29 juli, 2009

Microkrediet helpt kansrijke ondernemers vooruit

Ondernemers in Arnhem en andere Gelderse gemeenten, die een bedrijf starten of die de afgelopen vijf jaar gestart zijn, kunnen binnenkort een Gelders microkrediet aanvragen. Dat krediet wordt verstrekt aan kansrijke ondernemers die geen gewone lening bij een commerciële bank kunnen krijgen, nu banken terughoudend zijn in de kredietverstrekking aan bedrijven. In combinatie met de coaching en begeleiding via IkStartSmart kunnen zij dan met meer perspectief hun bedrijf opzetten of voortzetten.

Het Gelders microkrediet is een gezamenlijk initiatief van de provincie Gelderland, de Kamer van Koophandel en de Stadsbanken Arnhem en Apeldoorn en de Gemeentelijke Kredietbank Nijmegen. B en W van Arnhem hebben 21 juli ingestemd met deelname aan het Gelderse initiatief. De provincie neemt binnenkort een definitief besluit. Het initiatief heeft een looptijd van 3½ jaar.

Centraal staat het stimuleren en behoud van economische bedrijvigheid in de provincie ter overbrugging van de economische recessie.

Ondernemers die geld nodig hebben om te starten of ondernemers die een overbruggingskrediet nodig hebben, kunnen aankloppen bij de deelnemende Stadsbanken. Zij kunnen voor vijf jaar een microkrediet ontvangen van maximaal 35.000 euro. De verwachting is dat het microkrediet gemiddeld 15.000 euro groot zal zijn.

De provincie en de drie gemeenten stellen samen een bedrag van 666.000 euro beschikbaar. Met dit bedrag kunnen de Stadsbanken Arnhem en Apeldoorn kredieten verstrekken aan kansrijke ondernemers. Stadsbank Arnhem voert dit werk ook uit voor de kredietbank Nijmegen. Naar verwachting is zo 3 tot 4 miljoen euro beschikbaar voor kredietverlening. Daarmee kunnen zeker 150 tot 250 Gelderse ondernemers worden bediend.

In de zomer start de voorlichting aan startende en gestarte ondernemers. Landelijk bestaat er ook een microkrediet. Het voordeel van de Gelderse aanpak is, dat ondernemers het krediet in de eigen regio kunnen regelen en tegelijk gebruik kunnen maken van de coaching en begeleiding via IkStartSmart.

Geen opmerkingen: