08 januari, 2013

Clouddiensten Nederland groeien 29 procent

Clouddiensten Nederland groeien 29 procent:

In 2016 zal het Nederlandse bedrijfsleven naar verwachting 1,2 miljard euro uitgeven aan software as-a-service (SaaS), platform as-a-service (PaaS) en infrastructure as-a-service (IaaS) diensten, een gemiddelde jaarlijkse groei van 29 procent over de periode 2011-2016.

Dat zegt het Nederlandse onderzoeksbureau The METISfiles van Marcel Warmerdam in zijn prognose over de Nederlandse markt voor publieke cloud diensten.

De Nederlandse markt voor generieke Telecom en IT diensten staat onder druk als gevolg van veranderend klantgedrag en de opkomst van nieuwe verdienmodellen. Cloud is zo’n nieuw verdienmodel.

Door het toenemend zakelijk gebruik van financiële, marketing, communicatie en collaboratie clouds stijgen de uitgaven voor SaaS van 298 miljoen euro in 2012 tot 734 miljoen in 2016, een gemiddelde jaarlijkse groei van 27 procent. Online opslag, back-up en rekenkracht stijgen van 107 miljoen in 2012 tot 308 miljoen in 2016, een gemiddelde jaarlijkse groei van 31 procent. Het zakelijk gebruik van programmeerbare (mobiele) platforms (PaaS) zal toenemen van 34 miljoen in 2012 tot 131 miljoen in 2016, een gemiddelde jaarlijkse groei van 41 procent.

Beleid en regelgeving die niet voldoen aan de huidige technologische trends zijn de grootste struikelblokken op  weg naar de cloud, aldus leveranciers van SaaS-, PaaS-, en IaaS-diensten.


Geen opmerkingen: