31 januari, 2008

Vorig jaar tachtig Moerdijkers erbij

Het aantal inwoners van Moerdijk is in 2007 met tachtig gegroeid. Waren er op 1 januari 36.645 inwoners, bij de laatste jaarwisseling stond de teller stil op 36.725. Een jaar eerder was er nog sprake van een daling met 27 inwoners. Begin vorig jaar nog maakte het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk het voornemen bekend om het inwonertal versneld te laten doorgroeien naar veertigduizend inwoners. Die groei is volgens het dagelijks bestuur van de gemeente nodig om draagvlak te houden voor de voorzieningen in de kernen en ter wille van de financiële armslag van de gemeente. Bij de groeicijfers van de afgelopen twee jaar ligt de grens van veertigduizend inwoners in de tijd gemeten nog ver weg. Burgemeester en wethouders hebben eerder al aangekondigd in de loop van dit jaar te komen met een strategische visie, waarin de groeiplannen uit de doeken worden gedaan. Die komt in het verlengde van de gebiedsvisie Port of Brabant waarin Moerdijk tientallen miljoenen steun van rijk en provincie krijgt en een extra contingent van 850 woningen.
Of dat helpt is de vraag. In de eerste tien jaar van zijn bestaan werden er in de gemeente Moerdijk 1003 woningen gebouwd en groeide het aantal inwoners met 218. door Kees den Exter

Geen opmerkingen: