18 april, 2005

To have or not to have

Het proces "bouw een nieuw portal" begint vorm te krijgen. Ingeborg is nu de gespreksnotities aan het uitwerken. Ze had een opdeling gemaakt in "Nice to have" & "Must have" en "Much impact" & "Low impact". Zo krijgen we een redelijk overzicht wat men binnen ZeelandNet zelf wil. Dat wordt weer gecheked met de uitkomst van een aantal panel discussies van Wim. Het totaal van de meningen geeft een routeplanning en een prioriteitenlijst. V.w.b. de vormgeving, gaan we ook extern kijken. Intern zijn er ook al een aantal mooie ontwerpen gemaakt. Die beslissing volgt later. Tegelijkertijd zijn we bezig om de stories binnen XP op te stellen.

Geen opmerkingen: