14 april, 2011

Kroegbaas

1. Inschrijven bij de KvK en aanmelden bij de Belastingdienst
Als je een horecabedrijf start of overneemt, moet je deze inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft je gegevens door aan de Belastingdienst. Je hoeft je niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Download hier de formulieren voor inschrijving of wijziging van gegevens in het Handelsregister.

2. Inschrijven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering en de Voedsel en Waren Autoriteit
Je horecabedrijf wordt automatisch ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca en Catering (BHenC). De nVWAmaakt gebruik van de gegevens van het BHenC voor de registratie van levensmiddelenbedrijven.

Een productschap of bedrijfschap behartigt de collectieve belangen van bedrijven binnen een bepaalde branche. Ook stelt het regels op voor die bedrijven. Valt je bedrijf binnen een branche met een bedrijf- of productschap, dan is lidmaatschap verplicht. Na inschrijving bij de KvK krijg je automatisch een verzoek om aanvullende bedrijfsgegevens. Je moet contributie betalen en je moet je aan de regels van het schap houden. Het is mogelijk dat je onder meerdere bedrijfsschappen valt.

3. Check of je vestiging past binnen het bestemmingsplan
De vestiging van je horecabedrijf moet passen in het bestemmingsplan van de gemeente. Zo niet, dan kun je vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of om een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

4. Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen
Als je wil (ver)bouwen of renoveren, heb je meestal van de gemeente een omgevingsvergunning voor bouwennodig. Mogelijk moet je ook de omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteiten slopen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten.

5. Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken aanvragen
Voor het gebruik van bepaalde gebouwen heb je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken nodig. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, kinderdagverblijven, basisscholen of hotels. Voor het gebruik van andere gebouwen volstaat het doen van een gebruiksmelding. Het gaat bijvoorbeeld om middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten. Via het Omgevingsloket online kun je nagaan welke situatie op jouw van toepassing is.

Om een gebouw brandveilig te gebruiken moet je een aantal maatregelen nemen.

6. Melding milieubeheer doen
Als horecaondernemer heb je te maken met milieuvoorschriften. Meestal is het niet nodig om een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting aan te vragen, maar kun je volstaan met een melding van je bedrijf bij de gemeente. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kun je bepalen welke regels voor jouw bedrijf van belang zijn. De melding milieubeheer kun je via de AIM doen.

7. Exploitatievergunning aanvragen
Het kan zijn dat je een exploitatievergunning horecabedrijf van de gemeente nodig hebt. De voorwaarden hebben te maken met openbare orde, veiligheid en zedelijkheid. Je kunt de exploitatievergunning horecabedrijf digitaal aanvragen met de berichtenbox.

8. Hygiënisch werken
Als je eet- en drinkwaren bereidt, moet je over een HACCP-plan beschikken of een goedgekeurde hygiënecodevolgen.

9. Drank- en horecavergunning aanvragen
Als in je horecabedrijf alcoholische dranken verstrekt en genuttigd worden, moet je een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben. Je horecapand http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=8215 en je personeel http://www.horeca.org/smartsite.dws?id=44844 moeten aan eisen voldoen.

10. Terrasvergunning aanvragen
Als je een terras wilt plaatsen op je eigen terrein of in de openbare ruimte, heb je vaak een terrasvergunning van de gemeente nodig. Een terras is alleen toegestaan bij een gevestigde horecazaak. Een terrasvergunning kun je aanvragen met de berichtenbox. http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/berichtenbox

11. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten aanvragen
Voor het plaatsen van een kansspelautomaat in een horecabedrijf is een aanwezigheidsvergunningkansspelautomaat van de gemeente verplicht. De aanwezigheidsvergunning geldt voor één locatie of vestiging.

12. Risicoinventarisatie en -evaluatie opstellen
Als je personeel in dienst neemt, moet je bij de start van je horecabedrijf een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Je kunt het model Horeca RI&E gebruiken.

Geen opmerkingen: