01 april, 2008

1 loket voor inschrijving van eenmanszaak, vof en cv

Vanaf 31 maart 2008 kunnen ondernemers die een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) starten bij één loket terecht. Dit loket bevindt zich bij de Kamer van Koophandel. Daar kunnen zij hun inschrijving in het Handelsregister maar ook hun aanmelding bij de Belastingdienst regelen.
Starters hoeven voortaan dus alleen nog maar langs de Kamer van Koophandel. Tot voor kort moesten startende ondernemers zich bij twee instanties laten inschrijven: bij de Kamer van Koophandel én bij de Belastingdienst. Dat was niet zo praktisch, want beide instanties vroegen veelal naar dezelfde gegevens.

Alles in 1 keer geregeld
In de nieuwe situatie meldt de ondernemer zich alleen nog bij de Kamer van Koophandel. Deze registreert in één keer de gegevens voor zowel de Kamer van Koophandel als voor de Belastingdienst. De ondernemer ontvangt direct zijn KvK-nummer en (indien van toepassing) zijn btw-identificatienummer. Dit geldt voor de meeste eenmanszaken. Binnen ongeveer een week is de ondernemer opgenomen in de Belastingdienstsystemen en ontvangt hij een bevestiging van het btw-identificatienummer, of, in uitzonderlijke gevallen, een intrekkingsbrief. Aan vof’s en cv’s stuurt de Belastingdienst binnen ongeveer een week het btw-identificatienummer toe.

Wat verandert er voor ondernemers?
De ondernemer hoeft dus geen apart Belastingdienstformulier meer in te vullen. Hij kan zich wel – eventueel met hulp van zijn adviseur – voorbereiden op de inschrijving door vooraf de vragen van de Belastingdienst door te nemen. Deze vragen staan op het formulier 'Voorbereiding Gemeenschappelijke Inschrijving, eenmanszaak, vof of cv’.

Geen opmerkingen: