23 september, 2009

Het gaat niet altijd soepel

Soms gaan er dingen nog gewoon fout.
Zonder namen te noemen de volgende analyse;
 • Microkredietloket is een non-profit samenwerking van 3 onafhankelijke partijen die ondernemers begeleidt op weg naar een aanvraag voor een microkrediet van maximaal € 35.000,-
 • Daarvoor zijn de gesprekken met de bedrijfsadviseur en in tweede instantie een advies van een onafhankelijk financieel specialist van Microkredietloket
 • Ze geven dus zelf geen leningen uit, maar proberen zo goed mogelijk de klant te helpen met zijn aanvraag. Een garantie wordt nooit gegeven.
 • De aanvraag moet uiteindelijk door de klant zelf ingediend worden bij Qredits die, bij voldoende onderbouwing, een afspraak maakt met de klant.
 • Tijdens dat gesprek wordt de klant voor de zoveelste keer het hemd van het lijf gevraagd, maar dan door Qredits.
 • Van dat gesprek wordt een rapport gemaakt en aan de hand van dat rapport besluit de risc manager om wel of niet een lening aan te bieden.
 • Als de lening geaccepteerd wordt komt Microkredietloket weer in beeld om samen met de klant naar een coach te zoeken.
 • Voor de hele begeleiding rekent Microkredietloket € 150,-
 • Bijkomende kosten voor de klant zijn bv. zijn eigen accountant, inhuur van studentbedrijven, afsluitprovisie, etc.
 • In sommige gevallen adviseert Qredits dat naar een betaalde coach gezocht moet worden.
 • Om teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam dat klanten goed kennis nemen van de algemene voorwaarden van Qredits.

Geen opmerkingen: