17 september, 2012

Extra kolk bij sluizen Volkerak

Extra kolk bij sluizen Volkerak: WILLEMSTAD - Rijkswaterstaat wil het schutproces in de Volkeraksluizen versnellen en op termijn de sluizen uitbreiden met een vierde kolk.

Geen opmerkingen: