04 oktober, 2010

Eigenbaas worden met BBZ of Qredits?

Nu er meerdere microfinancieringsinitiatieven met steun vanuit de politiek opgezet worden, dreigt het Bbz-2004 als uitstroominstrument ondergesneeuwd en verloren te raken. Voor STEW/FCBV reden om deze regeling in huidige context te beschouwen en een toekomstvisie te ontwikkelen waarin de Bbz-regeling een vaste plek krijgt. De Bbz-regeling als instrument voor microfinanciering werkt goed. Mensen vanuit de uitkering zijn nu ondernemer dankzij de Bbz-financiering. Behalve starters zijn ook ondernemers in zwaar weer met het Bbz-2004 gered. Het is niet de eerste keer dat het Bbz-2004 wordt geëvalueerd.

Op dit moment worden het Bbz-2004, de borgstellingregeling en Qredits in opdracht van de Ministeries van Sociale en Economische Zaken geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal door het nieuwe kabinet en de Tweede en Eerste Kamer besloten worden of en in welke vorm het Bbz-2004 in de toekomst zal blijven bestaan. De afgelopen 5 jaar wil de politiek het ondernemerschap stimuleren. Daarentegen vinden banken het juist te risicovol om (startende) ondernemers in het kleinbedrijf te financieren. Voorgaande evaluaties laten zien dat de Bbz-regeling uitermate belangrijk en effectief blijkt voor (startende) ondernemers.

De sprekers op de Dag van de Bbz zijn bij uitstek mensen uit het veld die ervaring hebben met de dagelijkse praktijk van het Bbz-2004 en die de regeling vanuit een andere, dan de politieke kant, benaderen. Naast het ontwikkelen van een toekomstvisie in een plenaire setting wordt in twee workshops ingegaan op:
* de mogelijke veranderingen van het Bbz-2004 in combinatie met bezuinigingen bij de overheid en
* de Wet WIJ/Jongeren en het voorbereiden op het ondernemerschap.

Geen opmerkingen: