20 juli, 2009

Just in case


De verwachting is dat zo'n 30% van de Nederlanders besmet raakt met het virus van de Mexicaanse griep. Dit betekent uitval onder uw werknemers, leveranciers en klanten. Neem vooraf maatregelen, zoals:

 • bepaal de essentiële activiteiten voor klanten en voor het functioneren van uw bedrijf;
 • zorg dat deze activiteiten altijd uitgevoerd kunnen worden door een personeelslid;
 • vertel aan uw klanten, leveranciers en personeel met wie ze contact kunnen opnemen met vragen over (de gevolgen van) de grieppandemie;
 • zorg voor een goede hygiëne in uw bedrijf: extra schoonmaken van deurklinken, wc's en werkplekken;
 • inventariseer welke producten en diensten uw klanten en leveranciers echt nodig hebben.

Raadpleeg het dossier Grieppandemie bij het ministerie van VWS voor meer informatie. Download de folder 'Wat kan uw bedrijf ondernemen tegen een grieppandemie' voor een uitgebreide checklist.

 1. Wijs een medewerker of een team in uw bedrijf aan die verantwoordelijk is voor de voorbereiding.
 2. Ga na wat u als werkgever kunt doen om er voor te zorgen dat uw personeel zo min mogelijk wordt blootgesteld aan het virus.
 3. Vraag aan uw klanten welke producten en diensten zij echt nodig hebben van uw bedrijf of organisatie. Vraag ook of uw klanten misschien nog andere producten nodig hebben tijdens
  een grieppandemie. Maak concrete afspraken.
 4. Bekijk welke activiteiten van belang zijn voor de levering van deze producten. En voor het blijven functioneren van uw organisatie tijdens een grieppandemie. Maak onderscheid tussen activiteiten die moeten blijven functioneren, activiteiten die 2 weken mogen worden onderbroken en activiteiten die 9 tot 12 weken mogen worden onderbroken.
 5. Onderzoek welke mensen belangrijk zijn bij deze activiteiten.
  Welke middelen in uw bedrijf en van uw leveranciers heeft u hiervoor nodig? Regel vervangers voor de mensen die betrokken zijn bij deze activiteiten.
 6. Bekijk of u tijdens een grieppandemie bij een personeelsuitval van 10%, 30% en 50% de benodigde producten en diensten kunt blijven leveren. Inventariseer de knelpunten.
 7. Check of uw leveranciers tijdens een grieppandemie de producten en diensten die u echt nodig heeft kunnen blijven leveren. Maak concrete afspraken.
 8. Denk na over uw financiële risico’s en tref maatregelen om deze te beperken: een lening afsluiten, krediet verlenen of regelen, voorraden optimaliseren, zorgen voor geldreserves.
 9. Zorg dat er voor het personeel informatie beschikbaar is over de grieppandemie en over de maatregelen die uw bedrijf treft.
 10. Tref maatregelen zodat bij de uitbraak van een grieppandemie meteen gecommuniceerd kan worden met klanten en leveranciers om tijdig de stand van zaken binnen uw bedrijf
  door te geven. Denk aan een website of noodnummer.
 11. Koop hygiënische hulpmiddelen zoals papieren zakdoekjes en ontsmettingsmiddelen, en organiseer de opslag en het gebruik van deze hulpmiddelen.
 12. Ga na of het ziekteverzuimbeleid aangepast moet worden in geval van een grieppandemie.
 13. Wijs binnen uw organisatie iemand aan die tijdens een grieppandemie verantwoordelijk is voor de coördinatie. Bepaal welke procedures gevolgd moeten worden, op welk moment deze in werking worden gesteld en wanneer ze stopgezet mogen worden.
 14. Test uw voorbereiding en pas deze regelmatig aan.

Geen opmerkingen: