25 januari, 2011

Eigenbaas.nl en Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland

Als ondernemer kunt u voor microfinanciering terecht op eigenbaas.nl, een website van de Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland. Deze stichting is voortgekomen uit een samenwerkingsverband van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Kenniscentrum Microfinanciering. De website van de stichting is voor bedrijven en organisaties die ondernemers met microfinanciering de weg willen wijzen. Deze bedrijven en organisaties vormen samen het Landelijke Netwerk voor Microfinanciering.

Samenwerking ministeries voor microfinanciering
Voor microfinanciering werkt het ministerie van EL&I samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit is omdat microfinanciering ook een rol kan spelen bij het starten van een onderneming vanuit een uitkering.

Geen opmerkingen: