03 april, 2008

REWIN:

Politiek
Wat de burger ook moed geeft, is het feit dat regionale bestuurders niet meer tegen, maar met elkaar proberen de streek economisch aantrekkelijk te maken.

Eendracht maakt macht.
West-Brabant is, zo hoor je vanuit alle gemeentehuizen, een regio met ‘unieke mogelijkheden’.
“We hebben nu een gouden A-team van bestuurders, dat er voor gaat om West-Brabant als eenheid op de kaart te zetten.
  1. Van der Velden (Breda),

  2. De Boer (Oosterhout),

  3. Pelle (Roosendaal),

  4. Polman (Bergen op Zoom),

  5. Grootenboer (Moerdijk)

  6. Van Agt (Etten- Leur),

dat zijn wel de kopstukken. Gezamenlijk kunnen zij heel veel bereiken. Het is een club dat wel degelijk het belang van de regio voorop stelt.”

Geen opmerkingen: