15 januari, 2008

Industrieterrein Moerdijk

Op industrieterrein Moerdijk werken veel meer mensen dan werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek door het Havenschap Moerdijk onder de vierhonderd bedrijven op het terrein. Volgens de overheid werken er zo'n 8000 mensen, maar uit de enquête blijkt dat dit er zo'n 14.000 zijn. Ook zorgen de bedrijven indirect voor 10.000 andere banen bij klanten en toeleveranciers.

Opvallend detail is dat bijna de helft van de 14.000 banen op het industrieterrein Moerdijk worden ingevuld door mensen die in de directe omgeving wonen. Daarmee is Moerdijk de grootste regionale werkgever in dat gebied. Het bedrijventerrein werd in 1968 geopend en bestaat dit jaar dus 40 jaar. Er zijn verschillende jubileumactiviteiten gepland. Het Havenschap Moerdijk, dat de zeehaven en het industrieterrein faciliteert, heeft vorig jaar haar winst meer dan verdriedubbeld. In 2006 was de winst nog 2 miljoen en vorig jaar stond er onder de streep een bedrag van 6,4 miljoen. Er werd vorig jaar zo'n 14 miljoen ton aan goederen overgeslagen en de wens van het havenschap om dit aantal te binnen vijf jaar te laten stijgen naar 30 miljoen ton.
De zeehaven ontving vorig jaar zo'n 2000 zeeschepen en meer dan tienduizend binnenvaartschepen. De grootste shortseareder van Europa, Samskip, overweegt Moerdijk vanaf 1e kwartaal 2009 als home-terminal te gaan gebruiken en onderhandelt daarover met CCT, Combined Cargo Terminals, de grootste stuwadoor van Moerdijk. Als de deal doorgaat, dan komen er 1000 extra schepen naar de West-Brabantse zeehaven. Het Havenschap wil ook haar transportmogelijkheden over het spoor uitbreiden en bereid de aanleg van een Rail Service Centrum voor Nu is die mogelijkheid volgens Havenschapdirecteur Udo Uiterwijk nog te beperkt.

Geen opmerkingen: