05 juli, 2007

Alweer hockey (op TV)

"De groei van online televisie is onmiskenbaar en daarmee groeit ook het aantal producenten van audiovisuele content. Naast de consumenten (endusers) met de eindeloze stroom user generated content, gaat het hier ook steeds meer om bedrijven die eigen producties laten maken. Net als bij andere kanalen geldt hier dat sport de belangrijkste bijzaak van de wereld is. Interessant is dat het venster van de sport(bond) gebruikt wordt om bedrijfs-TV te maken: Nationale Nederlanden heeft KNVB-TV in een soft launch gelanceerd, ABN-Amro kwam met hockey-tv en nu komt de Rabobank met Rabosport-tv. Feitelijk is dit geen wielrenkanaal per se, aangezien ook de andere sporten van de Rabobank (ruitersport en, alweer, hockey) hier een plaats hebben. Toch heeft het er alles van (timing, hoeveelheid content) dat Rabosport.tv op dit moment gezien kan worden als Nederlandse wielren.tv.
Opvallend hierin is dat bonden en sportorganisatoren (vaak in gezamenlijkheid met een financieel sterke founding partner) steeds meer naar voren in de videocontentketen schuiven: van pure eigenaar van de rechten, naar producent en distributeur. Behalve de grote jongens (zoals de Tour de France en NFL) is hierbij de afhankelijk van een andere grote marktpartij tot dusver noodzakelijk geweest om dit soort experimenten mogelijk te maken. Zo heeft de KNVB vaak beelden van Tien ingezet en werkt hockey-tv met beelden van Nos en deels met eigen beelden. Voor Rabobank ligt dit weer iets anders. De bank kan zich naast de enorme inzet in sponsoring niet veroorloven om ook nog te betalen voor sportrechten van de sportevenementen. Derhalve creëert zij haar eigen content: eigen evenementen en vooral formats rondom haar “eigen” helden achter de schermen. Uit het eigen persbericht komt naar voren dat tijdens de pilot van de Tour van 2006 350.000 video’s bekeken zijn. Dat bereik staat nog niet gelijk aan het bereik van 1 uitzending van StudioSport, maar er gelden dan ook andere wetten op het net. Binnen de eigen omgeving, met letterlijk de eigen producten om de hoek, zijn deze meer betrokken kijkers, meer waard dan een zappende traditionele TV-consument. Toch zal de innovatieve bank rekenen op aanzienlijk groter bereik voor Rabosport.tv.
De groei van deze dedicated sport web-TV staat tot dusver lijnrecht tegenover de oude media die ook sport op internet toegankelijk proberen te maken. Goed lopende sportsites zoals studiosport.nl, telesport.nl en sportwereld.nl hebben wel het grote bereik en de kennis van nieuws maken, maar bieden niet de vrijheid van een eigen kanaal. Zij moeten met lede ogen toezien hoe zij hun rechten verliezen of hoe zij dalen in de pikorde. In de VS heeft dit met de NFL tot grote discussie geleid. De NFL schermt zijn rechten zo goed af dat andere media nauwelijks meer aan bod komen. Dit raakt de vrije nieuwsgaring, wat in Australië weer leidde tot een verrassende uitspraak van het hof: iedereen heeft recht op het weergeven van video’s van bijna 2 minuten. Op internet zullen filmpjes vaak niet langer zijn, dus de webTV-rechten zijn daar nauwelijks meer iets waard.
In mijn optiek heeft de extreme focus op rechten geen toekomst, zoals ik al eerder meldde over onder meer de Olympische Spelen. Belangrijker is om goede eigen content te maken en een platform te lanceren waar de consument wil komen. Eventueel door krachten (lees: kanalen) te bundelen, iets wat de technologie wel mogelijk moet maken. Aan de achterkant timmert Narrowstep aan de weg bij hockey en andere sporten. Benieuwd wanneer een partij met voldoende autoriteit, financiën en/of (liever) met een sterk genoeg merk opstaat om het geheel te integreren. Slimme zoek- of aggregating technologie zijn waarschijnlijker als oplossing, dan hoeven de concurrerende contenteigenaren of -distributeurs het niet aan de achterkant te organiseren, maar kan de klant het zelf aan de voorkant doen."
Gijsbregt Brouwer in Marketing Facts

Geen opmerkingen: