27 augustus, 2011

Nederland koploper met startende ondernemers

Nederland koploper met startende ondernemers:

Dat blijkt uit de Global Entrepreneurship Monitor 2010, een internationaal onderzoek waaraan Nederland voor de tiende keer deelneemt. De nieuwste cijfers maken duidelijk dat 7,2% van de Nederlanders tussen 18 en 64 jaar in 2010 bezig was een bedrijf op te richten, dan wel een bedrijf had dat korter dan drieënhalf jaar bestaat. Op nummer twee staat Ierland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Finland. Onderaan op de lijst bungelen België en hekkensluiter Italië.

2009
De lijst uit 2009 gaf een ander beeld. In aflopende volgorde bestond de top 5 toen uit Griekenland, Noorwegen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Slovenië. De Nederlandse bijdrage aan het onderzoek komt van het onderzoeksinstituut voor het midden- en kleinbedrijf EIM. De auteurs schrijven de toename van het aantal Nederlandse starters toe aan het nieuwe elan dat ondernemerschap in Nederland heeft gekregen.

Loopbaanperspectief
Nederlanders beschouwen ondernemerschap als een aantrekkelijker loopbaanperspectief dan tien jaar geleden. Ook is het aantal particulieren dat investeert in kleine en startende bedrijven vorig jaar fors gestegen, van 1,9% in 2009 naar 3,4% in 2010. De onderzoekers vermoeden een haasje-over-effect: een stijgend aantal informele investeerders maakt meer nieuwe bedrijfsoprichtingen mogelijk.

Rollenmodellen
Tot slot komt uit het onderzoek het belang van rollenmodellen naar voren. Een op de drie nieuwe ondernemers is beïnvloed in zijn beslissing een bedrijf op te starten door een andere ondernemer. Dat zijn zelden ‘iconen’ uit de media, maar eerder ondernemers uit het eigen sociale netwerk. Minpunt is wel dat het innovatieve vermogen van start-ups achterblijft bij dat van ondernemers in andere landen.

Geen opmerkingen: