22 mei, 2007

Werkgelegenheid in het MKB neemt sterk toe


Dankzij een krachtige afzetgroei neemt de werkgelegenheid in het MKB dit jaar toe met 78.000 personen. Deze toename betreft 48.000 werknemers en 30.000 zelfstandigen. De toename van het aantal zelfstandigen is historisch hoog te noemen. De hoge toename zelfstandigen hangt samen met een algemene behoefte van het bedrijfsleven aan flexibel personeel. Deze behoefte wordt ingevuld door zelfstandigen en uitzendpersoneel. Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening is de stijging van het aantal zelfstandigen fors. Dit en meer blijkt uit de prognoses van onderzoeksbureau EIM.

Geen opmerkingen: