02 oktober, 2006

Accountant worstelt met regeldruk


Morgen wordt de nieuwe wet Toezicht Accountantsorganisaties van kracht. De bedrijfstak mort. Nog meer papier, nog meer dossiers, nog meer lijsten die moeten worden afgevinkt.

Geen opmerkingen: