21 februari, 2009

De Broekriem

MOERDIJK - Tegenvallende inkomsten en uitgaven in 2010 en volgende jaren noodzaken de gemeente Moerdijk tot het bezuinigen van twee miljoen euro. Deze mededeling kregen de gemeenteraad en de pers op vrijdagmorgen voor carnaval van wethouder Financiën Marjolein de Wit (foto). Zo zal bijvoorbeeld Intergas voorlopig geen dividend uitkeren (begroot op 250.000 euro) en zal het Gemeentefonds naar verwachting minder gaan uitkeren (begroot op 550.000 euro). "We moeten de broekriem aanhalen", voegde De Wit toe aan die mededeling. "Maar Moerdijk is een zeer gezonde gemeente met hoge reserves." Toch zullen die reserves niet gebruikt worden om de 'gaten' te vullen. Evenmin zullen de burgers veel van deze bezuinigingen merken, omdat eventuele tariefsverhogingen, zoals die van de WOZ, slechts trendmatig zullen plaatsvinden. In de komende maanden zullen oplossingen en maatregelen worden gezocht, die worden verwerkt in de kadernota van juni 2009. Daarna is het aan de gemeenteraad om keuzes te maken.

Geen opmerkingen: