30 mei, 2007

Zoekt en gij zult vinden.......


In de steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor accountants en belastingadviseurs vindt een tot nu toe beschaafde slag om goede medewerkers plaats. Het motto 'Wie de mensen heeft, heeft de toekomst' geldt meer dan ooit. Uit recent arbeidsmarktonderzoek van de Hay Group blijkt dat het tekort binnen de branche Finance & Accounting het grootst is en dat de schaarste verder toeneemt. Vandaag werd duidelijk dat spraakmakende acties niet meer worden geschuwd.

Geen opmerkingen: