30 juni, 2005

Burgt Groep website aangepast

Op de eerste versie van de BG website stonden (een paar) fouten. Nederlands is best moeilijk. Afgezien daarvan was het helemaal niet wervend. Accountancy is een best sexy beroep. Net zoiets als een externe controller of business analist. Je denkt mee met je klant, zorgt ervoor dat het fiscaal en financieel allemaal in orde komt en waar (gevraagd en ongevraagd) nodig geef je gericht advies om zijn business beter te maken. Bald Eagle kreeg de prestigieuze opdracht de teksten opnieuw te schrijven. Behalve de TWD is alles integraal over genomen. Next step follows!

Geen opmerkingen: