16 oktober, 2007

EZ reserveert € 5 miljoen voor microkrediet

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor microkredieten. Heemskerk verwacht dat het met microfinanciering voor vele potentiële ondernemers mogelijk wordt een eigen bedrijf te starten. De staatssecretaris ziet microfinanciering als sleutel tot succes bij het stimuleren van ondernemerschap en participatie. Het geld volgt op het vorige week aangeboden plan van aanpak voor microkredieten door de Raad voor Microfinanciering.
Microfinanciering maakt leningen aan (startende) ondernemers beschikbaar van minder dan 25.000 euro. Veel startende en kleine ondernemers hebben moeite om financiers te vinden, omdat het om kleine bedragen gaat, ze weinig zekerheden kunnen bieden en banken de risico’s moeilijk kunnen beoordelen. Bovendien zijn banken niet zo happig op leningen onder de € 25.000, omdat deze relatief duur zijn.
Het advies van de Raad voor Microfinanciering richt zich op zo veel mogelijk kleine ondernemers. De overheid en een aantal grote banken gaan een fonds financieren dat garant staat voor microleningen. Daarnaast is het de bedoeling dat er een centrale projectorganisatie wordt opgezet waar iedereen terecht kan voor raad en daad. De plannen moeten er, naast al bestaande initiatieven, toe leiden dat meer mensen hun plannen om een eigen bedrijf te starten kunnen uitvoeren. De Raad adviseert Heemskerk om een netwerk te ontwikkelen waarbij lokale en regionale initiatieven zich kunnen aansluiten. Volgens de Raad moeten mensen die in aanmerking komen voor microfinanciering via deze formule goede begeleiding krijgen.
Omdat microfinanciering ook van belang is voor starten vanuit een uitkering, bevordering van ondernemerschap in de veertig aandachtswijken en omdat microfinanciering zich op lokaal niveau moet ontwikkelen, zijn naast het ministerie van Economische Zaken ook de ministeries van Wonen, Wijken en Integratie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties betrokken.
De website www.microfinanciering.com geeft informatie over microfinanciering, inclusief voorbeelden van succesvolle projecten. Bezoekers kunnen er terecht met vragen. Ook zijn er een praktische tips te vinden voor startende ondernemers.
David Paul Doornbos

Geen opmerkingen: