26 januari, 2010

Kamer van Koophandel en MKB Nederland, mijn volgende klus?

MKB Brabant gaat zich samen met de Kamer van Koophandel inspannen om de slagkracht van het midden- en kleinbedrijf in West-Brabant te vergroten. 'MKB Lokaal in West-Brabant', is het project gedoopt.
Het is het tweede in zijn soort in Nederland, na Zeeland. De provinciale afdeling van werkgeversorganisatie MKB Nederland en de Kamer hebben Cécile Franssen als projectleider aangesteld. Zij heeft twee jaar de tijd om de regionale kleine en middelgrote bedrijven weerbaarder te maken, vernieuwing in gang te zetten, onderling contact en samenwerking te bevorderen en de belangenbehartiging bij bijvoorbeeld overheid en onderwijs te verbeteren.

"Een groot deel van de MKBbedrijven mist de kracht om te innoveren en nieuwe kansen te benutten", zegt Franssen. "Mogelijkheden blijven liggen doordat ondernemers de handen vol hebben aan het eigen bedrijf en niet toekomen aan contacten buitenshuis. Zo blijven ze in het vertrouwde kringetje ronddraaien." Haar inzet moet het versnipperde MKB een gezicht geven en steviger op de kaart zetten.

Franssen heeft Moerdijk en Roosendaal uitgekozen als gemeenten om te beginnen. Als het is gelukt om MKBondernemers daar warm te krijgen voor het project, gaat Franssen het concept uitrollen naar andere gemeenten. Momenteel is Cécile Franssen bezig contacten te leggen met alles en iedereen op ondernemersgebied in Moerdijk en Roosendaal.

"Ik destilleer uit die bijeenkomsten wat er speelt, waar de problemen liggen en waar behoefte aan is. Vervolgens kan ik als vertegenwoordiger van de MKB-ondernemers naar de gemeente of naar bijvoorbeeld het onderwijs stappen om die zaken aan te kaarten." Ze wil er vooral werk van maken kleine en middelgrote ondernemingen bij elkaar te brengen en tot meer samenwerking te bewegen.

"Daaruit kunnen combinaties ontstaan die sterk genoeg zijn om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen en in de markt te zetten. Als je individueel blijft opereren, komt het daar vaak niet van." 'MKB Lokaal' staat op zich los van de economische crisis: het idee bestond al bij MKB Brabant voordat die uitbrak. Maar de recessie heeft het project wel extraurgent gemaakt, vindt Franssen.

"Juist nu moeten bedrijven bereid zijn nieuwe wegen te bewandelen, willen ze overleven. Een positief aspect van de crisis is misschien wel dat ondernemers in deze tijd meer bereid zijn om anders naar hun zaken te kijken dan wanneer het geld toch wel binnenkomt."

Geen opmerkingen: