27 december, 2010

Wel erg veel zout?

 De afgelopen weken is in Nederland hier en daar een tekort aan strooizout geweest.
Gemeenten hebben nog tot 1 januari de kans zich aan te melden bij een zoutloket. Op deze manier kunnen ze voorkomen dat deze winter een tekort op strooizout onstaat. In Brabant komen vier zoutloketten, in Oirschot, Breda, Waspik en Wouw. Via deze loketten wordt de voorraad strooizout onder de deelnemende gemeenten geïnventariseerd en gaat het zout naar de plaatsen die een tekort hebben. Het beschikbare zout wordt niet naar de loketten toe verplaatst.
De komende tijd zullen nog tien schepen met in totaal 180.000 ton zout uit Turkije aankomen.

Geen opmerkingen: