23 november, 2011

Aanvragen microkrediet verdubbeld


Kleine ondernemers worden zelden enthousiast onthaald wanneer ze bij een bank om financiering vragen. Wel kunnen die ondernemers terecht bij microkredietinstelling Qredits. Deze stichting zag het aantal kredietaanvragen dit jaar opnieuw verdubbelen. 


Rendabel?

"Het gaat om te kleine bedragen, die voor banken niet rendabel zijn om te financieren. Mensen met een moeilijk trackrecord en weinig zekerheden komen al helemaal niet aan bod”, vertelt algemeen directeur Elwin Groenevelt van stichting Qredits. Deze stichting, zonder winstoogmerk, is een samenwerkingsverband tussen onder meer ABN AMRO BankING Nederland en Rabobank Nederland en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Goed plan is vereiste

Ongeveer 60 procent van degenen die een microkrediet aanvragen, is starter. “Ze komen uit alle mogelijke branches, van detailhandel tot industrie en van vervoer tot persoonlijke verzorging”, aldus Groenevelt. De ondernemers die bij Qredits aankloppen hebben vaak om diverse redenen problemen om bij een bank krediet te krijgen. Ze zitten bijvoorbeeld in de WW of hebben een BKR-notering, waardoor het afsluiten van een ‘regulier’ krediet niet lukt. Met een goed ondernemingsplan kunnen ze vaak wel bij Qredits terecht. “Maar ondernemers die zich onvoldoende hebben voorbereid, helpen we niet”, waarschuwt Groenevelt.

2.000 kredieten

Ook ondernemers die meer dan 50.000 euro nodig denken te hebben, worden doorverwezen naar reguliere banken, evenals starters die een heel innovatief bedrijf voor ogen hebben. 25 procent van alle aanvragen wordt gehonoreerd. Het gaat maar weinig echt mis. “We hebben nu bijna 2.000 kredieten verstrekt, daarvan zijn er ongeveer 30 die niet terugbetaald kunnen worden, nog geen 2 procent van onze portefeuille. Daar tegenover staan ruim 50 klanten die hun krediet juist voortijdig hebben afgelost, waarvan zo’n 30 omdat het heel erg goed gaat”, besluit Groenevelt.

Microfinancieringspunt

Meer informatie over Qredits is te vinden op hun website www.qredits.nl en in het nieuwsartikel op nu.nl.
Dordrecht heeft ook zijn eigen Microfinancieringspunt.

Geen opmerkingen: