03 juni, 2009

hoeveel heeft Qredits over van 15 miljoen ?

De Europese Commissie wil 19 miljard euro beschikbaar stellen om werk te behouden of nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. Het bedrag is afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds.

EU-top
Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie en eurocommissaris Vladimir Spidla van Werkgelegenheid hebben dat woensdag bekendgemaakt. Ze willen hun voorstel bespreken tijdens de komende top van EU-leiders die op 18 en 19 juni in Brussel plaatsheeft.

Scholing
Het bedrag van 19 miljard moet gebruikt worden voor onder meer scholing en opleiding en om kredieten te verstrekken voor het opzetten van een bedrijf. In tegenstelling tot anders hoeven de lidstaten voor de periode 2009 en 2010 de projecten niet mee te financieren, zodat ze snel van start kunnen gaan.

Microkredieten
De Europese Commissie wil, in samenwerking met de Europese Investeringsbank, in totaal 500 miljoen euro beschikbaar stellen voor microkredieten aan mensen die anders geen financiering kunnen krijgen om een bedrijf op te zetten, bijvoorbeeld nadat ze werkloos zijn geworden. Verder wil ze minimaal vijf miljoen plaatsen in het leerlingwezen openstellen voor jongeren die hun baan dreigen te verliezen.

Werktijdverkorting
Ook moet er geld komen voor maatregelen als werktijdverkorting en voor het snel weer aan de slag helpen van werklozen. Daarnaast denkt de commissie aan verlaging van de loonkosten en andere financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die mensen in dienst nemen met weinig kansen op de arbeidsmarkt.

Beroep
Barroso zei bij de presentatie van het plan dat de EU snel heeft gereageerd op de financiële en economische crisis. 'Vandaag geeft de commissie een nieuwe impuls om via een gezamenlijke actie van EU, lidstaten en sociale partners bestaande arbeidsplaatsen te behouden en nieuwe werkgelegenheid te scheppen.' Barroso deed een beroep op de EU-leiders 'om zich achter dit ambitieuze plan te scharen'.

Verkiezingen De aankondiging van de impuls komt kort voor de Europese verkiezingen. In Nederland zijn morgen, 4 juni, de Europese verkiezingen.

© RTLZ.nl

Geen opmerkingen: