele Dagblad (27-4-2010)
Het chaotische uitvoeringsbeleid van het UWV leidt volgens re-integratiebedrijven en outplacementbureaus tot veel onduidelijkheid. Zo worden ze onder druk gezet om lopende contracten open te breken en voor minder geld opnieuw een verbintenis aan te gaan.

Daarnaast zijn gevallen bekend waarbij het UWV reeds gesloten contract in zijn geheel wilde intrekken `omdat er anders in de toekomst geen nieuwe opdrachten meer naar dat bedrijf gaan`. In enkele steden staakte het UWV zelfs het betalen van facturen. `Het UWV speelt het spel hard`, meent voorzitter Kick van der Pol van Boaborea, de branchevereniging voor arbo- en re-integratiebedrijven. Inmiddels heeft Boaborea minister Donner van Sociale Zaken een brandbrief gestuurd over de kwestie.

In maart bleek dat het UWV al vrijwel het volledige re-integratiebudget van 126 miljoen euro voor 2010 had opgesoupeerd. Daarop besloot de top van de instantie per direct nieuwe financiële verplichtingen op te schorten. Volgens Boaborea is het UWV in de consternatie naast een rem op de re-integratie van ww`ers overgegaan tot het korten op de re-integratie van arbeidsongeschikten met een wia- of Wajong-uitkering.

FF Kleppe nr. zoveel

De kop is er af! 
De eerste 4 weken Breda heb ik er op zitten en de database is gevuld met 9 namen van prospects. Jammer is dat ik die zelf heb binnengehaald (met een beetje hulp van de KvK).
Wat ik nooit leer is goed om te gaan met het tempo van onze overheden. Als je toch iemand vraagt om 3 maanden  lang een klus te doen (loket te houden en medewerkers te trainen), kan je op je vingers natellen dat dat redelijk kort is. Maar goed, we hebben mei en juni nog.


Het Ondernemershuis begint ook langzamerhand wat vorm te krijgen. Moerdijk, Steenbergen en Halderberge zijn al positief en ik denk dat Etten-Leur ook wel mee wil doen. De RABO was in ieder geval zeer positief en gaat zeker mee doen. De KvK doet altijd mee, want daar ben  ik vanmiddag. Fait a complis dus.


De JJ ligt nog niet helemaal op koers, daar ga ik nu aan werken.


En verder........
Druk genoeg!

27 april, 2010

HELP

In het eerste kwartaal zagen 26.147 nieuwe ondernemingen het licht, 32 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Extra treurig is dat daarvan naar schatting de helft binnen vijf jaar ten onder gaat. Veel beginnende ondernemers hebben de neiging in een of meer van de volgende valkuilen te trappen.

22 april, 2010

College Moerdijk schuift met portefeuilles

De specifieke projecten zijn nog niet verdeeld onder burgemeester en wethouders. 
Hier en daar zijn wel enkele verschuivingen aangebracht in de portefeuilles. 
Zo neemt Louis Koevoets grondbeleid en strategische verwerving over van Ada Grootenboer. Daarmee ligt het voor de hand dat de gebiedsvisie Moerdijk Meer Mogelijk ook voor de volgende vier jaar bestierd wordt door dit tweetal. In ruil daarvoor geeft Koevoets jeugdzaken terug aan Ada Grootenboer. Ze krijgt ook leerlingenvervoer in handen, waar voorganger Marjolein de Wit een taai dossier aan had. 


Beide posten passen beter bij educatie, waarover Grootenboer zich al zou ontfermen.


Burgemeester Wim Denie heeft zijn portefeuille openbare orde en veiligheid zien uitbreiden met handhaving en juridische zaken. Bij niet wettelijke taken wordt de burgemeester, indien nodig, vervangen door Cors Punt. Punt heeft een goedgevuld takenpakket met ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, volkshuisvesting, windenergie, woonwagenbeleid en de structuurvisie.


Louis Koevoets mag zich eerste loco-burgemeester noemen. Als hij net als de burgemeester absent is, komt eerst Cors Punt opdraven. Ada Grootenboer en Frans Fakkers zijn respectievelijk derde en vierde loco-burgemeester.


Met leefbaarheid en welzijn als hoofdtitel gaat wethouder Koevoets een nieuwe impuls geven aan de stads- en dorpsplannen. Sport en accommodatiebeleid zijn hem wel vertrouwd. Economie, werk en inkomen en recreatie en toerisme ressorteren wederom onder Grootenboer. 


Part-timer Frans Fakkers waakt over de gemeentelijke schatkist, maar is ook verantwoordelijk voor communicatie, burgerparticipatie, personeel en organisatie samengevat onder de kop dienstverlening.

15 april, 2010

Dameshockey


Hockey is de op een na meest beoefende teamsport bij Nederlandse vrouwen van 6 tot 79 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 2007. 3,4% van de vrouwen hockeyt, becijfert het onderzoeksbureau. Alleen volleybal (3,7%) is als teamsport populairder.
Bij de mannen komt hockey in de teamsporten op een vijfde plaats. 2,3% van de Nederlandse mannen tussen 6 en 79 jaar hockeyde in 2007. Voetbal (19,9%) was in dat jaar verreweg de meest beoefende sport in teamverband bij de mannen.

09 april, 2010

BrainZ er bij

Misschien  is het opgevallen?
Bald Eagle en BrainZ doen wat samen

MF punt Breda

Mijn eerste dag in het MF loket in Breda zit er bijna op en, als ik eerlijk ben, veel anders dan loket houden in Etten-Leur is het niet.
Een ding is wel beter, de verbinding via mijn dongel, die is hier toppie.
Oh ja en ze hebben koffie van echte bonen, net als bij de KvK.
Heeft u mij de komende 3 maanden nodig? In principe iedere vrijdagochtend.
Wel ff mailen

07 april, 2010

Remmende voorsprong

Wat is hockey toch een heerlijk spelletje. Zo'n EHL in Rotterdam met al die nieuwe snufjes op spelregelgebied en natuurlijk ook de makke van fout gebruik van de video umpire gaven mij toch een heerlijk weekend. Jammer dat het zo koud was, maar een goede neut bij thuiskomst deed veel vergoeden.
Straks zijn mijn JJ spelers weer aan de beurt en voor iedereen die dit leest (waarschijnlijk niemand), voorlopig blijven de 10 jarigen bij de JJ. Voor één simpele reden, veld capaciteit!
En dat vind ik vreselijk jammer. Technisch zouden 10 jarigen best op een heel veld kunnen spelen, maar dan moeten er wel velden zijn. We hebben dus duidelijk last van remmende voorsprong.
We hebben in ieder geval de veteranen nog.

02 april, 2010

1 aprilgrap op de NOS blog (een trouwe luisteraar)

Het leek wel of Reinhard Mey de enige was die zich geen zorgen maakte over de bom die Oog-presentator John Jansen van Galen dropte in onze uitzending van afgelopen zondag. Het was, volgens John, basta, over en uit voor Gute Nacht Freunde, de tune waarmee onze uitzendingen al bijna 35 jaar beginnen en eindigen. U, lieve luisteraar, reageerde massaal boos, ernstig teleurgesteld, soms opgelucht en zelfs een enkele keer ook verheugd in de vorm van een eigen compositie waarvoor nu eindelijk ruimte zou zijn. Daarnaast waren er natuurlijk ook heel veel mensen die ons doorzagen en terecht een 1-aprilgrap vermoedden. Was het flauw? Misschien wel. Maar, het is zeker niet zo dat wij als redactie de tune als onaantastbaar beschouwen. Zoals over alle elementen die Het Oog maken tot wat het is, denken wij ook na over de tune. Hoe lang is de levensduur eigenlijk van een openingstune? En is hij nog wel van deze tijd? Als onze aprilgrap iets heeft opgeleverd, dan is het wel een heel waardevolle peiling onder onze trouwe luisteraars. Hartelijk dank daarvoor! De conclusie? Gute Nacht Freunde blijft! Reinhard Mey hoeft zich inderdaad geen zorgen te maken. Zijn muziek zal bij ons nog heel lang klinken…

01 april, 2010

Hockey, maar dan anders

Er heerst zo'n beetje een stilte voor de storm. Kris en Dirk hebben de touwtjes strak in handen en ik wacht er op dat ik het veld in mag. In hockeytermen, ik zit dus even op de bank. Nu ben ik altijd keeper geweest en keepers zitten nooit op de bank. Zij hebben altijd het beste overzicht over het hele speelveld (van uit de as op het middenveld) en zijn ook vaak aanvoerder. Dat bank zitten bevalt niet zo goed, maar gelukkig heeft de coach bepaald dat ik de 9e weer aan de bak kom.
Tot zover de metaforen en nu naar het echte werk. Ik ben bezig een nieuw team op te zetten met mijzelf als playing captain. Het team heet clubhuis (ondernemershuis) en de spelers komen allemaal uit Zevenbergen, Oudenbosch en Steenbergen. De training begint, naar alle waarschijnlijkheid in mei of juni en duurt een maand of zes. Vanaf 2011 kunnen we dan echt van start met spelen.
Oké, een beetje cryptisch is het wel, maar voor dat de transfer voorbij is moet er nog heel wat geronseld worden. En dan moet je niet al je pijlen verspelen. We hebben ons al wel laten inschrijven bij de "Bond". Here We Come!