18 maart, 2011

Ik blijf nog wel even

De wens van de gemeente Moerdijk om te groeien naar 40.000 inwoners lijkt een illusie. Uit cijfers die de Kamer van Koophandel en de Sociaal Economische Samenwerking (SES) West-Brabant hebben gepubliceerd blijkt dat de Moerdijkse bevolking de komende jaren alleen maar krimpt.

Telde de gemeente begin 2009 nog 36.670 inwoners, in 2025 is de voorspelling dat er nog maar 34.700 inwoners zijn. Dat betekent een daling van 5,5 procent. Voor West-Brabant in het geheel wordt wel een lichte groei voorspeld. De bevolkingsgroei stagneert in Moerdijk al sinds 1990 maar laat de komende jaren een daling zien.

De krimp komt enerzijds door een laag geboortesaldo (geboorte minus sterfte). En dat komt weer omdat Moerdijk weinig jongeren heeft in de leeftijdscategorie 15 tot en met 34 jaar.

Anderzijds komt de bevolkingskrimp doordat er meer mensen Moerdijk verlaten dan dat er mensen in de gemeente komen wonen. Moerdijk kende in 2008 een zogeheten negatief migratiesaldo. Dit in tegenstelling tot de rest van West-Brabant waar wel meer mensen naartoe zijn verhuisd.

Toch wordt er in de gemeente Moerdijk volop gebouwd. Alleen de nieuwe wijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen is al goed voor 575 huizen. Maar ook in Fijnaart en Klundert wordt er gebouwd en er liggen voor veel andere dorpen bouwplannen klaar.

De wethouders Cors Punt en Louis Koevoets maken zich ook geen grote zorgen over de cijfers.

"Natuurlijk moeten we voorbereid zijn op krimp", meent Punt. "Het is een waarschuwing. Maar de krimp zet pas goed in na 2020. We moeten vooral bouwen voor de kleinere huishoudens." Ondanks de krimp van de bevolking neemt het aantal huishoudens de komende jaren gestaag toe. De toenemende vergrijzing leidt tot kleinere huishoudens.

Koevoets is optimistisch. Hij durft de voorspelde krimp te betwijfelen. "Met de komst van het Logistieke Park komen er duizenden banen bij. We moeten Zevenbergen aantrekkelijk maken om te wonen. Als we zorgen voor goede voorzieningen dan komen de mensen hier vanzelf naartoe. Dan wil iedereen hier graag wonen en verhuizen mensen niet naar elders."

Geen opmerkingen: