22 april, 2011

Seniorenhulp voor jonge ondernemers

Seniorenhulp voor jonge ondernemers: "

Bij werkgeversorganisatie VNO/NCW hebben ze een passend woord gevonden voor dit type gearriveerde en gepensioneerde ondernemers: ‘senior experts’.


De voor- en nadelen t.o.v. andere coaches:


De voordelen: • De unieke combinatie van veel levens- én ondernemerservaring

 • Een netwerk van andere ondernemers, die je leverancier of afnemer kunnen worden

 • Een groot netwerk (vriendenkring, verenigingen, businessclubs, serviceclubs, etc.)

 • Maken geen beginnersfouten en herkennen de slimme trucjes van je zakenrelaties eerder

 • Brengen doorgaans rust en orde in de organisatie

 • Ze verrichten (vaak) veel werk voor weinig geld

 • Velen willen (en kunnen) in je bedrijf investeren


De nadelen: • Hun kennis is mogelijk niet actueel genoeg voor je maatstaven

 • Blijven soms hangen in hun manier van ondernemen. Een “open mind” is noodzakelijk

 • Zij en hun netwerk denken nog in oude gezagsverhoudingen (top-down)

 • Ze kunnen te dominant worden in je organisatie. Een goede adviseur of coach kan zichzelf wegcijferen, sommige seniors hebben daar problemen mee

 • Kunnen bemoeizuchtig zijn en zich ongevraagd/ongemerkt op andere bedrijfsonderdelen of personen storten

 • Waak voor hobbyisten zonder serieuze ondernemerservaring

 • Zorg voor commitment, voorkom dat je die afhaker kiest die bij een nieuw commissariaat opeens uit beeld verdwijnt.


Kansen en risico’s


Grofweg zijn er twee types senior experts te onderscheiden: 1. De financieel onafhankelijke: Zij stellen hun kennis en netwerk tegen een zeer geringe vergoeding beschikbaar. In veel gevallen werken ze graag samen met instituten als universiteiten en hogescholen. Als ze een investeringskans ruiken stappen ze graag in je start-up. Dat biedt kansen, maar levert ook risico’s op

 2. De ondernemer: Gedraagt zich hetzelfde als de financieel onafhankelijke senior, maar laat zich normaal belonen of levert alleen kennis en kunde als ze (financieel) partner van je kunnen worden.


Vallen en opstaan


Waarom zou je met een business angel of senior expert in zee willen gaan? Als je op FDYE Advies of fora als Higherlevel kijkt, dan zie je dat veel starters naar de bekende weg vragen. Dat is niet erg, want een onderneming starten is net als leren fietsen: het gaat met vallen en opstaan. Een belangrijke reden om te kiezen voor een oudere ondernemer als sparringpartner is het vermijden van valpartijen. Dat zijn defensieve overwegingen. Offensief zou je een senior expert kunnen inzetten om snel toegang tot nieuwe markten of netwerken te vinden of omdat je een private investeerder zoekt.


De praktijk:


Niels Oude Luttikhuis (35) is mede-eigenaar van de websites dealerdirect en ikwilvanmijnautoaf, waarmee hij en zijn zakenpartner Vincent (29) Stevens een brug slaat tussen particuliere autoaanbieders en professionele autoinkopers en -handelaren. Hun bedrijf startte in 2006 aan de keukentafel en vertienvoudigde de omzet sinds 2008 tot 2 miljoen euro in 2010. Niels en Vincent is gevraagd hun concept ook in de USA te introduceren.


Niels: “Mijn vader had diverse bedrijven in de automotive hoek, maar het zal duidelijk zijn dat ik als zoon de meeste van zijn adviezen in de wind heb geslagen. Toch vonden Vincent en ik het toch wel prettig om iemand om ons heen te hebben die een rustpunt vormt.


Zo’n coach vonden ze bij Twente in Business (TIB) in hun woonplaats Enschede. TIB is een particuliere stichting , waarmee ondernemer Jan van den Berg en andere gearriveerde ondernemers zich inspannen voor jong ondernemerstalent. Van den Berg: “We werken niet vrijblijvend als een klankbord, maar bieden tegen een geringe vergoeding x-uren per week concrete ondersteuning” Volgens hem is het niet mogelijk dat een coach opeens afhaakt. Van den Berg: “Ik monitor niet alleen de prestaties en voortgang van de bedrijven, maar ook die van onze coaches. Ik verwacht van beide partijen blijvende betrokkenheid.”


Oude Luttikhuis bevestigt deze aanpak: “Onze coach was akelig concreet in zijn voorstellen, afspraken en het agendabeheer. Dat gaf ons in de startfase erg veel rust. Organisatorisch heb ik zo mijn manco’s. Onze coach hield ons strak bij de les, maakte notulen, zette dingen op papier en zorgde zo voor een goed ‘secretariaat’ van Dealerdirect. Via zijn netwerk legde hij contacten in Amerika, waar we nu onze vleugels kunnen uitslaan. Ik denk dat onze op- en doorstart dankzij hem een stuk effectiever is geweest dan zonder hem.”


Zo vind je een senior expert: • Omschrijf je hulpvraag zo concreet mogelijk. Het is belangrijk dat je weet of je een coach vooral offensief of defensief wilt gebruiken.

 • Gebruik een zoekmachine. Google bijvoorbeeld op Businesscoach, Starterscoach of Ondernemerscoaching

 • Er zijn overheidsinstanties die ondernemers helpen bij de zoektocht naar een coach en er bestaan organisaties die zich vooral richten op speciale doelgroepen, zoals de ‘nieuwe Nederlanders’. En dan zijn er natuurlijk bekende organisaties als IMK of bijvoorbeeld de KvK.

 • Check de persoon, zijn achtergronden en de organisatie die hem detacheert

 • Doe de eerste kennismaking op neutraal terrein

 • Eerst het contract onderhandelen en dan pas aan de slag. Vergeet de exit-strategie niet!


Zo schrijf je een coachingscontract: • Omschrijf het doel van het traject. Leg het liefst de huidige situatie vast in een aantal rapportcijfers en bepaal de targets met hogere cijfers.

 • Beschrijf de afgesproken werkwijze nauwkeurig

 • Leg vast aan wie en hoe vaak de senior expert rapporteert

 • Leg vast wie en hoe vaak hij de expert mag inschakelen voor assistentie

 • Leg de duur van de begeleiding vast, eventueel per fase

 • Bepaal een vast dagdeel of dagen waarop de senior actief voor je is

 • Bepaal hoeveel van die uren hij op je bedrijf aanwezig is

 • Bepaal het honorarium, onkostenvergoedingen en leg de afspraken vast

 • Beschrijf de exit-strategie, eventueel met behulp van een mediator.

"

Geen opmerkingen: