30 juni, 2008

Payrollonderneming? Weer wat nieuws!

Een Payrollonderneming neemt - voor de betrokken werknemers - de HR-administratie over van haar opdrachtgevers én wordt juridisch werkgever, inclusief de daarbij behorende plichten en risico’s. De opdrachtgever blijft hierbij verantwoordelijk voor het werven en selecteren van personeel, het beoordelen en belonen en bijvoorbeeld planning en de dagelijkse begeleiding op de werkvloer. In deze constructie verlaagt Payrolling de intensiteit en de complexiteit van werkgeverschap en heeft daarmee vooral een‘ontzorgende’ rol.

27 juni, 2008

Veldhockey mag niet ontaarden in ijshockey

Er is in het hockey sprake van duidelijke verharding en verruwing van het spel, vinden de bondscoaches van de deelnemende landen aan de Champions Trophy in Rotterdam. Voormalig toparbiter Peter van Reth is het daarmee eens. 'Scheidsrechters treden er veel te weinig tegen op.'

Volgens bondscoach Marc Lammers (vrouwen) laten de scheidsrechters teveel toe. 'Ze fluiten steeds minder om zo de snelheid in de wedstrijd te houden,' zegt Lammers in De Telegraaf. 'Op zich niet niet zo erg, maar daardoor wordt hockey steeds fysieker en minder technisch. Een kwalijke ontwikkeling, vind ik. Het moet geen ijshockey worden.'

'Als dit niveau van de scheidsrechters maatgevend is voor wat we in augustus tijdens de Olympische Spelen kunnen verwachten, gaat het helemaal niet goed,' zegt Von Reth, scheidsrechtersbaas van de internationale hockeyfederatie (FIH). 'De arbitrage is bij deze Champions Trophy absoluut onder de maat.'

Volgens Von Reth is het hockey onbewust doorslagen in haar streven snelheid in het spel te houden. Een trend die nog voor Peking fors moet worden omgebogen. 'Het mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn dat het hockey door de arbitrage veel harder en ruwer wordt.' (KVN)

26 juni, 2008

Vrouwen erg tevreden over eigen bedrijf

Vrouwen vinden een bedrijf starten nog meer dan mannen een uitdaging. Typerend voor bedrijven van vrouwen is de kleinschaligheid. Zij combineren het bedrijf vaker dan mannen met andere activiteiten, voornamelijk met zorg voor het gezin. Zij zijn voor het levensonderhoud ook minder aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Maar daarom zijn vrouwelijke ondernemers zeker niet minder tevreden over het bedrijf en het ondernemerschap dan mannelijke ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekbureau EIM onder ondernemers die in 2003 een bedrijf zijn begonnen.

Ondernemen naast zorg voor het gezin
Voor vrijwel alle starters vormen de uitdaging en het eigen baas zijn motieven om een bedrijf te beginnen. Voor vrouwelijke starters geldt dat nog meer dan voor mannelijke starters. Vrouwelijke starters zijn vaker dan mannelijke starters in 2003 een bedrijf begonnen omdat dat betere mogelijkheden biedt om de zorg voor een gezin en arbeid te combineren. Bij de start van het bedrijf waren vrouwelijke starters ook vaker dan mannelijke starters parttime in het bedrijf werkzaam. Het aandeel parttime vrouwelijke ondernemers neemt in de loop van de jaren na de start weliswaar af, maar blijft aanmerkelijk hoger dan onder de mannelijke ondernemers (44% tegenover 23%). De meeste parttime ondernemers zeggen op dit moment daarvoor bewust te kiezen en dat – zeker voorlopig - zo te willen houden. Veel vrouwelijke ondernemers besteden de tijd die zij niet met het bedrijf bezig zijn aan de verzorging van kinderen of gezin.
Ook in de werkgelegenheid, in de omzet en in de opbrengst van het bedrijf zien we de relatieve kleinschaligheid van de bedrijven van vrouwelijke ondernemers terug. De geringere opbrengst deert de vrouwelijke ondernemers echter niet, want zowel bij de start van het bedrijf in 2003 als momenteel zijn de vrouwelijke ondernemers in veel mindere mate dan de mannelijke ondernemers voor het levensonderhoud aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Terugkijkend op de afgelopen jaren van het bedrijf waarmee men in 2003 is begonnen, zijn de vrouwelijke ondernemers nog meer dan de mannelijke ondernemers tevreden over wat er van de onderneming is geworden. Een grote meerderheid van de vrouwelijke ondernemers zou als men weer voor de keuze zou staan weer kiezen voor het ondernemerschap: 98%. Dat is een nog overtuigender meerderheid dan bij de mannelijke ondernemers, waarvan 91% weer voor het ondernemerschap zou kiezen.
Voor inlichtingen: 079 322 02 67

Even wachten met vragen om te sponsoren?

Fortis heeft hard geld nodig, om de kredietwaardigheid op peil te houden. In totaal wil de bank met een hele reeks maatregelen 8 miljard euro ophalen. Daaronder valt een emissie van nieuwe aandelen van 1,5 miljard, 2 miljard aan obligaties alsmede de verkoop van kantoren en bedrijfsonderdelen.

ABN Amro
Fortis zit krap bij kas sinds de overname van ABN Amro. Fortis betaalde daarvoor de hoofdprijs. Daar kwam de kredietcrisis overheen. Fortis verwacht dat 2008 ook nog een moeilijk jaar zal zijn.
Fortis heeft grote problemen met de verkoop van de af te stoten ABN-onderdelen. Diverse media melden dat er nauwelijks kopers zijn. Fortis moet van de Europese Commissie bepaalde onderdelen van ABN Amro verkopen. Alleen dan wilde de commssie de overname van ABN Amro door Fortis goedkeuren.

Welke Brabantse sporters gaan naar Peking?

De lijst van definitieve deelnemers aan de Olympische Spelen in Peking wordt steeds groter. Hierbij een overzicht van de Brabantse deelnemers die zich reeds hebben genomineerd of gekwalificeerd.

Olympische spelen Gekwalificeerden


* Wielrennen
Bart Brentjens (mountainbike)
Raymond van der Biezen (BMX)
Rob van den Wildenberg (BMX)
* Schermen
Bas Verwijlen (degen)
* Taekwondo
Dennis Bekkers (klasse tot 86 kg.)
* Zwemmen
Marleen Veldhuis
Hinkelien Schreuder
Inge Dekker (100 m. vrij)
Pieter van den Hoogenband
Mitja Zastrow
Lennart Stekelenburg
Joeri Verlinden
Robert Leijsen
Maarten van der Weijden

Teams:

* Hockeyteam* (m) met onder andere:
Mathijs Brouwer
Jeroen Delmee
Robert van der Horst
Rob Reckers
* Hockeyteam* (v) met onder andere:
Marilyn Agliotti
Minke Booij
Miek van Geenhuizen
Nienke Kremers
Maartje Paumen
Janeke Schopman
Liedweij Welten
* Honkbalteam* (m) met onder andere:
Robert Cordmans
Alexander Smit
* Softbalteam* (v) met onder andere:
Anouk Mels
Daisy de Peinder
Marjan Smit
* Voetbalteam* (m) met onder andere:
Ismail Assatti
Otmal Bakkal
Frank van der Struijk
Tim Jansen
Kenneth Vermeer
Maceo Righters
Dirk Marcellis
Rvdell Poepon
Jens Janse

Genomineerden

* Beachvolleybal
Rebkka Kadijk (dames)
Gijs Ronnes (heren)
* Judo
Margot Wetzer
* Paardensport
Piet Raymakers (springen)
Anky van Grunsven (dressuur)
Imke Schellekens- Bartels (dressuur)
Vincent Voorn (dressuur)
* Turnen
Jeffrey Wammes
* Wielrennen
Marianne Vos (weg en baan)
Stef Clement (weg)
Mirjam van Poppel- Melchers (weg)
Elsbeth Rooy- Vink (mountainbike)

Paralympische spelenParalympische Spelen

Gekwalificeerden

* Rolstoelbasketbal dames*
Patries Boekhoorn
Jeanine van Veggel
* Paardensport
Sabine Peters
* Judo
Sanneke Vermeulen
* Rolstoeltennis
Maikel Scheffers (heren enkel)
Monique de Beer (quads enkel)
Bas van Erp (quads dubbel)
* CP Voetbal*
Bart Adelaars
Patrick Beekmans
Rudi van Breemen
Stephan Lokhoff
John Swinkels
Martijn Ven
Jeroen Voogd

Genomineerden

* Atletiek
Pieter Gruijters
* Tafeltennis
Kelly van Zon
* Wielrennen
Alfred Stelleman (tandem wegwedstrijd)
* Zwemmen
Mike van der Zanden

25 juni, 2008

Blote vrouwen maken mannen dom

Mannen denken niet meer helder na als ze seksuele of naakte beelden te zien krijgen. Dit schrijven Belgische onderzoekers in the Journal of Consumer Research.

Zodra er schaarsgeklede dames in het verschijnen, daalt het mannelijk vermogen om doordachte beslissingen te nemen. Fabrikanten van auto's wisten dit al. In advertenties laten zij vrouwen in bikini op de motorkap poseren.

Onderzoek
Tijdens het Belgische onderzoek mochten 358 mannen kiezen tussen het direct ontvangen van een klein geldbedrag of het later ontvangen van een groter bedrag. Hierover mochten ze ook onderhandelen.

Mannen die voor de onderhandeling seksueel getinte beelden kregen te zien, zoals een foto van een dame in bikini, hadden moeite om nog goed te onderhandelen. Mannen die naar neutrale beelden lonkten, vroegen gemiddeld de hogere bedragen.

Impulsief
Voor onderzoeker Bram van den Bergh is het zo klaar als een klontje: mannen gaan na het zien van blote beelden, sneller over tot een aankoop die ze anders niet wilden doen. Ook lukt het hen niet meer om nog goed vooruit denken als ze iets seksueels zien. Ze worden er juist erg impulsief van.

Eerder onderzoek wees al uit dat, als mannen opgewonden zijn, hun hersenen anders functioneren. Uiteindelijk willen ze dan andere dingen doen. Het cliché lijkt waar: als ze eenmaal aan seks denken, kunnen jongens nergens anders meer aan denken.

Als ik het nu eens negatief bekijk?

"Steeds meer 65-minners blijven actief op de arbeidsmarkt. In de jaren tussen 2003 en 2006 steeg het aantal 55- tot 64-jarigen met betaald werk van 43,3 procent naar 46,7. Als de stijging zich doorzet, wordt de kabinetsdoelstelling van 50 procent in 2010 gehaald, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het overhandigde dinsdag in Den Haag een rapport over de resultaten van het ouderenbeleid aan staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid). Uit het onderzoek blijkt verder dat het aandeel vrijwilligers onder 65-plussers daalt sinds 2002. Daarmee wordt niet voldaan aan het streven van het kabinet om vanaf 2005 het aandeel vrijwilligers constant te houden".

Met alle respect, als de helft van vergrijzend Nederland boven de 55 jaar, om welke reden dan ook, thuis achter de geraniums zit, vind ik dat een trieste zaak. Als je dan ook nog leest dat onder die groep ook de ambitie om vrijwilligerswerk te doen afneemt, zit er iets structureel niet goed.

Op dit moment zijn er in West Brabant 8.824 werkelozen (ouder dan 55 jaar) op een beroepsbevolking van 38.610 in deze categorie. Dat ligt in 2010 op 9.508 van 47.470. (C) CWI

Gat in de markt? Moet ik eens over nadenken.

24 juni, 2008

Bus naar industrieterrein

Op initiatief van de gemeente Moerdijk rijdt er vanaf 1 juli een bus van en naar het industrieterrein Moerdijk.Daarmee wordt in een klap en voor het eerst het industrieterrein voorzien van openbaar vervoer.
Volgens de Moerdijkse wethouder Wil Vissers wordt nog bekeken op welke tijdstippen de bus gaat rijden en wat de halteplaatsen zullen zijn, zowel op het industrieterrein als in de kernen van de gemeente Moerdijk.Vissers: "We denken aan een verbinding van drie keer per dag. 's Morgens bij het begin van de werkdag, in het middaguren bij het wisselen van de ploegendiensten en aan het einde van de middag. De praktijk moet uitwijzen wat het beste werkt."Vissers ziet de bus op de eerste plaats als een middel om mensen die nu buiten het arbeidsproces staan, weer aan het werk te krijgen. Ze zegt: "Als de bus eenmaal rijdt is het geen argument meer dat je niet met het openbaar vervoer bij het werk op industrieterrein Moerdijk kunt komen."De bus wordt voorlopig gefinancierd door de gemeente Moerdijk. Vissers zegt daarover: "We zijn ook in gesprek met Etten-Leur, want ook vanuit die gemeente kun je niet met het openbaar vervoer op Moerdijk komen. We kunnen voor zo'n bus wel aankloppen in Den Bosch of Den Haag, maar dat heeft geen zin. Daarom doen we het zelf, al is het op den duur natuurlijk wel de bedoeling dat de bus betaald wordt door de bedrijven en de mensen die er gebruik van maken."Directeur Udo Uiterwijk van het Industrie- en Havenschap Moerdijk is uitgelaten over de komst van openbaar vervoer op 'zijn' terrein."Fantastisch. Er zijn in het verleden al heel veel pogingen ondernomen, maar er was altijd weer wel een struikelblok. Moedig dat de wethouder gewoon begint. Eigenlijk is het natuurlijk te gek voor woorden dat er geen enkele vorm van openbaar vervoer is op een complex waar 14.000 mensen werken."De gemeente Moerdijk huurt een bus die rijdt op aardgas. Gemeentelijk adviseur werkgelegenheid Bert van Straate: "Dat heeft ook een signaalfunctie. Straks hebben we allemaal een baan, maar stikken we in de troep. Dat moet anders."

19 juni, 2008

Eenmanszaken per 1 juli in Handelsregister

Vanaf 1 juli treedt de nieuwe Handelsregisterwet in werking. Die houdt in dat ook eenmanszaken, maatschappijen van vrije beroepsbeoefenaars en Verenigingen van Eigenaars zich moeten laten registreren in het register. Volgens het Ministerie van Economische Zaken scheelt dat ondernemers op den duur administratieve lasten, omdat registreren bij de overheid dan nog maar een keer nodig is.

"Zaken doen wordt eenvoudiger omdat hun zakenpartners hun gegevens makkelijk kunnen controleren in het Handelsregister. Dat geldt bijvoorbeeld bij het openen van een bankrekening, het sluiten van een huurcontract, het aanvragen van financiering of een telefoonaansluiting of bij de aanschaf een auto op naam van de zaak", valt op de site van het Ministerie te lezen.

Eenmanszaken hebben tot eind 2009 om zich in te schrijven. Daarover krijgen ze binnenkort een brief van de Kamer van Koophandel.

De zes meest gemaakte startersfouten


Starten is nooit eenvoudig. Wat zijn de meest gemaakte fouten?
 1. Veel theorie, geen praktijk: een bedrijf runnen kan je leren, maar ken je de markt ook?
 2. Slecht tijdmanagement: zorg ervoor dat je zoveel mogelijk kan doen in zo weinig mogelijk tijd. Al eens aan delegeren gedacht?
 3. Tekort aan geld en motivatie: starten zonder geld is prima, maar is er een plan B als het geld op raakt?
 4. Slecht beheer van uitgaven: budgeteer alles!
 5. Te weinig marketing: bereik je klanten
 6. Geen klantselectie: iedere ondernemer heeft klanten die of niets opleveren of te veel tijd vreten. Dump die klanten.

18 juni, 2008

Arbeidskrapte te lijf met middeleeuws model

Nederland moet met een Duits scholingsmodel, dat zijn wortels in de middeleeuwen heeft, het tekort aan arbeidskrachten oplossen. Hiervoor pleit ABN Amro in een dinsdag gepubliceerde studie naar trends op de arbeidsmarkt in de komende vier jaar.

Volgens de bank lukt het in Nederland niet om voldoende vaklieden op te leiden. Het tekort zit niet alleen onder de hoogopgeleide professionals in bijvoorbeeld de IT-sector, maar ook onder de technisch specialisten zoals lassers en pijpfitters. Het gevolg hiervan is dat Nederlandse bedrijven beperkt worden in hun groeipotentieel.

Meesters en gezellen
De afgelopen jaren is het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers), veelal vaklieden die voor zichzelf werken, sterk toegenomen. Volgens de bank zijn deze arbeidskrachten te vergelijken met de middeleeuwse 'meesters', zoals looiers en timmerlieden. Binnen deze beroepsgroepen leidden de ervaren vaklieden hun opvolgers, hun 'gezellen', op. Dit model is in Duitsland nog deels in stand en de bank is van mening dat Nederland hiervan kan leren.

17 juni, 2008

Later juichen dankzij digitale televisie

Ruim 3,2 miljoen huishoudens hebben inmiddels een digitaal televisie-abonnement. Bij een plat scherm hoort immers ook een digitale kijkervaring. Menig voetballiefhebber pocht momenteel met zijn Full HD scherm en bijbehorend HDTV abonnement. Niemand zal ontkennen dat het beeld vele malen scherper is. Maar dankzij de techniek wordt er in die digitale huishoudens ook later gejuicht dan bij de buren die analoog kijken.

“Elk voordeel heb z’n nadeel.” Een Cruyfiaanse wijsheid die helaas ook voor digitale televisie geldt. Op een doorsnee televisie-avond valt het natuurlijk niemand op, maar wanneer Nederland massaal naar hetzelfde programma kijkt, moet het een vervelende ervaring zijn om iets in tijd achter te lopen. Terwijl bij jou op het scherm de aanval nog wordt opgebouwd weet je al dankzij de analoge buren dat het raak is.

“1 seconde, doe er maar 3 bij, gemiddeld 4 seconden vertraging, echt jammer, moet je verplicht analoog gaan kijken of het huis hermetisch afgesloten houden. Zou mooi zijn als alles synchroon loopt dan hebben we digitale TV met de stem van Jack (radio)!!”

“Wij kijken digitale tv en luisteren mee met de radio. De radio is veel en veel sneller dan de tv.”

Optelsom
De vertraging in het signaal is inherent aan digitale techniek, zo valt te lezen in het boek
IPTV Crash Course van Joseph Weber en Tom Newberry: “Any temporal reference-based compression system, such as MPEG-2, MPEG-4, and VC-1, will have inherent delays between reception of digital data and when decode and display of video can begin”. Met name bij het overschakelen van het ene naar het andere TV-kanaal merken gebruikers dat het langer duurt. Maar in feite is het een optelsom van vertragingen in de hele keten - van opname tot weergave.

Om materiaal digitaal vast te leggen, wordt het analoge beeld digitaal vastgelegd. Wij zijn immers geen enen en nullen. Dit levert een minimale vertraging op en het signaal dat de regiewagen verlaat is in feite voor elke TV-kijker hetzelfde, analoog of digitaal. Daarna begint het contributieproces: via satelliet, straalverbinding of digitale link wordt het signaal verzonden naar de eindregie in Hilversum. En daarbij maakt het wel een verschil of die signalen analoog of digitaal worden verzonden. De eindregie decodeert het signaal weer, voorziet het van een stationID (Nederland 1) en zendt het signaal opnieuw door naar de ontvangststations van de distributeurs. De distributeurs op hun beurt kunnen het signaal weer opnieuw encoderen (in sommige gevallen wordt een analoog TV-signaal pas door hen gedigitaliseerd - tot zover de perceptie dat digitaal hogere kwaliteit betekent). Eenmaal aangekomen bij de consument moet het signaal worden uitgepakt door de decoder, alvorens het op het platte scherm kan worden weergegeven.

Weber en Newberry (p. 264-269) focussen zich vooral op vertragingen die ontstaan door het overschakelen van het ene naar het andere kanaal. Los van de ergernis dat kanaalsurfen langer duurt bij digitale televisie dan analoog, is het gegeven dat je pas later beeld krijgt waarschijnlijk de voornaamste bron van vertraging. Deze worden in de volgende systeemlagen veroorzaakt:

 1. Netwerk
  Verzoeken tot wisseling van kanalen moeten worden gepropageerd vanaf de client naar de server in het netwerk. Omdat er vaak sprake is van een beschermde streams (alleen abonnees mogen ze bekijken), vindt er een autorisatieproces plaats. De autorisatieserver kan een andere zijn dan de videoserver. Dit kan 100-1500ms duren en een oplossing is om het autorisatieproces in de client te laten plaatsvinden (d.m.v. smartcards). Bij geschakelde videonetwerken en IP-gebaseerde systemen speelt daarnaast de tijd dat een verzoek voor een kanaalswitch leidt tot opbouw van een nieuwe videostream in multicast netwerkapparatuur een belangrijke rol. Dit kan een extra 100-500ms duren, volgens Weber en Newberry. Mogelijke oplossingen zijn het verhogen van de bandbreedte (niet of nauwelijks mogelijk bij ADSL2+) of door het vooruit sturen cq permanent beschikbaar houden van een lage resolutie versie van het kanaal.
 2. Transport
  Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de afstandsbediening (10ms, geen onderscheid t.o.v. analoge kijkers met infrarood AB’s), anderzijds door het bufferen van videosignalen tijdens het transport (33-50ms). Om
  jitter te overkomen moeten de buffers eerst vollopen. Opnieuw zijn meer bandbreedte of een hoger niveau van Quality of Service (QoS) een mogelijke (maar niet altijd beschikbare) oplossing.
 3. Compressie
  De oorzaak van deze vertragingen ligt besloten in het gegeven dat er bij compressietechnieken gebruik wordt gemaakt van een variabel aantal bits per videoframe. Wanneer er veel beweging in het beeld is (grassprieten, kabbelend water, publiek) kunnen bits in min of meer ‘lege’ frames worden geplaatst die al eerder zijn uitgezonden. Vandaar dat een actiescene in een heftig gecomprimeerd videobestand eerder tot blokvorming leidt dan een talking head. Gevolg van deze slimme techniek is dat er afhankelijkheden ontstaan tussen de frames. Schakel jij in op een punt waarop informatie ontbreekt (die immers al eerder was uitgezonden), zul je nog geen beeldopbouw krijgen. Bij analoge en ongecomprimeerde digitale video is deze afhankelijkheid er niet. Om te kunnen bepalen wat de verandering (delta) in het beeld is, wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde referentieframes, die eens per interval in ongecomprimeerde vorm worden uitgezonden. Het kan dus zijn dat je pas beeld krijgt, zodra zo’n referentieframe in de stream weer voorbij komt. De optelsom van deze vertragingen door compressie variëren van 60 tot 1050ms, volgens Weber en Newberry.

Alles bij elkaar opgeteld kunnen deze vertragingen variëren van 315 tot 3500 miliseconden. Digitale televisie wordt verkocht als een vooruitgang, maar hoeft dat niet altijd te zijn. Hoewel de QoS-niveaus bij televisie-aanbieders binnen de eigen en afgeschermde netwerken vele malen hoger ligt dan op internet, is het vertrekpunt ook een geheel andere. Bij computers en internet zijn consumenten opgevoed met het principe van vertragingen, terwijl analoge televisie ons in feite heeft verwend met de continue beschikbaarheid ervan. Pas wanneer iedereen digitaal kijkt (nu al 45% van de huishoudens volgens iMMovator), zullen de juichsalvo’s iets meer in-sync zijn. Maar de beleving zal nooit meer dezelfde zijn als in het analoge tijdperk - zowel in positieve (betere kwaliteit, HDTV) als negatieve (vertraging) zin.


Commissie Bakker in vogelvlucht

De belangrijkste voorstellen :
 1. Bindende afspraken tussen werkgevers, werknemers, de sociale zekerheid en het onderwijs moeten, tot 2016, 400 duizend banen opleveren.
 2. Bedrijven helpen ontslagen werknemers gedurende een half jaar bij het vinden van een nieuwe baan.
 3. Werknemers krijgen een ‘werkbudget’ waarmee ze scholing betalen en eventuele werkloosheid opvangen.
 4. De AOW wordt uit belastinggeld betaald (fiscalisering); gepensioneerden gaan zodoende meebetalen aan de oudedagsvoorziening.
 5. In 2040 is de AOW-leeftijd 67 jaar; de opbouw van het aanvullend pensioen wordt vertraagd.
 6. Wie langer dan een half jaar een uitkering heeft, krijgt een participatieplicht. Wie niet meedoet, wordt gekort.
 7. Gemeenten moeten sancties instellen voor werk-onwilligen.
 8. Belastingaftrek voor laagbetaalden moet werk aantrekkelijker maken.
 9. Loonkostensubsidie moet het in dienst nemen van langdurig werklozen bevorderen.
 10. Langer doorwerken levert een bonus op, uit te keren op de 65ste verjaardag.
 11. Werkende ouderen krijgen vrijstelling van sociale premies.
 12. De levensloopregeling gaat zich uitstrekken tot na 65 jaar.
 13. Een geleidelijke afbouw van de werkduur voor ouderen, in plaats van de keuze tussen stoppen of doorwerken.
 14. Kinderopvang moet werken voor vrouwen aantrekkelijk maken.

Hockeybond krikt de begroting flink op


De Koninklijke Nederlandse Hockeybond krikt voor het komende jaar de begroting flink op. De KNHB heeft het budget voor 2009 vastgesteld op 12,5 miljoen euro. Dit jaar bedraagt de begroting nog 10,7 miljoen. Dat bleek uit cijfers die tijdens de algemene vergadering in Utrecht werden gepresenteerd. Daarin kwam ook een verlies over het afgelopen boekjaar van 137.000 euro naar voren. Dat tekort werd uit het eigen vermogen van vier miljoen euro aangezuiverd.De hockeybond wil vooral meer inkomsten generen uit sponsoring. Daarnaast komt door de aanhoudende ledengroei ook meer geld uit contributies binnen. Het extra geld wordt aangewend om de bond verder te professionaliseren, het tophockey uit te bouwen en de marketing te intensiveren.

16 juni, 2008

Lekker fietsen en wandelen in Moerdijk

Wat doen we met zijn allen in Nederland? Fietsen en Wandelen! Heel veel mensen in Nederland doen het. Het ontspant, het is sportief, het leert de dagelijkse beslommeringen loslaten en het is goed voor de gezondheid.

De gemeente is gestart met het opstellen van een Fiets- en Wandelpadennetwerk voor de gemeente. Daarmee wordt aandacht besteed aan de positie van fietsers en wandelaars ten opzichte van de auto. Om tot een goed en veilig netwerk met daarbij behorend uitvoeringsplan te komen vinden wij uw inbreng belangrijk en is gekozen voor een interactieve sessie. Iedereen met interesse voor fietsen en wandelen is van harte welkom zijn of haar mening en ervaring in te brengen. Het doel van het project is veelzijdig:

* Het in beeld brengen van het gewenste recreatieve wandelnetwerk;
* Het realiseren van een volledig recreatief fietsnetwerk;
* Het realiseren van een volledig en veilig fietsnetwerk voor dagelijkse activiteiten (woon-werk, woon-school etc).

De aftrap van de interactieve sessies is gestart met een workshop op 2 juni. De workshop was een groot succes! Een grote opkomst van individuele burgers, dorpsraden, raadsleden en kenners van het vakgebied discussieerden in drie groepen over wat de meest optimale netwerken voor fietsen en wandelen kunnen zijn. Elke groep deed dit op geheel eigen wijze, wat veel input opleverde waar we mee verder kunnen. Alvast bedankt voor deze input.

Voor het vervolg willen we ook nog graag weten of de voorgestelde fiets- en wandelroutes kloppen en compleet zijn. We bieden u daarom nog de gelegenheid om uw ideeën kenbaar te maken via deze site via het reactieformulier. U kunt uw ideeën kenbaar maken tot en met 20 juni 2008.

De komende weken gaan we met alle reacties aan de slag en maken we een afweging voor het definitieve netwerk. De voorlopige planning is erop gericht dat het college in september een concept-netwerk voor fietsen en wandelen vaststelt. Dat is het eindproduct van het interactieve proces. De verwachting is dat het eindproduct aan de raad wordt aangeboden tijdens de vergadering van 2 oktober.

Lees meer over Fietsen en wandelen in Moerdijk bij het thema Toerisme en recreatie op www.moerdijk.nl

13 juni, 2008

Meer branches op weekmarkt in Zevenbergen (na overleg met de OVZ?)

De weekmarkt in Zevenbergen moet aantrekkelijker worden.
Burgemeester en wethouder van Moerdijk willen de markt meer elan geven, onder meer door meer branches toe te laten. Het verzoek daartoe vloeit voort uit het overleg dat wethouder Ada Grootenboer vier keer per jaar voert met de marktmeester en een vertegenwoordiging van de marktkooplieden.

Wethouder Grootenboer: "Het is een landelijke trend dat het moeilijker wordt om markten in stand te houden. Er komen minder klanten aan de kraam en daarom stoppen kooplieden."

Om het tij in Zevenbergen te keren, wordt geprobeerd om een zo breed mogelijk assortiment aan te bieden aan de consument.

De lijst met artikelengroepen wordt hiervoor uitgebreid. Tweede doel is om alle plaatsen bezet te houden.

12 juni, 2008

"T zijn van die kleine berichtjes.......

Prijs ezeltjes rijst de pan uit in Turkije
De stijgende brandstofprijzen hebben in Turkije voor een opleving van de ezeltjesmarkt gezorgd. De prijzen van de dieren zijn omhoog geschoten van ongeveer 50 lira (bijna 30 euro) vorig jaar tot tussen de 100 en zelfs 350 lira dit jaar. De tractor, die de ezel de afgelopen decennia razendsnel bijna uit beeld deed verdwijnen, wordt op het platteland alleen nog maar ingezet als het echt niet anders kan. Voor ritjes tussen dorp en veld is vervoer per ezel stukken goedkoper. In sommige regio's, zo meldt dagblad Zaman woensdag, is het aantal werkezels het afgelopen jaar zelfs verdubbeld.

11 juni, 2008

KPN trekt op 1 juli de stekker uit Planet

Vanaf juli 2008 is Planet, eens 'de grootste en meest bekroonde provider van Nederland', voltooid verleden tijd. En Planet.nl zal wijken voor een nieuw portaal: KPNvandaag.nl

En om de boel nog verder duidelijk te maken:
Orange Breedband wordt Online.
En ik had ook al zo'n moeite met Ziggo.

Daar moet het WSP dus nodig iets aan doen

Het midden-en kleinbedrijf staat te springen om werknemers. Vertrouwen in het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), uitkeringsinstantie UWV en gemeenten die hen bij de zoektocht naar personeel zouden moeten helpen is vrijwel verdwenen.
Ruim de helft van de bedrijven vindt de werklozen die door deze instanties worden doorverwezen onvoldoende gemotiveerd en niet geschikt qua vooropleiding. Dat blijkt uit onderzoek dat MKB Nederland.
Meer dan de helft van de bedrijven met minder dan 250 man in dienst, zegt de komende twaalf maanden extra personeel nodig te hebben. Terwijl onlangs uit onderzoek bleek dat bijna een kwart van de jonge professionals bij een klein bedrijf aan de slag wil.
De bedrijven hebben behoefte aan een vaste adviseur die het bedrijf kent en helpt bij het werven van mensen. De overheid moet zo snel mogelijk zorgen voor minimaal 250 van deze adviseurs, vindt MKB Nederland.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vrijwel geen enkele onderneming iets ziet in het plan van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb om gemeenten de arbeidsbemiddeling te laten uitvoeren.

10 juni, 2008

Militaire supercomputer doorbreekt petaflopsgrens

Een Amerikaanse supercomputer die deels is gebaseerd op de Cell-cpu van IBM, is er in geslaagd de petaflopsgrens te doorbreken. Het systeem is meer dan twee keer zo snel als IBM's Bluegene/L.De supercomputer, Roadrunner gedoopt, zal door de Amerikaanse defensie gebruikt worden om het gedrag van nucleaire wapens te simuleren, vlak nadat ze ontploffen. Voordat het systeem door defensie in gebruik wordt genomen, mogen wetenschappers het gebruiken om berekeningen met betrekking tot klimaatverandering uit te voeren.De Roadrunner bevat 12.960 Powerxcell 8i-cpu's van IBM en bijna 6500 dualcore Opterons van AMD. De Cell-processors worden gebruikt om een boost te geven aan delen van berekeningen. In totaal heeft de supercomputer 116.640 cores tot zijn beschikking en daarmee wist hij 1,026 biljard sommetjes per seconde op te lossen. Om de rekenkracht van de machine in perspectief te plaatsen, maakt Thomas D’Agostino van de Amerikaanse National Nuclear Security Administration tegenover de New York Times een vergelijking: "Als zes miljard mensen met rekenmachines dag in dag uit en 24 uur per dag calculaties zouden uitvoeren, zou het ze 46 jaar kosten om te doen wat Roadrunner in een dag kan."De Roadrunner is ontwikkeld door IBM en het Los Alamos National Laboratory en de bouw heeft 133 miljoen dollar gekost. Het systeem draait Red Hat Enterprise Linux, wordt beheerd met xCAT en verbruikt 3 megawatt. Nu de petaflops-grens gepasseerd is, gaat de supercomputerindustrie op jacht naar de volgende doorbraak: het doorbreken van de exaflops-barrière.

FF in de gaten houden! (Europees netwerk voor mkb)

U bent onmisbaar voor de Europese economie. Het is maar dat u het weet. Vandaag wordt daarom de Nederlandse afdeling van het Enterprise Europe Network gepresenteerd.
Het netwerk is een initiatief van de Europese Commissie. Het telt 600 organisaties in 40 landen. Belangrijkste doel is 'versterking van de Europese economie en vergroting van haar concurrentiekracht op wereldschaal'.

Bundeling
Het netwerk bestaat uit al bestaande (overheids)organisaties. In Nederland zijn dat Senternovem, Syntens en de EVD. Dankzij het nieuwe netwerk wordt de al bestaande informatieverstrekking gebundeld en kunt u dus gemakkelijker hulp aanvragen voor verschillende onderdelen.

Enterprise Europe Network wil kennis en hulp bieden bij bijvoorbeeld het vinden van een Europese zakenpartner, samenwerking in innovatie, het omgaan met Europese wet- en regelgeving en deelname aan EU-fondsen. Er komt met de lancering geen extra geld vrij, aldus een woordvoerder in het Financieele Dagblad.

09 juni, 2008

Mijn allereerste (IBM) PC had 512k geheugen en 4,7 Mhz kloksnelheid, DOS 1.0 en 1 floppy drive

De x86-familie heeft door de jaren heen dan ook behoorlijk wat veranderingen ondergaan. Bij de introductie van de 8086 in 1978, haalde de chip een topsnelheid van 4,7 MHz en telde hij 29.000 transistors. Een 3GHz quad-core Intel processor voor desktops, zoals we die tegenwoordig kennen, is 300 keer zo snel en telt 820 miljoen transistors. Volgens Todd Mowry, hoogleraar aan de Carnegie Mellon University en onderzoeksconsultant voor Intel, is dat niet zonder slag of stoot gegaan: "Er zijn ontelbaar veel technologische uitdagingen geweest bij het voortdurend verkleinen van de transistors en andere componenten en Intel heeft daar gigantisch veel in geïnvesteerd. Eén van die uitdagingen was dat warmteproductie een groter probleem werd naarmate de transistors kleiner werden . Verbeteringen van prestaties kunnen op dit moment daarom alleen nog maar behaald woorden door meer processor kernen toe te voegen. Het verder verhogen van de kloksnelheid is geen optie.

Minder Nederlanders spijkeren zich bij

Ruim 1,1 miljoen Nederlanders volgden vorig jaar een particuliere opleiding of cursus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. Procentueel nam het aantal Nederlanders dat niet-bekostigd onderwijs volgde licht af. Was dit in 2006 nog twaalf procent van de bevolking, vorig jaar kwam dit aantal uit op 10,6 procent.
Het zogenoemde niet-bekostigde onderwijs behelst opleidingen die niet worden betaald door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De kosten zijn voor rekening van de student of cursist, de werkgever of de uitkeringsinstantie. Bij dit type onderwijs gaat het om bijvoorbeeld een cursus Word of Excel, taalcursussen, havo- of vwo-opleidingen aan een commercieel instituut, lessen accountancy of SPD, en vrijetijdscursussen als bloemschikken of origami.
Voor acht op de tien leergierige Nederlanders hadden de opleidingen een relatie met hun werk. Zij hoopten met de opleiding hun kansen op promotie of een nieuwe baan te vergroten, of om een baan te krijgen.
Van de bevolking met een diploma in het hoger onderwijs nam zestien procent deel aan het niet-bekostigd onderwijs. Bij personen met als hoogste opleiding het vmbo was dit zes procent. Elf procent van de havo-/vwo-/mbo-opgeleiden volgde een particuliere opleiding. Vooral 25 tot 44-jarigen volgen dit type onderwijs. Bij jongeren is het aandeel lager omdat ze vaak in het bekostigd onderwijs zitten. Economisch-juridische opleidingen zijn bij zowel mannen als vrouwen het populairst.

06 juni, 2008

Eén servicepunt werkgevers

Werkgevers uit de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert kunnen binnenkort met ál hun vragen terecht bij één loket, in het Stadskantoor in Etten-Leur.
Daar wordt donderdag 'Hét Werkgeversservicepunt', kortweg WSP geopend. Bouwkundig of optisch verandert er weinig of niets in de hal van het stadskantoor in Etten-Leur. Daar zijn al ondergebracht het centrum voor werk- en inkomen CWI en de uitkeringsinstantie UWV.

Wat er bij komt is een loket voor werkgevers, zegt Yvonne van den Berg, coördinator van Hét Werkgeversservicepunt.

Van den Berg: "Het nieuwe zit hem vooral in de samenwerking tussen de vier gemeentes, het CWI en de UVW in de richting van werkgevers. Die kunnen voortaan bij een loket terecht. Fysiek of telefonisch. Ze hebben één aanspreekpunt."

Werkgevers kunnen bij Hét Werkgeversservicepunt terecht als ze op zoek zijn naar nieuwe werknemers.

Van den Berg: "Het WSP is de kortste en goedkoopste weg naar nieuwe medewerkers. Het WPS heeft het grootste bestand in de regio met werkzoekenden in alle beroepen en leeftijden en met uiteenlopende opleidings- en ervaringsniveau's."

Volgens coördinator Van den Berg is het WPS meer dan een regionale vacaturebank: "Er is een breed scala aan middelen om mensen zo snel als mogelijk geschikt te maken voor een bepaalde baan. Bijvoorbeeld door scholing, opleiding of begeleiding."

Voor de gemeenten die deelnemen aan het WPS heeft dat zo ook zijn voordelen: "Gemeenten gaan niet langer alleen meer werkgevers in hun eigen gemeente benaderen met de vraag of ze nog werk hebben voor mensen die aan het werk geholpen moeten worden. Die vraag wordt nu over de gemeentegrenzen heen getild."

Het WPS heeft nauwe banden met uitzendbureaus en reïntegratiebedrijven.

Donderdag wordt het WPS officieel geopend tijdens een bijeenkomst voor genodigden. Daar zullen vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, UWV en CWI het woord voeren.

De Bald Eagle heeft (namens de OVZ) vlijtig meegewerkt aan de totstandkoming van het WSP. De opgedane contacten komen straks ook goed van pas voor Startersloket West Brabant.

05 juni, 2008

Werkgever moet na ontslag helpen bij vinden baan

Werkgevers moeten een personeelslid dat wordt ontslagen begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. Tijdens die zoektocht moeten ze het loon doorbetalen en hoeft de ontslagen werknemer geen WW aan te vragen. Volgens diverse ingewijden staat dit in een conceptadvies van de commisie-Bakker, die op verzoek van het kabinet met aanbevelingen komt over verhoging van de arbeidsparticipatie.

Financieel belang
Voor de werknemer staat daar tegenover dat hij verplicht is mee te werken aan scholing. Die moet worden betaald uit een potje waaraan hijzelf en de werkgever meebetalen. Eerder lekte uit dat de commmissie-Bakker de duur van de WW drastisch wil bekorten, tot de helft of een derde.
De commissie-Bakker gaat er volgens bronnen van uit dat werkgevers beter hun best zullen doen een personeelslid elders aan de slag te helpen als ze er financieel belang bij hebben dat deze zo snel mogelijk een andere baan vindt. De commissie zou de gang van zaken bij bedrijven als Nedcar en KPN voor ogen hebben, waar bij een reorganisatie het overtollig geworden personeel op grote schaal bemiddeld werd naar ander werk.

Aanvragen van ontslagvergunning
Het voorstel van de commissie-Bakker zou ook de politieke angel halen uit de discussie over het ontslagrecht. Als bedrijven voorafgaand aan een ontslagronde al maatregelen treffen om te voorkomen dat werknemers op de keien belanden, is het aanvragen van ontslagvergunning bij de kantonrechter overbodig.
De commissie onder leiding van TNT-topman Peter Bakker werd eind vorig jaar ingesteld omdat de regeringspartijen het niet eens konden worden over een voorstel van CDA-minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken om het ontslagrecht te versoepelen. Voor de PvdA was dat plan onbespreekbaar. De partij dreigde zelfs met een kabinetscrisis.

AOW-leeftijd
Naar verwachting presenteert de commissie-Bakker 16 juni haar advies. Daar staat ook in dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk verhoogd moet worden naar 67 jaar, zo werd dinsdag bekend.

03 juni, 2008

Totale verzadiging breedbandaansluitingen in zicht

Nederland neigt zo langzamerhand naar totale verzadiging in deze markt. Albrecht voorspelt dat het huidige aantal van 5,55 miljoen breedbandverbindingen nog zal doorgroeien naar circa zes miljoen aansluitingen ergens in 2009, maar dan is de groei er echt uit. Wat daarna overblijft aan dynamiek is voornamelijk een 'demografisch fenomeen' van vergrijzing en veranderende samenstelling van huishoudens, verklaart Albrecht.
77,1 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft nu breedband, dat komt overeen met 33,8 aansluitingen per honderd inwoners. Telecompaper definieert breedband als een verbinding van ten minste 384 Kbps. Het bureau splitst breedband niet verder uit in snelheidscategorieën.
Dat er voorlopig wel een flinke groei zit in de gemiddelde verbindingssnelheid per abonnement staat vast, zo bevestigt Albrecht, alleen al omdat verschillende providers zelf de snelheden verhogen zonder dat abonnees daarvoor moeten overstappen of meer betalen. Maar op basis van de beschikbare gegevens kan het onderzoeksbureau deze snelheidstoename niet kwantificeren.