02 november, 2011

Een felicitatie waard


De gemeente Bergen op Zoom krijgt haar eigen starterscentrum. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat zo’n centrum er kan komen en ondersteunt het centrum ook financieel. Dat doen trouwens ook de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht.

Verder zijn de deelnemende partijen: Accon-avm, De Grafische Wereld, Heijnen-Stuij, Het Interium, Kvk Zuidwest-Nederland, Lantack, Rabobank Het Matrkiezaat, ROC West-Brabant Markiezaat College, ROC West-Brabant Zinc en Stadlander.


Het Starterscentrum Bergen op Zoom (SCB) moet de slagingskans van de (door)startende ondernemers verhogen door een samenwerking te laten ontstaan waarin (door)startende ondernemers toegang krijgen tot kennis (innovatie via bijvoorbeeld de Techniekboulevard), ervaringen (coachen en professionele dienstverlening) en middelen (flexibele huisvesting en financiering).


In het collegeprogramma, de Toekomstvisie en de kadernota Economie, Cultuur & Toerisme heeft het college al aangegeven de economische pijlers te willen verbreden en starters te willen stimuleren en faciliteren om succesvol te zijn. De lokale economie in Bergen op Zoom en omstreken is kwetsbaar door de afhankelijkheid van een paar grote bedrijven. Juist (door)startende bedrijven zijn een belangrijke motor voor de lokale economie.

Het aantal startende ondernemers is in Bergen op Zoom relatief hoog, terwijl de succesfactor relatief laag is (ongeveer 35% bestaat nog na 3 jaar). Het college vindt dat dit anders en beter moet.

De startende bedrijven zijn naar de mening van het college van Bergen op Zoom belangrijk omdat ze flexibel inspelen op nieuwe marktmogelijkheden en van groot belang zijn om de werkloosheid onder jongeren, 45-plussers, laaggeschoolden en allochtonen terug te dringen.


Het is de bedoeling dat de startende bedrijven zoveel mogelijk gaan samenwerken, dat er een samenwerking komt met starterscentra in de regio en dat de samenwerking ook gezocht wordt in de vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. Een voorbeeld hiervan is het samen met het ROC realiseren van een Fablab (een openbare werkplaats) waar kunstenaars, studenten, architecten, technici en designers samen of individueel kunnen experimenteren en leren door gebruik te maken van de geavanceerde technieken die normaal gesproken niet betaalbaar zijn voor (door)startende ondernemers. Een ander voorbeeld is het inzetten van studenten op ‘echte’ werkzaamheden die de startende ondernemer ontlasten (onder andere secretariële ondersteuning, ontwerp en design van website en huisstijl en administratieve werkzaamheden). Hierdoor ontstaat een zichtbare vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).


De gemeente Bergen op Zoom heeft de financiële bijdrage aan het startersfonds vastgesteld op € 50.000,- voor de ontwikkelfase en vervolgens op € 200.000,- (€ 67.000,- per jaar gedurende drie jaar, 2012-2014) voor de exploitatiefase. Deze bijdrage wordt gedekt vanuit het Economisch Stimuleringsfonds.

De officiële opening van het SCB zal tegelijkertijd plaatsvinden met de opening van het Fablab in het eerste kwartaal van 2012. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2012 al wel terecht bij het portaal van het SCB aan de Nobellaan 52.

Geen opmerkingen: