27 mei, 2011

Stappenplan starten in de zorg

Stappenplan starten in de zorg: "

Let op: het stappenplan is een richtlijn. Afhankelijk van je specifieke zorgberoep is het mogelijk dat je nog andere verplichtingen hebt.

1. Inschrijven bij de KvK

Als je start als zelfstandig zorgverlener moet je je inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. Je hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

2. Aanvragen Verklaring Arbeidsrelatie

Vraag bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan. Daarmee kun je aan jouw opdrachtgevers aantonen dat je ondernemer bent, zodat zij geen premies en loonheffingen voor je hoeven af te dragen.

3. Inschrijven in het BIG-register

Om bepaalde beroepen in de zorg zelfstandig te mogen uitoefenen, moet je je inschrijven in het BIG-register. Pas na inschrijving in het BIG-register mag je de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.

4. Je diensten aanbieden via een toegelaten instelling

Om als zzp’er verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet/AWBZ) te kunnen leveren, moet je jouw diensten aanbieden via een instelling die is toegelaten volgens de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

5. Je tarieven vaststellen

Voor bepaalde vrije beroepsbeoefenaren in de zorg stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumtarieven vast. Voor veel diensten in de gezondheidszorg ben je vrijgesteld van btw.

6. Algemene voorwaarden opstellen

In de algemene voorwaarden neem je bijvoorbeeld regels op over betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, geheimhouding en klachten. Je kunt hiervoor de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.

7. Je verzekeringen regelen

Je bent verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarnaast kun je zich vrijwillig tegen een aantal andere (bedrijfs)risico’s verzekeren.

8. Bedrijf aan huis melden

Als je jouw bedrijf aan huis wilt beginnen, moet je dit meestal melden bij je gemeente. Ook moet je rekening houden met een aantal belastingzaken en je eventuele huur- of hypotheekovereenkomst.

9. Patiëntendossier aanleggen

Als zorgverlener moet je van elke patiënt een dossier bijhouden. In het dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over je behandeling.

Geen opmerkingen: