29 september, 2006

Strategie

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond hebben donderdag 28 september in het Huis van de Sport te Nieuwegein een intentieovereenkomst getekend met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) voor een periode van 5 jaar.

De twee sportbonden en de VSG willen met deze samenwerking de sportontwikkeling op lokaal niveau bevorderen. De nota “Tijd voor Sport” van het ministerie van VWS is daarbij één van de uitgangspunten.Met behulp van de intentieovereenkomst beoogt de KNHB de doelen te realiseren van de Strategische Visie KNHB 2015.

De KNHB wil het aantal verenigingen, in samenspraak met o.a. gemeenten, uitbereiden met 60, en het aantal kunstgrasvelden met 244. Bovendien beoogt de KNHB in dit plan 20 à 30 samenwerkingsverbanden te realiseren tussen gemeente, naschoolse opvangorganisaties, scholen en verenigingen en wil zij hockeyverenigingen begeleiden bij het realiseren van een multifunctionele sport- en clubhuisaccommodatie.

Voor de vereniging Sport en Gemeenten heeft de intentieovereenkomst tot doel om een bijdrage te leveren aan het positioneren als platform voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen overheid en sport, het optimaliseren van het (mede)gebruik van sportaccommodaties en het bevorderen van lokale samenwerkingsverbanden, en het stimuleren van beleid op het gebied van waarden en normen in de sportontwikkeling op lokaal niveau.

Geen opmerkingen: