18 februari, 2011

SOM Moerdijk van start

We zijn in de lucht !
Iedere donderdag avond van 7 tot 9 en iedere vrijdag van 9 tot 12 (als het kan  op afspraak) geeft BrainZ advies aan (door)startende (en bestaande) ondernemers ui heel West Brabant

feedburner

Iets met (Google) Feedburner gedaan, maar wat? Even afwachten

10 februari, 2011

Human Capital in de (Bredase) wijk


Het stadsbestuur Breda neemt vijf coaches in dienst die het ondernemerschap in de wijken gaan ondersteunen. Het drie jaar durende project ,Human Capital in de Wijk, kost een miljoen euro en wordt grotendeels gefinancierd met Europese en Provinciale subsidies.
Het college wil in de verschillende Bredase wijken ongeveer 1000 potentiële ondernemers bereiken en hoopt dat daarvan 250 deelnemers uiteindelijk een bedrijfje op zetten. “Daarvoor krijgen we in totaal 850-duizend euro subsidie”, aldus wethouder Cees Meeuwis.
“De doelstelling is het ondernemerschap te stimuleren. Het gaat om de mensen te helpen die laatste stap te nemen” zegt Meeuwis die vindt dat het ondernemerschap meerdere positieve kanten heeft. “Ze voorzien in de eigen inkomsten en het zorgt voor werkgelegenheid.”
De ondernemerscoaches moeten de aanstaande ondernemers helpen onder andere met instanties als de belastingdienst en Kamer van Koophandel om te gaan. “Daarnaast wordt ook samen gekeken hoe het ondernemersplan in elkaar zit”, aldus de wethouder.
In het project worden drie winkelstrips als ‘proeftuin’ aangewezen. Het gaat om Barbantplein, de Berg en het Erasmusplein. De coaches zullen in de wijken zelf aanwezig zijn, zodat ze als eerste aanspreekpunt fungeren, zo meldt de gemeente.

03 februari, 2011

Begin voor jezelf in West Brabant


Vanaf 1 februari 2011 kunnen mensen uit de gemeente Moerdijk die als zelfstandige ondernemer aan de slag willen weer terecht bij het Servicecentrum voor Starters en Ondernemers. Ook ondernemers die zich al gevestigd hebben in de gemeente kunnen terecht bij het servicecentrum. Op afspraak kunnen inwoners in gesprek met een deskundige nadere informatie krijgen over het starten van een bedrijf of het ondernemen. Bovendien kan bekeken worden of de (aanstaande) ondernemer in aanmerking komt voor een Microkrediet.
Een deskundige van Stichting Brainz neemt de gesprekken voor zijn rekening. De gesprekken worden op afspraak gehouden op donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur en vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Het Servicecentrum Starters en Ondernemers is een initiatief van de Stichting Brainz, Kamer van Koophandel en gemeente Moerdijk. Overigens kunnen ook inwoners van de omliggende gemeenten gebruik maken van het Servicecentrum voor Starters en Ondernemers.
Wethouder Ada Grootenboer is enthousiast: “Door samen te werken met onder andere het bedrijfsleven, KvK en REWIN en een goede voorlichting aan geïnteresseerden hopen we startende ondernemers in de gemeente Moerdijk een extra impuls te geven. Dit stimuleert de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeente.”
In 2010 is het servicecentrum om organisatorische en financiële redenen stil gevallen. Het project wordt mede gefinancierd door het Regionaal Actieprogramma West-Brabant (REAP). Vanwege de ondersteuning door REAP is het nu weer mogelijk om de dienstverlening te verzorgen en blijvend in te bedden in het gemeentelijk beleid.
Dit is een stimuleringsprogramma van overheid en bedrijfsleven om via praktijkprojecten de werkgelegenheid in de regio te verbeteren en de concurrentiekracht van bedrijven te versterken.
Het Microkrediet is een kleine lening aan starters of ondernemers en kent een maximum van € 35.000,-. Het Microkrediet is bedoeld voor kleinere ondernemers en heeft een looptijd van 1 tot maximaal 10 jaar, met een vast rentepercentage. Om in aanmerking te komen voor een Microkrediet moet de (startend) ondernemer een goed onderbouwd plan hebben voor zijn onderneming. Enkele grote banken hebben samen met het ministerie van Economische Zaken de Stichting Microkrediet Nederland opgezet.
Aanmelden voor een microkrediet kan via Stichting BrainZ, Dhr Ras 06-54373106.